Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Cách gõ công thức Hóa Học khi viết bài!

Thảo luận trong 'Tin tức - Thông báo từ diễn đàn' bắt đầu bởi tramngan, 28 Tháng sáu 2007.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 19,110

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. tramngan

  tramngan Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1. Chỉ số
  Mã:
  C_nH_{2n}
  thì được [tex]C_nH_{2n}[/tex]
  2. Phản ứng cháy
  Mã:
  C_nH_2n+\frac{3n}{2}O_2 \to nCO_2\uparrow + nH_2O
  thì ta được
  [tex]C_nH_2n+\frac{3n}{2}O_2 \to nCO_2\uparrow+nH_2O[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  \uparrow
  là [tex]\uparrow[/tex]
  3. Phản ứng oxi hoá
  Mã:
  CH_2=CH_2+\frac{1}{2}O_2 {-------\to}\limits^{CuCl_2}CH_3CHO
  ta được
  [tex]CH_2=CH_2+\frac{1}{2}O_2 {-------\to}\limits^{CuCl_2}CH_3CHO[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  {-------\to}\limits^{CuCl_2}
  là [tex]{-------\to}\limits^{CuCl_2}[/tex]
  Với mấy điều kiện đơn giản thì
  Mã:
  \to\limits^{t^o}
  là [tex]\to\limits^{t^o}[/tex]

  Tuy nhiên, các bạn nên hạn chế việc sử dụng dạng mũi tên kiểu này [tex]-----\to[/tex] vì nó chỉ dùng khi phản ứng chưa cân bằng.

  Các bạn có thể thay bằng [tex]\rightarrow[/tex]
  Mã:
  \rightarrow
  Hay [tex]\longrightarrow[/tex]
  Mã:
  \longrightarrow
  4. Phản ứng thuận nghịch
  Mã:
  Al_4C_3+12H_2O \rightleftharpoons 4Al(OH)_3\downarrow + 3CH_4\uparrow
  ta đc[tex]Al_4C_3+12H_2O \rightleftharpoons 4Al(OH)_3\downarrow + 3CH_4\uparrow[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  \downarrow
  là [tex]\downarrow[/tex]
  Mã:
  \rightleftharpoons
  là [tex]\rightleftharpoons[/tex]
  5. Ghi chữ rõ ràng trên điều kiện
  Mã:
  { - - - - - - - - \to }\limits^{{\text{www.hocmai.vn}}}
  ta đc
  [tex]{ - - - - - - - - \to }\limits^{{\text{www.hocmai.vn}}}[/tex]
  Trong đó
  Mã:
  \text{www.hocmai.vn}
  là [tex]\text{www.hocmai.vn}[/tex]
  khác với
  Mã:
  www.hocmai.vn
  là [tex]www.hocmai.vn[/tex]

  ------------------------
  >>> Tất cả các mã công thức trên cần phải đặt trong cặp dấu [ tex]_mã công thức_[/tex]


  Hoặc có thể click vào nút TEX để không phải gõ lệnh.


  [​IMG]
   
 2. tramngan

  tramngan Guest


  6. Công thức cấu tạo
  ta được
  [tex]\matrix{{-CH_2 }&{- C}&{=CH}&{-CH_2-}\cr{}&|&{}&{}\cr{}&{CH_4 }&{}&{}\cr}[/tex]

  Hay là [tex]\matrix{6&{CH_3}&4&3&2&1\cr{}&|&{}&{}&{}&{}\cr{CH_3-}&C&{-CH_2}&{-C}&{=CH}&{-CH_3}\cr{}&|&{}&|&{}&{}\cr{}&{CH_3}&{}&{C_2H_5}&{}&{}\cr}[/tex]
  NOTE: Nếu chỉ một kí tự thì không cần trong {}: ví dụ như là dâú nối | thì chỉ cần | chứ kô cần {|}

  Đây chính là thiết lập ma trận.

  ----------------------

  >>> Tất cả các mã công thức trên cần phải đặt trong cặp dấu [ TEX] chèn mã công thức vào đây [/TEX]
  Hoặc có thể click vào nút TEX để không phải goc lệnh.

  [​IMG]
   
 3. tramngan

  tramngan Guest


  Cách viết liên kết 3
  Công thức hóa học của axetilen là [tex]HC\equiv CH[/tex]
  Mã:
  HC\equiv CH
  Cách viết đồng vị
  Đồng vị của hidro (Đơ-tơ-ri) [tex]^2_1H[/tex]
  Mã:
  ^2_1H
  Tổng hợp về mũi tên
  [tex]\leftarrow[/tex]
  Mã:
  \leftarrow
  [tex]\rightarrow[/tex]
  Mã:
  \rightarrow
  [tex]\longleftarrow[/tex]
  Mã:
  \longleftarrow
  [tex]\longrightarrow[/tex]
  Mã:
  \longrightarrow
  [tex]\Leftarrow[/tex]
  Mã:
  \Leftarrow
  [tex]\Rightarrow[/tex]
  Mã:
  \Rightarrow
  [tex]\Longleftarrow[/tex]
  Mã:
  \Longleftarrow
  [tex]\Longrightarrow[/tex]
  Mã:
  \Longrightarrow
  [tex]\leftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \leftrightarrow
  [tex]\Leftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \Leftrightarrow
  [tex]\longleftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \longleftrightarrow
  [tex]\Longleftrightarrow[/tex]
  Mã:
  \Longleftrightarrow
  [tex]\leftharpoonup[/tex]
  Mã:
  \leftharpoonup
  [tex]\rightharpoonup[/tex]
  Mã:
  \rightharpoonup
  [tex]\leftharpoondown[/tex]
  Mã:
  \leftharpoondown
  [tex]\rightharpoondown[/tex]
  Mã:
  \rightharpoondown
  [tex]\uparrow[/tex]
  Mã:
  \uparrow
  [tex]\downarrow[/tex]
  Mã:
  \downarrow
  [tex]\Uparrow[/tex]
  Mã:
  \Uparrow
  [tex]\Downarrow[/tex]
  Mã:
  \Downarrow
  [tex]\updownarrow[/tex]
  Mã:
  \updownarrow
  [tex]\Updownarrow[/tex]
  Mã:
  \Updownarrow
  [tex]\nearrow[/tex]
  Mã:
  \nearrow
  [tex]\nwarrow[/tex]
  Mã:
  \nwarrow
  [tex]\searrow[/tex]
  Mã:
  \searrow
  [tex]\swarrow[/tex]
  Mã:
  \swarrow
  [tex]\rightleftharpoons[/tex]
  Mã:
  \rightleftharpoons

  ----------------------

  >>> Tất cả các mã công thức trên cần phải đặt trong cặp dấu [ TEX] chèn mã công thức vào đây [/TEX]
  Hoặc có thể click vào nút TEX để không phải goc lệnh.

  [​IMG]
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.