Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Cách giải Toán violympic vòng 5 đến vòng 16

Thảo luận trong 'Số học' bắt đầu bởi doraemon_nt, 4 Tháng hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 70,049

 1. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  NĂM HỌC 2010-2011 - (VÒNG 5 – VÒNG 16 )
  VÒNG 5 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 5 +8 cũ)
  • < 0,02 < < 0,12 < 0,185 < 0,188 < 0,2 < 0,2009 < 0,42 < 0,48 < 0,56 < 0,82 < 0,9 < 0,92 < 0,95 < 1,11 < < 1,87 < 2,54 < 2,75.
  • 0,001 < 0,009 < 0,018< 0,064 < 0,12 < 0,185 < 0,2 < 0,2008 < 0,34 < 0,37 < 0,51 < 0,77 < 0,82< 0,92 < 0,95 < 1,105 < < 1,4 < < .
  • 0,001 < 0,005 < 0,007 < 0,015 < 0,069 < 0,12 < 0,185 < 0,2009< 0,202 < 0,4 < 0,42 < 0,45 < 0,48 < 0,63 < 0,79 < 0,95 < < 1,4 < 1,72 < 1,87.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 5 +8 cũ)
  * = 46,8 ; = 0,037 ; = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ; 50250 dm = 5km 25m ; 6km 68m = 606dam 8m ;7km 350m = 735dam ;40m 8dm = 4dam 8dm;8dam 7m = 8700cm;200dam = 2000m.
  * 6km 68m = 606dam 8m ; = 46,8 ; = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ; 1m 19cm = 11dm 9cm ; 7km 350m=735dam;50250dm=5km 25m;20,1=20,10;15mm =1cm5mm; 10km5dam=100hm5dam.
  * 20,08 = 20,080; = 46,8 ; = 0,009 ; 20,9 = 20,9000 ;40m 8dm=4dam8dm; 125dam=1250m
  ; 10km=10000m; 1m45cm=14dm5cm; 35m4dm=3dam54dm; 2dam5dm=2050cm.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 4 Tháng hai 2012
 2. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5
  VÒNG 6 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 9 cũ)
  • 4mm < 12mm < 1,9dm < 2,5dm < 4,5dm <0,6m< 1,45m < 2m30cm < 2m45cm < 3m2dm< 1dam < 1,8dam <25m< 3dam< 1hm < 18dam < 1km2hm < 18hm < 5km12dam < 5km4hm.
  * 8mm< 1,8cm < 4,5dm < 0,6m < 8dm < 14dm < 1m8dm < 1m86cm < 3m2dm < 3,5m < 5m < 25m < 3dam < 2,05hm < 8hm < 1km2hm < 18hm < 2km5hm < 31hm < 5km12dam.
  * 8mm < 12mm < 1,8cm < 8dm < 1,45m < 1,6m < 1m7dm < 1,75m < 1m86cm < 3,5m < 5m < 2dam < 3dam < 45m < 5,1dam < 0,8hm < 1,5km < 2km5hm < 2,6km < 4,5km .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 9 cũ)
  * 5kg 8dag = 5,08kg ; 509kg = 5,09tạ ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 1,25kg = 12,5hg ; 8tạ 15kg = 0,815tấn ; 0,5kg = 5hg ; 0,868kg = 86,8dag ; 1,5kg = 15hg ; 106g = 1,06hg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 36dag = 3,6hg ; 6,19 tạ = 6tạ 19kg ; 3yến 8kg = 38kg ; 5hg = 0,5kg ; 12,6tấn = 12tấn 6tạ ;
  4,2tạ = 420kg ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 5kg 8dag = 5,08kg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 1,75tấn = 17,5tạ ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 4,2tạ = 420kg ; 3yến 8kg = 38kg ;
  1,5kg = 15hg ; 1,06hg = 106g ; 86,8dag = 0,868kg ; 28,5 yền = 2,85tạ ; 0,815tấn = 8tạ 15kg.
   
 3. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  VÒNG 7 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  • 0,5 < 4,2 < 4,6 < 7,28 < 7,3 < 8,6 < 9,68 < 9,85 < 29,8 – 19,3 < 10,7 < 11,9 < 6,1 + 6 < 12,4 < 81,3 – 68,8 < 20,09 < 20,1 < 23,1 < 64,125 < 82,9 + 10,25 < 145 – 20,8.
  • 3,5 < 6,4 < 6,8 < 7,28 < 7,6 < 8,5 < 9,68 < 9,7 < 29,8 – 19,3 < 10,95 < 11,9 < 12,68 < 16,05 < 8,64 + 8,46 < 20,08 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 21,2 + 13,4 < 43,6 < 145,6 – 48,5.
  • 4,2 < 5,3 < 5,84 < 6,2 < 6,8 < 7,6 < 8,5 < 9,7 < 10,2 < 10,25 < 10,7 < 9,2 + 2,5 < 81,3 – 68,8 < 12,8 < 20,08 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 68,6 < 136,8 + 27,2.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  • 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 5,9 + 1,6 = 7,5 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 18,5 + 5,6 = 24,1 ; 30 – 12,35 = 9,85 + 7,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 13,9 + 7,8 = 21,7 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Điền số thích hợp
  * 1,386 x 194 – 1,386 x 94 = 138,6 ; 2,305 x 108 – 2,305 x 8 = 230,5 .
  42,75 x 39 – 42,75 x 29 = 427,5 ; 20,08 x 2 + 20,08 x 8 = 200,8
  8,175 x 104,3 – 8,175 x 4,3 = 817,5 ; 29,34 x 87,56 – 29,34 x 77,56 = 293,4
  28,54 x 3,8 + 28,54 x 6,2 = 285,4 ; 2,8 x 19,36 – 2,8 x 19,35 = 0,028
  8,3 x 95,47 – 8,3 x 95,46 = 0,083 ; 12,84 x 1,8 – 12,84 x 1,8 = 1,284
  16,9 x 0,14 – 16,9 x 0,04 = 1,69 ; 1,01 x 2011 – 2011 = 20,11
  19,8 x 194 – 19,8 x 94 = 1980 ; 1,1 x 20,9 – 20,9 = 2,09
  1,01 x 68 – 68 = 0,68 ; 265,3 x 0,04 + 265,3 x 0,06 = 26,53
  0,028 x 93,27 – 0,028 x 83,27 = 0,28 ; 1,1 x 2011 – 2011 = 201,1
   
 4. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  VÒNG 8 - ( 2010-2011 ):)&gt;-
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  3,6 – 3,4 < 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 105 x 0,1 < 11,6 < 6,85 + 4,9 < 1,5 : 0,1 < 1,51 x 10 < 158 x 0,1 < 1,62 : 0,1 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1 < 200,9 x 10 .
  * 0,1 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 0,7 < 1,3 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 8,4 + 1,8 < 105 x 0,1 < 11,6 < 1,51 x 10 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 2,01 x 1000 < 20,11 : 0,01.
  * 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,3 < 0,9 + 0,5 < 1,6 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 1,81 + 0,19 < 9,16 + 1,3 < 11,6 < 12,8 – 0,5 < 1,5 : 0,1 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1< 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  * 0,1 < 3,6 – 3,4 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 12 x 0,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,81 + 0,19 < 10,1 < 9,16 + 1,3 < 12,8 – 0,5 < 1,51 x 10 < 11,95 + 3,5 < 1,62 : 0,1 < 200,8 : 10 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  * 20,08 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,008 x 0,1 = 0,2008 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 13,57 : 10 = 135,7 x 0,01 ;
  715 : 25 = 28,6 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,009 : 0,1 = 20,09 .
  * 20,8 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 24,6 : 100 = 2,46 x 0,1 ; 20,08 = 2,008 : 0,1 ; 14,58 : 9 = 1,62 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 42,9 : 15 = 2,86.
  * 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,46 x 0,1 = 24,6 : 100 ; 200,8 : 100 = 20,08 x 0,1 ; 2011 x 0,01 = 2,011 : 0,1 ; 135,7 x 0,01 = 13,57 : 10 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 715 : 25 = 28,6 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 72,58 : 19 = 3,82.
   
 5. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  VÒNG 9 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 16 cũ)
  • 25% của 0,8 < 0,2 : 0,5 < 0,6 < 0,78 < 2 : 2,5 < 0,84 < 0,86 < 0,98 < 1,1 < 1,3 < 0,145 : 0,1 <1,6 < 1,7 < 1,8 < 2,1 < 9 : 4 < 2,4 < 5% của 50 < 80% của 4 < 4.
  • 0,01 < 0,43 < 20% của 2,5 < 0,57 < 0,6 < 0,66 < 0,69 < 9 x 0,1 < 1,1 < 1,37 < 1,4 < 0,145 : 0,1 < 0,15 : 0,1 < 1,68 < 50% của 3,5 < 1,8 < 1,9 < 2,9 < 80% của 4 < 3,5.
  • 0,05 < 0,48 < 0,54 < 0,69 < 0,71 < 0,3 : 0,4 < 0,86 < 9 x 0,1 < 0,98 < 1,3 < 1,58 < 1,6 < 1,68 < 1,8 < 1,91 < 2,3 < 2,4 < 2,6 < 2,8 < 80% của 4.
  • 0,01 < 0,15 < 0,35 < 0,57 < 0,6 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 1,1 < 75% của 1,6 < 1,37 < 0,15 : 0,1 < 1,58 < 1,8 < 1,91 < 2,1 < 2,3 < 2,4 < 2,68 < 2,7 < 3,5.
  • 0,05 < 60% của 0,5 < 0,2 : 0,5 < 0,48 < 20% của 2,5 < 0,54 < 0,63 < 0,71 < 12,5 : 10 < 1,37 < 50% của 3,5 < 1,91 < 2,1 < 9 : 4 < 5% của 50 < 2,5 < 2,68 < 2,7 < 3,12 < 3,5.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 16 cũ)
  • 20% của 7 = 1,4 ; 80% của 125 = 100 ; 20% của 2,5 = 0,5 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 30% của 42 = 12,6 ; 60% của 24 = 14,4 ; 40% của 85 = 34 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 2008 = 1506.
  • 20% của 15 = 3 ; 20% của 30 = 6 ; 30% của 42 = 12,6 ; 905 của 90 = 81 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 10% của 1 = 0,1 ; 20% của 3 = 0,6 ; 75% của 2008 = 1506; 40% của 85=34.
  • 20% của 45,5 = 9,1 ; 50% của 55 = 27,5 ; 20% của 3 = 0,6 ; 20% của 22,5 = 4,5 ; 40% của 8 = 3,2 ; 90% của 210 = 189 ; 30% của 5 = 1,5 ; 60% của 60 = 36 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 250 = 187,5 .
   
 6. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  VÒNG 10 - ( 2010-2011 )
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 36,45 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 4 thì ta được hai tích bằng nhau. (16,2 ; 20,25 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.
  Số đó là : …………. (7321)
  3/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 89,5 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (53,7 ; 35,8)
  4/ Một cửa hàng mua vào 15000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (18000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 25% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (48000)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị. Số đó là : ……… (2010)
  7/ Tìm số tự nhiên A lớn nhất thoả mãn điều kiện : A < 2009,85 . Số A = ……… (2009)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25.
  Số đó là : ………….. (1789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết tổng của tử số và mẫu số bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 48,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (72,9 ; 121,5 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 6.
  Số đó là : …………. (321)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 60% số học sinh xếp loại giỏi, 30% xếp loại khá còn lại 4 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh giỏi là : ……… (24)
  4/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (36000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (37500)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị. Số đó là : ……… (1936)
  7/ Tìm số tự nhiên B lớn nhất thoả mãn điều kiện : B > 2009,2009 . Số B = ……… (2010)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30.
  Số đó là : ………….. (6789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết mẫu số lớn hơn tử số 36 đơn vị. Phân số đó là : …………. (54/90)
  10/Tìm trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
  Trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là : ………….. (49,5)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 40% của 7,5 < 10% của 33 < 3,5 < 40% của 12,5 < 6,6 < 6,8 < 7,6 < 7,9 < 10,2 < 5,6 + 4,7 < 7,2 + 4,1 < 11,6 < 6,1 + 6 < 50% của 25 < 12,8 < 13,1 < 23,1 < 43,6 < 64,125 < 41,2 + 23,05 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  • 2,9 + 0,6= 3,5; 4,25 + 2,05= 6,3 ; 89,6 + 57,4= 147; 8,6 + 1,6 = 10,2; 15,8 + 2,9= 18,7; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 18,6 + 7,8= 26,4; 5,9 + 1,6= 7,5; 75% của 196,4= 147,3; 75% của 9,6= 7,2.
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( bài thêm)
  • 3,1 < 3,5 < 6,25 < 7,28 < 7,6 < 8,81 < 9,1 < 9,35 < 60% của 17,5 < 10,7 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 12,8 < 13,01 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 75% của 125.
  • 30% của 15 < 6,6 < 7,2 < 7,3 < 15% của 50 < 9,1 < 9,105 < 9,68 < 10,2 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 11,6 < 14,5 < 16,05 < 20,09 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 30% của 128 < 75% của 125.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( bài thêm)
  • 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 0,8% của 450 = 3,6 ; 2,1 + 1,8 = 3,8 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 123,5 + 68,6 = 192,1 ; 15,8 + 2,9 = 18,7 : 75% của 9,6 = 7,2 ; 115,36 + 24,64 = 140
  • 1,58 + 1,4 = 2,98 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 8,6 + 1,6 = 10,2 ; 12,36 + 8,5 = 20,86 ; 13,8 +6,7 = 20,5 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 60% của 2,5 = 1,5 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Vượt chướng ngại vật (ô tô ): ( bài thêm)
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 42,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 5 thì ta được hai tích bằng nhau. (71 ; 42,6 )
  2/ Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 90.
  Số đó là : …………. (259)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 50% số học sinh xếp loại giỏi, xếp loại khá còn lại 7 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh là : ……… (42)
   
 7. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  VÒNG 11 - Đề 1 ( 2010-2011 ) ( giống v18 +19)
  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * < 0,5 < 2,25 < 2,5 < 3,2 < 3,25 < < 3,5 < 3,8 < 8,2 < 8,9 < 14,5-5,2 < 10,8 < 15,7-2,1 < 14,8 < 15,2 < 30,5-11,9 < 50,2-28,9 < 41,6-18,6 < 40,35-15,75 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  * 10,2 – 6,8 = 3,4; 13,94 – 12,34 = 1,6 ; 47,2 – 19,36 = 27,84; 51,4 – 18,86 = 32,54; 39,25 + 28,5= 67,75; 0,75% của 50= 0,375 ; 40% của 12= 4,8; 60% của 35= 21; 50% của 8,5= 4,25; 80% của 25= 20.

  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 0,001 < 0,06 < < < 0,4 < 0,9 < 1,25 < 1,5 < < 5,2 + 3,4 < 9,01 < 14,5-5,2 < 3,45 + 6,4 < 13,1 < 13,9 < 14,8 < 30,5-11,9 < 31,2-10,8 < 20,6 < 21,5 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  * 87,39 – 29,65 = 57,74; 6,42 – 4,57 = 1,85 ; 521,7 – 97,68 = 424,02; 37,02-28,46 = 8,56; 39,25 + 28,5= 67,75; 0,75% của 50= 0,375 ; 75% của 24,8= 18,6; 0,6% của 500= 3; 50% của 8,5= 4,25; 0,8% của 450= 3,6.
  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 0,003 < 0,04 < 0,25 < 0,6< 0,75 < < 0,9 < 2,25 < 2,5 < 5,2 + 3,4 < 9,01 < 10,2 < 10,8 < 13,4 < 15,2 < 16,1 < 18,2 < 19,1 < 31,2 – 10,8 < 61,3 – 36,1 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  * 20,2 – 13,9 = 6,3 ; 16,1 – 5,8 = 10,3; 39,5 + 28,25 = 67,75; 357,4 + 87,48= 444,88; 70% của 33= 23,1; 40% của 22,5= 9 ; 0,75% của 80= 0,6; 0,6% của 500= 3; 10% của 3= 0,3; 0,8% của 450= 3,6.
  • 1/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 0,003 < 0,04 < 0,08 < 1,25 < 1,5 < 2,25 < 2,5 < 3,2 < < 5,2 + 3,4 < 10,2 < 8,1 + 2,3 < 10,8 < 13,4 < 13,9 < 14,8 < 30,5 – 11,9 < 20,09 < 24,1 < 28,6 .
  • 2/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  • 12,4 + 7,8 = 20,2 ; 10,2 – 6,8 = 3,4 ; 37,02 – 28,46 = 8,56 ; 16,1 – 5,8 = 10,3 ; 25% của 1= 0,25
  ; 80% của 25= 20 ; 0,75% của 50= 0,375; 60% của 18= 10,8; 10% của 3= 0,3; 0,8% của 450= 3,6.
  BÀI 3 : Thỏ tìm cà rốt :
  1/ Một HCN có chu vi 184 cm, biết số đo chiều dài gấp 3 lần số đo chiều rộng.
  Chiều dài là : …..; chiều rộng là : ……. (69 ; 23)
  2/ Một HCN có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh là 24 cm, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng.
  Chiều dài là : …..; chiều rộng là : ……. (32 ; 16)
  3/ Một người mua 5 hộp bánh phải trả 125000đ. Nếu mua 9 hộp như thế thì phải trả : …………đ. (225000)
  4/ Tìm hai số biết tổng bằng 145 và số bé bằng số lớn. Số bé là : ……..; Số lớn là : ………. (58 ; 87)
  5/ Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 60 người ăn trong 30 ngày. Hỏi số gạo đó đủ cho 90 người ăn …….. ngày. (20)
  6/ Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 150 người ăn trong 20 ngày. Hỏi số gạo đó đủ cho 60 người ăn …….. ngày. (50)
  7/ Để hoàn thành một công việc trong 15 ngày thì cần 40 người làm. Để hoàn thành công việc đó trong 10 ngày thì cần …. người. (60)
  8/ Một người làm trong 26 ngày được trả 1300000đ. Nếu người đó làm 5 ngày thì được trả : ………. đ (250 000)
  9/Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 2 và dư 1 và biết tổng hai số đó bằng 151.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (50 ; 101)
  10/ Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 5 và biết tổng hai số đó bằng 185.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (45 ; 140)
  11/ Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 3 và dư 7 và biết hiệu hai số đó bằng 257.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (125 ; 382)
  12/ Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé thì được thương là 2 và dư 9 và biết hiệu hai số đó bằng 57.
  Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (48 ; 105)
  13/ Tìm hai số biết tổng bằng 234 và biết số lớn bằng . Số bé là : ………. ; Số lớn là : ……………. (104 ; 130)
  14/ Một hình vuông có diện tích bằng 144cm . Chu vi hình vuông đó là : ………….. (48 cm)
  15/ Hiện nay tổng số tuổi của hai cha con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con.
  Hiện nay tuổi con là : ……….. tuổi ; Hiện nay tuổi cha là : …………. tuổi. (6 ; 36)
  16/Tính diện tích hình thang biết độ dài hai đáy là 9,4m và 6,6m; chiều cao 10,5m. Diện tích hình thang là : ……m . (84)
   
 8. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  Còn bài vòng 12 chưa ra các bạn thông cảm nhớ thank
  À quên k được lạp dụng xem rồi giải nhen chỉ coi cách làm thôi
  Để rút kinh nghiệm
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 4 Tháng hai 2012
 9. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  VÒNG 12 - ( 2010-2011 ) ( giống v18 +19)
  • 1/ Chọn các giá trị bằng nhau:
  15,86 x 48,92 1,586 x 489,2 1,25 12,5 x 0,1
  20,09 x 0,1 7,685 1,5 225
  76,85 x 0,1 198 110% của 180 2,009
  1,2% của 40 1,25% của 120 25,48 x 16,75 150% của 150
  254,8 x 1,675 0,009 x 10 0,48 0,09
  */ 0,009 x 10 = 0,09 ; 110% của 180 = 198 ; 20,09 x 0,1 = 2,009 ; 12,5 x 0,1 = 1,25 ; 76,85 x 0,1 = 7,685 ; 1,2% của 40 = 0,48 ; 1,25% của 120 = 1,5 ; 150% của 150 = 225 ; 254,8 x 1,675 = 25,48 x 16,75 ; 15,86 x 48,92 = 1,586 x 489,2.
  768,5 x 0,001 0,45 x 100 0,5% của 900 45
  0,7685 0,5% của 750 0,125 4,25 x 1,8
  4,5 3,75 0,5 1,2% của 40
  12,5 x 0,01 1,075 10,75 x 0,1 69
  6,9 x 4 + 6,9 x 6 0,8% của 62,5 1,8 x 4,25 0,48
  */ 768,5 x 0,001 = 0,7685 ; 0,45 x 100 = 45 ; 0,5% của 900 = 4,5 ; 4,25 x 1,8 = 1,8 x 4,25 ; 1,2% của 40 = 0,48 ; 10,75 x 0,1 = 1,075 ; 12,5 x 0,01 = 0,125 ; 0,8% của 62,5 = 0,5 ; 0,5% của 750 = 3,75 ; 6,9 x 4 + 6,9 x 6 = 69.
  1,05 x 10 768,5 x 0,001 12,5 x 0,1 3
  0,2009 0,6% của 500 0,7685 20,09 x 0,01
  1,075 3,75 0,5% của 750 0,8% của 62,5
  10,75 x 0,1 2,009 0,6% của 25 0,5
  0,15 20,09 x 0,1 10,5 1,25
  BÀI THI SỐ 2 : Điền số thích hợp
  Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
  Câu 1: 20% của một số bằng 17,5 thì số đó là
  Câu 2: 5% của 2011 là ; Câu 3: 110% của 95 là
  Câu 4: 1,25% của một số bằng 4,5 thì số đó là
  Câu 5: Hai số có hiệu bằng 222,3. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là v20
  Câu 6: Cho hai số có tổng bằng 74,7 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5; số thứ hai nhân với 4 thì được hai kết quả bằng nhau. Vậy số thứ hai là v20 ; Câu 10: 11 × 91,46 – 91,46 = 914,6 ;
  Câu 7: Hai số có hiệu bằng 19,5. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2. Vậy số lớn là v20
  Câu 8: Hai số có tổng bằng 156,8. Biết số thứ nhất bằng số thứ 2.Vậy số thứ hai là v20
  Câu 9: 16,9 × 0,14 – 16,9 × 0,04 = ; Câu 10: 134,8 × 1,57 – 134,8 × 1,56 =
  Câu 11: 58,07 × 6,78 – 58,07 × 6,68 = ; Câu 12: 101 × 1,946 – 1,946 = 194,6
  Câu 13: 11 × 46,79 – 46,79 = ; Câu 14: 2,8 × 19,36 – 2,8 × 19,35 =
  Câu 15: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = ; Câu 16: 58,07 × 6,78 – 58,07 × 6,68 =
  Câu 17: 265,3 × 0,06 + 265,3 × 0,04 = 26,53 ; Câu 18: 11 × 46,79 – 46,79 =
  BÀI THI SỐ 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
  *1/ Hình tam giác ABC có A
  S = 270 cm2 . Trên BC lấy M sao cho BM = 2MC.
  Tính ABM = ?........ . ( 180 cm2 )
  B M C
  *2/ Hình tam giác ABC có A
  S = 500 cm2 . Trên BC lấy M sao cho BM = 3MC.
  Tính ACM = ?........ . ( 125 cm2 )
  B M C
  *3/ Hình tam giác ABC có A
  S = 90 cm2 . Kéo BC lấy D sao cho BD gấp rưỡi BC.
  Tính ABD = ?........ . ( 135 cm2 )
  B C D
  *4/ Hình tam giác ABC.Kéo BC lấy D sao cho BD gấp rưỡi BC. A
  Biết S ACD = 45 cm2 .
  Tính ABC = ?........ . ( 90 cm2 )
  B C D  *5/ Hình tam giác ABC.Kéo BC lấy D sao cho BD gấp đôi BC. A
  Biết S ABC = 250 cm2 .
  Tính ABD = ?........ . ( 500 cm2 )
  B C D
   
 10. doraemon_nt

  doraemon_nt Guest


  ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
  LỚP 5 - ( Vòng 16 - 20 )
  VÒNG 16

  BÀI 1 : Chọn các giá trị bằng nhau :
  199,9 x 0,01 ; 20 % của 5,8 ; 40 % của 12,5 ; 10 % của 3 ; 7,86 : 0,1 ; 199,8 ; 1,368 : 0,01 ; 1,16 ; 7,86 x 10 ; 1999 x 0,001 ; 20,09 x 10 ; 0,3 ; 19,98 x 10 ; 200,9 ; 5 ; 9,74 x 10 ; 1,368 x 100 ; 9,74 : 0,1 ; 8,324 : 0,01 ; 83,24 : 0,1 .
  BÀI 2 : Vượt chướng ngại vật (ô tô ):
  1/ Lớp 5A có 24 h/s nam chiếm 60 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 40 )
  2/ Lớp 5A có 22 h/s nữ chiếm 55 % số h/s của lớp. Hỏi lớp có ? h/s . ( 40 )
  3/ Lớp 5A có 40 h/s. ĐĐ Tốt 75 % , số h/s còn lại là khá. Hỏi lớp có ? h/s T, K.( 30 ; 10 )
  4/ Trường có 1140 h/s Giỏi chiếm 95 % số h/s toàn trường. Hỏi trường có ? h/s . ( 1200 )
  5/ Gửi 100 000 000đ. Lãi 15 %/ năm. Lãi sau 1 năm = ? đ . ( 15 000 000đ )
  6/ Gửi 150 000 000đ. Lãi 16 %/ năm. Lãi sau 1 năm = ? đ . ( 24 000 000đ )
  7/ Cạnh hình vuông tăng 10 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 10 % ; 21 % )
  8/ Cạnh hình vuông tăng 20 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 20 % ; 44 % )
  9/ Cạnh hình vuông tăng 40 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 40 % ; 96 % )
  10/Cạnh hình vuông tăng 50 % thì P tăng ? % ; S tăng ? % ( 50 % ;125 % )
  11/ Cạnh hình vuông tăng gấp đôi thì P tăng ? lần; S tăng ? lần. ( 2 ; 4 )
  12/ Cạnh đáy hình tam giác tăng gấp đôi, h tăng gấp rưỡi thì S tăng ? lần; ? % .( 3 ; 200 )
  13/ Cạnh đáy hình tam giác tăng gấp rưỡi; h ko đổi thì S tăng ? % . ( 50 )
  14/ Bán 1000 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 8 tấn )
  15/ Bán 525 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5 % số gạo trước khi bán . Có ? ( 5 tấn )
  16/ Bán lãi 25 % giá bán . Hỏi lãi ? % giá vốn ( mua ) . ( 33,33 % )
  17/ Bán lãi 35 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 25,92 % )
  18/ Bán lãi 60 % giá mua . Hỏi lãi ? % giá bán . ( 37,5 % )
  19/ Tăng số A 60 % thì được B . Hỏi phải giảm B đi ? % để được A . ( 37,5 % )
  20/ Giảm số M 37,5 % thì được N . Hỏi phải tăng N ? % để được M . ( 60 % )
  21/ Giảm chiều dài 37,5 % thì phải tăng chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 60 % )
  22/ Tăng chiều dài 25 % thì phải giảm chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 20 % )
  22/ Tăng chiều dài 60 % thì phải giảm chiều rộng ? % để diện tích ko đổi . ( 37,5 % )
  23/ Bỏ 50 000 đ. Bán được 62 500đ. Bán = ? % vốn ; lãi = ? % . ( 125 ; 25 )
  24/ Lớp có 40 h/s . Nữ chiếm 40 % của lớp. Tính số h/s nữ ; nam ? ( Nữ = 16 ; 24 )
  25/ Trường có 1000 h/s. Số nữ chiếm 45,5 % . Tính số nữ ; nam ? ( 455 ; 545 )
  BÀI 3 : Chọn theo thứ tự tăng dần :
  • 0,01 < 0,2 : 0,5 < 0,66 < 0,69 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 2 : 2,5 < 75 % của 16 < 12,5 : 10 < 1,3 < 1,37 < 1,58 < 1,8 < 2,4 < 2,42 < 2,6 < 2,63 < 3,12 < 3,5 < 4 .
  • 0,01 < 0,15 < 25 % của 0,8 < 0,2 : 0,5 < 0,43 < 20 % của 2,5 < 0,6 < 0,66 < 0,69 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 2 : 2,5 < 0,95 < 0,98 < 75 % của 16 < 12,5 : 10 < 1,3 < 1,37 < 1,58 < 1,6 < 1,63 < 1,8 < 1,94 < 1,98 < 2,12 < 2,4 < 2,42 < 5 % của 50 < 2,6 < 2,63 < 2,68 < 2,7 < 2,8 < 3,12 < 3,5 < 4 .
   
 11. duongye

  duongye Guest


  haiz

  mi rảnh ghê!! từ trước đến giờ chưa thấy ai rảnh như bạn cả(tớ nói thật đấy)
   
 12. pvsme2510

  pvsme2510 Guest


  VÒNG 10 - ( 2010-2011 )
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 36,45 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 4 thì ta được hai tích bằng nhau. (16,2 ; 20,25 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.
  Số đó là : …………. (7321)
  3/ Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 89,5 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (53,7 ; 35,8)
  4/ Một cửa hàng mua vào 15000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (18000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 36000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 25% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (48000)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị. Số đó là : ……… (2010)
  7/ Tìm số tự nhiên A lớn nhất thoả mãn điều kiện : A < 2009,85 . Số A = ……… (2009)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25.
  Số đó là : ………….. (1789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết tổng của tử số và mẫu số bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  bằng 135. Phân số đó là : …………. (54/81)
  10/Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.
  Số đó là : ………….. (8543210)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 2,4 < 3,5 < 5,3 < 6,25 < 15% của 50 < 7,9 < 8,5 < 8,6 < 10,2 < 10,7 < 10,95 < 14,5 < 16,05 < 17,1 < 50% của 40 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 15,36 + 10,5 < 40% của 125 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 40% của 125 = 50 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 7,1 + 3,4 = 10,5 ; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 15,8 + 2,9 = 18,7.
  Điền số thích hợp
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 48,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 5; số thứ hai với 3 thì ta được hai tích bằng nhau. (72,9 ; 121,5 )
  2/ Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 6.
  Số đó là : …………. (321)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 60% số học sinh xếp loại giỏi, 30% xếp loại khá còn lại 4 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh giỏi là : ……… (24)
  4/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn. Phải bán với giá : ……………….đồng. (36000)
  5/ Một cửa hàng mua vào 30000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán. Phải bán với giá : ……………….đồng. (37500)
  6/ Tìm một số tự nhiên biết nếu xoá chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục của nó đi thì ta được một số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị. Số đó là : ……… (1936)
  7/ Tìm số tự nhiên B lớn nhất thoả mãn điều kiện : B > 2009,2009 . Số B = ……… (2010)
  8/Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 30.
  Số đó là : ………….. (6789)
  9/ Tìm một phân số, biết phân số đó rút gọn có giá trị bằng và biết mẫu số lớn hơn tử số 36 đơn vị. Phân số đó là : …………. (54/90)
  10/Tìm trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên.
  Trung bình cộng của 100 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là : ………….. (49,5)
  • 11/ (5đ) Chọn các giá trị tăng dần:
  * 40% của 7,5 < 10% của 33 < 3,5 < 40% của 12,5 < 6,6 < 6,8 < 7,6 < 7,9 < 10,2 < 5,6 + 4,7 < 7,2 + 4,1 < 11,6 < 6,1 + 6 < 50% của 25 < 12,8 < 13,1 < 23,1 < 43,6 < 64,125 < 41,2 + 23,05 .
  • 12/ (5đ) Chọn các giá trị bằng nhau:
  • 2,9 + 0,6= 3,5; 4,25 + 2,05= 6,3 ; 89,6 + 57,4= 147; 8,6 + 1,6 = 10,2; 15,8 + 2,9= 18,7; 14,68 + 7,82 = 22,5 ; 18,6 + 7,8= 26,4; 5,9 + 1,6= 7,5; 75% của 196,4= 147,3; 75% của 9,6= 7,2.
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( bài thêm)
  • 3,1 < 3,5 < 6,25 < 7,28 < 7,6 < 8,81 < 9,1 < 9,35 < 60% của 17,5 < 10,7 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 12,8 < 13,01 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 75% của 125.
  • 30% của 15 < 6,6 < 7,2 < 7,3 < 15% của 50 < 9,1 < 9,105 < 9,68 < 10,2 < 10,95 < 11,45 <
  25% của 46 < 11,6 < 14,5 < 16,05 < 20,09 < 10,7 + 15,4 < 21,2 + 13,4 < 30% của 128 < 75% của 125.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( bài thêm)
  • 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 0,8% của 450 = 3,6 ; 2,1 + 1,8 = 3,8 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 17,5 + 12,7 = 21,8 + 8,4 ; 123,5 + 68,6 = 192,1 ; 15,8 + 2,9 = 18,7 : 75% của 9,6 = 7,2 ; 115,36 + 24,64 = 140
  • 1,58 + 1,4 = 2,98 ; 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 5,27 + 3,08 = 8,35 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 8,6 + 1,6 = 10,2 ; 12,36 + 8,5 = 20,86 ; 13,8 +6,7 = 20,5 ; 50% của 7,5 = 3,75 ; 60% của 2,5 = 1,5 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Vượt chướng ngại vật (ô tô ): ( bài thêm)
  1/ Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 42,6 và biết khi nhân số thứ nhất với 2; số thứ hai với 5 thì ta được hai tích bằng nhau. (71 ; 42,6 )
  2/ Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 90.
  Số đó là : …………. (259)
  3/ Một lớp học có một số học sinh trong đó có 50% số học sinh xếp loại giỏi, xếp loại khá còn lại 7 em xếp loại trung bình. Lớp đó có số học sinh là : ……… (42)
   
 13. pvsme2510

  pvsme2510 Guest


  VÒNG 9 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 16 cũ)
  • 25% của 0,8 < 0,2 : 0,5 < 0,6 < 0,78 < 2 : 2,5 < 0,84 < 0,86 < 0,98 < 1,1 < 1,3 < 0,145 : 0,1 <1,6 < 1,7 < 1,8 < 2,1 < 9 : 4 < 2,4 < 5% của 50 < 80% của 4 < 4.
  • 0,01 < 0,43 < 20% của 2,5 < 0,57 < 0,6 < 0,66 < 0,69 < 9 x 0,1 < 1,1 < 1,37 < 1,4 < 0,145 : 0,1 < 0,15 : 0,1 < 1,68 < 50% của 3,5 < 1,8 < 1,9 < 2,9 < 80% của 4 < 3,5.
  • 0,05 < 0,48 < 0,54 < 0,69 < 0,71 < 0,3 : 0,4 < 0,86 < 9 x 0,1 < 0,98 < 1,3 < 1,58 < 1,6 < 1,68 < 1,8 < 1,91 < 2,3 < 2,4 < 2,6 < 2,8 < 80% của 4.
  • 0,01 < 0,15 < 0,35 < 0,57 < 0,6 < 0,3 : 0,4 < 0,78 < 1,1 < 75% của 1,6 < 1,37 < 0,15 : 0,1 < 1,58 < 1,8 < 1,91 < 2,1 < 2,3 < 2,4 < 2,68 < 2,7 < 3,5.
  • 0,05 < 60% của 0,5 < 0,2 : 0,5 < 0,48 < 20% của 2,5 < 0,54 < 0,63 < 0,71 < 12,5 : 10 < 1,37 < 50% của 3,5 < 1,91 < 2,1 < 9 : 4 < 5% của 50 < 2,5 < 2,68 < 2,7 < 3,12 < 3,5.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 16 cũ)
  • 20% của 7 = 1,4 ; 80% của 125 = 100 ; 20% của 2,5 = 0,5 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 30% của 42 = 12,6 ; 60% của 24 = 14,4 ; 40% của 85 = 34 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 2008 = 1506.
  • 20% của 15 = 3 ; 20% của 30 = 6 ; 30% của 42 = 12,6 ; 905 của 90 = 81 ; 60% của 60 = 36 ; 10% của 4 = 0,4 ; 10% của 1 = 0,1 ; 20% của 3 = 0,6 ; 75% của 2008 = 1506; 40% của 85=34.
  • 20% của 45,5 = 9,1 ; 50% của 55 = 27,5 ; 20% của 3 = 0,6 ; 20% của 22,5 = 4,5 ; 40% của 8 = 3,2 ; 90% của 210 = 189 ; 30% của 5 = 1,5 ; 60% của 60 = 36 ; 90% của 250 = 225 ; 75% của 250 = 187,5 .
   
 14. pvsme2510

  pvsme2510 Guest


  VÒNG 8 - ( 2010-2011 ):)>-
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  3,6 – 3,4 < 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 105 x 0,1 < 11,6 < 6,85 + 4,9 < 1,5 : 0,1 < 1,51 x 10 < 158 x 0,1 < 1,62 : 0,1 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1 < 200,9 x 10 .
  * 0,1 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 0,7 < 1,3 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 19 x 0,1 < 10,1 < 8,4 + 1,8 < 105 x 0,1 < 11,6 < 1,51 x 10 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 2,01 x 1000 < 20,11 : 0,01.
  * 0,04 x 10 < 2 : 4 < 1 < 1,3 < 0,9 + 0,5 < 1,6 < 3,1 – 1,4 < 1,8 < 1,81 + 0,19 < 9,16 + 1,3 < 11,6 < 12,8 – 0,5 < 1,5 : 0,1 < 1,62 : 0,1 < 163 x 0,1 < 100,5 : 5 < 20,08 : 0,1 < 2009 x 0,1< 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  * 0,1 < 3,6 – 3,4 < 0,3 < 2 : 4 < 0,3 : 0,5 < 12 x 0,1 < 0,9 + 0,5 < 15 x 0,1 < 1,81 + 0,19 < 10,1 < 9,16 + 1,3 < 12,8 – 0,5 < 1,51 x 10 < 11,95 + 3,5 < 1,62 : 0,1 < 200,8 : 10 < 100,5 : 5 < 430 x 0,5 < 200,9 x 10 < 20,11 : 0,01 .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  * 20,08 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,008 x 0,1 = 0,2008 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 13,57 : 10 = 135,7 x 0,01 ;
  715 : 25 = 28,6 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,009 : 0,1 = 20,09 .
  * 20,8 x 0,1 = 200,8 : 100 ; 2,009 x 0,1 = 0,2009 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 24,6 : 100 = 2,46 x 0,1 ; 20,08 = 2,008 : 0,1 ; 14,58 : 9 = 1,62 ; 457,2 : 18 = 25,4 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 71,1 : 45 = 1,58 ; 42,9 : 15 = 2,86.
  * 24,6 x 0,1 = 2,46 ; 2,46 x 0,1 = 24,6 : 100 ; 200,8 : 100 = 20,08 x 0,1 ; 2011 x 0,01 = 2,011 : 0,1 ; 135,7 x 0,01 = 13,57 : 10 ; 20,09 : 10 = 2,009 ; 715 : 25 = 28,6 ; 38,1 : 15 = 2,54 ; 48,75 : 25 = 1,95 ; 72,58 : 19 = 3,82.
   
 15. pvsme2510

  pvsme2510 Guest


  VÒNG 7 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 13 cũ)
  • 0,5 < 4,2 < 4,6 < 7,28 < 7,3 < 8,6 < 9,68 < 9,85 < 29,8 – 19,3 < 10,7 < 11,9 < 6,1 + 6 < 12,4 < 81,3 – 68,8 < 20,09 < 20,1 < 23,1 < 64,125 < 82,9 + 10,25 < 145 – 20,8.
  • 3,5 < 6,4 < 6,8 < 7,28 < 7,6 < 8,5 < 9,68 < 9,7 < 29,8 – 19,3 < 10,95 < 11,9 < 12,68 < 16,05 < 8,64 + 8,46 < 20,08 < 20,09 < 15,36 + 10,5 < 21,2 + 13,4 < 43,6 < 145,6 – 48,5.
  • 4,2 < 5,3 < 5,84 < 6,2 < 6,8 < 7,6 < 8,5 < 9,7 < 10,2 < 10,25 < 10,7 < 9,2 + 2,5 < 81,3 – 68,8 < 12,8 < 20,08 < 20,09 < 11,5 + 10,4 < 23,1 < 68,6 < 136,8 + 27,2.
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 13 cũ)
  • 1,5 + 2,7 = 4,2 ; 4,2 + 2,6 = 6,8 ; 5,9 + 1,6 = 7,5 ; 3,2 + 2,7 = 5,9 ; 4,25 + 2,05 = 6,3 ; 18,5 + 5,6 = 24,1 ; 30 – 12,35 = 9,85 + 7,8 ; 13,8 + 6,7 = 20,5 ; 13,9 + 7,8 = 21,7 ; 125,16 + 68,7 = 193,86.
  Điền số thích hợp
  * 1,386 x 194 – 1,386 x 94 = 138,6 ; 2,305 x 108 – 2,305 x 8 = 230,5 .
  42,75 x 39 – 42,75 x 29 = 427,5 ; 20,08 x 2 + 20,08 x 8 = 200,8
  8,175 x 104,3 – 8,175 x 4,3 = 817,5 ; 29,34 x 87,56 – 29,34 x 77,56 = 293,4
  28,54 x 3,8 + 28,54 x 6,2 = 285,4 ; 2,8 x 19,36 – 2,8 x 19,35 = 0,028
  8,3 x 95,47 – 8,3 x 95,46 = 0,083 ; 12,84 x 1,8 – 12,84 x 1,8 = 1,284
  16,9 x 0,14 – 16,9 x 0,04 = 1,69 ; 1,01 x 2011 – 2011 = 20,11
  19,8 x 194 – 19,8 x 94 = 1980 ; 1,1 x 20,9 – 20,9 = 2,09
  1,01 x 68 – 68 = 0,68 ; 265,3 x 0,04 + 265,3 x 0,06 = 26,53
  0,028 x 93,27 – 0,028 x 83,27 = 0,28 ; 1,1 x 2011 – 2011 = 201,1
   
 16. pvsme2510

  pvsme2510 Guest


  ĐỀ THI & ĐÁP ÁN VIOLYMPIC - LỚP 5
  VÒNG 6 - ( 2010-2011 )
  • Chọn các giá trị tăng dần: ( giống v 9 cũ)
  • 4mm < 12mm < 1,9dm < 2,5dm < 4,5dm <0,6m< 1,45m < 2m30cm < 2m45cm < 3m2dm< 1dam < 1,8dam <25m< 3dam< 1hm < 18dam < 1km2hm < 18hm < 5km12dam < 5km4hm.
  * 8mm< 1,8cm < 4,5dm < 0,6m < 8dm < 14dm < 1m8dm < 1m86cm < 3m2dm < 3,5m < 5m < 25m < 3dam < 2,05hm < 8hm < 1km2hm < 18hm < 2km5hm < 31hm < 5km12dam.
  * 8mm < 12mm < 1,8cm < 8dm < 1,45m < 1,6m < 1m7dm < 1,75m < 1m86cm < 3,5m < 5m < 2dam < 3dam < 45m < 5,1dam < 0,8hm < 1,5km < 2km5hm < 2,6km < 4,5km .
  Chọn các giá trị bằng nhau: ( giống v 9 cũ)
  * 5kg 8dag = 5,08kg ; 509kg = 5,09tạ ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 1,25kg = 12,5hg ; 8tạ 15kg = 0,815tấn ; 0,5kg = 5hg ; 0,868kg = 86,8dag ; 1,5kg = 15hg ; 106g = 1,06hg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 36dag = 3,6hg ; 6,19 tạ = 6tạ 19kg ; 3yến 8kg = 38kg ; 5hg = 0,5kg ; 12,6tấn = 12tấn 6tạ ;
  4,2tạ = 420kg ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 5kg 8dag = 5,08kg ; 28,5yến = 2,85tạ.
  * 1,75tấn = 17,5tạ ; 12yến = 120kg ; 12,345tạ = 1234,5kg ; 4,2tạ = 420kg ; 3yến 8kg = 38kg ;
  1,5kg = 15hg ; 1,06hg = 106g ; 86,8dag = 0,868kg ; 28,5 yền = 2,85tạ ; 0,815tấn = 8tạ 15kg.
   
 17. toccon

  toccon Guest


  đây là mã tỉnh nè : T010CCD1D3EB nhưng chỉ ở Bình Định thôi nhé! sử dụng cho đựt thi cấp tỉnh năm 2011_2012
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 13 Tháng tư 2012
 18. toccon

  toccon Guest


  :):):):):):):):):):):):):):):):):):):)::):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):))::):):):):):):):):):):):):):)):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):) những bài bạn nó có dạng ở vòng 17 đó
   
 19. toccon

  toccon Guest


  vòng 17 của toán 6:D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;);););););););:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol:);):):):):):cool::cool::cool::c:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol:eek:ol::cool:ol::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool::D:D:D:D;);););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;););););):):):):):cool::cool::cool::coo:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:l::cool::D:D:D:D;););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););););):):):):):cool::cool::cool:::D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:cool::cool::D:D:D:D;););););):D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:;);););):):):):):cool::cool::cool::cool::co:D:D:D:D;););););););););):):):):):cool::cool::cool::cool::cool:ol:
   
 20. toccon

  toccon Guest


  :):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):););););););););););););););):cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:)/:):)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:):)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-:cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::)&gt;-:)&gt;-:)&gt;-: ): cool:: D:co ol::coo: D:cool :l:; ); ): :coo l; ); ):co ;:cool ::co ol:; ):cool ::coo; ): cool:l:; ); ): cool:: cool:: ): ):co ol :c :c ool::coo:c ool:l: :coo l::: D: cool:cool: :c ool::co: D: cool:eek:lol:eek:l:; ): ); ): cool::co ol::coo:co ol:l:: D:cool :: :c ool:cool:; ):co ol::co :c ool:eek:l::co ol:: cool:; ):co ol::coo: D:coo|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)|-)@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~)(~~):-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:-j:x:x:x:x:x:x:eek:3:eek:3&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;&gt;:D&lt;^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^~O)~O)~O)~O)~O):(:)(:)(:)(:)(:)((&lt;):)&lt;):)&lt;):)&lt;):)&lt;):)&lt;):):khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (175)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (4)::khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi (101)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::khi (16)::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::M035::Mjogging::Mjogging::Mjogging::Mjogging::Mjogging::Mjogging::M_nhoc2_70::M_nhoc2_70::M_nhoc2_70::Mhi::Mhi::Mhi::M063::M063::M063::M053::M053::M042::M042::M042::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M_nhoc2_68::M060::M060::M060::M060::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M038::M026::M026::M026::M059::M059::M059::M059::Mex10::Mex10::Mex10:l :l:; ); ): cool :; ): ):co ol: