Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Các cấu trúc would rather

Thảo luận trong 'Ngữ pháp' bắt đầu bởi believe_in_rose296, 25 Tháng tư 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 202,194

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thời của câu.

  1 Loại câu có một chủ ngữ

  Loại câu này dùng would rather ... (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:

  1.1 Thời hiện tại:
  Sau would rather là nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to.

  S + would rather + [verb in simple form] ...


  Jim would rather go to class tomorrow than today.
  Jim would rather not go to class tomorrow.

  1.2 Thời quá khứ:
  Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

  S + would rather + have + [verb in past participle]


  Jim would rather have gone to class yesterday than today.
  Jim would rather not have gone to the class yesterday.

  2 Loại câu có hai chủ ngữ
  Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

  2.1 Câu cầu kiến ở hiện tại (present subjunctive):
  Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Xem thêm về câu cầu khiến ở phần sau. Trong trường hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể bỏ to.

  S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] ...  I would rather that you call me tomorrow.
  He would rather that I not take this train.

  Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.

  2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
  Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

  S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] ...


  Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
  (His girlfriend does not work in the same department)
  Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)

  Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.

  Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
  Jane would rather that it were not winter now.

  2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
  Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn't + P2.

  S1 + would rather that + S2 + past perfect ...


  Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
  (Jill did not go to class yesterday)
  Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.
   
 2. tramngan

  tramngan Guest


  Would rather (thích ..hơn ) có 2 công thức cần lưu ý :

  1) Would rather + động từ nguyên mẫu
  Ex: I would rather study English ( tôi thích học tiếng Anh hơn )

  2) Would rather + mệnh đề (giảm thì )
  Mệnh đề đi sau Would rather phải giảm thì xuống ( động từ giảm xuống 1 cột )

  Ex:
  1)We would rather that you would call tonight.
  Ta thấy tonight là dấu hiệu của thì tưong lai ,đáng lẽ chia là will call nhưng giảm thì xuống thành would

  2)We would rather that you had callled last night.
  Ta thấy last night là dấu hiệu của thì quá khứ ,đáng lẽ chia là called nhưng giảm thì xuống thành quá khứ hoàn thành had called

  3)Jane would rather that you would not call me tomorrow.( tương tự câu 1 )

  4)Maria would rather that we studied more than we do.
   
 3. luoikhonghoc

  luoikhonghoc Guest


  vd:

  I would rather _________ about the experience.
  A. not to think B. didn’t think
  C. not think D. don’t think
  would rather + do st/ not do st
   
 4. luoikhonghoc

  luoikhonghoc Guest


  If you are thirsty, would you rather _________ a hot drink or a cold drink? - I’d rather you _________ me a cold drink.
  A. had / gave B. have / gave
  C. have / give D. had / give

  I’d rather you _________ anyone about our conversation
  A. wouldn’t tell B. didn’t tell
  C. don’t tell D. won’t tell
   
 5. ngocanh1992

  ngocanh1992 Guest


  1b, 2b.............................................................
   
 6. thebaorubik

  thebaorubik Guest


  Vậy câu này em chọn đáp án có đúng không ?
  We went by train. However we'd rather ........by air.
  a)have gone b)go c)had gone d)goes
  -> a)have gone
   
 7. tranthuha93

  tranthuha93 Guest


  bn ơi sai rồi
  would rather + V( nguyên thẻ)
  would rather + mệnh đề mới lùi thì
  đáp án là B GO
   
 8. thebaongo

  thebaongo Guest


  1.2 Thời quá khứ:
  Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

  S + would rather + have + [verb in past participle]


  Jim would rather have gone to class yesterday than today.
  Jim would rather not have gone to the class yesterday.

  vậy cái này dùng thế nào ?
   
 9. cazan94

  cazan94 Guest


  _ Would rather do st : thích làm gì hơn. (Sử dụng ở hiẹn tại và tương lai).

  _ Would rather have + V phân từ 2 (sử dụng ở QK)

  _ Would rather do st than do st: thích làm gì hơn làm gì.

  _ Would rather + S + V -> QK (hiện tại, tương lai) : Muốn ai đó làm gì hơn
  -> QKHT (quá khứ)

  Eg: I would rather you paid me at once.
  I would rather you hadn't written that letter last week.
   
 10. liana

  liana Guest


  tui nghi la cau truc would rather..than co ca cong thuc :
  would rather+S+Ved
  would rather+ S+didn't+Vo (cau phủ định )
  ca hai cau truc do deu co nghia la :muon ai do lam gi hon
   
 11. thuong0504

  thuong0504 Guest


  would rather:

  Would rather+S+V_ed/$C_2$

  would rather +V_inf

  would rather do...than do
   

 12. sao ở ví dụ trên lại là I would rather that you call me tomorrow
  nó ko có lùi thì