Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài toán sử dụng khối lượng mol trung bình để tìm 2 nguyên tố

Thảo luận trong 'Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học' bắt đầu bởi hientotoro, 4 Tháng mười 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 8,145

 1. hientotoro

  hientotoro Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1. Hòa tan 2,84g hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và khí B. Cô cạn dung dịch A thu được 3, 17g muối khan.
  a) Tính thể tích khí B ở đktc?
  b) Xác định tên hai kim loại?

  2. Hòa tan hoàn toàn 14,2g hai muối cacbonat của 2 kim loại A, B liên tiếp nhau trong nhóm IIA bằng lượng vừa đủ dung dịch ${H}_{2}{SO}_{4}$. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Xác định công thức phân tử của 2 muối và % về khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp?

  3. Cho 2g hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch ${H}_{2}{SO}_{4}$ 10% rồi cô cạn thu được 8,72g hỗn hợp 2 muối khan.
  a) Xác định 2 kim loại?
  b) Tính khối lượng dung dịch ${H}_{2}{SO}_{4}$ đã dùng?

  4. A và B là nguyên tố ở hai chu kì liên tiếp và thuộc cùng 1 phân nhóm chính, B ở dưới A. Cho 8g B tan hoàn toàn trong 242,4g nước thu được 4,48 lít khí ${H}_{2}$ ở đktc và dung dịch M.
  a) Xác định A, B và viết cấu hình e của hai nguyên tử?
  b) Tính C% của dung dịch M?

  5. Cho 0,85g hai kim loại thuộc hai chu kì kế tiếp trong nhóm IA vào cốc chứa 49,18g ${H}_{2}O$ thu được dung dịch A và khí B. Để trung hòa dung dịch A cần 30ml dung dịch HCl 1M.
  a) Xác định hai kim loại.
  b) Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch A.
   

 2. Bài 1 : Vì 2 kim loại là kiềm thổ => chúng thuộc nhóm IIA : gọi công thức chung 2 muối là : MC03
  PTHH : MC03 + 2HCl --> MCl2 + C02 + H20
  2,84/(M+60) 3,17/(M +71)
  => 2,84/(M+60) = 3,17/(M+71) -> M = 34,667 => 2 kim loại cần tìm là Mg(24) , Ca(40).
  Từ đó tính đc nC02 = 0,03 mol --> VC02 = 0,672l


  Bài 2: làm tương tự như bài 1
  Bài 3:Tương tự
  Bài 4: PTHH :
  2B + 2nH20 ---> 2B(0H)n + nH2
  0,4/n mol 0,2 mol
  Ta có : 0,4/n*B = 8 --> B/n = 20 Với n = 1 => B = 20 ( Loại)
  Với n= 2 => B = 40 => B là Ca . Mặt khác A và B ở hai chu kì liên tiếp và thuộc cùng 1 phân nhóm chính, B ở dưới A => A là Mg
  Tính C% của dung dịch M thì viết lại PT và tính mdd = 242,4 + 8 - mH2 . tính mCa(0H)2
  Bài 5 : tìm đc 2 kim loại là Na( 23) và K (39) . Sau đó viết lại PT tính là za :D