Bạn hãy ĐĂNG NHẬP để sử dụng nhiều chức năng hơn

bài tập về kim loại kiềm

Thảo luận trong 'Môn HÓA HỌC' bắt đầu bởi snnb, 14 Tháng hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 5,837

 1. snnb

  snnb Guest

  Sổ tay hướng dẫn sử dụng HMforum phiên bản mới


  Bài 1 : Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít CO2 . Ngược lại , cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu đưọc 2V lít CO2 . So sánh a và b .
  A.a=0,8b
  B.a=0,35b
  C.a=0,75b
  D.a=0,5b

  Bài 2 :Thêm từ từ dung dịch HCl 0,1 M vào 500 ml dung dịch A chứa Na2CO3 và KHCO3 . Nếu dùng 250 ml dung dịch HCl thì bắt đầu có bọt khí thoát ra . Nếu dùng 600ml dung dịch HCl thì bọt khítốát ra vừa hết . Nồng độ mol của Nà2CO3 và KHCO3 trong dung dịch A lần lượt là :
  A.0,05 M và 0,07M
  B.0,05M và 0,12M
  C.0,5M và 1,2M
  D.0,5M và 0,7M
   

 2. Bài 1 : Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít CO2 . Ngược lại , cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu đưọc 2V lít CO2 . So sánh a và b .
  A.a=0,8b
  B.a=0,35b
  C.a=0,75b
  D.a=0,5b

  ~~> Gợi ý:

  [TEX]H^+ + CO_3^{2-} \to HCO_3^-[/TEX]

  [TEX]HCO_3^- + H^+ \to CO_2 + H_2O[/TEX]

  Có tạo khí \Rightarrow [TEX]b > a[/TEX]; Sau phản ứng 1 dư một lượng [TEX]H^+[/TEX] là [TEX]b - a[/TEX]

  - Nếu [TEX]b - a < a[/TEX] hay [TEX]b < 2a[/TEX] thì [TEX]V = 22.4(b - a)[/TEX]

  - Nếu [TEX]b - a > a[/TEX] hay [TEX]b > 2a[/TEX] thì [TEX]V = 22.4a[/TEX]

  [TEX]2H^+ + CO_3^{2-} \to CO_2 + H_2O[/TEX]

  - Nếu [TEX]b > 2a[/TEX] thì [TEX]2V = 22.4a = V[/TEX] vô lí

  - Nếu [TEX]b < 2a[/TEX] thì [TEX]2V = 22.4.0.5b = 11.2b = 44.8(b - a)[/TEX] \Rightarrow [TEX]a = 0.75b[/TEX]
   


 3. Chào em!
  Hocmai giúp em bài 2 nhé!
  [TEX]H^++CO_3^{2-}--> HCO_3^-[/TEX]
  --0,025------0,025----------0,025
  [TEX]H^++HCO_3^---> H_2O+CO_2[/TEX]
  --0,035---0,025+x
  Vậy [TEX]n_{Na_2CO_3}=0,025; n_{KHCO_3}=0,01\Rightarrow C_M(Na_2CO_3)=0,05M, C_M(KHCO_3)=0,02M[/TEX]
  Em xem lại đề bài nhé!