HOCMAI Forum đã quay trở lại, MỚI MẺ - TRẺ TRUNG - NĂNG ĐỘNG
Hãy GIA NHẬP ngay

Bài tập về cực trị hay

Thảo luận trong 'Cực trị của hàm số' bắt đầu bởi ducanh1995, 26 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 41,143

 1. ducanh1995

  ducanh1995 Guest

  Hướng dẫn Cách gõ công thức Toán học, Vật lý, Hóa học forum mới


  1, Tìm m để hàm số: [TEX]y = x^3 - mx^2 + 2(m+1)x - 1[/TEX] đạt cực đại tại x = -1

  2, Tìm m để đt đi qua cực trị của đths[TEX] y=x^3 + mx^2 + 7x + 3[/TEX] vuông góc với đường thẳng y = 3x - 7

  3, Cho hàm số[TEX] y = x^3 - 3x^2 - mx +2[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có cực trị đồng thời đường thẳng đi qua cực trị tạo với 2 trục tọa độ một tam giác cân.

  4, Cho hàm số[TEX] y = x^3 - 3x^2 - mx +2[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có cực trị đồng thời đường thẳng đi qua cực trị tạo với đường thẳng x+4y-20=0 một góc [TEX]45^0[/TEX]

  5, Cho hàm số[TEX] y = x^3 - 3mx^2 +2[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có 2 điểm cực trị A,B sao cho diện tích tam giác IAB bằng 18 với I(1;1)

  6, Cho hàm số[TEX] y = x^3 - 3mx^2 +2[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có 2 điểm cực trị đồng thời đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu cắt đường tròn tâm I(1;1) bán kính R=1 tại A,B mà diện tích tam giác IAB lớn nhất.

  7, Cho hàm số [TEX]y=x^3 - 3x^2 + m^2x+m[/TEX]. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu đối xứng nhau qua đt x-2y-5=0

  8, Cho hàm số [TEX]y=x^3 - 3x^2 - mx + 2[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có cực trị đồng thời các điểm cực trị cách đều đường thẳng x-y-1=0

  9, Cho hàm số [TEX] y= 1/3x^3 - mx^2 - x - m + 1[/TEX]. Tìm m để hàm số có cực trị và có khảng cách giữa 2 điểm cực trị là nhỏ nhất.

  10, Cho hàm số [TEX] y= 1/3x^3 - mx^2 + mx - 1[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đạt cực trị tại x1,x2 thỏa mãn |x1 - x2| \geq 8

  11, Cho hàm số [TEX]y = x^3 - 3x^2 + mx + 1[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có cực trị và khoảng cách từ I(1/2;11/4) đến đường thẳng nối cực đại, cực tiểu là lớn nhất

  12, Cho hàm số[TEX] y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3 - 4m-1[/TEX]. Tìm m để đồ thị hàm số có 2 cực trị A,B cùng với gốc O tạo thành tam giác vuông tại A.

  13, Tìm m để hàm số [TEX]y = 1/3x^3 - 1/2mx^2 + (m^2 - 3)x + m + 1[/TEX] đạt cực đại, cực tiểu tại x1,x2 đồng thời x1,x2 là độ dài các cạnh tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng[TEX] \sqrt[2]{5/2}[/TEX]

  Chúc các bạn thành công !!​
   

 2. có $y' = 3x^2 - 2mx + 2(m+1)$
  để hàm số có cực trị $ => deta \geq 0 \Leftrightarrow1-6(m+1)\geq 0 \Leftrightarrow m\leq -5/6 $

  để $x= -1$ là cực trị $\Leftrightarrow x = -1$ là nghiệm củ pt $y' = 0$
  thay $x= -1$ vào y' ta đc: $m =-5/4$ ( thỏa mãn đk)
  vậy..............
  pt(d) vuông góc với $(d') => pt (d) : y = -3x + c$

  $y' = 3x^2 + 2mx + 7$

  ta lại có: $y = y'( 1/3x + m/9) + (14/3 - (2m^2)/9)x + 7- 7m/9$

  pt đi qua 2 điểm cực trị là $y= ((42 - 2m^2)/9)x +7 - 7m/9(d")$
  để d vuông góc với d''
  $=> ( -3)(( 42- 2m^2)/9) = -1 \Leftrightarrow m^2 = 39/2 $

  $ \Leftrightarrow m = \sqrt{39/2}$


  y'= [TEX]3x^2 - 6x -m[/TEX]deta = 9+3m
  để pt có cực trị deta \geq 0
  \Leftrightarrow m \geq -3
  mà ta có y = y'(1/3x -1/3)+(( -2m/3 - 2)x + 2 -m/3 )
  => pt qua cực trị là y = ( - 2m /3 -2) x + 2 -m/3 (d)
  gọi d \bigcap_{}^{} oy tại A và d\bigcap_{}^{}ox tại B
  => A(0;2-m/3); B( (6-m)/(-2m-6));0)
  => vecto AO............
  vecto BO ..................
  cho độ dài chúng bằng nhau là xong!
  bạn có thể xét các trường hợp cân tại A và B nhưng sẽ vô nghiệm!

  y = x^3 -3mx +2
  => y'= 3x^2 - 6mx
  y'=0 => x= 0 or x= 2m
  gọi A;B là 2 cực trị của hàm số
  => A(0;2); B(2m;-4m^3 + 2)
  pt(AI) : y = -x+2
  vecto AI(1;-1)
  => AI = [TEX]sqrt{2}[/TEX]
  d(B;AI) =[TEX] sqrt{2} m (1-2m)[/TEX]
  [TEX]
  S(ABI) = 1/2* sqrt{2}m(1-2m) = 18
  [/TEX]=> m =.........

  ta có y =x^3 -3x^2 -mx + 2
  y'= 3x^2 -6x -m
  ta có: y = y'(1/3 x -1/3) + (-2m/3-2)x +2- m/3
  => pt qua 2 cực trị là: y= ( -2m/3 -2)x +2 -m/3
  (d) có hệ số góc K1 là (-2m/3 -2)
  (d') : y = -1/4 x +5 có hệ số góc K2 = -1/4
  áp dụng công thức
  !(K1+K2)/(1-K1K2)!= tan 45 = 1
  giải pt tìm đc m
  cái dấu ! là trị tuyệt đối nhé!
  huhu mãi mà k gõ đc tex :(
  mod toán nào có lòng tốt chữa giùm em nha!
  thanks so much!

  y = x^3 -3X^2 -mx +2
  y' = 3x^2 -6x -m
  delta = 9+3m \geq 0
  \Leftrightarrow m \geq -3
  lấy y chia cho y' ( giống bài trên)
  => pt qua cực trị : y= ( -2m/3 -2)x + 2 -m/3
  gọi A;B là 2 cực trị
  => A(X1;((-2m/3 -2)X1 +2 -m/3))
  B(X2;((-2m/3 )X2-2 -m/3))
  do A ;B là cực trị =>hoành độ của A và B là nghiệm của pt y'=0
  theo viet có! X1+X2= 2 và X1X2 = -m/3
  => X1 - X2 = ..........................
  mà d(A;d) = d(B;d)
  .....
  <=> ( 1+ 2m/3)(X1-X2) =0
  thay vào => m =.........
  TEX..............
  thôi còn lại nhường mọi ng sang 11A đây!không bị đuổi khỏi lớp thì khốn!

  tương tự bài 7
  viết pt đg thẳng qua 2 cực trị
  gọi tọa độ của 2 cực trị theo đg thẳng đó!
  tìm kc từ 2 cực trị tới đg thẳng d
  cho chúng bằng nhau
  => m = ......
  có y= [TEX]1/3x^3 -mx -x -m+1[/TEX]
  => y'= [TEX]x^2 - 2mx +1[/TEX]
  delta = m^2+1>0 với mọi m
  => pt luôn có cực trị
  => hoành độ củ cực trị là nghiệm của pt y'= 0
  theo viet có: X1+X1 = 2m và X1X2 = 1
  => biến đổi => X2 - X1 = ......
  mà ta có: y = y'(1[TEX]/3x-m/3) + ((-2-2m^2)/3 x - 4m/3 +1)[/TEX]
  => pt đg thẳng qua 2 cực trị là: y = (-2-2m^2)/3 x -4m/3+1
  A:(X1;((-2-2m^2)/3)X1 -4m/3+1)))
  B:(X2;((-2-2m^2)/3)X2 -4m/3+1)))
  => vecto AB(( X2-X1);((-2-2m^2)/3)(X2-X1))
  độ dài đoạn AB = (X2-X1)+((2+2m^2)/3)(X2-X1))
  theo viet=>.....
  dùng cosi là xong

  ý = [TEX]x^2 -2mx +m[/TEX]
  [TEX] [/TEX][TEX][/tex][TEX][/tex][TEX][/tex][TEX]
  delta = m^2 -m >= 0
  [/TEX]
  <=> m>=1 or m =< 0
  theo viet ta có : X1 + X2 = 2m và X1X2 = m
  mặt khác ta lại có:
  ! X1 - X2! >= 8
  giải hệ là ra!!!!!!!!!
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2012
 3. ducanh1995

  ducanh1995 Guest


  ở bài 2, mình không hiểu lắm cái chỗ màu xanh ýk, bạn giải thích rõ hơn được ko ? bạn hướng dẫn mình cách chia y cho y' được không?
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2012

 4. cái đó là công thức mà bạn!
  chia y cho ý ta sẽ đc y = y'(.....) + ax + b
  thì đg thẳng đi qua 2 cực trị là đg y = ax + b
  vậy thôi!
  chia y cho y' là chia đa thức học hồi cấp 2 oy mà!
  sao lại phải dạy cho bạn chớ!:)
   
 5. ducanh1995

  ducanh1995 Guest


  ý mình là có cách chia nào nhanh hơn không mờ ^^! chẳng lẽ chia thủ công àk :)
   

 6. từ lúc học toán đến giờ tớ mói chỉ biết có 1 cách chia đa thức cho đa thức thôi!
  bạn thông cảm!:(
   
 7. anhteuu

  anhteuu Guest


  ca^u 11 ban oi! lam the' nao' vay. minh lam' hoai' cha? ra
   
 8. aevinataba

  aevinataba Guest


  toan cuc tri

  ban co the giai chi tiet cho minh bai 7 dk k.minh hoi kho hiu.
   
 9. thienpro1996

  thienpro1996 Guest


  cho mình hỏi bài 4 công thức tính góc giưa 2 dt bằng hệ số góc có ghi lộn hk?
  !(k1-k2)/(1+k1k2)!
   
 10. mrbnminh

  mrbnminh Guest


  mình nghĩ bài 2 sai rồi vuông góc mà K=-3??? K=-1/3 chứ
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2013
 11. mrbnminh

  mrbnminh Guest


  Bài 1 thì theo mình bạn nên giải cách này cho hàm số,
  Ta có hệ phương trình, f'(-1)=0
  f''(-1)<0
  -1 là điểm cực đại, còn cực tiểu thì f''(-1)>0
  -1 là cực trị thì f''(-1)#0
  cái này áp dụng cho đa thưc thôi bạn nhé
   

 12. A giải dup e bai nay

  Cho do tki C y=x^3+mx^2-x-m/9 Tim m de hs co cd Ct thoa
  A B // vs Dt 8x+9y+1=o
  A B vuonggoc Goc x-2y+1
   

 13. Câu a:
  Từ đương thằng 8x +9y +1 =0 (d) suy ra hệ số góc là k = -8/9.
  Để AB // với đường thẳng d khi hệ số góc của AB = k = -8/9.
  Tìm phương trình đường thẳng AB bằng cách lấy y / y' để ra đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.
  Từ phương trình đường thẳng AB là: x(2m/9-2/3)-m/9-1/9. Suy ra hệ số góc là 2m/9 -2/3.
  Giải phương trình 2m/9 -2/3=-8/9 thì được m là -7.

  Câu b Giải tương tự: Hai đường vuông góc với nhau thì hệ số góc nhân vói nhau = -1.
   

 14. Câu 11: Xin lỗi không thể đưa ra lời giải chính xác được.
  Nhưng hướng giải của bài toán:
  - tim đường thẳng AB bằng cách lấy y chia cho y'.
  - Tìm khoảng cách từ I đến đường thẳng AB : ra được f(m).
  - Dùng phương pháp hàm số để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số đó.
   
 15. c0olaloha

  c0olaloha Guest


  bài 11

  y=x^3-3x^2+mx+1 (1)
  D=R
  y'=3x^2-6x+m xđ \forallx thuộc D
  Để hs có cđ, ct <=> pt y'=0 có 2 nghiệm pb và đổi dấu qua 2 nghiệm đó
  <=>delta'>0
  <=>m<3

  Lấy y:y'/3 ta được
  y=(x-1)y'/3+(2m/3-2)x+1+m/3
  Giả sử M(x0;y0) là điểm cực trị
  => y0=(x0-1)y'(x0)/3+(2m/3-2)x0+1+m/3
  và y'(x0)=0
  => y0=(2m/3-2)x0+1+m/3
  Vậy pt qua cđ ct của đths (1) là y=(2m/3-2)x+1+m/3 (d)
  I(1/2;11/4)
  d(I,d)=l (2m/3-2)/2-11/4+1+m/3 l/ \sqrt[2]{(2m/3-2)^2+1}
  =l (2m/3-2)-3/4 l/\sqrt[2]{(2m/3-2)^2+1}
  Đặt 2m/3-2=t => t<0 \forall m<3
  xét f(t)=(3/4-t)/(t^2+1)
  f'(t)=... (tự tính @@)
  f'(t)=0 <=> t=-4/3
  ...

  max d(I,d)= max f(t)
  Vẽ BBT ra ra thấy max d(I,d) = 5/4 tại t=-4/3
  => m =1
  :Mfull:
   
 16. phuc_hong

  phuc_hong Guest


  cho mình hỏi câu này liên quan đến câu 8 :
  cho hs y=x^3-3mx-3m+1. Tìm m để hs có cực trị đồng thời chúng cách đều đường thẳng d: x-y=0.
  Bài số 8 ban đầu giải theo cách trên còn dễ ra vì pt ý'=0 cho nghiêm đẹp. Bài này sao đây ? :confused:
   
 17. c0olaloha

  c0olaloha Guest


  Xét đk để hs có cực đại cực tiểu
  Viết pt đường thẳng (d) qua cđ ct rồi xét 2 TH
  TH1: (d) // đt x-y=0
  TH2: (d) vuông với đt x-y=0 và trung điểm của 2 cđ ct thuộc đt x-y=0
   
 18. jobro

  jobro Guest


  đoạn thẳg có dạng k(x-x0)+y0 mà mà y0 ta thấy nó âm nên k=-3 là đúng rồi ^^
   
 19. jobro

  jobro Guest


  bài 5 tại sao pt AI lại là y=-x+2 ạ @@ và vectơ AI làm sao để biết nó là chỉ phương hay là pháp tuyến
   
 20. annaanny

  annaanny Guest


  1) Tìm GTLN của A = -x^2 - y^2 + xy +2x +2y
  2) Cho 2x + 2y + z = 4. Tìm GTLN của A = 2xy + yz + zx
  3) Cho x + y + z = 6. Tìm GTLN của A = xy + 2yz + 3zx
  4) Cho x^2 + 2xy +7(x + y) + 2y^2 + 10 = 0. Tìm GTLN và GTNN của S = x + y + 3
  5) Cho 2a^2 + b^2/4 + 1/a^2 = 4 (a,b khác 0). Tìm GTLN và GTNN của S = ab+2009.
  Cảm ơn các bạn nhiều !
   

CHIA SẺ TRANG NÀY