Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập hữu cơ +vô cơ giúp em với

Thảo luận trong 'Chuyên đề 16: Tổng hợp' bắt đầu bởi nhocmimihi1, 9 Tháng hai 2013.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,916

 1. nhocmimihi1

  nhocmimihi1 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  câu 1: E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với 150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của este là
  A. CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 B. HCOOCH3 và CH3COOC2H5
  C. C2H5-COO-C2H5 D. CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3
  2.
  Điện phân 1lit dd hỗn hợp gồm HCl 0,01M ;CuSO4 0,01M và NaCl 0,02M với điện cực trơ ,màng ngăn xốp . Khi ở anot thu được 0,336lit khí (đktc) thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân có pH bằng:


  A. pH =8 B. pH =6 C. pH =7 D. pH =5
  3.


  Este X có công thức phân tử dạng CnH2n-2O2 . Đốt cháy 0,42 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 68,376 gam Ca(OH)2 thì thấy dung dịch nước vôi trong vẩn đục. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu được 2 chất hữu cơ không tham gia phản ứng tráng gương. Phát biểu nào sau đây về X là đúng:
  A. X là đồng đẳng của etyl acrylat
  B. Thành phần % khối lượng O trong X là 36,36%
  C. Không thể điều chế được từ ancol và axit hữu cơ tương ứng
  D. Tên của este X là vinyl axetat
   


 2. số mol NaOH phản ứng = 0,15*1 - 0,06*0,5 = 0,12
  Hai muối R-(COONa)z và NaCl
  Vì thu được 1 muối axit hữu cơ và hh 2 rượu đơn chức ==> este có cấu tạo :
  R1-OOC-R-COONa + 2 NaOH --> R-(COONa)2 + R1-OH + R2-OH
  0,06 <--------------------0,12-----------0,06------------0,06-----0,06
  Khối lượng muối = 0,06*(R+2*67) + 58,5*0,03 = 11,475 ==> R = 28 ==> gốc -C2H4-
  khối lượng rượu = 0,06*(R1+17) + 0,06*(R2+17) = 5,52 ==> R1 + R2 = 58
  R1 = 15 ==> R2 = 43 ==> hai rượu là CH3-OH và C3H7-OH
  ==> este là CH3-OOC-C2H4-CH2-CH2-CH3 ==> câu A
   

 3. câu 1: E là este mạch không nhánh chỉ chứa C, H, O, không chứa nhóm chức nào khác. Đun nóng một lượng E với 150 ml dung dịch NaOH 1M đến kết thúc phản ứng. Để trung hoà dung dịch thu được cần 60ml dung dịch HCl 0,5M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà được 11,475 gam hỗn hợp hai muối khan và 5,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của este là
  A. CH3CH2CH2-OOC-CH2CH2COOCH3 B. HCOOCH3 và CH3COOC2H5
  C. C2H5-COO-C2H5 D. CH3-CH2-OOC-CH2COOCH3

  ~~> Gợi ý:

  - Thu đc hh 2 muối ~~> loại đáp án B

  - Thu đc 2 ancol ~~> loại đáp án C

  Đến đấy mà k làm đc thì có thể có thể 50:50

  Nhìn vào 2 đáp còn còn lại thì suy ra muối còn lại (ngoài NaCl) có dạng [TEX]NaOOC-R-COONa[/TEX]

  ~~> [TEX]m_{NaOOC-R-COONa}=11,475-0,03.58,5=9,72[/TEX]

  Nhưng để ý kỹ, trung hòa dung dịch ~~> NaOH còn dư

  ~~> [TEX]n_{NaOH.PU}=0,12 mol[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]n_{NaOOC-R-COONa}=0,06 mol[/TEX] (bảo toàn nguyên tố Na)

  ~~> [TEX]M_{NaOOC-R-COONa}=9,72:0,06=162[/TEX]

  ~~> [TEX]R=28[/TEX]

  ~~> Đáp án A

  Tuy trình bày thì dài nhưng nếu có logic thì bấm máy nhanh lắm :D