Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập Hoá 8 nâng cao, Mời các bác vào xem và cho ý kiến

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi zz_nslhn_zz, 11 Tháng tư 2011.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 6,578

 1. zz_nslhn_zz

  zz_nslhn_zz Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Bài 1: Tính nồng độ % của dung dịch thu được trong các trường hợp sau:
  a)Hòa tan 20g CuCl2 vào 180 H2O
  b)Hòa tan 33gCaCl2 .6H2Otrong 300g H2O
  c)Hòa tan 248g Na2O vào 1752 ml H2O
  Bài 2: Phải trộn bao nhiêu l dung dịch axit nitric 0,2M với dung dịch axit nitric1M theo tỉ số và thể tích bằng bao nhiêu để thu được dung dịch 0,4M?
  Bài 3: Xác định thể tích dung dịch axit clohiđric 10M và thể tích nước cần dùng để pha thành 400ml dung dịch 2M?
  Bài 4: Cần bao nhiêu l dung dịch natriclorua 40% pha với 50g dung dịch natri clorua 10% để có được dung dịch 20%?
  Bài 5: Cần bao nhiêu l dung dịch Fe(NO3)2 20% và bao nhiêu g nước để pha thành 500g dung dịch Fe(NO3)2 8%?
  Bài 6: Cần bao nhiêu g lưu huỳnh trioxit để hòa tan vào dung dịch axit sunfuric 50% để thu được 100g dung dịch axit sunfuric 79%?
  Bài 7: Cần phải trôn dung dịch KOH 60% với dung dịch natri hiđrôxit(chưa rõ nồng độ) theo tỉ lệ khối lương dung dịch như thế nào để thu được dung dịch KOH 24% và NaOH 15%?tính nồng độ của dung dịch NaOH ban đầu?
  Bài 8: Cho 46,4g oxit sắt từ vào 500ml dung dịch axit sunfuric 1M.Kết thúc phản ứng dung dịch thu được chúa bao nhiêu chất tan?Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng?(Coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
  Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 12,1g hồn hợp CuO và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 3M.
  a) Xác định % khối lượng trong mỗi oxit trong mỗi hỗn hợp ban đầu?
  b) Xác định khối lượng axit sunfuric 20% tối thiểu cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp oxit trên?
  Bài 10: Cho 3,2g Sắt (III) oxit vào 200ml dung dịch axit nitric 2M.Xác định nồng độ mol trong dung dịch sau phản ứng?(Coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
  Bài 11: Dẩn 112ml khí cacbonđioxit(đktc) vào 700ml dung dịch canxihiđrôxit nồng độ 0,01M.Xác định muối tạo thành và tính khối lượng?
  Bài 12:Dẫn 6,72 lít khí cacbonđioxit(đktc) vào 100ml dung dịch KOH 4M.Xác định công thức hóa học của muối tạo thành và tính khối lượng?
  Bài 13:Sục 6,72l khí cacbonđioxit(đktc) vào 100ml dung dịch barihiđôxit 1,6M.Tính nồng độ mol của chất tan
  trong dung dịch sau phản ứng?(coi như thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
  Bài 14: Cho 6,72 lít khí lưu huỳnh đioxit(đktc) vào dung dịch chứa 0,2 mol canxihiđôxit.Muối nào được tạo thành?Khối lượng là bao nhiêu?
   
 2. 02615948

  02615948 Guest


  [TEX]nSO_2=6,72:22,4=0,3mol[/TEX]

  Gọi X là số mol của [TEX]SO_2[/TEX] ở PTHH(1)

  PTHH:

  [TEX]SO_2+Ca(OH)_2------>CaSO_3+H_2O[/TEX](1)
  Xmol--------Xmol----------------Xmol
  0,1mol--------------------------0,1mol

  [TEX]2SO_2+Ca(OH)_2------->Ca(HSO_3)_2[/TEX](2)
  0,3-Xmol----(0,3-X):2mol-----------(0,3-X):2mol
  0,2mol------------------------------------0,1mol

  Theo hai PTHH: X+(0,3-X)=0,2

  \Rightarrow X=0,1 mol

  \Rightarrow [TEX]nCaSO_3=0,1mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]mCaSO_3=0,1.120=12g[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]nCa(HSO_3)_2=0,1mol[/TEX] \Rightarrow [TEX]mCa(HSO_3)_2=0,1.202=20,2g[/TEX]

  Vậy có hai muối tạo thành đó là: [TEX]Ca(HSO_3)_2[/TEX] và [TEX]CaSO_3[/TEX].Trong đó : [TEX]mCaSO_3=0,1.120=12g[/TEX] và [TEX]mCa(HSO_3)_2=0,1.202=20,2g[/TEX]  Lưu ý: Có gì thắc mắc thì pm cho mình :D