Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

bài tập điện phân của thầy ngọc hay và khó

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi khanh_1994, 10 Tháng hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 3,098

 1. khanh_1994

  khanh_1994 Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Câu 15.điện phân 400g dd CuSO4 8% cho đến khi khối lượng của dd giảm bớt 20,5g. Nồng độ % của hợp chất trong dd khi dừng điện phân là
  A.2,59% B.3,36% C.1,68% D.5,18%
  Câu 16.
  điện phân 400g dd AgNO3 8,5% cho đến khi khối lượng của dd giảm bớt 25g. Nồng độ % của chất tan trong dd khi dừng điện phân là
  A.4,48% B.6,72% C.3,36% D.1,12%
  Câu 23.điện phân dd AgNO3 1 thời gian thu đc dd A và 0,03 mol khí ở anot.Cho 5,32g Fe vào dd A thu đc V lít khí không màu hoá nâu ngoài kk,dd B(chỉ chứa 1 muối),chất rắn C(chỉ chứa 1 kim loại). H% của phản ứng nhiệt phân và V = ?
  Câu 44.Thực hiện phản ứng điện phân dd chứa m g hh CuSO4 và NaCl với I = 5A.đến thời điêm t,tại 2 điện cực H2O bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện. dd sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6g CuO và ở anot của bình điện phân có 448ml khí bay ra(đktc). khối lượng hỗn hợp 2 muối NaCl và CuSO4 là.
  A.3,785g B.5,785 C.4,8 D.5,97g
  đây là những bài mình không làm được trong tờ luyện tập về điện phân của thầy ngọc. mình rất cần các bạn giúp đỡ đặc biệt là câu 44. thanks.
   
 2. namnguyen_94

  namnguyen_94 Guest


  Câu 44: Do dd sau đp có thể hòa tan CuO --> NaCl hết trước CuSO4
  [TEX]CuSO_4 + 2 NaCl ---> Cu + Na_2SO_4 + Cl_2[/TEX]
  [TEX]CuSO_4 + H_2O ---> Cu + H_2SO_4 + 1/2 O_2 [/TEX]
  + nCuO = nH2SO4 = 0,02 mol
  +n(khí) = 0,02 mol ---> nCl2 = 0,02 - 0,02/2 = 0,01 mol
  --> nNaCl = 0,02 mol ; nCuSO4 = 0,03 mol
  --> m = 5,97 gam ==> D
  Bài 23:
  [TEX]2 AgNO_3 + H_2O ---> 2 Ag + 2 HNO_3 + 1/2 O_2[/TEX]
  0,12---------------------------0,12----0,03
  + Do chỉ tạo ra 1 muối và 1 kim loai duy nhất
  --> Fe --> [TEX]Fe^{2+}[/TEX]
  + nFe = 0,095 mol
  [TEX]Fe + 4 HNO_3 ---> Fe(NO_3)_2 + 2 NO_2 +2 H_2O[/TEX]
  0,03----0,12
  [TEX]Fe + 2 AgNO_3 ---> Fe(NO_3)_2 + 2 Ag[/TEX]
  0,065----0,13
  -> H = 0,12/(0,12+0,13) = 0,48 --> H = 48%
  --> V = 1,344 lít