Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ' bắt đầu bởi class_9x, 29 Tháng bảy 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 12,228

 1. class_9x

  class_9x Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Cả nhà giúp e giải bài này với ạk.
  1. Tinh told Lien '' You may go shopping with your friends''.
  -> Tinh said (that)
  2. Hoa's parents said'' We'll visit you this summer''
  -> Hoa's parents said (that)
  3. Tam's sister told him'' You ought to help me to clean the house''
  -> Tam's sister said (that)
  4. ''I will expect to see you next Wednesday'', Mary said to her friend
  -> Mary told her friend (that)
   
 2. try_mybest

  try_mybest Guest  1. Tinh told Lien '' You may go shopping with your friends''.
  -> Tinh said (that)Liên might go shopping with her friends
  2. Hoa's parents said'' We'll visit you this summer''
  -> Hoa's parents said (that) they would visit her thaht summer
  3. Tam's sister told him'' You ought to help me to clean the house''
  -> Tam's sister said (that) he ought to help her to clean the house
  4. ''I will expect to see you next Wednesday'', Mary said to her friend
  -> Mary told her friend (that) she would expect to see them the next wesnesday

   
 3. class_9x

  class_9x Guest


  cảm ơn try_mybest. Em còn bài tập nữa về dạng Wh-quetions cả nhà giải giúp em với ạk. thanks everyone
  1.' where can you buy the new cartoon?'' Lan asked Thu. ->Lan
  2.''when will your father leave Vietnam for the USA?'' Phong asked Lan. ->Phong
  3.''what do you think about language learning?'' Ba asked his teacher. -> Ba
  4.''how many books do the students need?'' The librarian asked my teacher.-> The librarian
  5.''what sizeof shoes do you want, Madam?'' The salesman asked my mother.-> The salesman
  6.'' how do people learn languages in general?'' Ba asked Mr Brown
  7.''why is she crying'' Thu asked Hoa.->Thu
  8.''what should we to do help the victims of the blood?'' The teacher asked the students.->The teacher
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng bảy 2012
 4. donald_duck

  donald_duck Guest


  1. Lan asked Thu where could she buy the new cartoon.
  2. Phong asked Lan when would her father leave VN for the USA.
  3. Ba asked his teacher what did him/her think about language learning.
  4. The librarian asked my teacher how many books did the student need.
  5. The salesman asked my mother what size of shoes did she want.
  6. Ba asked Mr Brown how did people learn languages in general.
  7. Thu asked Hoa why was she crying
  8. The teacher asked the students what should they to do help the victims of the blood.
   

 5. 1.' where can you buy the new cartoon?'' Lan asked Thu. ->Lan asked Thu where she could buy the new cartoon .
  2.''when will your father leave Vietnam for the USA?'' Phong asked Lan. ->Phong asked Lan when her father would leave Vietnam for the USA
  3.''what do you think about language learning?'' Ba asked his teacher. -> Ba asked his teacher what he/she thought about language .
  4.''how many books do the students need?'' The librarian asked my teacher.-> The librarian asked my teacher how manys books the students needed
  5.''what size of shoes do you want, Madam?'' The salesman asked my mother.-> The salesman asked my mother what size of shoes she wanted
  6.'' how do people learn languages in general?'' Ba asked Mr Brown how people learned languages in general
  7.''why is she crying'' Thu asked Hoa.->Thu asked Hoa why she was crying
  8.''what should we to do help the victims of the blood?'' The teacher asked the students.->The teacher asked the students what they should do to help the victims of the blood
   

 6. 1.' where can you buy the new cartoon?'' Lan asked Thu. ->Lan asked Thu where she could buy the new cartoon .
  2.''when will your father leave Vietnam for the USA?'' Phong asked Lan. ->Phong asked Lan when her father would leave Vietnam for the USA
  3.''what do you think about language learning?'' Ba asked his teacher. -> Ba asked his teacher what he/she thought about language .
  4.''how many books do the students need?'' The librarian asked my teacher.-> The librarian asked my teacher how manys books the students needed
  5.''what size of shoes do you want, Madam?'' The salesman asked my mother.-> The salesman asked my mother what size of shoes she wanted
  6.'' how do people learn languages in general?'' Ba asked Mr Brown how people learned languages in general
  7.''why is she crying'' Thu asked Hoa.->Thu asked Hoa why she was crying
  8.''what should we to do help the victims of the blood?'' The teacher asked the students.->The teacher asked the students what they should do to help the victims of the blood

  :p:p:p:p
   
 7. class_9x

  class_9x Guest


  e cảm ơn cả nhà ạk. em còn dạng bài tập cuối cùng Yes-No question. moi ngươi giải giúp em
  1.''should we keep our room warm?'' Lan asked her teacher.->Lan asked
  2.''do they need some help?'' She asked her husband.-> She asked
  3.''can these athletes awim across the river?'' Phong asked Ba.-> Phong asked
  4.''do you see somebody using my book?'' Lan asked Thu.-> Lan asked
  5.''will our class take part in that competition?'' Lam asked Lan.-> Lam asked
  6.''should we learn more new words to enrich our vocablulary?'' Uyen asked her teacher.->Uyen asked
  7."may I use your dictionary for a moment?'' Nga asked Hoa.-> Nga asked
  8.'' Does your father bring the chairs home from the furniture shop by himself?'' Her mother asked her.-> Her mother asked
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 29 Tháng bảy 2012
 8. try_mybest

  try_mybest Guest  1.''should we keep our room warm?'' Lan asked her teacher.->Lan asked
  ~~> lan asked if they should keep their room warn

  2.''do they need some help?'' She asked her husband.-> She asked
  ~~> she asked her husband if they needed some help

  3.''can these athletes awim across the river?'' Phong asked Ba
  .-> Phong asked ba if these athletes awim could across the river
  4.''do you see somebody using my book?'' Lan asked Thu.
  -> Lan asked thu if she saw sb using her book
  5.''will our class take part in that competition?'' Lam asked Lan.
  -> Lam asked lan if their class would take part...
  6.''should we learn more new words to enrich our vocablulary?'' Uyen asked her teacher.->Uyen asked her teacher if they should ..........
  7."may I use your dictionary for a moment?'' Nga asked Hoa.
  -> Nga asked hoa if she might use her dictionary...
  8.'' Does your father bring the chairs home from the furniture shop by himself?'' Her mother asked her
  .-> Her mother asked her if her father brought.................

   


 9. 1.''should we keep our room warm?'' Lan asked her teacher.->Lan asked her teacher if/whether they should keep their room warm .
  2.''do they need some help?'' She asked her husband.-> She asked her husband if/whether they needed some help
  3.''can these athletes awim across the river?'' Phong asked Ba.-> Phong asked Ba if/whether those athletes could swim across the river
  4.''do you see somebody using my book?'' Lan asked Thu.-> Lan asked Thu if/whether she saw somebody using her book
  5.''will our class take part in that competition?'' Lam asked Lan.-> Lam asked Lan if/whether her class would take part in that competition
  6.''should we learn more new words to enrich our vocablulary?'' Uyen asked her teacher.->Uyen asked her teacher if/whether they should learn more new words to enrich their vocabulary
  7."may I use your dictionary for a moment?'' Nga asked Hoa.-> Nga asked Hoa if/whether she could/might use her dictionary for a moment.
  8.'' Does your father bring the chairs home from the furniture shop by himself?'' Her mother asked her.-> Her mother asked her if/whether her father brought the chairs home from the furniture shop by himself
   
 10. class_9x

  class_9x Guest


  em cảm ơn mọi người. Dạng bài câu trực tiếp gián tiếp khó quá:khi (204):
   

 11. 1. Tinh told Lien '' You may go shopping with your friends''.
  -> Tinh said (that) she might go shopping with her friends
  2. Hoa's parents said'' We'll visit you this summer''
  -> Hoa's parents said (that) they would visit them that summer
  3. Tam's sister told him'' You ought to help me to clean the house''
  -> Tam's sister said (that) he ought to help him to clean the house
  4. ''I will expect to see you next Wednesday'', Mary said to her friend
  -> Mary told her friend (that) she would expect to see her the following wednesday
   

 12. 1. Tinh told Lien '' You may go shopping with your friends''.
  -> Tinh said (that) she might go shopping with her friends
  2. Hoa's parents said'' We'll visit you this summer''
  -> Hoa's parents said (that) they would visit them that summer
  3. Tam's sister told him'' You ought to help me to clean the house''
  -> Tam's sister said (that) he ought to help him to clean the house
  4. ''I will expect to see you next Wednesday'', Mary said to her friend
  -> Mary told her friend (that) she would expect to see her the following wednesday
  mk nghi lam vay la dung nhung khong bit co dung khong nua:p:p:p:p neu co gi sai mong cac ban luong thu nghe,,....:):):):):)