Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập chương Nitơ - Phốtpho

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi anhcura, 8 Tháng mười một 2010.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 7,262

 1. anhcura

  anhcura Guest

  Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  Giúp mình nhé! Thanks

  Câu1: Cho 31.2g hh hai kim loại Cu và Ag vào 300ml dd HNO3 đặc dư, thu đợc 11,2l khií NO2 (đktc)
  a/ Viết PTPU
  b/ Tính % khối lượng của kim loại trong hh đầu.
  c/ Tính nồngđộ mol cuả dd axit ã dùng
  Câu2: Cho 6,4g Cu vào 200ml dd NaNO3 0,4M. Thêm tếp vào biình 200ml dd (HCl 0,1M ; H2SO4 0,05M). Tính V khí NO thoát ra đktc.
  Câu3: Khi hòa tan 260g một kim loại M trong HNO3 loãng thu được kim loại hóa trị II và một muối X. KHi đun nóng hh 2 muối đó vs Ca(OH)2 thu đc khí A. Khi ác duụng vs H4PO4 khí A này tạo nên 66g muối môn hidrophotphat.
  a/ Xác điịnh M
  b/ Nếu nung rêng lương muối nitrat kim loại đó sẽ thu đc bao nhiêu ml khí (đktc)
  c/ Nếu nung riêng lượng muối X sẽ thu đc bao nhiêu ml khí (đktc)
  Câu4: CÓ 100 lít hh khí thu đc trong bình ôổng ơợp amoniac gồm: N2 dư H2 dư và NH3 Dùng tia lửa điện để phân hủy hết NH3 đc hh có tể tiích 125 lit trong đó H2 chiếm 75% thể tih. Các V khí đo ở cùng đk. Tính %H tổng hợp NH3 ban đầu.
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 8 Tháng mười một 2010

 2. Cu + 4 HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2
  .x...........................................................2x
  Ag + 2 HNO3 -> AgNO3 + H2O + NO2
  .y....................................................y
  64x + 108y = 31,2
  2x + y = 0,5
  => x = 0,15
  y = 0,2
  tính tiếp nha
   
 3. tamcat

  tamcat Guest


  Bài 2,
  Ta có :n_Cu = 0,1 mol
  n_H+ =n HCl + 2*n H2SO4 = o,1*o,2+ 2*0,05*0,2=0,04mol
  n NO3- = 0,4*0,2= 0,08mol
  PT:
  3Cu + 8H+ +2NO3- ------> 3Cu2+ +2NO+ 4H20
  0,1.....0,04....0,08
  Ta có tỉ lệ: o,o4/8 < o,1/3 < o,o8/2 \RightarrowH+ hết, tính theo H+
  \Rightarrown NO= 1/4 nH+ = 0,01m0l
  \RightarrowV NO= 0,224l
  Nếu bài viết có ích cho bạn thì nhớ thank nhé:)
   
 4. tropicalsnow

  tropicalsnow Guest


  bài 1 n-NO2=0.5mol
  bạn có thể tính theo cach này:
  Cu --> Cu 2+ +2e
  x --> x --> 2x
  Ag --> Ag+ +1e
  y --> y --> y
  NO3- 2H+ +e -->NO2 + H2O
  2*0.5 <- 0.5 <- 0.5
  ad dinh luật bao toan e
  ta co 2x+y=0.5, them một pt nua~, ta tính dc m Cu va Ag
  tính lượng HNO3: n-HNO3=n-H+ = 1
  từ đó suy ra CM của HNO3
  chú ý: cách này có thể dùng để tính nồng độ HNO3 mà không cần tìm ra kim loại phản ứng với HNO3, trong chương nito, ban nen dùng cách này để giải bài tập. hj`
   
 5. tropicalsnow

  tropicalsnow Guest


  bài 3
  hình nhu đề có vấn dề
  mình hiểu đề theo ít mình. rùi giải zầy dúng hok nhaz'
  muoi hidrophotphat là (NH4)2HPO4
  -> n_muoi= 0.5
  khí A là NH3, -->n_NH3=2*0.5
  muối X là NH4NO3, n_NH4NO3=n_NH3
  NO3- +10H+ +8e -->NH4+ +3H2O
  8 <-- 1
  M --> M2+ +2e
  260/M --> 520/M
  ad dinh luat bao toan e
  8=520/M -->M=65 (Zn)
  ban chiu khó giải tiếp hah!
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 9 Tháng mười một 2010
 6. anhcura

  anhcura Guest


  Một vài bài nữa nhé! Giúp mình nhé! hì, thanks...^_^

  Câu1: Nung nóng m gam Cu(NO3)2 một thời gian rồi dừng lại, làm nguội đem cân thấy khối lượng giảm 0,54g so với ban đầu. Tính khối lượng muối đã bị nhiệt phân.
  Câu2: Nhiệt phân 74g Mg(NO3)2 thu được 30,8g chất rắn. Tính %H phản ứng nhiệt phân.
  Câu3: Nung 66,2g Pb(NO3)2 ta đc chất rắn A và hh khí B
  a/ Tính khối lượng chất rắn A biết %H=80%
  b/ Hỗn hợp khí B nặng hơn hay nhẹ hơn kk.
  Câu4: Hòa tan hoàn toàn một hh nhôm và đồng vào dd HNO3 đặc nguội thì thu đc 3584ml khí màu nâu đỏ thoát ra (đktc). Nếu cũng cho lượng hh trên tác dụng vs dd HCl vừa đủ thì thu đc 4032ml khí thoát ra (đktc) và dd X.
  a/ Xác địng thành phần % theo khối lượng of môic kim loại trong hh đầu.
  b/ Tính khối lượng kết tủa khi cho 168ml dd NaOH 2,5M vào dd X.
  Câu5: Hỗ hợp X gồm Fe và MgO Hòa tan hoàn toàn X vào dd HNO3 vừa đủ thu đc 0,112lits khí không màu hóa nâu ngoài kk (đo 27,3 0C và 6,6atm) Hỗn hợp muối cô cạn cân nặng 10,2g
  a/ Xác định % khối lượng muối trong hh?
  b/ Tính V dd HNO3 0,8M tối thiểu dùng để PƯ?


  Giúp mình càng sớm càng tốt. Thanks
   


 7. Cu(NO3)2 ---> CuO
  1 mol 188g ---- 80 g--> giảm 108 g
  x mol -------------------- giảm 0,54 g
  --> x = 0,005 mol --> m = 0,94 g :)


  Mg(NO3)2 ----> Mg
  1mol 148g ------- 40 g --> giảm 108g
  x mol ------------------------ giảm 43,2 g
  --> x= 0,4 mol
  --> H = 0,4/0,5 = 0,8 :)


  Cho vào HNO3 đặc nguội chỉ có Cu phản ứng :)

  nCu = 0,008 mol
  nHCl = 0,036 mol = 3nAl --> nAl = 0,012 mol :)
  --> ra %
  nNaOH = 0,42 mol
  Theo pt nNaOH hòa tan hết Al
  --> mkết tủa = mCu(OH)2 :)

  nkhí = nFe

  [TEX]n khi'=\frac{0,112.6,6}{(273+ 27,3)\frac{22,4}{273}} = 0,03 mol =nFe [/TEX]

  --> mFe(NO3)3 ---> m Mg(NO3)2

  --> %

  nHNO3 = nNO + 3nFe + 2nMgO = ...
   
 8. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest


  Đốt hoàn toàn 6,8g một hợp chất A thì thu được 14,2g P2O5 và 5,4g H2O. Nếu cho 37ml dung dịch NaOH 32% ( d = 1,35g/ml ) tác dụng với sản phẫm tạo thành của phản ứng thì tạo ra dung dịch muối gì ? Có nồng độ % là bao nhiêu
   
 9. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest


  Dung dịch X gồm H3PO4 a mol/l và HCl a mol/l. Trung hoà 250 ml dung dịch X cần 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH b mol/l và NaOH 2b mol/l thu được dung dịch Y chứa 36,575 gam hỗn hợp muối trung hoà. Giá trị của a và b lần lượt là (H=1; P=31; Cl=35,5; O=16; K=39; Na=23) :
  A. 0,900 và 0,750 B. 0,600 và 0,500 C. 0,750 và 0,625 D. 0,570
   
 10. conangasama

  conangasama Guest


  bai nay de thoi ma cau giai he phuong trinh hai an
  phuong trinh 1 ban cho so mol h+ bang so mol oh - nhu sau a-1,2b=o
  phuong trinh haithi ta xet trong dung dich thu duoc gom PO4(3-) , Cl-, k+ , na+
  co phuong trinh 32,625a+34b=36,575
  nho cam on to nhe

  a quen ra dap an B day neu can thi lien he nhe sao van chua du 50 ki tu nhi

  _Bạn nhớ viết bài có dấu. Thanks_
   
  Sửa lần cuối bởi BQT: 11 Tháng mười một 2010

 11. Dùng định luật bảo toàn điện tích

  0,25.3a + 0,25a = 0,4b + 0,8b

  mà 96.0,25a + 35,5.0,25a + 39.0,4b + 23.0,4.2b = 36, 575

  Giải hệ ra :)