Thông báo khen thưởng thành viên tháng 10/2016

Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài tập Amino axit

Thảo luận trong 'Amin - Amino axit - Protein' bắt đầu bởi hoangtuyenhoian, 2 Tháng mười một 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 4,889

 1. Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

  > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


  1.Cho các chất A,B,C có cùng công thức phân tử C4H9O2N.Biết A tác dụng với cả HCl và Na2O; B tác dụng với H2 tạo ra B', B' tác dụng với HCl tạo ra B'',B'' tác dụng với NaOH tạo B'; C tác dụng với NaOH tạo muối và NH3.Xác định công thức A,B,C
  2.Một hợp chất hữu cơ A không phân nhánh, có CTPT C3H10O2N2.A tác dụng với kiềm tạo NH3, mặc khác A tác dụng với dd axit tạo thành muối amin bậc 1
  a/Xác định công thức cấu tạo của A
  b/Viết phương trình hóa học khi cho A tác dụng với Ba(OH)2, H2SO4
  3/Cho a(g) hh 2 amino axit chứa 1 chức axit 1 chức amino tác dụng với 40,15g dd HCl 20% được dd A, để tác dụng hết với các chất trong dd A cần 400ml dd KOH 3M. Mặc khác, đốt cháy a g hh 2 amino axit trên và cho sản phẩm cháy qua dd32,8g NaOH dư thì m bình này tăng thêm 32,8g. Biết khi đốt cháy thu khí N2 ở dạng đơn chât.Xác định công thức phân tử của 2 amino axit, cho biết tỉ lệ phân từ khối của chúng là 1,37
   
 2. luffy_95

  luffy_95 Guest


  [TEX]n_{HCl}=0,22\ mol[/TEX]

  [TEX]n_{KOH}=0,42\ mol[/TEX]

  [TEX]NH_2-R-COOH + HCl \Rightarrow NH_3Cl-R-COOH[/TEX] (1)

  \Rightarrow Nếu HCl hết

  \Rightarrow [TEX]n_{KOH}=2n_{NH_3Cl-R-COOH}=0,44 > 0,42[/TEX]

  \Rightarrow HCl dư

  [TEX]HCl + KOH \Rightarrow KCl + H_2O[/TEX] (2)

  [TEX]NH_3Cl-R-COOH + 2KOH \Rightarrow NH_2-R-COOK + KCl +2H_2O[/TEX] (3)

  Gọi [TEX]n_{NH_2-R-COOH} = x[/TEX]

  Từ (1),(2),(3) \Rightarrow [TEX]x+0,22=0,42 \Rightarrow x=0,2[/TEX]

  Amino Axit no \Rightarrow [TEX]NH_2(CH_2)_nCOOH[/TEX]

  [TEX]C_{n+1}H_{2n+3}O_2N + O_2 \Rightarrow n+1CO_2 + 2n+1,5 H_2O + 0,5 N_2
  [/TEX]

  \Rightarrow [TEX]44.(n+1)+18.(2n+0,5)=32,8[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]n=1,5[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]\left{NH_2CH_2COOH\\ NH_2C_3H_6COOH[/TEX]


   
 3. luffy_95

  luffy_95 Guest


  a,

  A tác dụng với kiềm tạo [TEX]NH3[/TEX] \Rightarrow có [TEX]-COONH_4[/TEX]

  Mặt khác A không phân nhánh tác dụng với dd axit tạo thành muối amin bậc 1 \Rightarrow [TEX]NH_2-CH_2CH_2[/TEX]

  \Rightarrow [TEX]NH_2CH_2CH_2COONH_4[/TEX]

  b,

  [TEX]NH_2CH_2CH_2COONH_4 + Ba(OH)_2 \Ri (NH_2CH_2CH_2COO)_2Ba + NH_3 + 2H_2O [/TEX]

  [TEX]2NH_2CH_2CH_2COONH_4 + H_2SO_4 \ri 2NH_3HSO_4CH_2CH_2COOH + (NH_4)_2SO_4[/TEX]