Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng nhập để sử dụng nhiều chức năng hơn!

Bài lập trình phần Chuỗi

Thảo luận trong 'Học lập trình' bắt đầu bởi megamanxza, 4 Tháng mười hai 2012.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 1,465

 1. megamanxza

  megamanxza Guest

  Giảm 25% học phí khi Đặt chỗ Khóa PEN-I 2017 - Click ngay!

  Những phần quà Tết hấp dẫn đang đợi bạn tại diễn đàn HOCMAI


  Các bạn ơi, mình có một bài lập trình Pascal khó, cần mọi người giúp:
  Viết chương trình nhập một xâu kí tự từ bàn phím, in ra màn hình xâu sau khi nén.
  VD: Nhap xau ky tu: AABBCDEEESSS
  Xau sau khi giai nen: 2A2BCD3E3S
  Các bạn nhớ ghi code của chương trình dưới dạng Pascal ra nha! Mình đã biết thuật toán nhưng khi làm nó cứ báo lỗi "Exited with Exitcode=201" không à! Please help me!
   
 2. cuong276

  cuong276 Guest


  Đây! Không biết có đúng không nữa. Bạn thử text nha.
  Mã:
  var s,st,s1:string;
    i,k,d,dem,code:integer;
    j:char;
  function ktstn(a:char):boolean;
  var j:char;
    kt:boolean;
  begin
     kt:=true;
     for j:='1' to '9' do
       if a=j then
        begin
           kt:=false;
           break;
        end;
     ktstn:=kt;
  end;
  begin
     write('nhap s='); readln(s);
     d:=0;
     for i:=1 to length(s) do
       for j:='1' to '9' do
         if s[i]=j then inc(d);
     if d=0 then
      begin
         st:='';
         dem:=1;
         for i:=1 to length(s) do
           begin
             if s[i]=s[i+1] then inc(dem);
             if s[i]<>s[i+1] then
               begin
                 if dem=1 then st:=st+s[i];
                 if dem>1 then
                   begin
                     str(dem,s1);
                     st:=st+s1+s[i];
                     dem:=1;
                   end;
               end;
           end;
         writeln('day sau khi doi la:');
         write(st);
      end
     else
       begin
         st:='';
         for i:=length(s) downto 1 do
           begin
              if (ktstn(s[i])=true) and (ktstn(s[i-1])=true) then st:=s[i]+st;
              if (ktstn(s[i])=true) and (ktstn(s[i-1])=false) then
               begin
                  val(s[i-1],dem,code);
                  for k:=1 to dem do st:=s[i]+st;
               end;
           end;
         writeln('day sau khi doi la:');
         write(st);
       end;
     readln;
  end.