Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Ngữ âm » tiếng anh: động từ nào đi sau + Ving, To V
Chủ đề đã khóa
  #1  
Cũ 02-11-2009
hoahuongduong93 hoahuongduong93 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp phó
 
Tham gia : 26-06-2009
Đến từ: hà nội
Bài viết: 961
Đã cảm ơn: 319
Được cảm ơn 480 lần
Smile tiếng anh: động từ nào đi sau + Ving, To V

bạn nào có thể cho t biết được các động từ như nào thì đi sau nó là cộng To V, và động từ nào sau nó là Ving được ko ah. có link thì càng tốt , t đang cần gấp.
__________________
Kim Bum

I love u forever;
trầnưn pêtrưnam sàramimmita;
ne sarangheyo...trầnbu sarangheyo;thămkămmakilixêố

ne, ôđiêcaiố??? hànkuêkaiố...
kummápximita; annhăngkaxêô
사랑
tạm biệt học mãi
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến hoahuongduong93 với bài viết này:
  #2  
Cũ 06-11-2009
siengnangnhe siengnangnhe đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 08-07-2009
Bài viết: 647
Đã cảm ơn: 310
Được cảm ơn 264 lần
Theo sau tất cả các trợ từ (động từ khiếm khuyết): can, could, will,shall, would, may, might, ought to, must, had better, would like to, needn't, would rather, would sooner, be supposed to là những động từ không "chia", V-bare

2- Những động từ theo sau là "to verb" có 2 trường hợp:
2.a- [công thức: S+V+to V]: afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.

2.b- [công thức: S+V+O+to V]: advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.

3- Theo sau bởi "V-ing": admit, advise, allow, anticipate, appreciate, avoid, confess, consider, deny, delay, detest, dislike, enjoy, escape, excuse, face, fancy, finish, give up, imagine, invlolve, justify, keep on, leave off, mention, mind, miss, permit, postpone, quit, recommend, resent, resist, resume, risk, save, tolerate, suggest, recollect, stop, pardon, can't resist, can't stand, can't help, understand
ngoài ra theo sau: be worth, it is no use, there is no, it is no good cũng là V-ing
4- Những động từ theo sau gồm cả "to verb" và "V-ing":
advise, attempt, commence, begin, allow, cease, continue, dread, forget, hate, intend, leave, like, love, mean, permit, prefer, propose, regret, remember, start, study, try, can't bear, recommend, need, want, require.
Đa số những động từ trên khi theo sau là "to verb" hoặc "V-ing" sẽ có nghĩa khác nhau.
************************************************** *****
Ta đã biết, động từ tiếng anh được chia theo thì , tuỳ vào ngữ cảnh của từng câu. Động từ một khi không chia theo thời (tense) thì sẽ mang 1 trong 4 dạng sau đây :
- bare inf (động từ nguyên mẩu không có to )
- to inf ( động từ nguyên mẫu có to )
- Ving (động từ thêm ing )
- P.P ( động từ ở dạng past paticiple )
1 : cấu trúc câu dạng V_0_V ( chủ ngữ _động từ 1_tân ngữ_ động từ 2 )
A , bare inf
Theo sau các động từ như :
MAKE, HAVE ( ở dạng sai bảo chủ động ),LET, HELP thì V2 sẽ ở dạng bare inf.
Cấu trúc : make / have / let sb do st .
Ex:
I make him go.
I let him go.
B: V_ing
Nếu V1 là các động từ như : HEAR ,SEE, FEEL ,NOTICE ,WATCH, FIND, CATCH...
thì V2 là Ving (hoặc bare inf )
cấu trúc :
watch / find/ catch sb doing st : bắt gặp ( xem ) ai đó đang làm gì.
See/ hear/ feel sb doing st : nhìn thấy. nghe thấy ai đó đang làm gì.
See/ hear/ feel sb do st : nhìn thấy. nghe thấy ai đó đã làm gì.
C: P.P
Theo sau động từ have , get , V2 có dạng P.P

cấu trúc : have / get st done .
D: to_V
Các trừơng hợp còn lại.
2 : cấu trúc câu dạng V_V ( hai động từ đứng liền nhau )
A: V-Ing
Theo sau các động từ

Admit, allow, appreciate, avoid , be better off ( khá hơn), can't help(không thể không), can't resist(không thể chịu nỗi), can't stand (không thể chịu nỗi), cease (dừng), cosider (nghĩ đến), delay,deny,dislike, enjoy, escape, fancy, finish,imagine,involve, keep, mind, miss(bỏ sót),postpone, practise, quit, recall, regret, remember, report, resent(căm ghét), resume(bắt đầu lại), Risk (liều lĩnh), stop, succeed, suggest, hate, mention, look forward to,discuss, resist, explain , ….
Thì V2 chia v_ing
Ex:VD: When i 'm on holiday, i enjoy not having to get up early.

Lưu ý : sau giới từ ( prep ), động từ được chia ở dang v_ing .
B : to inf
Theo sau các động từ
Afford, agree , arrange, attempt, claim, dare, decide, demand, desire, expect, fail, forget, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, mean, need, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, strive, tend, threaten, try, want, wish, would love , would like . have no right ( ko có quyền ), in order , so as( not) …
Thì V2 được chia ở dang to_inf
Ex:As it was late, we decide to take a taxi home.
Những động từ đã liệt kê ở trên chỉ là những từ thông dụng nhất chứ ko phải là tất cả ^^!
3 : Một số Động từ đặc biệt có thể dùng cả V_ing và to_inf
STOP
+ Ving :nghĩa là dừng hành động đang diễn ra đó lại
ex:
I stop eating (tôi ngừng ăn )
+ To inf : dừng lại để làm hành động khác
ex:
I stop to eat (tôi dừng lại để ăn )
FORGET ,REMEMBER
+ Ving :Nhớ (quên)chuyện đã làm
I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai )
+ To inf :
Nhớ (quên ) phải làm chuyện gì đó
exon't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,)
REGRET
+ Ving : hối hận chuyện đã làm
I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách
+ To inf :lấy làm tiếc để ......
ex:
I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói
TRY
+ Ving : thử
ex:
I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm )
+ To inf : cố gắng để ...
ex:
I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta )

NEED ,WANT
NEED nếu là động từ đặc biệt( model V ) thì đi với BARE INF
ex:
I needn't buy it ( need mà có thể thêm not vào là động từ đặc biệt )
NEED là động từ thường thì áp dụng công thức sau :
Nếu chủ từ là người thì dùng to inf
ex:
I need to buy it (nghĩa chủ động )
N ếu chủ từ là vật thì đi với Ving hoặc to be P.P

ex:
The house needs repairing (căn nhà cần được sửa chửa )
The house needs to be repaire
MEAN
Mean + to inf : Dự định
Ex:
I mean to go out (Tôi dự định đi chơi )
Mean + Ving :mang ý nghĩa
Ex:
Failure on the exam means having to learn one more year.( thi rớt nghĩa là phải học thêm một năm nữa)
4: các mẫu khác
HAVE difficulty /trouble +Ving
WASTE/ SPEND time /money + Ving
chủ ngữ giả ( it)+ take(s) sb + time to do st
KEEP + O + Ving
PREVENT + O + Ving
used to do : trước đây quen làm gì
to be used to / to be accustomed to + doing : quen với việc làm gì
to get used to / to get accustomed to +v_ing : trở nên quen với việc làm gì .
to be likely to do st : có khả năng sẽ làm gì

thank tớ cái .......trời lạnh we ah

Thay đổi nội dung bởi: siengnangnhe, 07-11-2009 lúc 00:00.
  #3  
Cũ 06-11-2009
bupbexulanxang's Avatar
bupbexulanxang bupbexulanxang đang ngoại tuyến
Juliet
Lớp phó
 
Tham gia : 11-12-2008
Đến từ: đâu?
Bài viết: 898
Đã cảm ơn: 536
Được cảm ơn 593 lần
Chết rùi ko gấp đc rùi!
kệ

To V :
_Sau các động từ : allow,try,want,
refuse,promise,plan,seem,ask,help,expect,invite
would like/love..
_Sau các tính từ : kind, lucky,happy,willing,glad, eager.
_Sau các cụm :
+there is st to V
+S+have st to V
+enough +to V
+ too+adj/adv+to V.


Ving:
_Sau các V:keep,mind,miss,risk,quit,delay,avoid,admit,deny, noy,postpone........
đi sau các giới từ: in,on,of,with...
__________________
--------Chữ ký mà------he
..[
Có 7 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bupbexulanxang với bài viết này:
  #4  
Cũ 06-11-2009
bupbexulanxang's Avatar
bupbexulanxang bupbexulanxang đang ngoại tuyến
Juliet
Lớp phó
 
Tham gia : 11-12-2008
Đến từ: đâu?
Bài viết: 898
Đã cảm ơn: 536
Được cảm ơn 593 lần
Những động từ sau đây được dùng với Gerund:
1. Admit
2. Appreciate
3. Begin
4. Be intersested in
5. Be tired of
6. Be bored with
7. Be fed up with
8. Be afraid of
9. Consider
10. Continue
11. Delay
12. Deny
13. Detest
14. Dislike
15. Dread
16. Enjoy
17. Escape
18. Excuse
19. Fancy
20. Finish
21. Forgive
22. Give up
23. Hate
24. Imagine
25. Intend
26. Involve
27. Keep
28. Like
29. Love
30. Mean (=involve)
31. Mind
32. Miss
33. Neglect
34. Pardon
35. Postpone
36. Practise
37. Prefer
38. Prevent
39. Propose
40. Recollect
41. Remember
42. Resent
43. Resist
44. Risk
45. Save
46. Start
47. Stop
48. Suggest
49. Understand
50. Can’t stand
51. Can’t help
52. Can’t bear
53. It’s worth
54. It’s no use
================
Những động từ sau đây được dùng với Infinitive:
1. Afford
2. Agree
3. Arrange
4. Ask*
5. Advise*
6. Beg*
7. Care
8. Challenge*
9. Convince*
10. Decide
11. Expect*
12. Fail
13. Hope
14. Learn
15. Invite*
16. Order*
17. Plan
18. Pretend
19. Promise
20. Permit*
21. Tell*
22. Teach*
23. Wait
24. Want*
25. Wish
26. Warm*
27. Allowed
===================
Một số động từ có thể dùng với Gerund và Infinitive:
To begin; To hate; To prefer; To try; Can't stand; To intend; To remember; To continue; To like; To start; To forget; To love; To stop.
đi cop' lại y'!
__________________
--------Chữ ký mà------he
..[
Có 6 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bupbexulanxang với bài viết này:
  #5  
Cũ 09-11-2009
thanhthuytu's Avatar
thanhthuytu thanhthuytu đang ngoại tuyến
MEM VIP
Thư kí
 
Tham gia : 10-12-2008
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 690
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 346
Được cảm ơn 1,405 lần
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=34263 Đã có trong pic này!!! Có sẵn bài tập luôn, nếu muốn tham khảo thì vô đây tham khảo.
Mình xinh clock píc
__________________
Yêu Lắm Học Mãi!!!
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến thanhthuytu với bài viết này:
Chủ đề đã khóa

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 21:38.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng