Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh
Trả lời
  #1  
Cũ 08-10-2009
nguyethaha's Avatar
nguyethaha nguyethaha đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 13-05-2009
Bài viết: 107
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 61 lần
dấu hiệu nhận biết các thì trong tiếng anh

Sau đây là một số dấu hiệu nhận biết về các thì mà tớ biết
Ị Thì HTĐ
a ,Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói quen. Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ tần xuất như :
- always, usually , often, sometime, selldom , rarely , never .
- every morning , every day , every month/year...
- once/ twice/three times , a/per day , a week....
b, ngoài ra THTĐ cũng được dùng để nói về tương lai( khi nói về thời gian biểu và chương trình ấn định )
Ở cách dùng này ta có thể dùng một số trạng từ chỉ thời gian ở tương lai
eg ;- Tomorrow is Friday
- the train leaves the station from Ha Noi to Viet Tri at 3p.m to 5 p.m
II. Thì HTTD
a,Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra ở thời điểm nói . Với cách dùng này ta sẽ có trạng từ để nhận biết như :now
Ngoài ra ở cách sử dụng này còn có thể đi với các động từ mệnh lệnh như :
- Look ! , listen !, Be quiet !, Becareful !, Don't make noise !, Keep silent!....
b, THTTD còn dùng để diễn tả hành động xảy ra xung quanh thời điểm nói . Với cách dùng này cũng có những trạng từ để nhận biết như :
- at the moment , at the present , to day ,...
Note ;
1.THTTD còn có cách dùng để diễn tả dự định tương lai.
eg: I am having a test to morrow
2. THTTD còn được dùng để diễn tả sự phàn nàn về một việc gì đó liên tục xảy ra quanh thời điểm nói . Cách dùng này sẽ dùng với always.
eg : Nam is always going to school late.
- They are talking in class.
3. THTTD đôi khi cũng đi kèm với các tình huống khác nhau ;
eg1: A: Where 's Mai ?
B :She is in her room .
eg2 : It's 9 o'clock in the morning . I am staying at home .
eg3: It's lovely day.The sun is shining and the birds are singing
III, TTLĐ.
1. TTLĐ được dùng một hành động sự việc xảy ra trong tương lại Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ t/g như:
- tomorrow , next day/week/ year/ century....
2. TTLĐ còn dùng dể đưa ra các dự đoán về các sự việc trong tương lai với những động từ( dấu hiệu nhận biết )
- think , besure, believe , expect , wonder, suppse...
eg: A: She is working very hard .
B: I think she will pass the exam easily
- you must meet Lan . I'm sure you will like her3. Thì tương lai đơn còn được sử dụng trong câu điều kiện loại 1cùng với thì HHĐ
eg: If the weather is fine , we will go for a picnic .
Note : trong trường hợp này để nhận ra được thì của câu thì phải dựa vào vế trước hoặc vế sau của câu để xác định đây là câu điều kiện loại 1 . Và trong câu laọi này thìThường vế ngay sau If sẽ chia ở thì HTĐ , vế còn lại sẽ chia ở thì TLĐ .

IV, Thì TLG
1.THì TLG được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra trong tương lai mà đã được quyết định từ trước , hoặc có kế hoạch từ trước .
eg: She's bought a planticket. Sheis going to fly to Lon don .
Với cách dùng này không có đấu hiệu nhận biết mà ta phải dựa vào câu trước đó mang ý nghĩa như thế nào , nếu không thì ta sẽ dùng TLĐ
Note : Việc phân biệt các thì TLĐ, thì HTTD , thì TLG đôi khi là rất khó khăn khi cả ba đều mang nghĩa tương lai và có thể mang các trạng từ t/g chỉ tương lainhư trên ta đã nói.
+ Nhưng lưu ý là thì TLĐ chỉ dùng khi hành động trong tương lai đó không được quyết dịnh hay có kế hoạch từ trước mà được quyết định ngay lúc đó
eg : A; Would you like to have a drink?
B: I willl have mineral water
+ Còn đối với thì TLĐ thì hành động sẽ xảy ra trong tương lai này đã được quyết định từ trước. Hoặc nó còn được sử dụng để diễn tả những hành động sắp xảy ra trong tương mà hiện tượng của nó đã xuất hiện ở hiện tại.
eg: There are black clounds in the sky. Its going to rain
+ Với thì HTTD ta chỉ dùng khi nói việc gì đó đã được bố trí , thu xếp làm( diễn tả môọ sự việc sẽ xảy ra trong tương lai gần )
eg: I'm visiting my grand mother tomorrow.
V, Thì Tương lai tiếp diễn
Đối với thì này thì để phân biệt bạn phải dựa vào cách sử dụng của nó và phải dịch câu văn đó ra
Tuy nhiên bạn có thể lưu ý một số điểm như sau :
1.Thì TLTD thường đi với thời gian cụ thể trong tương lai
eg: At 10p.m tomorrow , I will be learning math information technology
2.Thì TLTD còn được dùng để diễn tả hành động hay sự việc sẽ xảy ravà kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó trong tương lai .( thường đi với trạng từ all morning/day/ moth.....)
eg:I will be staying at home all mỏning .

VI , Thì tương lai hoàn thành
Đối với thì này có cách dùng là
1.Thì TLHT dùng để diễn tả hành động hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai .
-Cách dùng này thường đi với giới từ by +1 mốc thời gian ( by 5p.m/by October/ by at the end of November / by the time ... )
eg: I will have finished tí exercire by 5.pm .
2.thì tương lai hoàn thành diễn tả một hành động sẽ được hoàn tất trước một hành động khác trong tương lai .
- cách dùng này thường đi với ( when, before , after , as soon as ....) nhưng vẫn đòi hỏi ta phải dịch nghĩa để nhận diện đây là hành động sẽ xảy ra trong tương lai .
eg: I will have cooked dinner before my mother comes back home .
Note : trong trường hợp này thì chỉ có một vế là TLHT còn vế kia mặc dù mang nghĩa tương lai nhưng nó không được sử dụng thì tương lai .

VII, Thì quá khứ đơn
1.Đối với thì này thì thường đi kèm với các cụm trạng từ hoặc trạng ngữ chỉ thời gian như : yesterday, last ..., ago, two day / year/ ..+ago , number +year(s)+ago hoặc là năm cụ thể như in 1996/1678/2008...
2. Dùng thể hiện mong ước ở hiện tại
wish+ mệnh đề ở dạng quá khứ
3. dùng trong câu điều kiện loại II
If+ MĐ quá khứ , would +V
4. dùng với công thức
Would you mind if I + MĐ quá khứ
Would rather + MĐ quá khứ
VIII, Quá khứ tiếp diễn
1.Thường diễn tả hành động xảy ra tại một thời điểm nhất định trong quá khứ
thường đi với
at+ 8a.m/3p.m/5a.m...+yesterday/ last...
" at this/that time + yesterday/last...
2. Dùng để diễn tả hành động đang xảy ra giữa 2 thời điểm giới hạn về thời gian trong quá khứ , thường đi với :
between ...and ...last.../yesterday...
from....to... ( from Monday to saturday)
All ... ( all yesterday, all lastweek..)
The whole of ...( the whole of yesterday )

eg : From 7.pm to 9p.m I was waching TV
3.Dùng với when ( diễn tả hành động đang xảy ra ở trong quá khứ thì hành động khác xảy đến )
Note : hành động xảy đén dùng thì QKĐ .
eg: When I came home , my parent was having a dinner .
4.Diễn tả 2 hay nhiều hành động xảy ra song song trong quá khứ
thường đi với while /as..
eg :My father was reading news paper while my mother was cooking dinner.
IX ,Thì quá khứ hoàn thành
1.Dùng để diễn tả mọt hành động đã hoàn tất tại một thời điểm trong quá khứ hoặc trước hành động khác trong quá khứ
- Cách dùng này thường kết hợp với các liên từ như ( after , before. when ,until , as soon as , by ..)
eg : By 10 p.m yesterday I had finished my home work
eg : She went to England after she had studied English.
Note : Hai hành động xảy ra trong quá khứ , hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành , hành động xảy ra sau thì dùng thì QKĐ .
2.Dùng với giới từ "for" ( diễn tả hành động đã xảy ra nhưng chưa hoàn tất trong quá khứ thì một hành dộng khác xảy đến )
eg : By August last year he had worked in that factory for ten year .
X , Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn
1. Diễn tả hành động kéo dài trong quá khứ dến khi có hành đọng thứ hai xảy ra . Đi với "for" + time , before..
eg: When I left last job , I had been working there for four years.
Eg : Before I came , they have been talking with each other.

Khi sử dụng các thì này có when ta phải thận trọng và dịch câu văn hay dựa vào mệnh đề sau ũngác định đúng các thì
__________________
[/SIGPIC]
tên:Lê Thị Nguyệt
SN: 26/3/1993
Nơi ở: nghệ an
Sống Trong Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 08-10-2009
vuduyhungchuot's Avatar
vuduyhungchuot vuduyhungchuot đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 28-04-2009
Đến từ: ?
Bài viết: 1,187
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 311
Được cảm ơn 414 lần
Mình xin góp ý nhé: Bài viết quá dài=>cần phải cắt ra nhiều "mảnh" nhỏ, mỗi mảnh có thể chứa DHNB của 1 thì là được.
__________________
Ọp dài dài.............................................. ...........................
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 09-10-2009
vampire_knight_1710's Avatar
vampire_knight_1710 vampire_knight_1710 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 30-07-2009
Đến từ: Hell Fire
Bài viết: 467
Đã cảm ơn: 47
Được cảm ơn 143 lần
Bạn nên tách thành nhiều phần để dễ đọc.Ở mỗi thì bạn nên viết ngắn gọn như:Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói quen.Các trạng từ bạn nên in đậm
__________________
no turning back
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 14-10-2009
keodungkd_271's Avatar
keodungkd_271 keodungkd_271 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 18-04-2009
Đến từ: Một nơi có nắng có jó , có vui có buồn , có hoa có lá , có thăng trầm có chông
Bài viết: 437
Đã cảm ơn: 147
Được cảm ơn 123 lần
Mình nghĩ vậy là thu gọn lắm roài , chứ hết ra thì còn nhiều hơn nhiều.
__________________
Không gì là không thể

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 14-10-2009
minhlp97's Avatar
minhlp97 minhlp97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 28-04-2009
Bài viết: 90
Đã cảm ơn: 25
Được cảm ơn 23 lần
mình hok nghĩ vậy!!!
viết thế là ko đc vi`quá dài !
bạn nên viết ra thành từng đoạn cách nhau
hoặc viết ra làm nhiều bài cũng đc!!!!!!


khi(25)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn minhlp97 vì bài viết này:
  #6  
Cũ 16-10-2009
chatwind chatwind đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 15-10-2009
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 2
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
Mình nghĩ viết thế là vừa. Tổng hợp được kiến thức. Tuy nhiên bạn cần trình bày rõ ràng và mạch lạc hơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn chatwind vì bài viết này:
  #7  
Cũ 18-10-2009
tvxq_kute_lovely tvxq_kute_lovely đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 31-07-2009
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
tui nghĩ bài viết như vậy là có chất lượng tốt rồi.còn về độ dài bài viết thì nên cắt làm nhìu phần ,như thế tiện lợi hơn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 18-10-2009
thangsot's Avatar
thangsot thangsot đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 19-08-2009
Bài viết: 15
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần
cam on rat rat nhieu mjnh nghj zay la du lam ruj hj hj
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn thangsot vì bài viết này:
  #9  
Cũ 18-10-2009
meocon2x's Avatar
meocon2x meocon2x đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 19-08-2009
Đến từ: diễn đàn girl xinh kute( ai là girl mời vào)
Bài viết: 429
Đã cảm ơn: 57
Được cảm ơn 411 lần
bài tổng hợp bạn nên po qua 1 số vị dụ không cần thiết hoặc bạn nên post thêm 1 bài nữa dài vậy đọc hít chắc tớ đi đến bịnh viện kiểm tra mắt mất
Trích:
]bài tổng hợp bạn nên po qua 1 số vị dụ không cần thiết hoặc bạn nên post thêm 1 bài nữa dài vậy đọc hít chắc tớ đi đến bịnh viện kiểm tra mắt mất
Bạn nên viết tiếng việt nhé .Đã sửa
~~giapvinh~~

Thay đổi nội dung bởi: giapvinh, 21-10-2013 lúc 17:02.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 18-10-2009
nhok_kute_yeume nhok_kute_yeume đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 14-10-2009
Bài viết: 8
Đã cảm ơn: 2
Được cảm ơn 4 lần
tuy dài nhưng bài đầy đủ ! Bạn nên cắt bớt vd là ok!
mình nghĩ vậy
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:22.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng