Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Ngữ pháp » [Tiếng Anh]- Đảo ngữ tiếng Anh
Trả lời
  #1  
Cũ 29-10-2008
believe_in_rose296 believe_in_rose296 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 19-09-2008
Bài viết: 492
Đã cảm ơn: 135
Được cảm ơn 867 lần
Smile [Tiếng Anh]- Đảo ngữ tiếng Anh

Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Người ta gọi đó là câu đảo ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:
Ví dụ:
Little did I know that he was a compulsive liar.
At no time (= never) did I say I would accept late homework.

1. Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:
Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.
Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi).
Câu đảo ngữ chứa những trạng ngữ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có thể chứa so sánh hơn.
Ví dụ:
• Never have I been more insulted!
(Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.
• Seldom has he seen anything stranger.
(Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).
Seldom have I seen him looking so miserable.
Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn).
Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.
Ví dụ:
• Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
(Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
• No sooner had he finished dinner, when she walked in the door.
(Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).

2. Nhóm từ kết hợp sau “Only” như: only after, only when, only then…
Only after/only when/only then/only if + trợ động từ + S + V…
Only by + noun/V-ing + trợ động từ/ động từ khuyết thiếu + S + V….: chỉ bằng cách làm gì
Ví dụ:
• Only then did I understand the problem.
Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
Only by studying hard can you pass this exam.
Chú ý: nếu trong câu có hai mệnh đề, chúng ta dùng đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai:
Only when you grow up, can you understand it.
Only if you tell me the truth, can I forgive you.
Only after the film started did I realise that I'd seen it before.
(Chỉ sau lúc đó tôi mới hiểu ra được vấn đề).

3. Nhóm từ: So, Such
Câu đảo ngữ có chứa “So” mang cấu trúc như sau:
So + tính từ + to be + Danh từ …
Ví dụ:
• So strange was the situation that I couldn't sleep.
(Tình huống này kì lạ khiến tôi không thể ngủ được).
• So difficult is the test that students need three months to prepare.
(Bài kiểm tra khó tới mức mà các sinh viên cần 3 tháng chuẩn bị).
Câu đảo ngữ có chứa “Such” mang cấu trúc như sau:
“Such + to be + Danh từ +…”
Ví dụ:
• Such is the moment that all greats traverse.
(Thật là thời khắc trở ngại lớn lao).
• Such is the stuff of dreams.
(Thật là một giấc mơ vô nghĩa).

4. Not only….but also…..:không những…….mà còn…..
Not only + trợ động từ + S +V + but also + S + V…
Not only does he study well, but also he sings well.

5. Một số cấu trúc khác
• In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
Under no circumstances should you lend him the money.
• On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không
On no accout must this switch be touched.
• Only in this way: Chỉ bằng cách này
Only in this way could the problem be solved
• In no way: Không sao có thể
In no way could I agree with you.
• By no means: Hoàn toàn không
By no means does he intend to criticize your idea.
• Negative ..., nor + auxiliary + S + V
He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.
• Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.
( Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)
• Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:
Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.
• Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:
Not a single word did he say.
• Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:
+ Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.
Away went the runners.
Down fell a dozen of apples...
+ Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:
Away they went.
Round and round it flew.
+ Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.
From the rafters hung strings of onions.
In the doorway stood a man with a gun.
On a perch beside him sat a blue parrot.
Over the wall came a shower of stones.

*Lưu ý: 3 ví dụ đầu của các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một VERB-ING mở đầu cho câu và động từ BE đảo lên trên chủ ngữ:
Hanging from the rafters were strings of onion.
Standing in the doorway was a man with a gun.
Sitting on a perch beside him was a blue parrot.

Trích:
Không dùng chữ màu đỏ trong bài viết. Đã sửa!
~ one_day ~

Thay đổi nội dung bởi: one_day, 13-06-2014 lúc 07:22.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 05-11-2008
phannhi_vn's Avatar
phannhi_vn phannhi_vn đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 20-10-2008
Bài viết: 39
Đã cảm ơn: 14
Được cảm ơn 12 lần
cảm ơn bạn nhiều nhiêù!gửi thêm nhiều thông tin nữa bạn nhé!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến phannhi_vn với bài viết này:
  #3  
Cũ 15-11-2008
cloud_pt cloud_pt đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 14-09-2008
Đến từ: dream world
Bài viết: 22
Đã cảm ơn: 3
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
Hay lắm,mong bạn viết thêm nhiều bài như thế này nữa
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn cloud_pt vì bài viết này:
  #4  
Cũ 25-11-2008
cuncon2395's Avatar
cuncon2395 cuncon2395 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 13-08-2008
Đến từ: Hà Nôi
Bài viết: 1,990
Đã cảm ơn: 110
Được cảm ơn 1,114 lần
hinh` như còn thiếu
bổ sung +, Vơi' trạng ngữ chỉ thương` xuyên: often. once, twice, continually. frequently...............
eg: he walked quite often = Often he walked
+, Vơi' hardly ever, never, rarely, scarcely ever, seldom....ko dung` với các động từ phủ định
_, hardly/ scarcely +had +S +P2...+when+ clause( Verb: past simple,past continuous,past perfect):chỉ vưa` mơi'
eg: the performance had hardly begun when the lights went out = Hardly had the performance begun when the lights went out( buổi biểu diễn khó bắt đâu chỉ vừa mới tăt đèn)
_ , no sooner +had +S+P2+...+than+clause( Verbast simple): ngay lúc /khi thi`
eg:he had no sooner drunk the coffe than he began to fool drowsy
No sooner had he drunk the coffe than he began to fool drowsy
+, Với trạng tư chỉ nơi chốn: here,there, underthe...+trợ V+V+S(trợ V+V+S phải la` 1 N)
eg: the train comes here Here comes the train
But: nếu chủ ngữ la` đại tư` thi` V đứng sau chủ ngữ
+, Với trạng từ giồng như giới từ: away, down. in, off ...+V chuyển đọng+1N lam`chủ tư`
eg: a girl comes here Here comes a girl
But : nếu chủ từ là đai từ thi` đặt trước động từ
eg: A way they went
+' Vơi " so" : dung` để thêm vao` xác định với ý kiên xác định
So + Auxilary Verb + S
eg: Bill would enjoy a game and so would Tom(bill thích chơi 1 trò chơi va` Tom cũng thế
The boys cheated! So did the girl(bon con trai ăn jan! bon con gai cũng thế
+, Với " Neither/Nor" : sự thêm vào phủ định với ý kiến phủ đinh
Neither/Nor + Auxilary Verb +S
eg: Tom never goes to concerts, neither does his wife
Ann hasn't any spare time. Neither/Nor have I
I didn't get much sleep last night. Neither/Nor did I
__________________
^ o ^ ^o^
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến cuncon2395 với bài viết này:
  #5  
Cũ 25-11-2008
amaranth's Avatar
amaranth amaranth đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 17-05-2007
Đến từ: Virginia, USA
Bài viết: 3,573
Đã cảm ơn: 64
Được cảm ơn 413 lần
Trích:
• Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.
( Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)
• Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:
Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.
Nếu ai luyện TOEFL (CŨ, pbt) sẽ biết dạng này gọi là REVERSION.

Cấu trúc INVERSION là Auxiliary+S+V+phần còn lại của câu
Ví dụ: Had | I | been | aware about the truth, I would have told you.
Cấu trúc REVERSION là Phần còn lại của câu+V+S
Ví dụ: Long | live | the King! (lưu ý câu này là một lời chúc, chia theo dạng Present Subjunctive nên live không có s)

Nếu nói là tuyệt đối không được dùng auxiliary vậy thì những thì perfect, tiếp diễn, tương lai... chia theo reversion như nào?
Ví dụ như quá khứ đơn nói: To Africa sailed the ship. thì hiện tại hoàn thành nói sao? "To Africa have sailed the ship" chăng?
__________________
!!! Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh !!!
ai cần gặp liên hệ nick yahoo: queenbee_pro_kinhcanbmt hoặc dongkha_20111995
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến amaranth với bài viết này:
  #6  
Cũ 26-11-2008
believe_in_rose296 believe_in_rose296 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 19-09-2008
Bài viết: 492
Đã cảm ơn: 135
Được cảm ơn 867 lần
Những trường hợp như trên hay dùng trong văn viết hơn văn nói, thường dùng với thì quá khứ hoặc hiện tại hơn so với các thì khác. Đảo động từ lên rồi thì sao dùng trợ động từ được nữa em. Ví dụ như thì tiếp diễn thì cũng như ví dụ: Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. Am có thể tìm cho chị một ví dụ dùng thì khác như em nói được ko?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn believe_in_rose296 vì bài viết này:
  #7  
Cũ 26-11-2008
amaranth's Avatar
amaranth amaranth đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 17-05-2007
Đến từ: Virginia, USA
Bài viết: 3,573
Đã cảm ơn: 64
Được cảm ơn 413 lần
Bởi vì em muốn làm rõ khái niệm Trợ Động Từ
Trong các thì tiếp diễn thì be là trợ động từ, trong các thì hoàn thành thì have làm trợ động từ, trong các thì tương lai thì will làm trợ động từ... Cho nên em KHÔNG BIẾT khi chị nói KHÔNG ĐƯỢC DÙNG TRỢ ĐỘNG TỪ có nghĩa là mấy thì này không thể dùng với cấu trúc Reversion hay sao?
Tuy nhiên nếu chị cần ví dụ thì em có một ví dụ rất dễ thương .

Cái này ai cũng biết nhưng chắc hông ai để ý nó là reversion, cấu trúc: THERE IS/ARE SOMETHING.
Trật tự bình thường của nó phải là SOMETHING IS/ARE THERE; khi viết There (nơi chốn) rồi tới Động từ (is/are) rồi tới Something (chủ ngữ thật sự) thì đó là Reversion rồi còn gì. Tại sao khẳng định something mới là chủ ngữ, là vì is/are chia theo something chứ không chia theo there (vì there có phải danh từ đâu mà chia )
Đấy thì nói dông dài vậy, ví dụ rật ngắn gọn: There have always been both constructive and destructive innovations.
__________________
!!! Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh !!!
ai cần gặp liên hệ nick yahoo: queenbee_pro_kinhcanbmt hoặc dongkha_20111995
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn amaranth vì bài viết này:
  #8  
Cũ 27-11-2008
believe_in_rose296 believe_in_rose296 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 19-09-2008
Bài viết: 492
Đã cảm ơn: 135
Được cảm ơn 867 lần
Trợ động từ trong trường hợp này được hiểu là "did, do, does" đó, chứ không tính đến "will" hay "to be" đâu. Ví dụ như em nêu là chính xác. Nhưng nó được sử dụng quá nhiều và thường xuyên đến mức không ai nghĩ nó là reversion nữa, mà cứ sử dụng như một cấu trúc câu bình thường vì nó rất dễ sử dụng. Chứ còn với những trường hợp như trên, ít khi ta nói mà sử dụng lắm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn believe_in_rose296 vì bài viết này:
  #9  
Cũ 03-12-2008
cuncon2395's Avatar
cuncon2395 cuncon2395 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 13-08-2008
Đến từ: Hà Nôi
Bài viết: 1,990
Đã cảm ơn: 110
Được cảm ơn 1,114 lần
em cho 1 số dạng bai tập về đảo ngữ nè
1, We have never gone to Paris before
_ At no time
2. They had hardly come home when it started raining
_Hardly
3.The students had sooner arrived the class when the teacher came
_No sooner
4. The teacher cannot become friendly until the students get along with him
_Not until
5.He can only succeed when he tries his best to study
_Only when
6.I cannot recognise who he is before he gets in the room
_Only after
7. THe inspector tries to break in to robber's house so that he could find out the blue for case
_So as to
8. I will never say that again
_Never
9. I have scarcely ever enjoyed myself more than I did yesterday
_Scarcely
10. She rarely makes a mistake
_Rarely
__________________
^ o ^ ^o^
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến cuncon2395 với bài viết này:
  #10  
Cũ 04-12-2008
moxa's Avatar
moxa moxa đang ngoại tuyến
MEM VIP
Thư kí
 
Tham gia : 06-05-2008
Đến từ: nơi tôi mơ ước
Bài viết: 614
Đã cảm ơn: 220
Được cảm ơn 300 lần
1.At no time have we gone to Paris before.
2.Hardly had they come home when it started raining.
3.No sooner had the students arrived the class than the teacher came.
4.Not until the students get along with him can the teacher become friendly.
5.Only when he tries his best to study can he succeed.
6.Only after he gets in the room can I recognise who he is.
7.So as to find out the blue for case does the inspector try to break into robber's house.
8.Never will I say that again.
9.Scarely ever have I ẹnoyed myself more than I did yesterday.
10.Rarely does she make a mistake.
__________________
"Mọi thứ đều thật tuyệt khi ta đang cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực !!!"I will touch to you, my dream!!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn moxa vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 17:52.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng