Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Sinh học » Sinh học lớp 12 » Di truyền học quần thể » [sinh12]bài tập về di truyền học quần thể
Trả lời
  #1  
Cũ 28-10-2008
nh0c_coi's Avatar
nh0c_coi nh0c_coi đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 19-10-2008
Bài viết: 25
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 12 lần
Arrow [sinh12]bài tập về di truyền học quần thể

Đề bài :
ở gà

AA:lông đen

Aa:lông đốm

aa:lông trắng

một quần thể gà có 410 con lông đen, 580 con lông đốm,10 con lông trắng.

1/cấu trúc di truyền nói trên của quần thể gà có cân bàng không?

2/với diều kiện gì thì qthể đạt trạng thái cân bằng?

3/xđịnh cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thai cân bằng ..
Bài làm
chia tỉ lệ ta có:

P: 0.41 AA : 0.58Aa : 0.01aa

=>tần số của alen A: 0.41+0.58:2=0.7=p

a: 0.01+0.58:2=0.3=q

a) nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì theo Hacdi-Vanbec cấu trúc di truyền của P phải thỏa mãn:

( p^2 )AA: 2pqAa: ( q^2 )aa

<=>0.49AA: 0.42Aa :0.09aa

=> P chưa đạt trạng thái cân bằng

dự đoán P sẽ đạt trạng thái cân bằng sau một lần ngẫu phối:

khi xảy ra ngẫu phối ta có:

P : ( 0.41 AA : 0.58Aa : 0.01aa) x ( 0.41 AA : 0.58Aa : 0.01aa)

gP: 0.7A; 0.3a 0.7A; 0.3a

F1: 0.49AA : 0.42Aa : 0.09aa

=> thoả mãn định luật Hacdi- Vanbec => quần thể đạt trạng thái cân bằng chỉ sau một lần ngẫu phối!!!

ừm bài này làm như thế có dc hum , sai sót chổ nào mong các bạn chỉ giáo cho naz !!!

Thay đổi nội dung bởi: nh0c_coi, 28-10-2008 lúc 11:58.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nh0c_coi với bài viết này:
  #2  
Cũ 28-10-2008
nh0c_coi's Avatar
nh0c_coi nh0c_coi đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 19-10-2008
Bài viết: 25
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 12 lần
và sau đây là một số bài trắc ngiệm về chủ đề trên , post lên cho pà con cùng làm naz !!!!
Câu hỏi 1:
Quần thể là một tập hợp cá thể ..... (K: khác loài, C: cùng loài, H: khác loài hoặc cùng loài), chung sống trong một khoảng không gian ..... (X: xác định, Y không xác định), ở một thời điểm ..... (M: không nhất định, N: nhất định):
A. K, Y, M
B. K, X, N
C. H, X, N
D. C, X, N
E. C, Y, N
Câu hỏi 2:
Điều nào dưới đây về quần thể là không đúng:
A. Quần thể là một cộng đồng có lịch sử phát triển chung
B. Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời
D. Về mặt di truyền học quần thể được phân làm hai loại: quần thể giao phối và quần thể tự phối


Câu hỏi 3:
Thành phần kiểu gen của một quần thể có tính chất:
A. Đặc trưng và không ổn định
B. Đặc trưng và ổn định
C. Không đặc trưng nhưng ổn định
D. Đa dạng
E. Không đặc trưng và cũng không ổn định

Câu hỏi 4:
Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong thiên nhiên vì:
A. Có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể
B. Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá thể về mặt sinh sản
C. Sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra thường xuyên
D. Có sự hạn chế trng giao phối giữa các cá thể thuộc các quần thể khác nhau trong một loài
E. Tất cả đều đúng

Câu hỏi 5:
Cấu trúc di truyền và quần thể tự phối:
A. Đa dạng và phong phú về kiểu gen
B. Chủ yếu ở trạng thái dị hợp
C. Phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau
D. Tăng thể dị hợp và giảm thể đồng hợp
E. Có sự đa dạng về kiểu gen


Câu hỏi 6:
Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy ở:
A. Quần thể giao phối
B. Quần thể tự phối
C. Ở loài sinh sản dinh dưỡng
D. Ở loài sinh sản hữu tính
E. Tất cả đều sai


Câu hỏi 7:
Điều nào dưới đây nói về quần thể giao phối là không đúng:
A. Nét đặc trưng của quần thể giao phối là sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể
B. Có sự đa dạng về kiểu gen tạo nên sự đa hình về kiểu hình
C. Các cá thể trong quần thể khác nhau trong cùng một loài không thể có sự giao phối với nhau
D. Các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản và khác nhau về rất nhiều chi tiết
E. Quá trình giao phối là nguyên nhân dẫn tới sự đa hình về kiểu gen


Câu hỏi 8:
Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng:
A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau
B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu của một cá thể thuần chủng tự thụ
C. Số cá thể đồng hợp tăng, số thể dị hợp giảm
D. Thể hiện đặc điểm đa hình
E.

Câu hỏi 9:
Trong một quần thể giao phối nếu một gen có 3 alen a1, a2, a3 thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra:
A. 8 tổ hợp kiểu gen
B. 10 tổ hợp kiểu gen
C. 6 tổ hợp kiểu gen
D. 4 tổ hợp kiểu gen
E. 3 tổ hợp kiểu genCâu hỏi 10:
Trong một quần thể giao phối giả sử gen thứ nhất có 3 alen, gen thứ hai có 4 alen, các gen di truyền phân li độc lập, thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra:
A. 6 tổ hợp kiểu gen
B. 60 tổ hợp kiểu gen
C. 10 tổ hợp kiểu gen
D. 30 tổ hợp kiểu gen
E. 16 tổ hợp kiểu gen
nào cùng làm cùng tranh luận ná các bạn !!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nh0c_coi với bài viết này:
  #3  
Cũ 28-10-2008
nh0c_coi's Avatar
nh0c_coi nh0c_coi đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 19-10-2008
Bài viết: 25
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 12 lần
Còn đây nữa nè !!!
câu 1

Tần số nhóm máu O (1)
Tần số nhóm máu A (2)
Tần số nhóm máu B (3)
Tần số nhóm máu AB (4)NGA
(1) 32,9
(2) 35,8
(3)23,2
(4) 8,1

ẤN ĐỘ
39,2
24,5
37,2
8,1

VIỆT NAM
48,3
19,4
27,9
4,2Bảng số liệu sau biểu thị tần số các nhóm máu ở một số quần thể .Qua bảng số liệu đã chứng tỏ:

Chọn một đáp án dưới đây

A. Tỷ lệ các nhóm máu ở các quần thể là không cân bằng
B. Tỷ lệ các nhóm máu ở các quần thể đặc trưng cho từng quần thể người
C. Tỷ lệ các nhóm máu ở các quần thể là cân bằng và đặc trưng cho từng quần thể người
D. Tỷ lệ các nhóm máu ở các quần thể là không cân bằng và không đặc trưng cho mỗi quần thể người
câu 2
Một đàn bò có 64% con lông nâu, lông khoang là 36%. Hãy cho biết sự tương quan tỷ lệ giữa tần số của 2 alen, biết rằng alen quy định tính trạng trội là trội hoàn toàn. Hãy chọn một hoặc vài đáp án dưới đây

Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây

A. 3/2 B. 0.25
C. 2/3 D. 4
câu 3
Một quần thể của một loài động vật sinh sản giao phối bao gồm các cá thể thân xám và thân đen .Giả sử quần thể đang ở trạng thái cân bằng ,trong đó tỉ lệ các cá thể thân đen chiếm 36% ,người ta chọn ngẫu nhiên trong số đó 10 cặp (10 cái và 10 đực ) đều có thân xám cho chúng giao phối từng cặp .Biết thân xám là trội so với thân đen và màu thân do 1 gen quy định .

Xác suất để cả 10 cặp cá thể này đều có kiểu gen dị hợp là bao nhiêu ?

Chọn một đáp án dưới đây

A. 0.0031 B. 0.00042
C. 0.00054 D. 0.0045
câu 4
Bệnh teo cơ ở người do đột biến gen lặn gây ra và biểu hiện ở trẻ sơ sinh với tần số là 1/2000.Gen trội qui định tính trạng bình thường.Số người có kiểu gen đồng hợp trong cộng đồng 10000 người là bao nhiêu ?

Chọn một đáp án dưới đây

A. 9565 B. 9252
C. 9464 D. 9717

câu 5
Ở loài mèo nhà,cặp alen D,d quy định màu lông nằm trên NST giới tính D D :lông đen,D d:tam thể,d d:lông vàng).Trong một quần thể mèo ở thành phố Luân Đôn người ta ghi được số liệu về các kiểu hình sau:

-Mèo đực:311 lông đen,42 lông vàng

-Mèo cái:277 lông đen,7 lông vàng,54 tam thể

Tần số các alen D và d trong quần thể trong điều kiện cân bằng lần lượt là:

Chọn một đáp án dưới đây

A. 0,85 và 0,15 B. 0,726 và 0,274
C. 0,654 và 0,346 D. 0,893 và 0,107

Còn nhìu lém , nhưng thui post nhiu đây thui ha !!!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nh0c_coi với bài viết này:
  #4  
Cũ 22-11-2008
buithidieulinh buithidieulinh đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 16-11-2008
Bài viết: 2
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
ở trên :www.********** cũng có nhìu trắc nghiệm lắm đó bạn!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 10-12-2008
duyquang97 duyquang97 đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 10-12-2008
Bài viết: 6
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
Trích:
Nguyên văn bởi nh0c_coi Xem Bài viết
Đề bài :
ở gà

AA:lông đen

Aa:lông đốm

aa:lông trắng

một quần thể gà có 410 con lông đen, 580 con lông đốm,10 con lông trắng.

1/cấu trúc di truyền nói trên của quần thể gà có cân bàng không?

2/với diều kiện gì thì qthể đạt trạng thái cân bằng?

3/xđịnh cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thai cân bằng ..
Bài làm
chia tỉ lệ ta có:

P: 0.41 AA : 0.58Aa : 0.01aa

=>tần số của alen A: 0.41+0.58:2=0.7=p

a: 0.01+0.58:2=0.3=q

a) nếu quần thể ở trạng thái cân bằng thì theo Hacdi-Vanbec cấu trúc di truyền của P phải thỏa mãn:

( p^2 )AA: 2pqAa: ( q^2 )aa

<=>0.49AA: 0.42Aa :0.09aa

=> P chưa đạt trạng thái cân bằng

dự đoán P sẽ đạt trạng thái cân bằng sau một lần ngẫu phối:

khi xảy ra ngẫu phối ta có:

P : ( 0.41 AA : 0.58Aa : 0.01aa) x ( 0.41 AA : 0.58Aa : 0.01aa)

gP: 0.7A; 0.3a 0.7A; 0.3a

F1: 0.49AA : 0.42Aa : 0.09aa

=> thoả mãn định luật Hacdi- Vanbec => quần thể đạt trạng thái cân bằng chỉ sau một lần ngẫu phối!!!

ừm bài này làm như thế có dc hum , sai sót chổ nào mong các bạn chỉ giáo cho naz !!!
Nói thiệt bạn biện luận dài dòng quá có thể rút gọn bớt vài đoạn
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn duyquang97 vì bài viết này:
  #6  
Cũ 23-12-2008
xiamei_1108 xiamei_1108 đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 03-10-2008
Bài viết: 4
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
mình còn vài bài nè
1,Một quần thể có cấu trúc ban đầu như sau 21AA:10Aa:10aa.
Giả sử không có tác động của chọn lọc tự nhiên và đột biến.Cấu
trúc di truyền của quần thể sau 8 thế hệ ngẫu phối sẽ có cấu trúc như sau:
A.0.3969AA:0.4662Aa:0.1369aa B.0.402AA:0.464Aa:0.134aa
C.21AA:10Aa:10aa D.0.25AA:0.05Aa:0.25aa
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 23-12-2008
xiamei_1108 xiamei_1108 đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 03-10-2008
Bài viết: 4
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
Mà mình sợ trắc nghiệm lý thuyết sinh lắm có ai giúp mình khắc phục không?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 24-12-2008
yenle9991 yenle9991 đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 05-12-2008
Bài viết: 4
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
chỗ gp ấy,mình o hiểu
giảng dùm với!
sao có 0,7A.0,3a.....................
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 15-02-2009
dainghia1561991 dainghia1561991 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 12-02-2009
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
chào nhoc_coi tui có vấn đề này muốn hỏi nha ! liên lạc cho tui : tevvvv2000 (nick) hoặc gởi email : dainghia1561991
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 15-02-2009
dainghia1561991 dainghia1561991 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 12-02-2009
Bài viết: 7
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
Smile cuu viện

Trích:
Nguyên văn bởi dainghia1561991 Xem Bài viết
chào nhoc_coi tui có vấn đề này muốn hỏi nha ! liên lạc cho tui : tevvvv2000 (nick) hoặc gởi email : dainghia1561991@gmail.com.vn


Tần số alen quần thể
Với một quần thể bất kì với thành phần kiểu gen:

AA ; Aa ; aa.

Tổng số cá thể của quần thể là n.

Khi đó, gọi f(A), f(a) lần lượt là tần số alen A,a; f(AA), f(Aa), f(aa) lần lượt là tần số kiểu gen AA, Aa, aa tính theo công thức:

Tần số kiểu gen bằng tỉ lệ một kiểu gen trên tổng số kiểu gen có thể có trong quần thể.

Ta có:

f(A) = = + = f(AA) + f(Aa) = p(A)

Tương tự, f(a) = f(aa) + f(Aa) = q(a)

Ví dụ: 1 quần thể cho: 0.4AA; 0.2Aa; 0.4aa. Có tần số A = 0.4+1/2 x 0.2 = 0.5. tương tự với tần số của a.

* Khi đề bài cho một quần thể và hỏi quần thể đó có cân bằng không, thì việc của bạn không phải là xem p+q có bằng 1 hay không, mà sau khi tính được p(A) và q(a) thì bạn phải xem f(AA) có bằng hay không; f(Aa) có bằng 2pq hay không và f(aa) có bằng hay không. Nếu bằng thì quần thể cân bằng và ngược lại.

Ví dụ: cũng ở quần thể phía trên. Rõ ràng có rất nhiều quần thể có cùng tần số alen A=a=0.5. Có thể là quần thể 0.3AA, 0.4Aa; 0.3aa cũng thỏa mãn. Tuy nhiên trong thực tế chỉ có 1 quần thể được gọi là cân bằng di truyền, ấy là khi quần thể đó có thành phần kiểu gen AA=0.25; Aa=0.5; aa=0.25.

* Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể:

- Nếu 1 quần thể không cân bằng thì sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên, quần thể sẽ có thành phần kiểu gen: (AA) + 2pq(Aa) + (aa) = quần thể cân bằng.

- Nếu quần thể tiếp tục giao phối ngẫu nhiên thì các thế hệ kế tiếp không những tần số alen không đổi mà tần số các kiểu gen cũng được duy trì ổn định. Đó được gọi là trạng thái cân bằng của quần thể.

- Quy luật Hacdi-Vanberg cũng áp dụng cho gen trên NST giới tính. Tuy nhiên khác với gen trên NST thường, trạng thái cân bằng di truyền của quần thể không được thiết lập ngay sau một thế hệ. Vì NST Y không mang gen, ta có:

f(Y) = p(A); f(Y) = q(a)

Tần số các kiểu gen ở phần các cá thể cái:

(AA) + 2pq(Aa) + (aa)

Các dạng bài tập liên quan:

1. Cho thành phần kiểu gen của quần thể, xác định tần số alen, xác định quần thể có cân bằng hay không.

==> Tính theo công thức và cách tính phía trên.

2. Cho thành phần kiểu gen của quần thể, giả định quần thể ngẫu phối/tự thụ phấn. Hỏi tần số alen và thành phần kiểu gen sau n thế hệ.

==> Ngẫu phối thì ngay sau thế hệ đó, quần thể sẽ cân bằng, và duy trì sau n-1 thế hệ. Còn nếu là giao phối thì tỉ lệ dị hợp giảm đi 1 nửa sau mỗi thế hệ. Tỉ lệ đồng hợp được cộng thêm.

3. Cho 1 quần thể ở trạng thái cân bằng, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn. Xác định tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

==> Vì đã cân bằng nên tỉ lệ aa=p.p. Vậy khai căn ra ta được tỉ lệ a. Từ đó làm nốt bài toán.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn dainghia1561991 vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:34.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng