Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Lớp 8 » Dung dịch » Hóa 8
Trả lời
  #1  
Cũ 10-04-2013
professional2365 professional2365 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 06-05-2011
Đến từ: Long Khánh
Bài viết: 77
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 77
Được cảm ơn 10 lần
Hóa 8

8/ Hoà tan một oxit của kim loại (có hoá trị không đổi) bằng dung dịch axit sunfuric có nồng độ 39,2 % vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 40,14%.
Tìm công thức của oxit trên.

9/ Hòa thu được dung dịch Y và 22,4 lít H2 (đktc). Nồng độ của ZnSO4 trong dung dịch Y là 11,6022%. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%.

10/ Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R.

11/ Hoà tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết lượng khí Y bằng 44% lượng X. Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% lượng X. Hỏi kim loại hoá trị II nói trên là kim loại gì? Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X.

13/ Dẫn luồng khí H2 đi qua ống thuỷ tinh chứa 28,0 g bột oxit đồng nung nóng. Sau một thời gian thu được 24,0 g chất rắn. Xác định khối lượng hơi nước tạo thành?

14/ Hoà tan 1,18 g hỗn hợp A gồm bột lưu huỳnh và bột nhôm trong 375 ml dung dịch HCl 0,2M thu được 0,672 lit khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B.
a) Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch B.
b) Nung nóng 3,54 g cũng hỗn hợp A nói trên ở nhiệt độ cao thích hợp trong bình kín không có oxi cho đến khi phản ứng xong thì thu được chất rắn C. Xác định phần trăm khối lượng các chất trong chất rắn C.

15/ Đốt cháy hoàn toàn 27,8 g hỗn hợp Fe, C, S bằng khí O2 (lấy dư), kết thúc phản ứng thu được 32,2 g chất rắn X và 13,44 lit hỗn hợp khí, dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thì thu được 55 g chất kết tủa, thể tích khí còn lại là 2,24 lit.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thành phần % theo khối lượng các chất có trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tìm công thức của chất rắn X.
16/ Hợp chất A là một oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi, 1 gam khí A chiếm 0,35 lít ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc).
1. Tìm công thức hóa học của chất khí A.
2. Oxi hóa hoàn toàn 8 lít khí A (đktc). Sản phẩm thu được hòa tan hoàn toàn vào 85,8 gam dung dịch H2SO4 60% .Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit thu được.

17/ Đốt m gam bột Fe trong oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa đủ 120 ml dung dịch H2SO4 1M tạo ra 0,224 lít khí H2 (đktc).
a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Giả thiết không có phản ứng của Fe và Fe2(SO4)3
b) Tính giá trị m gam.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 13-05-2013
tiendat102 tiendat102 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 26-11-2012
Bài viết: 258
Điểm học tập:252
Đã cảm ơn: 128
Được cảm ơn 162 lần
Câu 11: RO+H_2SO_4  \rightarrow \ RSO_4+H_2O (1)
RCO_3 +H_2SO_4 \rightarrow \ RSO_4+CO_2+H_2O (2)
Đặt a là khối lượng hỗn hợp X.
x,y là số mol RO và RCO_3
Ta có : (R+16)x+(R+60)y =a
Từ (1) và (2) (R+96)(x+y)=1,68a (**)
Từ (2) y=0,01a (***)
Giải ,(**) và (***) x=0,004a : R=24
Vậy R là Mg
%m{MgO}=\frac{40.0,004a.100}{a}=16% \Rightarrow %m_{MgCO_3} = 84%
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn tiendat102 vì bài viết này:
  #3  
Cũ 13-05-2013
leductoanabc10 leductoanabc10 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-01-2013
Bài viết: 80
Điểm học tập:24
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 17 lần
8/ Hoà tan một oxit của kim loại (có hoá trị không đổi) bằng dung dịch axit sunfuric có nồng độ 39,2 % vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 40,14%.
Tìm công thức của oxit trên.

Gọi x là hóa trị của kim loại
Giả sử khối lượng oxit tham gia pư là 1mol
R2Ox + xH2SO4 ----> R2 (SO4)x +x H2O
1mol x mol 1mol
mR2Ox=(2R+16x)g
mH2SO4=98x g
mddH2SO4=98x*100/39,2=250x g
mdd(spư)=2R+266x g
mR2(SO4)x=2R+96x g
Nồng độ muối sau pư:
(96x+2R)/(2R+266x)=40,14/100
119,72R=1077,24x
R=9x
Ta thấy x=3, R=27 là thõa mãn
Vậy CT oxit là Al2O3
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 13-05-2013
leductoanabc10 leductoanabc10 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-01-2013
Bài viết: 80
Điểm học tập:24
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 17 lần
10/ Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R.

mH2=207-206,75=0,25g
nH2=0,25/2=0,125mol
Gọi x là hóa trị của R
2R+ 2xHCl -----> 2RClx+ xH2
2Rg xmol
7g 0,125mol
0,25R=7x
R=28x
ta có x=2, R=56 là thỏa mãn
Vậy kim loại R là Fe

xmol
0,125mol nằm dưới H2

Thay đổi nội dung bởi: leductoanabc10, 13-05-2013 lúc 15:34. Lý do: sai
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn leductoanabc10 vì bài viết này:
  #5  
Cũ 13-05-2013
leductoanabc10 leductoanabc10 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-01-2013
Bài viết: 80
Điểm học tập:24
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 17 lần
13/ Dẫn luồng khí H2 đi qua ống thuỷ tinh chứa 28,0 g bột oxit đồng nung nóng. Sau một thời gian thu được 24,0 g chất rắn. Xác định khối lượng hơi nước tạo thành?

Gọi x là số mol CuO tham gia pư
ylà số mol CuO dư
CuO+H2----->Cu+H2O
x x x
Ta có hệ PT:
(x+y)80=28
64x+80y=24
x=0,25;y=0,1
mH2O=0,25*18=4,5g
Nếu đúng nhớ thanks dùm nha. Cảm ơn nhiều

x nằm dưới Cu,CuO,H2O

Thay đổi nội dung bởi: leductoanabc10, 13-05-2013 lúc 15:42. Lý do: sai
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 13-05-2013
leductoanabc10 leductoanabc10 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-01-2013
Bài viết: 80
Điểm học tập:24
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 17 lần
14/ Hoà tan 1,18 g hỗn hợp A gồm bột lưu huỳnh và bột nhôm trong 375 ml dung dịch HCl 0,2M thu được 0,672 lit khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B.
a) Xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch B.
b) Nung nóng 3,54 g cũng hỗn hợp A nói trên ở nhiệt độ cao thích hợp trong bình kín không có oxi cho đến khi phản ứng xong thì thu được chất rắn C. Xác định phần trăm khối lượng các chất trong chất rắn C.

nH2=0,672/22,4=0,03mol
nHCl=0,075mol
2Al+6HCl----->2AlCl3+3H2 (1)
nH2=0,03 nAlCl3=0,02mol
nHCl=0,06mol
CM(ddAlCl3)=0,02/0,375=0,05M
CM(dd HCl dư)=0,015/0,375=0,04M
Từ (1) nAl=0,02mol
mAl=0,02*27=0,54g
Trong 1,18g hh có 0,54 g Al
3,54g hh có 1,62g Al
nAl=1,62/27=0,06mol
mS=1,92g
nS=0,06mol
2Al+3S----> Al2S3
Theo pt ta có Al dư
nAl2S3=0,02mol
mAl2S3= 3g
%mAl2S3=3*100/3,54=84,7%
%mAl=100-84,7=15,3%
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 16-05-2013
leductoanabc10 leductoanabc10 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 15-01-2013
Bài viết: 80
Điểm học tập:24
Đã cảm ơn: 15
Được cảm ơn 17 lần
17/ Đốt m gam bột Fe trong oxi thu được 7,36 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa đủ 120 ml dung dịch H2SO4 1M tạo ra 0,224 lít khí H2 (đktc).
a)Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Giả thiết không có phản ứng của Fe và Fe2(SO4)3
b) Tính giá trị m gam.

Giả sử hỗn hợp X chỉ gồm Fe và Fe3O4 (vì Fe3O4 là hỗn hợp của FeO và Fe2O3)
nH2=0,224/22,4=0,01mol
Fe + H2SO4----->FeSO4+H2
nH2 = nFe=0,01mol
mFe=0,01*56=0,56g
mFe3O4=7,36-0,56=6,8g
nFe3O4=6,8/232=0,03mol
3Fe+2O2-----> Fe3O4
nFe=3nFe3O4=0,03*3=0,09mol
mFe=0,09*56=5,04g
mFe ban đầu=5,04+0,56=5,6g
Bạn tham khảo thôi nha mình cũng ko chắc
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn leductoanabc10 vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
Ngữ văn 6 : Em bé thông minh
Ngữ văn 6 : Em bé thông minh
Ôn luyện Toán lớp 6 : Bài16. Luyện tập
Ôn luyện Toán lớp 6 : Bài16. Luyện tập
Ôn luyện Toán lớp 6 : Bài 15. Ước chung, ước chung lớn nhất
Ôn luyện Toán lớp 6 : Bài 15. Ước chung, ước chung lớn nhất
Ôn luyện Toán lớp 6 : Bài 14. Bội chung nhỏ nhất
Ôn luyện Toán lớp 6 : Bài 14. Bội chung nhỏ nhất
Ôn luyện Toán lớp 8 : Bài 5. Đường trung bình của hình thang (tiết 1)
Ôn luyện Toán lớp 8 : Bài 5. Đường trung bình của hình thang (tiết 1)
Ôn luyện Toán lớp 8 : Bài 9. Hình bình hành
Ôn luyện Toán lớp 8 : Bài 9. Hình bình hành
Tiếng Anh 7 : Thì hiện tại hoàn thành (nâng cao)
Tiếng Anh 7 : Thì hiện tại hoàn thành (nâng cao)
Ôn luyện Toán lớp 9 : Bài 3. Liên hệ phép chia và phép khai phương
Ôn luyện Toán lớp 9 : Bài 3. Liên hệ phép chia và phép khai phương
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 7. Tính độ dài cạnh; tỉ số giữa 2 cạnh
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 7. Tính độ dài cạnh; tỉ số giữa 2 cạnh
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 6. Diện tích tam giác (tổng hợp)
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 6. Diện tích tam giác (tổng hợp)

Đề thi mới
Internal Test 9 : Hocmai.vn contest 2 2014.07
Internal Test 9 : Hocmai.vn contest 2 2014.07
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 04 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 04 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 05 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 05 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 03 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 03 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 02 (Đề Online)
Ngữ văn 6 :  Kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Tuần 1
Ngữ văn 6 : Kiểm tra trắc nghiệm tổng hợp Tuần 1
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 01 (Đề Online)
Luyện thi đại học KIT-3: Môn Tiếng Anh (Cô Nguyễn Ngọc An) 12 : Đề thi tự luyện số 01 (Đề Online)
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Vật lí tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Vật lí tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Hoá học tháng 6/2014
Thi thử đại học 2014 12 : Đề thi thử đại học môn Hoá học tháng 6/2014
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 21:23.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Advertisement System V2.4 By   Branden

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.