Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Bài tập hóa hay và khó
Trả lời
  #1  
Cũ 20-01-2013
danhthucbinhminh_123's Avatar
danhthucbinhminh_123 danhthucbinhminh_123 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 25-06-2009
Đến từ: Nơi bình minh bắt đầu
Bài viết: 232
Đã cảm ơn: 86
Được cảm ơn 132 lần
Bài tập hóa hay và khó

Câu 1: Cho Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 8,28 gam muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4 phản ứng. Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là
A. 1,68 gam.

B. 1,12 gam.

C. 1,08 gam.
D. 2,52 gam.


Câu 2: Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí (dư), nung đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi nung. Quan hệ của a, b, c là
A. a = b+c.

B. 4a+4c=3b.
C. b=c+a.
D. a+c=2b.
Câu 3: Chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử là CxHyO. Biết % O = 14,81% (theo khối lượng). Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 8.

B. 6.

C. 7.
D. 5.
Câu 4: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 3,0 mol glyxin; 4,0 mol alanin và 6,0 mol valin. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng tetrapeptit thu được là
A. 1510,5 gam.

B. 1120,5 gam.
C. 1049,5 gam.
D. 1107,5 gam.


Câu 5: Đun nóng m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào sau đây đúng?
A. Axit (T) có chứa 2 liên kết đôi trong phân tử.
B. Số nguyên tử cacbon trong axit (T) bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong chất hữu cơ X.
C. Ancol (Y) và (Z) là 2 chất đồng đẳng liên tiếp với nhau.
D. Chất hữu cơ X có chứa 14 nguyên tử hiđro.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp X gồm (axetilen, etan và propilen) thu được 1,6 mol nước. Mặt khác 0,5 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,645 mol Br2. Phần trăm thể tích của etan trong hỗn hợp X là
A. 5,0%.

B. 3,33%.

C. 4,0 %.

D. 2,5%.


Câu 7: Cho m gam hỗn hợp tinh thể gồm NaBr, NaI tác dụng vừa đủ với H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp, thu được hỗn hợp khí X ở điều kiện thường. Ở điều kiện thích hợp hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với nhau tạo thành 9,6 gam chất rắn màu vàng và một chất lỏng không làm đổi màu quì tím. Giá trị của m là
A. 260,6.
B. 240.
C. 404,8.
D. 50,6.
Câu 8: Cho m gam butan qua xúc tác (ở nhiệt độ thích hợp), thu được hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí này sục qua bình đựng dung dịch nước brom dư thì lượng brom tham gia phản ứng là 25,6 gam và sau thí nghiệm bình brom tăng 5,32 gam. Hỗn hợp khí còn lại sau khi qua dung dịch nước brom có tỉ khối so với metan là 1,9625. Giá trị của m là
A. 17,4.
B. 8,7.

C. 5,8.
D. 11,6.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 2,70.
B.
2,34.
C. 3,24.
D.
3,65.
Câu 10: Cho hỗn hợp (HCHO và H2 dư) đi qua ống đựng bột Ni đun nóng thu được hỗn hợp X. Dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình nước lạnh thấy khối lượng bình tăng 5,9 gam. Lấy toàn bộ dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Khối lượng ancol có trong X là giá trị nào dưới đây?
A. 8,3 gam.

B. 5,15 gam.

C. 9,3 gam.

D. 1,03 gam.

nhờ mọi người xem giúp mình với
nói cách suy luận của các bạn nữa nhé
tkss...nhiều
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 08-02-2013
ngocthao1995's Avatar
ngocthao1995 ngocthao1995 đang ngoại tuyến
Thành viên
Có chí thì nên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 19-02-2011
Bài viết: 1,148
Điểm học tập:982
Đã cảm ơn: 862
Được cảm ơn 1,232 lần
Trích:
Nguyên văn bởi danhthucbinhminh_123 Xem Bài viết
Câu 2: Hỗn hợp X gồm a mol Fe, b mol FeCO3 và c mol FeS2. Cho X vào bình dung tích không đổi chứa không khí (dư), nung đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình bằng áp suất trước khi nung. Quan hệ của a, b, c là
do áp suất trong bình trước và sau khi nung bằng nhau ---> V khí tạo ra = V khí pứ --> n O2 pứ = n khí tạo ra

 3a+b+11c=4(b+2c) ---> b=a+c (BT e)Trích:
]Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hỗn hợp X gồm (axetilen, etan và propilen) thu được 1,6 mol nước. Mặt khác 0,5 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,645 mol Br2. Phần trăm thể tích của etan trong hỗn hợp X là
]
Gọi x,y,z lần lượt là số mol từng chất

Ta có hệ phương trình

\left\{ \begin{array}{l}  26x+30y+42z=24,8 \\  2x+6y+6z=3,2  \end{array} \right.

0,5 mol X tác dụng vừa đủ với 0,645 mol Br2

\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}  ax+ay+az=0,5 \\  2ax+az=0,645 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \frac{x+y+z}{2x+z}=\frac{0,5}{0,645}

Giải hệ pt 3 ẩn tìm x,y,z

Trích:
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 xuất hiện 35,46 gam kết tủa. Giá trị của m là
Trích:
A. 2,70.
B.
2,34.
C. 3,24.
D.
3,65.


nH2O=a

nBaCO3=nCO2=0,18

Nhận thấy đốt cháy hh đều có quy luật nhh=nCO2-nH2O=0,18-a

nO(hh)=2.nhh=0,36-2a

Bảo toàn nguyên tố O

--> nO2=1,5a

BTKL: 4,02+32.1,5a=0,18.44+18a

--> a=0,13

Trích:
Câu 8: Cho m gam butan qua xúc tác (ở nhiệt độ thích hợp), thu được hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí này sục qua bình đựng dung dịch nước brom dư thì lượng brom tham gia phản ứng là 25,6 gam và sau thí nghiệm bình brom tăng 5,32 gam. Hỗn hợp khí còn lại sau khi qua dung dịch nước brom có tỉ khối so với metan là 1,9625. Giá trị của m là
A. 17,4.
B. 8,7.

C. 5,8.
D. 11,6.
hh khí gồm CH4,C2H6,C3H6,C2H4,C4H10 dư)

\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}  n_{C_2H_4}+n_{C_3H_6}=0,16 \\ 28.n_{C_2H_4}+42.n_{C_3H_6}=5,32 \end{array} \right.\\ \Rightarrow n_{C_2H_4}=0,1\\ n_{C_3H_6}=0,06

Hỗn hợp khí sau gồm C4H10 dư: xmol , CH4=nC3H6=0,06 và C2H6=nC2H4=0,1

\Rightarrow \frac{58x+3,96}{x+0,16}=31,4 \\ \Leftrightarrow x=0,04

--> mC4H10=58.0,2=11,6g

p/s: Có mấy câu trong đề thi HSG hoá tỉnh Thái Bình năm 2013
__________________

Thay đổi nội dung bởi: ngocthao1995, 08-02-2013 lúc 16:32.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 08-02-2013
phamthimai146 phamthimai146 đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 18-05-2012
Bài viết: 1,342
Điểm học tập:1600
Đã cảm ơn: 7
Được cảm ơn 1,063 lần
Trích:
Câu 3: Chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử là CxHyO. Biết % O = 14,81% (theo khối lượng). Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 8.
B. 6.
C. 7.
D. 5
.nnn

phân tử lượng X = 12x + y + 16 = 16/0,1481 = 108 ===> x = 7 và y = 8
CH3-C6H4-OH có 3 cấu tạo phenol
C6H5-CH2-OH
C6H5-O-CH3
có 5 đồng phân ===> câu D


Trích:
Câu 1: Cho Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 8,28 gam muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4 phản ứng. Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là
A. 1,68 gam.
B. 1,12 gam.
C. 1,08 gam.
D. 2,52 gam.
2 Fe + 2n H2SO4 --> Fe2(SO4)n + n SO2 + n H2O
a------------an-----------0,5a
số mol Fe bằng 37,5% ==> a = 0,375*na ===> n = 2,667
khối lượng muối = 0,5a(56+96n) = 8,28 ===> a = 0,045
khối lượng Fe = 56*0,045 = 2,52 ===> câu D
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến phamthimai146 với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 17:35.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng