Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Ôn thi Đại học, Cao đẳng » Một số câu hỏi lí thuyết và bài tập của Kim loại kiềm và kiềm thổ (mức độ khá)
Trả lời
  #1  
Cũ 05-01-2013
kiffen14 kiffen14 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 03-08-2010
Bài viết: 11
Đã cảm ơn: 28
Được cảm ơn 0 lần
Một số câu hỏi lí thuyết và bài tập của Kim loại kiềm và kiềm thổ (mức độ khá)

1/ Trường hợp nào ion Na+ không tồn tại, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:
A/ NaOH tác dụng với HCl B/ NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2
C/ Nung nóng NaHCO3 D/ Điện phân NaOH nóng chảy
2/ Có 4 chất bột màu trắng: CaCO3, CaSO4, K2CO3, KCl các chất và dung dịch để phân biệt cả 4 chất :
A. nước và AgNO3 B. nước, NaOH C. nước và CO2 D. BaCl2, AgNO3
3/ Khi phân tích một muối M, người ta làm các thí nghiệm sau:
- Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch muối M chỉ thấy xuất hiện một kết tủa
- Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch muối M thấy có khí thoát ra
- Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch muối M thấy có kết tủa keo
A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4
C. (NH4)2CO3 D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
4/ X, Y, Z là 3 muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn các điều kiện:
X+Y--> có kết tủa; Y+Z--> có kết tủa; X+Z--> vừa có kết tủa, vừa có khí thoát ra. X, Y, Z là: A. Na2CO3, AgNO3, AlCl3. B. NaCl, AgNO3, MgSO4.
C.BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2 D. Cu2S, Na2SO4, BaCl2,
5/ câu hỏi và giả thiết như câu 4 nhưng chỉ khác là X+Y--->có khí bay ra ,đáp án X, Y, Z là:
A.Na2CO3, KHSO4, BaCl2 B. Na2CO3, KHSO4, .MgCl2
C. Ba(NO3)2, K2SO4, Ba(AlO2)2 D. Na2SO3, NaHSO4, Ba(HCO3)2
6/ Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3-; 0,02 mol Cl-, nước trong cốc là:
A.Nước mềm B.Nước cứng tạm thời C.Nước cứng vĩnh cứu D.Nước cứng toàn phần
7/ Trong dung dịch A chứa 6 loại ion: Mg2+, Ca2+, Ca2+, Na+(0,05 mol), Cl-(0,2 mol), NO3-(0,3 mol). Thêm dần V ml dung dịch Na3PO4 1M vào dung dịch A cho đến khi lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:
A, 300ml B. 150ml C. 225ml D. 130ml
8/ Hỗn hợp A gồm Na2CO3 và BaCO3. Hòa tan A trong 500 ml dung dịch Ba(HCO3)2 xM, được dung dịch C và 11,82 gam chất không tan. Chia dung dịch C thành 2 phần bằng nhau:
-Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 2 gam kết tủa
-Phần 2: tác dụng vừa đủ với 40ml dung dịch KOH 0,5M.
Giá trị của x là : A. 0,02M B. 0,04M C. 0,2M D. 0,01M
9/ Trộn a gam hỗn hợp bột Na và Al với 0,47 gam Fe thu được hỗn hợp X. Cho X vào nước (dư) khuấy nhẹ đến ngừng thoát khí thu được 1,12 lít H2(đktc) và 2,03 gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. 1,3 B. 2,81 C. 1,46 D. 2,0
10/ Có các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Để nhận biết 4 dung dịch trên, có thể dùng dung dịch:
A. quỳ tím B. AgNO3 C. phenolphthalein D. Ba(HCO3)2
11/ Có 5 chất sau: NaSO4, CaCO3, Na2CO3, BaSO4, CaSO4.2H2O. Chỉ dùng dung dịch có thể nhận biết được bao nhiêu chất trên?
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
12/ Chia một mẩu Na thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy phần thứ nhất trong khí quyển oxi thu được 7,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết X vào nước thu được 0,84 lít khí O2(đktc). Hòa tan phần thứ hai vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch Y. pH của dung dịch bằng: A .8 B.1 C.7 D.14
13/ Nung nóng 14,72 gam hỗn hợp Na và S có khối lượng bằng nhau trong bình kín đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch HCl dư thì được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,152 B. 7,168 C. 2,016 D. 9,184
14/ Cho một muối nitrat A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ thu được 4,48 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 26,4 gam muôi khan. Phần trăm khối lượng của nitơ trong muối A là:
A. 35% B. 17,5% C. 16,47% D.32,9%
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 05-01-2013
luffy_95's Avatar
luffy_95 luffy_95 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 16-02-2012
Đến từ: ♫ One Piece ♫
Bài viết: 713
Điểm học tập:457
Đã cảm ơn: 237
Được cảm ơn 409 lần
1/ Trường hợp nào ion Na+ không tồn tại, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:
A/ NaOH tác dụng với HCl B/ NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2
C/ Nung nóng NaHCO3 D/ Điện phân NaOH nóng chảy
2/ Có 4 chất bột màu trắng: CaCO3, CaSO4, K2CO3, KCl các chất và dung dịch để phân biệt cả 4 chất :
A. nước và AgNO3 B. nước, NaOH C. nước và CO2 D. BaCl2, AgNO3
3/ Khi phân tích một muối M, người ta làm các thí nghiệm sau:
- Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch muối M chỉ thấy xuất hiện một kết tủa
- Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch muối M thấy có khí thoát ra
- Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch muối M thấy có kết tủa keo
A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4
C. (NH4)2CO3 D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
4/ X, Y, Z là 3 muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn các điều kiện:
X+Y--> có kết tủa; Y+Z--> có kết tủa; X+Z--> vừa có kết tủa, vừa có khí thoát ra. X, Y, Z là: A. Na2CO3, AgNO3, AlCl3. B. NaCl, AgNO3, MgSO4.
C.BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2 D. Cu2S, Na2SO4, BaCl2,
5/ câu hỏi và giả thiết như câu 4 nhưng chỉ khác là X+Y--->có khí bay ra ,đáp án X, Y, Z là:
A.Na2CO3, KHSO4, BaCl2 B. Na2CO3, KHSO4, .MgCl2
C. Ba(NO3)2, K2SO4, Ba(AlO2)2 D. Na2SO3, NaHSO4, Ba(HCO3)
__________________
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn luffy_95 vì bài viết này:
  #3  
Cũ 06-01-2013
kiffen14 kiffen14 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 03-08-2010
Bài viết: 11
Đã cảm ơn: 28
Được cảm ơn 0 lần
Trích:
Nguyên văn bởi luffy_95 Xem Bài viết
1/ Trường hợp nào ion Na+ không tồn tại, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:
A/ NaOH tác dụng với HCl B/ NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2
C/ Nung nóng NaHCO3 D/ Điện phân NaOH nóng chảy
2/ Có 4 chất bột màu trắng: CaCO3, CaSO4, K2CO3, KCl các chất và dung dịch để phân biệt cả 4 chất :
A. nước và AgNO3 B. nước, NaOH C. nước và CO2 D. BaCl2, AgNO3
3/ Khi phân tích một muối M, người ta làm các thí nghiệm sau:
- Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch muối M chỉ thấy xuất hiện một kết tủa
- Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch muối M thấy có khí thoát ra
- Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch muối M thấy có kết tủa keo
A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4
C. (NH4)2CO3 D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
4/ X, Y, Z là 3 muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn các điều kiện:
X+Y--> có kết tủa; Y+Z--> có kết tủa; X+Z--> vừa có kết tủa, vừa có khí thoát ra. X, Y, Z là: A. Na2CO3, AgNO3, AlCl3. B. NaCl, AgNO3, MgSO4.
C.BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2 D. Cu2S, Na2SO4, BaCl2,
5/ câu hỏi và giả thiết như câu 4 nhưng chỉ khác là X+Y--->có khí bay ra ,đáp án X, Y, Z là:
A.Na2CO3, KHSO4, BaCl2 B. Na2CO3, KHSO4, .MgCl2
C. Ba(NO3)2, K2SO4, Ba(AlO2)2 D. Na2SO3, NaHSO4, Ba(HCO3)
Còn mấy câu bài tập bạn giải quyết dùm mình luôn nhé, mà bạn giải thích đáp án dùm mình được không, mình chưa hiểu lắm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 06-01-2013
acidnitric_hno3's Avatar
acidnitric_hno3 acidnitric_hno3 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 04-09-2011
Đến từ: Hà Nam island
Bài viết: 3,348
Điểm học tập:852
Đã cảm ơn: 2,062
Được cảm ơn 2,627 lần
Trích:
Nguyên văn bởi kiffen14 Xem Bài viết
1/ Trường hợp nào ion Na+ không tồn tại, nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:
A/ NaOH tác dụng với HCl B/ NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2
C/ Nung nóng NaHCO3 D/ Điện phân NaOH nóng chảy
$NaOH--đpnc---> Na + O_2 + H_2O$
Trích:
2/ Có 4 chất bột màu trắng: CaCO3, CaSO4, K2CO3, KCl các chất và dung dịch để phân biệt cả 4 chất :
A. nước và AgNO3 B. nước, NaOH C. nước và CO2 D. BaCl2, AgNO3
Trích:
3/ Khi phân tích một muối M, người ta làm các thí nghiệm sau:
- Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch muối M chỉ thấy xuất hiện một kết tủa
- Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch muối M thấy có khí thoát ra
- Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch muối M thấy có kết tủa keo
A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O B. (NH4)2SO4
C. (NH4)2CO3 D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
YCĐB => muối M phải có $ ion SO_4^{2-}; ion NH_4^+; ion Al^{3+}$ => chọn đ/a
Trích:
4/ X, Y, Z là 3 muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn các điều kiện:
X+Y--> có kết tủa; Y+Z--> có kết tủa; X+Z--> vừa có kết tủa, vừa có khí thoát ra. X, Y, Z là: A. Na2CO3, AgNO3, AlCl3. B. NaCl, AgNO3, MgSO4.
C.BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2 D. Cu2S, Na2SO4, BaCl2,
Bài này nhìn phát ra ngay: Thấy X+Z--> có khí...=> A ( vì chỉ có A có muối $Na_2CO_3$ có khả năng tác dụng tạo khí)
Viết PT:
$Na_2CO_3 + AgNO_3 --> NaNO3 + Ag_2CO_3$
$AgNO_3 + AlCl_3-->Al(NO_3)_3 + AgCl$
$Na_2CO_3 + AlCl_3 + H_2O --> Al(OH)_3 +CO_2 + NaCl$
Trích:
5/ câu hỏi và giả thiết như câu 4 nhưng chỉ khác là X+Y--->có khí bay ra ,đáp án X, Y, Z là:
A.Na2CO3, KHSO4, BaCl2 B. Na2CO3, KHSO4, .MgCl2
C. Ba(NO3)2, K2SO4, Ba(AlO2)2 D. Na2SO3, NaHSO4, Ba(HCO3)2
Chọn A ( nhưng điều kiện X+Z chỉ có kết tủa thôi hả?)
$Na_2CÔ_3 + KHSO_4--> Na_2SO_4 + CO_2 + K_2SO_4 + H_2O$
$Na_2CO_3 + BaCl_2 -->BaCO_3 +NaCl$
$KHSO_4 + BaCl_2--> BaSO_4 + K_2SO_4 + HCl$
Trích:
6/ Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3-; 0,02 mol Cl-, nước trong cốc là:
A.Nước mềm B.Nước cứng tạm thời C.Nước cứng vĩnh cứu D.Nước cứng toàn phần
D ( xem định nghĩa)

Trích:
8/ Hỗn hợp A gồm Na2CO3 và BaCO3. Hòa tan A trong 500 ml dung dịch Ba(HCO3)2 xM, được dung dịch C và 11,82 gam chất không tan. Chia dung dịch C thành 2 phần bằng nhau:
-Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu được 2 gam kết tủa
-Phần 2: tác dụng vừa đủ với 40ml dung dịch KOH 0,5M.
Giá trị của x là : A. 0,02M B. 0,04M C. 0,2M D. 0,01M
$Na_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 -->2NaHCO_3 + BaCO_3$
Phần 1 pu -> $Na_2CO_3$ dư
Phần 2=>$NaHCO_3$ tạo thành có n = 0,02
=> $nBa(HCO_3)_2 = 0,01=> x=0,02=>A$
Bạn xem có đúng đề chưa sao dư nhiều dữ kiện
Trích:
9/ Trộn a gam hỗn hợp bột Na và Al với 0,47 gam Fe thu được hỗn hợp X. Cho X vào nước (dư) khuấy nhẹ đến ngừng thoát khí thu được 1,12 lít H2(đktc) và 2,03 gam chất rắn. Giá trị của a là:
A. 1,3 B. 2,81 C. 1,46 D. 2,0
2,03 cran là Fe và Al dư => mAl dư = 2,03-0,47=1,56
$Na + H_2O -->NaOH + 0,5H_2$
x---------------------->x---->0,5x
$Al + NaOH-->1,5 H_2$
x<---x----------------->1,5x
=>2x=0,05= >x=0,025=> a = 2,81
Trích:
10/ Có các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Để nhận biết 4 dung dịch trên, có thể dùng dung dịch:
A. quỳ tím B. AgNO3 C. phenolphthalein D. Ba(HCO3)2
Chọn D
Trích:
11/ Có 5 chất sau: NaSO4, CaCO3, Na2CO3, BaSO4, CaSO4.2H2O. Chỉ dùng dung dịch có thể nhận biết được bao nhiêu chất trên?
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Chỉ dùng dung dịch gì vậy?
Trích:
13/ Nung nóng 14,72 gam hỗn hợp Na và S có khối lượng bằng nhau trong bình kín đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch HCl dư thì được V lít khí (đktc). Giá trị của V là:
A. 1,152 B. 7,168 C. 2,016 D. 9,184
KL = nhau = 14,72/2=7,36g
$2Na+ S-->Na_2S$
0,32-->0,16-->0,16
S dư
$Na_2S+2HCl-->2NaCl + H_2S$
0,16------------------------->0,16
V= 3,584l
__________________
-»™[°Hắc°]†[°Phong°]†[Bang]™«-

Ta yêu ta, mặc dầu những lỗi lầm của ta.....
....Và ta cũng phải yêu bạn ta như vậy......
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn acidnitric_hno3 vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:35.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng