Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Ngữ pháp » [TA-Lý thuyết+Bài tập]Ngữ pháp - Các cấp so sánh của tính từ và trạng từ
Trả lời
  #1  
Cũ 01-10-2012
hocmai.tienganh's Avatar
hocmai.tienganh hocmai.tienganh đang ngoại tuyến
Moderator
Tổ trưởng
 
Tham gia : 16-11-2009
Bài viết: 328
Điểm học tập:276
Đã cảm ơn: 121
Được cảm ơn 793 lần
Arrow [TA-Lý thuyết+Bài tập]Ngữ pháp - Các cấp so sánh của tính từ và trạng từ

Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi hơn, trong phần này chúng tôi gọi chung là tính từ.

Khi đưa vào so sánh tính từ có ba mức độ: mức độ nguyên thể (positive degree), mức độ so sánh (comparative degree) và mức độ cực cấp (superlative degree). Các hình thức so sánh hơn, bằng, kém, đều dựa trên các mức độ này.

Người Việt Nam khi học tiếng Anh quen gọi là thể so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém và so sánh nhất. Cách gọi này có khi không thích hợp vì không thể so sánh một người hay vật ở tình trạng “nhất” được. Tuy nhiên cách gọi này đã quá quen thuộc nên chúng tôi cũng tạm thời sắp xếp theo các cách gọi ấy.

Trong các dạng so sánh ta còn có khái niệm tính từ dài và tính từ ngắn. Tính từ ngắn (short adjectives) là tính từ một vần (syllable) và những tính từ hai vần nhưng tận cùng bằng phụ âm + Y. Tính từ dài (long adjectives) là những tính từ hai vần còn lại và các tính từ từ ba vần trở lên.


I. Thay đổi hình thức khi thêm ER hay EST

1. Tính từ tận cùng bằng phụ âm + Y: Chuyển Y thành I trước khi thêm ER/EST.

Ví dụ: happy >>> happier/happiest; dirty >>> dirtier/dirtiest

nhưng :grey >>> greyer/greyest; gay >>> gayer/gayest


2. Tính từ tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm: Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ER/EST.

Ví dụ: thin >>> thinner/thinnest; big >>> bigger/biggest

nhưng: green >>> greener/greenest


3. Tính từ tận cùng bằng E: Bỏ E trước khi thêm ER/EST:

Ví dụ: ripe >>> riper/ripest ; white >>> whiter/whitest.


II. Thể so sánh hơn (Comparison of Superiority)

Tính từ ngắn: adj. + ER (than)

Tính từ dài: more adj. (than)

Ví dụ: long >>> longer ; beautiful >>> more beautiful

Harry is older than William.

Alice is more careful than her brothe
r.

III. Thể so sánh bằng (Comparison of Equality)

Bằng: as adjective as

Không bằng: not so (as) adjective as

Ví dụ: This garden is as large as ours. (Khu vườn này lớn bằng khu vuờn của chúng tôi.)

She is as careful as her sister. (Cô ấy cẩn thận hơn chị cô ấy)

It is not so (as) hot as it was yesterday. (Trời không nóng bằng ngày hôm qua)

David is not so (as) careful as Kathy. (David không cẩn thận bằng Kathy.)


IV. Thể so sánh kém (Comparison of Inferiority)

less adjective (than)

Ví dụ: It is less cold today than it was yesterday. (Ngày hôm nay ít lạnh hơn ngày hôm qua.)

Tuy nhiên, trong tiếng Anh người ta thường ít sử dụng cấu trúc so sánh kém này.

Thay vào đó, người ta dùng cấu trúc so sánh bằng.


Ví dụ: Thay vì nói: This table is less long than that one.

Người ta nói: This table is not so (as) long as that one.

V. Thể so sánh cực cấp (Superlative)

Tính từ ngắn: the adj.+ EST

Tính từ dài: the most adjective

Ví dụ: clear >>> the clearest; sweet >>> the sweetest; interesting >>> the most interesting; splendid >>> the most splendid

VI. Các tính từ (trạng từ) đặc biệt

Positive Comparative Superlative

good/well >>> better >>> best

bad/ill >>> worse >>> worst

little >>> less (lesser) >>> least

near >>> nearer >>> nearest (next)

many/much >>>more >>>most

far >>>farther (further) >>>farthest (furthest)

late >>>later (latter) >>>latest (last)

old >>>older (elder) >>>oldest (eldest)

out >>>outer (utter) >>>outmost (utmost)

outermost >>>(uttermost)

up >>> upper >>>uppermost

in >>>inner; inmost >>> innermost

fore >>>former>>> foremost (first)

Nguồn: tienganhhangngay
__________________
CLICK THAM GIA THI NÀO CÁC EM!


Thay đổi nội dung bởi: hocmai.tienganh, 30-10-2012 lúc 11:36.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 01-10-2012
hocmai.tienganh's Avatar
hocmai.tienganh hocmai.tienganh đang ngoại tuyến
Moderator
Tổ trưởng
 
Tham gia : 16-11-2009
Bài viết: 328
Điểm học tập:276
Đã cảm ơn: 121
Được cảm ơn 793 lần

VII. Thể so sánh kép (Double Comparative)

Khi cần diễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…” người ta dùng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được tạo thành tùy theo số lượng ý mà ta muốn diễn đạt.

Nếu chỉ có một ý ta dùng:

Đối với tính từ ngắn: (adjective) and (adjective)

Ví dụ: It is getting hotter and hotter. (Trời càng ngày càng nóng)

His voice became weaker and weaker. (Giọng nói của anh ta càng ngày càng yếu)


Đối với tính từ dài: more and more adjective

Ví dụ: The storm became more and more violent. (Cơn bão càng ngày càng dũ dội)

The lessons are getting more and more difficult. (Bài học càng ngày càng khó)Nếu có hai ý ta dùng: The (adjective)…, the (adjective)… cho cả tính từ ngắn lẫn tính từ dài. (Lưu ý rằng trong các cấu trúc trên (adjective) có nghĩa là tính từ ở thể so sánh hơn).

(Bài viết của tranthuha93)

1. The adj(er)...the adj(er)...:
dùng cho tính từ ngắn.

Ví dụ: The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

2. The more adj..S V..........the more adj S V: dùng cho tính từ dài.

Ví dụ: The more beutiful she is, the more attractive she gets (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

3. The more + clause (mệnh đề ), the more + clause

Ví dụ: The more I know her, the more I hate her.

4, the more + clause, the adj(er) + clause.

Ví dụ: The more we get together, the merrier we will be.

5. The adj(er), the more + clause


6. the less adj + clause, the less adj + clause

Ví dụ: The less difficult the lessons are, the less diligent the students are.

7. The less + clause, the less + clause.

8. The less adj + clause, the adj(er) + clause

Ví dụ: The sooner this is done, the better it is. (Chuyện này làm càng sớm càng tốt)


The older the boy is, the wiser he is. (Thằng bé càng lớn càng thông thái)
__________________
CLICK THAM GIA THI NÀO CÁC EM!

Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 9 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến hocmai.tienganh với bài viết này:
  #3  
Cũ 01-10-2012
hocmai.tienganh's Avatar
hocmai.tienganh hocmai.tienganh đang ngoại tuyến
Moderator
Tổ trưởng
 
Tham gia : 16-11-2009
Bài viết: 328
Điểm học tập:276
Đã cảm ơn: 121
Được cảm ơn 793 lần

VIII. Ghi chú về các thể so sánh của tính từ

1. Well là một trạng từ (adverb). Tuy vậy nó lại là một tính từ vị ngữ (predicative adjective) trong các thành ngữ như: I am very well, He looks/feels well.

2. In, up, out là những trạng từ (adverbs). Tuy thế dạng so sánh hơn và so sánh cực cấp của các từ này lại là các tính từ. Vì thế trong ngữ pháp hiện đại các dạng này được xem như có liên quan rất ít đến từ gốc của nó.

3. Lesser là dạng so sánh hơn đã cổ, chỉ thấy trong thi ca.

4. Nearest đề cập đến khoảng cách trong khi next nói đến thứ tự trước sau.

5. Farther/farthest đề cập đến khoảng cách không gian trong khi further/furthest - dù có thể dùng thay cho farther/farthest - cũng có nghĩa là “hơn nữa, thêm vào”.

6. Older/oldest có thể dùng cả cho người lẫn cho vật. Elder và eldest chỉ dùng cho các thành viên trong một gia đình và chỉ dùng như một tính từ thuộc tính (attributive adjectives).

Ví dụ: My elder brother is three years older than me.


7. Latter có nghĩa là “cái / vật / người thứ hai trong hai người/vật”. Nó phản nghĩa với former.

Ví dụ: He studied French and German. The former language he speaks very well, but the latter one only imperfectly.


- Last có nghĩa là “sau chót, sau cùng”.

Ví dụ: He’s the last student that came this morning.

- Latest có nghĩa là “gần đây nhất, cái sau cùng tính đến hiện tại”.

Ví dụ: The latest news.

8. Khi có hai người hay hai vật được đưa ra so sánh, ta dùng thể so sánh hơn. Dù vậy, trong một số trường hợp văn nói người ta cũng dùng thể so sánh nhất cho hai người hay vật.

Nguồn: tienganhhangngay
__________________
CLICK THAM GIA THI NÀO CÁC EM!

Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 12 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến hocmai.tienganh với bài viết này:
  #4  
Cũ 02-12-2012
bayer bayer đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 27-11-2012
Bài viết: 6
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 7 lần với 1 bài viết
Post câu trả lời hay nhất

VII. Thể so sánh kép (Double Comparative)

Khi cần diễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…” người ta dùng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được tạo thành tùy theo số lượng ý mà ta muốn diễn đạt.

Nếu chỉ có một ý ta dùng:

Đối với tính từ ngắn: (adjective) and (adjective)

Ví dụ: It is getting hotter and hotter. (Trời càng ngày càng nóng)

His voice became weaker and weaker. (Giọng nói của anh ta càng ngày càng yếu)


Đối với tính từ dài: more and more adjective

Ví dụ: The storm became more and more violent. (Cơn bão càng ngày càng dũ dội)

The lessons are getting more and more difficult. (Bài học càng ngày càng khó)Nếu có hai ý ta dùng: The (adjective)…, the (adjective)… cho cả tính từ ngắn lẫn tính từ dài. (Lưu ý rằng trong các cấu trúc trên (adjective) có nghĩa là tính từ ở thể so sánh hơn).

(Bài viết của tranthuha93)

1. The adj(er)...the adj(er)...:
dùng cho tính từ ngắn.

Ví dụ: The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy.)

2. The more adj..S V..........the more adj S V: dùng cho tính từ dài.

Ví dụ: The more beutiful she is, the more attractive she gets (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút.)

3. The more + clause (mệnh đề ), the more + clause

Ví dụ: The more I know her, the more I hate her.

4, the more + clause, the adj(er) + clause.

Ví dụ: The more we get together, the merrier we will be.

5. The adj(er), the more + clause


6. the less adj + clause, the less adj + clause

Ví dụ: The less difficult the lessons are, the less diligent the students are.

7. The less + clause, the less + clause.

8. The less adj + clause, the adj(er) + clause

Ví dụ: The sooner this is done, the better it is. (Chuyện này làm càng sớm càng tốt)


The older the boy is, the wiser he is. (Thằng bé càng lớn càng thông thái)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 7 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến bayer với bài viết này:
  #5  
Cũ 12-10-2013
vuthienthien's Avatar
vuthienthien vuthienthien đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 31-08-2013
Bài viết: 195
Điểm học tập:63
Đã cảm ơn: 20
Được cảm ơn 75 lần
I)một số tính chất về danh-động-trạng-tính từ:
+) N + ( ful, less, ly, like, y, ish, al, ous...)==>adj
+) V + ( ive , able.....)==>adj
+) adj + ly ==> adv
+) V + ( tion, ment, er, or, ing, age....)==>N
+) N + ( ship, ism.... ==>N
+) adj + ( ty, ness...)==>N
<>:1 số cách thức thường dùng:
1/ The + N
2/ adj + N
3/ V+ adv
4/ be + adj
5/ seem, keep, fell, look,...+adj
6/ more + adj +than
7/ the most + adj

Thay đổi nội dung bởi: vuthienthien, 12-10-2013 lúc 22:39.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:12.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng