Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Rèn luyện kỹ năng Dịch » Dịch sang tiếng Việt (phần 1)
Trả lời
  #1  
Cũ 24-09-2012
ngobaochauvodich's Avatar
ngobaochauvodich ngobaochauvodich đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 01-10-2011
Đến từ: Sài Gòn
Bài viết: 1,110
Điểm học tập:240
Đã cảm ơn: 541
Được cảm ơn 656 lần
Dịch sang tiếng Việt (phần 1)

There are regulatory requirements which restrict bank or mobile network providers to provide innovative products for mobile money transfers (GSMA,2009). For example ,the Financial Intelligence Centre Act (FICA) requires banks to verify the identities and residential addresses of customers opening a bank account, in order to reduce financial related crimes such as money laundering and fraud (FICA,2002). Hence, mobile money services such as M-PESA and WIZZIT can only be implemented when the network service provider is in partnership with a bank. To better understand the status of mobile banking in SA, example of initiatives by various mobile banking service provides in particular banks are highlighted in the next subsections.
M-PESA Money Transfer (Nedbank Cellphone Banking)
M-PESA is a money transfer service which was first introduced in Kenya in March 2007 by Safaricom in partnership with Vodafone (Safaricom, 2007). The M-PESA service enables users to deposit, withdraw and transfer money using a mobile phone at M-PESA
agents countrywide (Safaricom,2007). The M-PESA application is installed on the SIM card and works on all makes of handsets. M-PESA is widely used in Kenya and Tanzania (Camner & Sjoblom,2009), it is free to register and the user does not need to have a bank account (Safaricom,2007)
In August 2010, Nedbank and Vodacom officially launched M-PESA money transfer in South Afica (Nedbank, 2010a). M-PESA is based on the Unstructured Supplementary Service Data (USSD) technology; it is currently available for Vodacom subscribers (Vodacom SIM card holders and ported SIM cards) (Nedbank, 2010b). The registered M-PESA user does not need to have a bank account, there are no monthly fees and no minimum balance is required (Nedbank, 2010b).
WIZZT Cellphone Banking
Another example is the initiative by WIZZT Bank, a division of the South African Bank of Athens, where a WIZZT cellphone banking system was launched in November 2004 in an attempt to provide solutions to the previously ‘unbanked’ society in SA (WIZZT, 2005). WIZZT uses the ‘pay-as-you-go’ model, i.e users pay per transaction (20 per 20 second on MTN and Vodacom) and there are no monthly fees (WIZZT, 2005).
Standard Bank Cellphone Banking
Standard Bank, in conjunction with MTN, implemented the MTN banking, a mobile money service which was based on WIG which the client needed to install on their SIM card (Standard Bank, 2005). The use of cellphone banking enables the bank, as part of self-service banking, to provide convenient, safe and cost effective service to their customers (Standard Bank, 2010). The cellphone banking services are implemented using two options;the WAP-based option and a new cellphone banking option which works on any type of phone (Standard Bank, 2010). To use Stardard Bank’s cellphone banking, the user needs to have an account with the bank.
ABSA Cellphone Banking
ABSA have implemented two cellphone banking options; WAP-based (Internet via a cellphone) and Wireless Internet Gateway (WIG) based, which is enabled through secure SMSes (ABSA, 2010). With the WIG cellphone banking, the banking menu is downloaded to the SIM card, which allows for a convenient selection of transaction and the secure transmission of encrypted information between the cellphone and the bank (ABSA, 2010). The ABSA WIG cellphone Banking is currently available for Vodacom and MTN subscribers.
FNB Cellphone Banking
FNB have implemented cellphone banking based on the WAP and USSD technology available to all FNB account holders. In addition, FBN has introduced eWallet, which is a money transfer service (FNB,2010a); as well as Pay Wallet which enables FNB Corporate,Commercial and Public Sector clients to electronically pay their unbanked recipients directly to their cellphones (FNB, 2010b). This allows the recipientsto have immediate access to their funds at any full service FNB ATM without the need of a bank card.
From the above example we can see that several mobile banking solutions exist in SA. The penetrantion of these products into the lower income segments is, however, limited. A clearer understanding of the factors which would enhance adoption would be beneficial in order to build scale in the mobile financial services sector.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 05-10-2012
ken_luckykid's Avatar
ken_luckykid ken_luckykid đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 16-08-2012
Đến từ: Happiness Star
Bài viết: 503
Điểm học tập:559
Đã cảm ơn: 421
Được cảm ơn 733 lần
Bạn có thể dịch tương đối như thế này :
Trích:
Có những yêu cầu quy định hạn chế ngân hàng hoặc các nhà cung cấp mạng điện thoại di động để cung cấp sản phẩm sáng tạo cho các giao dịch chuyển tiền điện thoại di động (GSMA, 2009). Ví dụ, Trung tâm tình báo tài chính Act (FICA) yêu cầu các ngân hàng để xác minh danh tính và địa chỉ nhà ở của khách hàng mở một tài khoản ngân hàng, để giảm tội phạm tài chính liên quan như rửa tiền và gian lận (FICA, 2002). Do đó, dịch vụ tiền tệ di động như M-PESA và WIZZIT chỉ có thể được thực hiện khi các nhà cung cấp dịch vụ mạng là trong quan hệ đối tác với một ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về tình trạng của các ngân hàng di động ở SA, ví dụ các sáng kiến ​​dịch vụ ngân hàng di động khác nhau quy định tại các ngân hàng đặc biệt được nhấn mạnh trong phần sau.
M-PESA Chuyển Tiền (ĐTDĐ Ngân hàng Nedbank)
M-PESA là một dịch vụ chuyển tiền được giới thiệu lần đầu tiên ở Kenya tháng 3 năm 2007 của Safaricom trong quan hệ đối tác với Vodafone (Safaricom, 2007). Dịch vụ M-PESA cho phép người sử dụng để gửi tiền, rút ​​và chuyển tiền bằng cách sử dụng một điện thoại di động tại M-PESA
đại lý toàn quốc (Safaricom, 2007). Ứng dụng M-PESA được cài đặt trên thẻ SIM và hoạt động trên tất cả các hãng thiết bị cầm tay. M-PESA được sử dụng rộng rãi ở Kenya và Tanzania (Camner & Sjoblom, 2009), nó là miễn phí để đăng ký và người sử dụng không cần phải có tài khoản ngân hàng (Safaricom, 2007)
Trong tháng 8 năm 2010, Nedbank và Vodacom chính thức ra mắt chuyển tiền của M-PESA ở Nam Afica (Nedbank, 2010a). M-PESA được dựa trên các dịch vụ bổ sung dữ liệu phi cấu trúc (USSD) công nghệ, hiện có sẵn cho thuê bao Vodacom (Vodacom SIM thẻ và chuyển thẻ SIM) (Nedbank, 2010b). M-PESA đăng ký người sử dụng không cần phải có một tài khoản ngân hàng, không có lệ phí hàng tháng và không có số dư tối thiểu là cần thiết (Nedbank, 2010b).
WIZZT ĐTDĐ Ngân hàng
Một ví dụ khác là sáng kiến ​​của WIZZT Bank, một bộ phận của Ngân hàng Nam Phi Athens, nơi mà hệ thống ngân hàng một WIZZT điện thoại di động đã được đưa ra trong tháng 11 năm 2004 trong một nỗ lực để cung cấp các giải pháp trước đó xã hội chưa tiếp cận ngân hàng 'trong SA (WIZZT, 2005) . WIZZT sử dụng mô hình của 'pay-as-you-go', tức là người sử dụng phải trả cho mỗi giao dịch (20 20 mỗi thứ hai trên MTN và Vodacom) và không có lệ phí hàng tháng (WIZZT, 2005).
ĐTDĐ Ngân hàng Standard Bank
Ngân hàng Standard, kết hợp với MTN, thực hiện ngân hàng MTN, một dịch vụ tiền điện thoại di động được dựa trên WIG mà khách hàng cần thiết để cài đặt trên thẻ SIM của họ (Standard Bank, 2005). Việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện thoại di động cho phép các ngân hàng, như là một phần của dịch vụ ngân hàng tự, để cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn và hiệu quả chi phí cho khách hàng của họ (Standard Bank, 2010). Các dịch vụ ngân hàng điện thoại di động được thực hiện bằng cách sử dụng hai lựa chọn, tùy chọn WAP-và một tùy chọn mới ngân hàng điện thoại di động hoạt động trên bất kỳ loại điện thoại (Standard Bank, 2010). Để sử dụng dịch vụ ngân hàng điện thoại di động của standard của Ngân hàng, người dùng cần có một tài khoản với ngân hàng.
ABSA ĐTDĐ Ngân hàng
ABSA đã thực hiện hai lựa chọn ngân hàng điện thoại di động; WAP-(Internet thông qua chiếc điện thoại di động) và Gateway Internet không dây (WIG) dựa, được kích hoạt thông qua các SMSes an toàn (ABSA, 2010). Với ngân hàng điện thoại di động WIG, menu ngân hàng được tải về vào thẻ SIM, cho phép lựa chọn thuận tiện giao dịch và truyền tải an toàn thông tin được mã hóa giữa các điện thoại di động và ngân hàng (ABSA, 2010). Ngân hàng điện thoại di động ABSA WIG hiện đang có sẵn cho các thuê bao của Vodacom và MTN.
FNB ĐTDĐ Ngân hàng
FNB đã triển khai ngân hàng điện thoại di động dựa trên WAP và công nghệ USSD có sẵn cho tất cả các chủ sở hữu tài khoản FNB. Ngoài ra, Freebizznet đã giới thiệu Ewallet, đó là một dịch vụ chuyển tiền (FNB, 2010a); cũng như phải trả tiền Wallet cho phép FNB doanh nghiệp, khách hàng của ngành thương mại và công cộng thanh toán điện tử người nhận chưa tiếp cận ngân hàng của họ trực tiếp đến điện thoại di động của họ (FNB, 2010b) . Điều này cho phép các recipientsto có thể truy cập ngay lập tức vào các quỹ của họ tại bất kỳ máy ATM nào FNB dịch vụ mà không có sự cần thiết của một thẻ ngân hàng.
Từ ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng một số giải pháp ngân hàng di động tồn tại trong SA. Penetrantion của các sản phẩm này vào phân khúc thu nhập thấp hơn, tuy nhiên, hạn chế.
Một sự hiểu biết rõ ràng hơn về các yếu tố đó sẽ tăng cường thông qua sẽ có lợi để xây dựng quy mô trong lĩnh vực dịch vụ tài chính di động.
----------------------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:20.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng