Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » [ Hóa 12] Este
Trả lời
  #1  
Cũ 29-08-2012
hnhoangvc's Avatar
hnhoangvc hnhoangvc đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 19-01-2010
Đến từ: Ở nhà
Bài viết: 109
Đã cảm ơn: 30
Được cảm ơn 11 lần
[ Hóa 12] Este

1/ Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất ,vừa tác dụng được với axít vừa tác dụng được với kiềm trong môi trường thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C,H,N lần lượt bằng 40,449%;7,865% và 15,73% còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH ( đun nóng ) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
2/Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dich NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
3/ Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml dung dịch NaOh 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là?
4/Xà phòng hóa hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOh, thdduwwocj hỗn hợp X gồm 2 ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 * C, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị cuả m là?
5/Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dich NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là?
6/ Hợp chất X mạch hở có công thúc phâ tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z .Khí Y nặng hơn không khí, làm quỳ tím ẩm chuyển sang xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cố cạn dung dich Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?
7/Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no ,đơn chức và tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,4M thu được một muối và 336 ml hơi một ancol(đktc) .Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng 6,82 gam .Công thức của hai chất hữu cơ trong X là?
8/Hồn hợp X gồm hai este no ,đơn chức ,mạch hở. Đốt cháy hoàn toànmootjj lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2(đktc), thu được 6,38 gam CÒ .Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là?
9/ Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dọch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí Ò. KHi đốt chát hoàn toàn 1,0 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (đktc). Công thức cấu tạo của X là?
10/ Este có khối lượng phân tử bằng 103 đvC ) được điều chế từ một ancol đơn chức ( có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn.Giá trị m là?
__________________
Cần cù bù thông minh
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 30-08-2012
hongruby's Avatar
hongruby hongruby đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 15-05-2012
Bài viết: 109
Điểm học tập:33
Đã cảm ơn: 17
Được cảm ơn 13 lần
1/ Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất ,vừa tác dụng được với axít vừa tác dụng được với kiềm trong môi trường thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C,H,N lần lượt bằng 40,449%;7,865% và 15,73% còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vửa đủ dung dịch NaOH ( đun nóng ) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
.
dựa vào tỉ lệ nC:nH:nO:nN=> CTPT là C3H7O2N;
X+ NaOH => X là H2N-CH2COO-CH3

.
2/Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dich NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối . Công thức cấu tạo thu gọn của X là ?
.
TỪ GT=>> ESTE 2 CHỨC
TÍNH TOÁN =>> CTCT: CH3COO-CH2-CH2-OOCC2H5

.
3/ Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100ml dung dịch NaOh 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là?
.
CTCT: H2N-CH2-COOCH3.
.
4/Xà phòng hóa hoàn toàn 6,6 gam hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOh, thdduwwocj hỗn hợp X gồm 2 ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 * C, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị cuả m là?
.

HCOOC2H5---->C2H5OH----->H2O
CH3COOCH3--->CH3OH--->Ko TẠO h2O
Hỗn hợp 2 este đòng phân có CTPT C3H6O2 => n=0,9 mol => nH2O=n/2=0,45 => mH2O=8,1 g

5/Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dich NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là?
.
BTKL=> mNaOH=1 g => nNaOH=0,025 mol = nMUOI=nANCOL
.
.=>> CH3COOCH3 & CH3COOC2H5

6/ Hợp chất X mạch hở có công thúc phâ tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z .Khí Y nặng hơn không khí, làm quỳ tím ẩm chuyển sang xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cố cạn dung dich Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?
.
Y nặng hơn ko khí => X có CTPT dạng RCOOH3N-R' + NaOH--> RCOONa+ R'-NH2+ H2O
nX=0,1 =n(R'-NH2) => R'=15
=> x: CH2=CHCOO-H3N-CH3==> Muối CH2=CHCOONa => m=9,4 gam

7/Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no ,đơn chức và tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 0,4M thu được một muối và 336 ml hơi một ancol(đktc) .Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng 6,82 gam .Công thức của hai chất hữu cơ trong X là?
.
TÍNH TOÁN TƯƠNG TỰ : ĐÁP ÁN: CH3COOH & CH3COOC2H5
8/Hồn hợp X gồm hai este no ,đơn chức ,mạch hở. Đốt cháy hoàn toànmootjj lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2(đktc), thu được 6,38 gam CÒ .Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là?
.
CnH2n+1COOCmH2m+1
DỰA VÀO GT TÌM m,n
=>> Hỗn hợp: CH3COOCH3 &CH3COOC2H5
__________________

--------------------------HONGruby--s2------yhn-----------------------------------

!!!!!!!!!!!!!!! Tôi muốn thành công !!!!!!!

Thay đổi nội dung bởi: hongruby, 30-08-2012 lúc 15:42.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn hongruby vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 00:05.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng