Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Các vấn đề khác » Trao đổi, thảo luận, chia sẻ » tìm hiểu quan hệ việt lào!
Trả lời
  #1  
Cũ 12-08-2012
chienhopnguyen's Avatar
chienhopnguyen chienhopnguyen đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 29-06-2012
Đến từ: Nơi có toán học
Bài viết: 1,043
Điểm học tập:270
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 1,010 lần
tìm hiểu quan hệ việt lào!

BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM ’’
Họ và Tên : Đồng Thị Hương
Sinh Năm : 1982
Đơn vị công tác : Chi bộ Trường THCS Tân Liễu
Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –
Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt,
thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và
tiến bộ xã hội.
Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống,
do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn
Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước,
nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ đặc biệt
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian
khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy
luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào
trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, quan hệ
đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian
nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được. Tiêu biểu là những chiến
đấu oanh liệt của hai dân tộc. Điều đó đã khiến cho bản thân mỗi người dân không khỏi
xúc động:
Trước hết là Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu
Việt-Lào :Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh
148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ
Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần
này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ
này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp
mình”.
Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại
đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba
cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung
đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại
tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh
chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số
7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi
Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực
sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và
Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 12-08-2012
chienhopnguyen's Avatar
chienhopnguyen chienhopnguyen đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 29-06-2012
Đến từ: Nơi có toán học
Bài viết: 1,043
Điểm học tập:270
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 1,010 lần
BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM ’’
Họ và Tên : Đồng Thị Hương
Sinh Năm : 1982
Đơn vị công tác : Chi bộ Trường THCS Tân Liễu
Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –
Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt,
thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và
tiến bộ xã hội.
Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống,
do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn
Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước,
nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ đặc biệt
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian
khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy
luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào
trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, quan hệ
đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian
nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được. Tiêu biểu là những chiến
đấu oanh liệt của hai dân tộc. Điều đó đã khiến cho bản thân mỗi người dân không khỏi
xúc động:
Trước hết là Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu
Việt-Lào :Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh
148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ
Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần
này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ
này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp
mình”.
Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại
đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba
cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung
đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại
tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh
chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số
7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi
Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực
sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và
Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 12-08-2012
chienhopnguyen's Avatar
chienhopnguyen chienhopnguyen đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 29-06-2012
Đến từ: Nơi có toán học
Bài viết: 1,043
Điểm học tập:270
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 1,010 lần
BÀI DỰ THI : “TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM ’’
Họ và Tên : Đồng Thị Hương
Sinh Năm : 1982
Đơn vị công tác : Chi bộ Trường THCS Tân Liễu
Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ xưa tới nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào –
Việt Nam là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt,
thuỷ chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và
tiến bộ xã hội.
Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển từ quan hệ truyền thống,
do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính Người cùng đồng chí Kayxỏn
Phômvihản, đồng chí Xuphanuvông và các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước,
nhân dân hai nước dày công vun đắp; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông
Dương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan hệ đặc biệt
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh, gian
khổ vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc và nhân dân hai nước, đã trở thành quy
luật sống còn và sức mạnh kỳ diệu đưa tới nhiều thắng lợi vĩ đại của Việt Nam và Lào
trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cùng phát triển
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nhân dân hai nước Việt Nam, Lào, quan hệ
đặc biệt được coi là lẽ sống, là tình nghĩa ruột thịt thân thiết, trước sau như một, dù gian
nan nguy hiểm đến chừng nào cũng không thể chia tách được. Tiêu biểu là những chiến
đấu oanh liệt của hai dân tộc. Điều đó đã khiến cho bản thân mỗi người dân không khỏi
xúc động:
Trước hết là Chiến dịch Thượng Lào - Một biểu tượng của liên minh chiến đấu
Việt-Lào :Trong lúc các Đại đoàn chủ lực 308, 312, 316, 304 và Trung đoàn bộ binh
148 chuẩn bị hành quân sang chiến trường Thượng Lào, ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ
Chí Minh gửi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Bác căn dặn: “Lần
này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ
này, tức là giúp nhân dân nước Bạn. Mà giúp nhân dân nước Bạn tức là mình tự giúp
mình”.
Thấm nhuần lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 8-4-1953, các đại
đoàn chủ lực Việt Nam nhận lệnh hành quân sang chiến trường Thượng Lào theo ba
cánh: Cánh chủ yếu gồm các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung
đoàn), từ Mộc Châu theo đường 6 hành quân lên biên giới Việt-Lào sang Sầm Nưa. Đại
tướng Võ Nguyên Giáp và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông cùng đi với các đại đoàn ở cánh
chủ yếu sang Lào. Cánh thứ hai gồm Đại đoàn Bộ binh 304, từ Nghệ An theo đường số
7 tiến sang Xiêng Khoảng. Cùng đi theo cánh này về phía Lào có đồng chí Phu-mi
Vông-vi-chít. Cánh thứ ba gồm Trung đoàn bộ binh 148, từ Điện Biên tiến vào lưu vực
sông Nậm U. Trên cơ sở phương án tác chiến chiến dịch, các đơn vị của Việt Nam và
Lào tham gia chiến dịch được giao nhiệm vụ tiến công theo ba hướng:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 12-08-2012
chienhopnguyen's Avatar
chienhopnguyen chienhopnguyen đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 29-06-2012
Đến từ: Nơi có toán học
Bài viết: 1,043
Điểm học tập:270
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 1,010 lần
chết tớ viết nhiều quá!
pass nhầm rồi!làm câu khác vậy!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 12-08-2012
chienhopnguyen's Avatar
chienhopnguyen chienhopnguyen đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 29-06-2012
Đến từ: Nơi có toán học
Bài viết: 1,043
Điểm học tập:270
Đã cảm ơn: 72
Được cảm ơn 1,010 lần
xin lỗi các bạn rât nhiêu mình pass nhưng nhờ các bạn tìm hiểu hộ giúp quan hệ việt lào nhé!
thanks nhiều!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 16-08-2012
codon9083 codon9083 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 11-06-2012
Bài viết: 91
Điểm học tập:24
Đã cảm ơn: 40
Được cảm ơn 35 lần
Nè ! Sao bạn lại có bài dự thi vào văn thế này . Cái đấy thì vào GOOGLE cũng được mà . Tìm hiểu trên đó chứ diễn đàn này chỉ có học ... học và học thôi . Mình thấy quan hệ Việt - Lào này thì mình dự thi sao được . Phải tìm hiểu và nghiên cứu kĩ mới có thể viết được . Thông cảm nhé !
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 19:23.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng