Diễn đàn học tập của Hocmai.vn
Liên hệ quảng cáo: xem chi tiết tại đây

Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Toán » Toán 5 » [Toán 5]Đề thi HSG
Trả lời
  #1  
Cũ 21-05-2012
hathpt hathpt đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 17-05-2012
Bài viết: 9
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 79
Được cảm ơn 4 lần
[Toán 5]Đề thi HSG

1)Tính nhanh:
11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
2)Tìm a và b biết để số a198b15 chia hết cho 15
b)Tìm x,biết 2/5 :3/5 * x + 4/7=1/3+4/7
3)Khi thực hiện phép cộng 2 số thập phân, một bạn học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của số hàng thứ 1 sang bên phải một hàng, do đó kết quả sai tìm được là 692,22.Tìm 2 số đó biết tổng của chúng là 100,56
4)So sánh A và B:
A=75/100+18/21+19/32+1/4+3/21+13/32
B=(27,5*0,1+2,5*0,1)*2
5)Người ta đào một cái ao hình vuông giữa một khu đất hình chữ nhật. Cạnh ao kém chiều rộng 16m,kém chiều dài 24m.Tính diện tích khu đất biết diện tích hình chữ nhật hơn diện tích ao hình vuông là 544cm2
6)Tim 1 so co 3 chữ số biết nếu viết thêm 1 chữ số vào bên phải số đó ta được số mới hơn số cũ 2555 đơn vị
7) Có thể thay các chữ sau bởi chữ số thích hợp được ko?
HOC HOC HOC+TOT TOT TOT=1234567891
Chú ý:
1.Tiêu đề=[Môn+Khối] + Tên Tiêu đề
2.Đặt tiêu đề phản ánh đúng nội dung bài viên

Thay đổi nội dung bởi: minhtuyb, 27-07-2012 lúc 21:23.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 21-05-2012
0973573959thuy's Avatar
0973573959thuy 0973573959thuy đang ngoại tuyến
MEM VIP
Mùa hè sôi động
Member Toán học
Bí thư
 
Tham gia : 27-02-2012
Bài viết: 1,510
Điểm học tập:2294
Đã cảm ơn: 1,001
Được cảm ơn 1,570 lần
1)Tinh nhanh:
11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
Cái này thì bạn chỉ cần nhóm các số lại với nhau để tìm được mỗi tổng đều là 108, 3 rồi chuyển tổng đó thành tích .
2)
b)Tim x,biet 2/5 :3/5 * x + 4/7=1/3+4/7
2/3 * x + 4/7 = 19/21
2/3 * x = 19/21 - 4/7
2/3 * x = 1/3
x = 1/3 : 2/3
x = 1/2
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn Đúng Sai
  #3  
Cũ 21-05-2012
kimquynh56 kimquynh56 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 21-05-2012
Bài viết: 6
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 17
Được cảm ơn 4 lần
Arrow

Bài 1 mình nhớ làm rồi mà quên mất rồi
2. Số chia hết cho 15 thì số đó sẽ chia hết cho 3 và 5
Mà số này có tận cùng là 5. Vậy số này chia hết cho 5
Để chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho 3
Mà để cho (a+1+9+8+b+1+5) chia hết cho 3 thì a và b sẽ là
Nếu a=3 và b=0 thì 3+1+9+8+0+1+5=27 chia hết cho 3 (chọn)
Nếu a=1 và b=2 thì 1+1+9+8+2+1+5=27 chia hết cho 3 (chọn)
Nếu a=2 và b=1 thì 2+1+9+8+1+1+5=27 chia hết cho 3 (chọn)
Nếu a=3 và b=3 thì 3+1+9+8+3+1+5=30 chia hết cho 3 (chọn)
...
Bạn tự làm tiếp nhé! Cũng tương tự vậy thôi!

3 Gọi số thứ 1 là A, số thứ 2 là B
Theo đề toán, ta có:
A + B =100,56 (1)
A*10 + B =692,22 (2)
Nhân vế (1) cho 10, ta có:
A*10 + B*10 = 1005,6
Lấy vế (3) trừ vế (2), ta có:
A*10 + B*10 = 1005,6
-
A*10 + B = 692,22
________________________
B*9 = 313,38
Vậy số thứ 2 là
313,38/9 =34,82
Số thứ 1 là
100,56-34,82=65,74
Đáp số: Số thứ nhất 65,74
Số thứ hai 34,82
MÌNH LÀM TỚI ĐÂY THÔI NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả Lời Với Trích Dẫn Đúngharrypham Đáp án hay hơn Thông báo xác nhận sai
  #4  
Cũ 21-05-2012
muttay04's Avatar
muttay04 muttay04 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 30-01-2011
Đến từ: $\bigstar$ ĐỜI $\bigstar$
Bài viết: 185
Điểm học tập:15
Đã cảm ơn: 51
Được cảm ơn 106 lần
Post

ĐỀ:
1)Tinh nhanh:
11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
2)Tim a va b biet de so a198b15 chia het cho 15
b)Tim x,biet 2/5 :3/5 * x + 4/7=1/3+4/7
3)Khi thuc hien phep cong 2 so thap phan, mot ban hoc sinh da viet nham dau phay cua so hang thu 1 sang ben phai mot hang, do dos ket qua sai tim duoc la 692,22.Tim 2 so do biet tong cua chung la100,56
4)So sanh A va B:
A=75/100+18/21+19/32+1/4+3/21+13/32
B=(27,5*0,1+2,5*0,1)*2
5)Nguoi ta dao mot cai ao hinh vuong giua mot khu dat hinh chu nhat.Cnh ao kem chieu rong 16m,kem chieu dai 24m.Tinh dien tich khu dat biet dien tich hinh chu nhat hon dien tich ao hinh vuong la 544cm2
6)Tim 1 so co 3 chu so biet neu viet them 1 chu so vao ben phai so do ta duoc so moi hon so cu 2555 don vi
7)Co the thay cac chu sau boi chu so thich hop duoc ko?
HOC HOC HOC+TOT TOT TOT=1234567891

BÀI LÀM
Bài 1:
11,17+13,19+15,21+...+95,11+97,13+99,15
Nhóm vào từng cái 1
Bai 2
Do a198b15 chia hết cho 15 => a198b15 chia hết cho 3,5
mà a198b15 tận cùng là 5 =>a198b15 chia hết cho 5
=>a+1+9+8+b+1+5=24+a+b chia hết cho 3
=>a+b chia hết cho 3
=>................................................ .................thử các cặp chia hết cho 3
b)\frac{2}{5}:\frac{3}{5}^x+\frac{4}{7}=\frac{1}{3 }+\frac{4}{7}
=\frac{2}{5}:\frac{3}{5}^x=\frac{1}{3}
=\frac{3}{5}^x=\frac{6}{5}
=>................................................ .....
Bài 3
3 Gọi số thứ 1 là A, số thứ 2 là B
Theo đề toán, ta có:
A + B =100,56 (1)
A*10 + B =692,22 (2)
Nhân vế (1) cho 10, ta có:
A*10 + B*10 = 1005,6
Lấy vế (3) trừ vế (2), ta có:
A*10 + B*10 = 1005,6
-
A*10 + B = 692,22
__________________
Nếu số phận đã không thể thay đổi, vậy ngươi làm tất cả những việc này là vì cái gì ? ( Naruto Uzumaki )

Thay đổi nội dung bởi: soicon_boy_9x, 15-06-2012 lúc 16:57.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 28-05-2012
ss501handsomecucki's Avatar
ss501handsomecucki ss501handsomecucki đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 18-04-2012
Bài viết: 60
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 28
Được cảm ơn 20 lần
Bài 4:
A = \frac{75}{100}+\frac{18}{21}+\frac{19}{32}+\frac{1  }{4}+\frac{3}{21}+\frac{13}{32}
=\frac{3}{4}+\frac{6}{7}+\frac{32}{32}+\frac{1}{4}+  \frac{1}{7}
=\frac{4}{4}+\frac{7}{7}+\frac{32}{32}
=1+1+1
=3
B=(27,5 X 0,1 + 2,5 X 0,1) X2
=0,1 X (27,5 + 2,5) x2
=1x 30
= 30
vì 30>3
B>A
Trả Lời Với Trích Dẫn Đúngharrypham Đáp án hay hơn Thông báo xác nhận sai
  #6  
Cũ 28-05-2012
ss501handsomecucki's Avatar
ss501handsomecucki ss501handsomecucki đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 18-04-2012
Bài viết: 60
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 28
Được cảm ơn 20 lần
Thi tốt nha em

Bài 6 :
Gọi số cần tìm là x
Số mới sẽ là 10*x + 1
Vì số mới hơn số cữ 2555 đơn vị nên ta có:
10*x-1-x=2555
9*x=2555+1
9*x=2556
x=2556:9
x=284
Vậy số cần tìm là 284
Trả Lời Với Trích Dẫn Đúngharrypham Đáp án hay hơn Thông báo xác nhận sai
  #7  
Cũ 15-06-2012
soicon_boy_9x's Avatar
soicon_boy_9x soicon_boy_9x đang ngoại tuyến
Học - Học nữa - Học mãi
Bí thư
 
Tham gia : 19-07-2011
Đến từ: 10T THPT chuyên Lam Sơn
Bài viết: 2,035
Điểm học tập:2885
Đã cảm ơn: 397
Được cảm ơn 1,601 lần
Còn 2 bài nữa mình chém nốt nhá
Bài 5:
Gọi cạnh hình vuông là a.Ta có:
Điện tích hình chữ nhật là:
$(a+16)\times(a+24)=a(a+16)+24(a+16)=a\times a+16a+24a+384$(đã học ở lớp 4)
Ta có:
$544=a\times a+40a+384-a \times a=40a+384$
$\rightarrow 40a=544-384=160$
$\rightarrow a=4$
Vậy diện tích hình chữ nhật là:
$(16+4)\times (24+4)=560(cm^2)$
Đáp số:$560 \ cm^2$
Bài 7:

Xét 2 số hạng:
$\overline{HOCHOCHOC}=3(H+O+C) \vdots 3$
$\overline{TOTTOTTOT}=3(T+O+T) \vdots 3$
$\rightarrow \overline{HOCHOCHOC}+\overline{TOTTOTTOT} \vdots 3$
Mà $1234567891 \not\vdots 3$
Vì vậy không thể thay được
__________________
Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết

Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp

Trả Lời Với Trích Dẫn Đúngbraga Đáp án hay hơn Thông báo xác nhận sai
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng mới
Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng : Bài 09. Luyên tập
Toán 11 - Thầy Nguyễn Thanh Tùng : Bài 09. Luyên tập
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 09. Hệ phương trình (phần 2)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 09. Hệ phương trình (phần 2)
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 3. Dãy số
Bồi dưỡng Học sinh giỏi Toán 5 : Bài 3. Dãy số
Chuyên đề Bất đẳng thức - thầy Trần Phương : Bài 14. Bất đẳng thức Bunhiacốpski (Phần 4)
Chuyên đề Bất đẳng thức - thầy Trần Phương : Bài 14. Bất đẳng thức Bunhiacốpski (Phần 4)
Luyện thi quốc gia PEN-C: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca : Bài 2. Trạng từ và kiến thức liên quan (Phần 2)
Luyện thi quốc gia PEN-C: môn Tiếng Anh - cô Nguyệt Ca : Bài 2. Trạng từ và kiến thức liên quan (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 2. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 2)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 1. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 1)
PEN-I: môn Toán - Thầy Lê Anh Tuấn : Bài 1. Bài giảng chữa đề số 01 (Phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 08. Hệ phương trình (phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) : Bài 08. Hệ phương trình (phần 1)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Trần Phương) : Bài 8. Phương trình vô tỉ (Phần 6)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Toán (Thầy Trần Phương) : Bài 8. Phương trình vô tỉ (Phần 6)
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) :  Bài 61. Luyện tập
Luyện thi quốc gia PEN-C: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) : Bài 61. Luyện tập

Đề thi mới
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 01
PEN-I: môn Hoá học - thầy Phạm Ngọc Sơn 12 : Đề số 01
Vật lí 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Vật lí - Dành cho hoc sinh lớp 12 _ thang 11
Vật lí 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Vật lí - Dành cho hoc sinh lớp 12 _ thang 11
HOCMAI.VN CONTEST 9 : Hocmai.vn Contest 3 (2014.11)
HOCMAI.VN CONTEST 9 : Hocmai.vn Contest 3 (2014.11)
Thi thử đại học 12 : Đề đánh giá năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 13
Thi thử đại học 12 : Đề đánh giá năng lực môn Tiếng Anh - Dành cho học sinh lớp 13
Thi thử đại học 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh tháng 11 - Dành cho học sinh lớp 12
Thi thử đại học 12 : Đề kiểm tra năng lực môn Tiếng Anh tháng 11 - Dành cho học sinh lớp 12
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Revision test 1+2+3
Tiếng Anh 10 - cô Nguyễn Thị Phương 10 : Revision test 1+2+3
Hóa học 10 : Chương IV. Phản ứng hoá học
Hóa học 10 : Chương IV. Phản ứng hoá học
Hóa học 10 : Chương III. Liên kết hóa học
Hóa học 10 : Chương III. Liên kết hóa học
Hóa học 10 : Chương I. Nguyên tử
Hóa học 10 : Chương I. Nguyên tử
Hóa học 10 : Chương II. Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
Hóa học 10 : Chương II. Bảng HTTH các nguyên tố hoá học
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 18:08.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011.