Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Ngữ vựng » 3. Giới Từ đi theo tính từ
Trả lời
  #1  
Cũ 08-06-2007
nh0cx1nh nh0cx1nh đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 07-06-2007
Bài viết: 5
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
3. Giới Từ đi theo tính từ

- TO : acceptable, accustomed, agreeable, contrary, harmful, kind, likely, lucky, important, open, plaesant, similiar, angry, linsten, look up, solution...
- OF : Afraid, ahead, aware, capable, full, centre, confident, takecare, die, habit, inform, remind, tired, fun, waste, fond...
- FOR : Difficult, late, perfect, look, sorry, useful, win, love, reason, famous, ready...
- AT : Clever, good. bad, quick, present, amused...
- WITH : Accquainted, crowed, popular, fed up, bored, wondered, belive, wrong, fall out ...
- IN : Interested, rich, point, successful...
- FROM : Absent, safe, different...
- ABOUT : Confused, sad, serious, excited, worried...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 08-06-2007
mimina mimina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 11-05-2007
Đến từ: nam định city iu dấu ^^
Bài viết: 588
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 25 lần
mina noái chi tiết hơn hén ^______^

Giới từ là nhóm từ dùng trc danh từ hay đại từ để chỉ thời gian , cách thức

____ At , in , on ( chỉ thời gian )
+ At : chúng ta dùng " at " để chỉ thời điểm ( point of time )
Ex: At 5 o'clock
Nhưng chúng ta thưởng bỏ " At " khi chúng ta hỏi " (at) what time ....."
* chúng ta dùng " at " trong các thành ngữ sau :
At night
at the weekend / at weekend
at the moment
at present
at Christmas
at Easter
at the same tiem
at the age of....


+ On : chúng ta dùng " on " với ngày ( day ) và nhật kỳ ( date )
Ex: on 12 March
* chúng ta nói on Friday morning(s)


+ In : chúng ta dùng " in " cho những khoảng thời gian dài hơn ( tháng , năm ,mùa )
Ex: in April , in 1990.....
* chúng ta nói : in the morning(s)...

*****Chúng ta hok dùng " at/in/on" trc " last " và " next "

In + 1 khoảng thời gian = 1 điểm thời gian
Ex: The train will be leaving in a few minutes
= a few minutes from now
Bạn có thể nói : in six month's time .....
chúng ta hok dùng "in " để chỉ khoảng thời gian cần thiết làm gì
Ex: I learnt to drive in 4 weeks
__________________
Ai mê Zai Zai + kem hok ? :wink:
My Blog <<<<welcome
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 08-06-2007
mimina mimina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 11-05-2007
Đến từ: nam định city iu dấu ^^
Bài viết: 588
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 25 lần
___At , in , on ( chỉ địa điểm )

+ at : trc các N chỉ :
địa điểm : at the bus stop
địa chỉ : at 99 NT Street
và các trường hợp khác : at home , at play , at work .....


+ In : trc các N chỉ :
quốc gia : in VN
đường phố : in THĐ Street
phòng : in my house
rừng : in the forest
cánh đồng : in a field
bất cứ N nào chỉ 1 khoảng hok gian bao quanh : in a house ....

* chúng ta nói : in the corner of a room
nhưng : at the corner ( on the corner ) of a street
* chúng ta nói " in the front / in the back of a car
nhưng " at the front / at the back of a building / hall / cinema/ group of people .....
* chúng ta nói " at an event ....
những cụm từ cố định :
at home
at work
at school
at university
at a station
at a airport
at the seaside
at sea ( on a voyage )
in hospital
in prison
in bed
on a farm

* có thể dùng " in / at " với các tòa nhà ( building )
Có thể nói " in a hotel/ at a hotel "


***** chúng ta dùng " at " khi nói đến 1 sự kiện nào đó
Ex : The meeting took place at the company
chúng ta nói " at sb's house "
Ex: I was at Tom's house last night

*****chúng ta dùng " in " khi nói đến bản thân tòa nhà đó
Ex: The room in Tom's house are very nice
chúng ta dùng in với các thành phố làng mạc
Ex: My mother live in XT
* Nhưng bạn có thể dùng " at " khi thành phố hay ngôi làng đó là 1 chặng nghỉ trong suốt lộ trình
Ex : We stopped at a pretty villlage on the way to HN

* chúng ta nói " arrive in a country /town "
nhưng : arrive at + những nới khác ( tòa nhà , sở làm ....) hay những sựk kiện nào đó
Ex : What time did he arrive at school ?
* chúng ta nói : arive home ( hok có giới từ )
__________________
Ai mê Zai Zai + kem hok ? :wink:
My Blog <<<<welcome
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 08-06-2007
mimina mimina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 11-05-2007
Đến từ: nam định city iu dấu ^^
Bài viết: 588
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 25 lần
_____To , to beeb , into , by car /in my car

+ To : chúng ta nói : go/come/travel....to_place
Ex: come to VN .....
nói " get to " nhưng arrive in/at
nhưng go home , come home ...( hok có giới từ )


+ Been to :
Ex: I've been to ST 4 times]

+ Into : go into / come into....= đi vào
Ex: I opened the door and went into the room


+ By car/in my car : để nói đến phương tiện đi lại
Ex: by car
by train ....

* chúng ta nói
by road
by rail
by air
by sea ....
nhưng : on foot
Bạn có thể dùng " by " nếu bạn nói " my car / the train "
chúng ta nói : in my car , on the train

* chúng ta dùng " in " cho xe hơi và taxi
nói " get in( to ) / get out of a car

* chúng ta dùng " on " cho xe đạp và các phương tiện công cộng ( xa buýt , xe điện ...)
nói " get on /off a bike / bus....."
__________________
Ai mê Zai Zai + kem hok ? :wink:
My Blog <<<<welcome
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 08-06-2007
mimina mimina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 11-05-2007
Đến từ: nam định city iu dấu ^^
Bài viết: 588
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 25 lần
____On time , In time


+ on time = đúng giờ , hok trễ , nếu 1 sự vc nào đó xảy ra " on time " tức là nó xảy ra đúng giờ quy định hay vào đúng lúc dự tính
Ex : Everything began and finished on time

+ In time ( for st / to do st ) = vừa kịp lúc ( sớm hơn 1 chút )
Ex: I want to get home in time to see the football match on television
* trái nghĩa với " in time " là " too late " ( quá trễ )
Lưu ý đến thành ngữ " just in time " ( vừa kịp , đúng lúc )
Ex: We got to the station just in time to catch the train
__________________
Ai mê Zai Zai + kem hok ? :wink:
My Blog <<<<welcome
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 08-06-2007
mimina mimina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 11-05-2007
Đến từ: nam định city iu dấu ^^
Bài viết: 588
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 25 lần
____At the end / in the end

+ at the end ( of st ) = vào lúc cuối , chót
bạn có thể nói " in the end " = " at the beginning" ( vào đầu )

+ in the end = cuối cùng , sau cùng : khi muốn nói khoảng cuối cùng của 1 tính huống , sự vc gì
Ex : He diceded to go to Italia in the end

>>> vậy thoai
ai bjx thêm thì post nha ^_________^
__________________
Ai mê Zai Zai + kem hok ? :wink:
My Blog <<<<welcome
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 09-06-2007
amaranth's Avatar
amaranth amaranth đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 17-05-2007
Đến từ: Virginia, USA
Bài viết: 3,573
Đã cảm ơn: 64
Được cảm ơn 413 lần
Theo Am thấy nói cho dễ hiểu thì
At the end là phần cuối về mặt vật lý (không gian lẫn thời gian)
In the end là phần cuối về mặt luận lý
Ví dụ như sau:
At the end of the book, there is a reference list.
(ở cuối quyển sách có một danh sách tài liệu tham khảo)
In the end of the book, the Prince lives happily with his dear wife.
(cuối truyện thì Hoàng tử cũng được sống hạnh phúc bên người vợ hiền)

Amaranth.
__________________
!!! Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh !!!
ai cần gặp liên hệ nick yahoo: queenbee_pro_kinhcanbmt hoặc dongkha_20111995
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 09-06-2007
thao1805 thao1805 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 24-05-2007
Bài viết: 90
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
bạn siêu giơi từ vậy thì chăc câu này cũng làm đươc nhỉ
the nature of language is the documentary programe ........ 15.15........vtv2
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 09-06-2007
amaranth's Avatar
amaranth amaranth đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 17-05-2007
Đến từ: Virginia, USA
Bài viết: 3,573
Đã cảm ơn: 64
Được cảm ơn 413 lần
Trời đất, ai tự xưng "siêu giới từ" vậy ra đây Am xá 3 xá coi… hix hix

at - on chăng?

Amaranth.
__________________
!!! Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh !!!
ai cần gặp liên hệ nick yahoo: queenbee_pro_kinhcanbmt hoặc dongkha_20111995
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 09-06-2007
mimina mimina đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 11-05-2007
Đến từ: nam định city iu dấu ^^
Bài viết: 588
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 25 lần
mimina lại nghĩ là to _on
hem bjx cóa đúng hok
@ mina hem siêu đâu ,chỉ là bjx chút ít thoai , giới từ baola lém , hjx khen vậy ngại >_______<
__________________
Ai mê Zai Zai + kem hok ? :wink:
My Blog <<<<welcome
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:41.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng