Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Sinh học » Sinh học lớp 12 » Ôn thi Đại học, cao đẳng » Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2(7/4/2012) của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Trả lời
  #1  
Cũ 07-04-2012
aotrangyk aotrangyk đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 08-03-2012
Bài viết: 19
Đã cảm ơn: 28
Được cảm ơn 12 lần
Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2(7/4/2012) của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ

Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2 của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Câu 1: Ở một loài côn trùng.alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường.Các alen này nằm trên đoan không tương đồng của NST X.Con đực X^AY và con cái X^AX^A đều chết ở giai đoạn ấu trùng.Lai giữa con cái cánh có mấu với con đực cánh bình thường được F1.Cho F1 lai với nhau thu được F2.Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là :

A.1:3:3:1

B.1:1:1:1

C.3:1

D.1:2:1

Câu 2: Ở người tính trạng hói đầu.Gen B quy định hói đầu,alen b quy định kiểu hình bình thường.Kiểu gen Bb quy định hói đầu ở nam và bình thường ở nữ.Trong một quần thể cân bằng di truyền,trung bình cứ 1000 người thì có 100 người bị hói.Cấu trúc di truyền của quần thể là :

A. 0,81 BB : 0,18Bb : 0,01aa

B. 0,0025 BB : 0,0975 Bb : 0,9 bb

C. 0,01BB : 0,18 Bb : 0,81 bb

D.0,9 BB : 0,0975Bb : 0,0025 bb

Câu 3 : Ở một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định .Quần thể đang cân bằng di truyền ,trong đó tính trạng màu lông nâu do alen lặn quy định được tìm thấy ở 40% con đực và 16 % con cái.Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử so với tổng số cá thể trong quần thể là :

A. 48%

B.2,4%

C.4,8%

D.24%

Câu 4 :Ở một loài thực vật, alen A : thâ cao là trội hoàn toàn so với alen a: thân thấp , alen D : hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d , alen B : lá nguyên trội hoàn toàn so với alen b : lá chẻ.Ba cặp gen này cùng nằm trên một cặp NST thường.Lai phân tích cây dị hợp tử cả về 3 cặp gen.kết quả thu được: 148 cây cao,lá nguyên hoa đỏ :67 cây cao lá nguyên hoa trắng : 63 cây thấp lá chẻ hoa đỏ : 4 cây thấp lá nguyên hoa trắng : 142 cây thấp lá chẻ hoa trắng : 36 cây cao lá chẻ hoa trắng : 34 cây thấp lá nguyên hoa đỏ. Khoảng cách giữa các gen này là :

A. AB=16 cM ;BD = 24 cM

B.AB= 24 cM ; BD = 16 cM

C.AB= 28 cM ; BD= 16 cM

D.AB = 16 cM ; BD = 28 cM

Câu 5 :Người ta sử dụng các dòng côn trùng mang đột biến chuyển đoạn NST để làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.Các dòng côn trùng đột biến này

A. Có khả năng lây bệnh cho các cá thể khác trong quần thể

B.Có sức sống bình thường nhưng bị mất hoạc giảm đáng kể khả năng sinh sản

C.Có sức sống và khả năng sinh sản bình thường

D.Có khả năng sinh sản bình thường nhưng sức sống yếu

Câu 6 : Cho một số yếu tố sau đây :1.tâm động ; 2. đường pentozo ; 3.axit amin ; 4.tâm mút NST ; 5.khung đường - phoootphat của ADN ; 6.Thành phần nucleotit ; 7.Nucleoxom; 8. hình dạng NST.
Nhiễm sắc thể điển hình của sinh vật nhân thực khác với NST điển hình của sinh vật nhân sơ ở những yếu tố :

A.4;5;6;7

B.3;4;5;6

C.1;4;7;8

D.2;4;7;8

Câu 7 hân tử mARN trường thành dài 0,3162 mcromet có tỉ lệ các loại nucleotit A: U : G : X = 4 : 2 : 3 : 1 và mã kết thúc là UGA.Nếu xem mã kết thúc cũng là một bộ ba mã hóa thì số nucleotit A,U,G,X mỗi loại môi trường cần cung cấp cho các đối mã của tARN khi tổng hợp một chuỗi polipeptit lần lượt là :

A. 372,186, 279 , 93

B. 371 ,185 ,278, 92

C. 92,185,278,371

D.186 , 372 , 93, 279

Câu 8 : Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về chu trình Nito :

A.Các loài vi khuẩncosos định Nito có vai trò rất quan trọng vì chúng có khả năng chuyển hóa nito phân thử thành amon cung cấp cho thực vật

B. Nito đi vào quần xã dưới dạng Nitrat và amona

C.Nito được trả lại môi trường vô cơ nhờ hoạt động chủ yếu của vi khuẩn phản nitrat hóa

D.Thực vật là nhóm sinh vật có khả năng chuyển hóa nitrat thành amon

Câu 9 :Nếu một tế bào đang bắt đầu đi vào quá trình phân chia nguyên phân được xử lí với consixin , là một chất gây đột biến đa bội qua ức chế sự hình thành thoi vô sắc ,quá trình nguyên phân bình thường sẽ dừng lại ở giai đoạn nào :

A.Kì cuối

B.Kì giữ

C.Kì sau

D.Kì đầu

Câu 10 :Quy trình chuyển gen sản sinh protein của sữa người vào cừa tạo ra cừu chuyển gen gồm các bước :

1. Tạo vecto chứa gen người và chuyển gen vào tế bào xôma cừu
2.Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen
3.Nuôi cấy tế bào xoma của cừu trong môi trường nhân tạo
4.Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào trứng đã bị mất nhân tạo tế bào chuyển nhân
5.Chuyển phôi được phát triển từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu để phôi phát triển thành cơ thể.
Thứ tự các bước tiến hành là:

A.3;2;1;4;5

B.1;2;3;4;5

C.5;4;3;2;1

D.3;1;4;5;2

Thay đổi nội dung bởi: ngobaochauvodich, 07-04-2012 lúc 20:42.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến aotrangyk với bài viết này:
  #2  
Cũ 08-04-2012
so_0's Avatar
so_0 so_0 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 30-03-2012
Đến từ: không có thông tin liên quan đến thành viên này
Bài viết: 237
Điểm học tập:39
Đã cảm ơn: 435
Được cảm ơn 174 lần
Trích:
Nguyên văn bởi aotrangyk Xem Bài viết
Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2 của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Câu 1: Ở một loài côn trùng.alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường.Các alen này nằm trên đoan không tương đồng của NST X.Con đực X^AY và con cái X^AX^A đều chết ở giai đoạn ấu trùng.Lai giữa con cái cánh có mấu với con đực cánh bình thường được F1.Cho F1 lai với nhau thu được F2.Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là :

A.1:3:3:1

B.1:1:1:1

C.3:1

D.1:2:1

Câu 2: Ở người tính trạng hói đầu.Gen B quy định hói đầu,alen b quy định kiểu hình bình thường.Kiểu gen Bb quy định hói đầu ở nam và bình thường ở nữ.Trong một quần thể cân bằng di truyền,trung bình cứ 10000 sai đề thì phải người thì có 100 người bị hói.Cấu trúc di truyền của quần thể là :

A. 0,81 BB : 0,18Bb : 0,01aa

B. 0,0025 BB : 0,0975 Bb : 0,9 bb

C. 0,01BB : 0,18 Bb : 0,81 bb

D.0,9 BB : 0,0975Bb : 0,0025 bb

Câu 3 : Ở một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định .Quần thể đang cân bằng di truyền ,trong đó tính trạng màu lông nâu do alen lặn quy định được tìm thấy ở 40% con đực và 16 % con cái.Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử so với tổng số cá thể trong quần thể là :

A. 48%

B.2,4%

C.4,8%

D.24%

Câu 5 :Người ta sử dụng các dòng côn trùng mang đột biến chuyển đoạn NST để làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng biện pháp di truyền.Các dòng côn trùng đột biến này

A. Có khả năng lây bệnh cho các cá thể khác trong quần thể

B.Có sức sống bình thường nhưng bị mất hoạc giảm đáng kể khả năng sinh sản

C.Có sức sống và khả năng sinh sản bình thường

D.Có khả năng sinh sản bình thường nhưng sức sống yếu
.................................................. ..........................
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến so_0 với bài viết này:
  #3  
Cũ 08-04-2012
boyptlangthangtimbenthanhcong boyptlangthangtimbenthanhcong đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 10-01-2012
Bài viết: 27
Đã cảm ơn: 48
Được cảm ơn 12 lần
Trích:
Nguyên văn bởi aotrangyk Xem Bài viết
Một số câu sinh học trong đề thi thử lần 2 của trường THPT chuyên Hùng Vương- Phú Thọ
Câu 1: Ở một loài côn trùng.alen A quy định cánh có mấu là trội hoàn toàn so với alen a quy định cánh bình thường.Các alen này nằm trên đoan không tương đồng của NST X.Con đực X^AY và con cái X^AX^A đều chết ở giai đoạn ấu trùng.Lai giữa con cái cánh có mấu với con đực cánh bình thường được F1.Cho F1 lai với nhau thu được F2.Tỉ lệ kiểu gen ở F2 là :

A.1:3:3:1

B.1:1:1:1

C.3:1

D.1:2:1
Câu này mình nghĩ là đáp án A.
Lai giữa con cái có màu với con đực cánh bình thường có kiểu gen: X^AX^- X^aY
Do X^AY,X^AX^A gây chết nên con mẹ không thể là: X^AX^A do tạo ra F1 100% đực là X^AY (chết ngay) Vậy con cái là: X^AX^a.
P:X^AX^a x X^aY F1: X^AX^a,X^aX^a,X^aY
Vậy có 2 phép lai ở F1 sau đó cộng lại
Phép lai 1: X^AX^a x X^aY
Phép lai 1: X^aX^a x X^aY
Cộng tỉ lệ 2 phép lai đc 1: 3 :3 :1
Các bạn cho ý kiến

Thay đổi nội dung bởi: boyptlangthangtimbenthanhcong, 08-04-2012 lúc 10:54.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến boyptlangthangtimbenthanhcong với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:40.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng