Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Ngữ âm » Cách phát âm Tiếng anh
Trả lời
  #1  
Cũ 24-03-2012
kool_boy_98's Avatar
kool_boy_98 kool_boy_98 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 09-02-2012
Đến từ: Dk51
Bài viết: 3,797
Điểm học tập:1866
Đã cảm ơn: 3,727
Được cảm ơn 4,140 lần
Cách phát âm Tiếng anh

Mọi người ơi! vô đây giúp mình bổ sung kiến thức phát âm nào.
Ai có cái quy tắc phát âm hay cái gì đó liên quan đến phát âm thì vô đây nha!
__________________
Nam Tạ

Thay đổi nội dung bởi: kool_boy_98, 14-04-2012 lúc 17:50.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 24-03-2012
kool_boy_98's Avatar
kool_boy_98 kool_boy_98 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 09-02-2012
Đến từ: Dk51
Bài viết: 3,797
Điểm học tập:1866
Đã cảm ơn: 3,727
Được cảm ơn 4,140 lần
Mình mở màn đầu tiên nè


Cách phát âm từ tận cùng bằng -s và –es:
/s/:Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /t/, /p/, /f/, /k/, /ð/
/z/: Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại
/iz/: Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
__________________
Nam Tạ

Thay đổi nội dung bởi: kool_boy_98, 14-04-2012 lúc 17:50.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn kool_boy_98 vì bài viết này:
  #3  
Cũ 24-03-2012
kool_boy_98's Avatar
kool_boy_98 kool_boy_98 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 09-02-2012
Đến từ: Dk51
Bài viết: 3,797
Điểm học tập:1866
Đã cảm ơn: 3,727
Được cảm ơn 4,140 lần
Long vowel /i:/

Nguyên âm dài /i:/Introduction

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười vậy.Identify the vowels which are pronounce /i:/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /i:/)

Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm là /i:/ trong những hợp cụ thể như sau:

1. Âm "e" được phát âm là/i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng phụ âm + e và trong những chữ be, he, she, me ...

Example
scene /si:n/ phong cảnh
complete /kəm'pliːt/ hoàn toàn
cede /si:d/ nhường, nhượng bộ
secede /sɪ'si:d/ phân ly, ly khai
benzene /'benzi:n/ chất băng din
kerosene /'kerəsi:n/ dầu hoả, dầu hôi
Vietnamese /vjetnə'mi:z/ người Việt Nam
2. Âm "ea" thường được phát âm là /i:/ khi: từ có tận cùng là"ea" hoặc "ea" + một phụ âm.

Example Transcription Listen Meaning
tea /ti:/ trà
meal /mi:l/ bữa ăn
easy /'i:zɪ/ dễ dàng
cheap /t∫i/ rẻ
meat /mi:t/ thịt
dream /dri:m/ giấc mơ, mơ
heat /hi:t/ hơi nóng
neat /ni:t/ gọn gàng
breathe /bri:ð/ thở, thổi nhẹ
creature /'kri:t∫ə/ tạo vật
East /i:st/ hướng Đông
3. "ee" thường được phát âm là /i:/

Example Transcription Listen Meaning
three /θri:/ số 3
see /si:/ nhìn, trông, thấy
free /fri:/ tự do
heel /hi:l/ gót chân
screen /skri:n/ màn ảnh
cheese /t∫i:z/ pho-mát
agree /ə'gri:/ đồng ý
guarantee /gærən'ti:/ bảo đảm, cam đoan
Lưu ý: khi "ee" đứng trước tận cùng là "r" của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Ví dụ beer /biə/, cheer /t∫iə/

4. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:

Example Transcription Listen Meaning
receive /rɪ'si:v/ nhận được
ceiling /'si:lɪŋ/ trần nhà
receipt /rɪ'si:t/ giấy biên lai
seize /si:z/ nắm lấy, túm lấy
deceive /dɪ'si:v/ đánh lừa, lừa đảo
seignior /'si:njə/ lãnh chúa
Lưu ý: trong một số trường hợp khác "ei" được phát âm là /ei/, /ai/, /εə/ hoặc /e/

Example Transcription Listen Meaning
eight /eɪt/ số tám
height /haɪt/ chiều cao
heir /hεə/ người thừa kế
heifer /'hefə/ bò nái tơ
5. "ey" thường được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp

key /ki:/ chìa khoá

Lưu ý: "ey" còn được phát âm là /eɪ/ hay /i/ vídụ: prey /preɪ/, obey /o'beɪ/, money /mʌnɪ/

6. "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ

Example Transcription Listen Meaning
grief /gri:f/ nỗi lo buồn
chief /t∫i:f/ người đứng đầu
believe /bi'li:v/ tin tưởng
belief /bi'li:f/ niềm tin, lòng tin
relieve /ri'li:v/ làm nhẹ bớt (đau buồn)
relief /ri'li:f/ sự cứu trợ
grievance /'gri:vəns/ lời trách, phàn nàn
grievous /'gri:vəs/ đau khổ, đau đớn
Trường hợp ngoại lệ:

Example Transcription Listen Meaning
friend /frend/ bạn
science /'saiəns/ khoa học
__________________
Nam Tạ
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến kool_boy_98 với bài viết này:
  #4  
Cũ 24-03-2012
kool_boy_98's Avatar
kool_boy_98 kool_boy_98 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 09-02-2012
Đến từ: Dk51
Bài viết: 3,797
Điểm học tập:1866
Đã cảm ơn: 3,727
Được cảm ơn 4,140 lần
Short vowel /ɪ/

Nguyên âm ngắn /ɪ/Introduction

Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước,

khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên
So sánh với cách phát âm /i:/

Khi phát âm âm /ɪ/ ngắn, vị trí lưỡi thấp hơn, khoảng cách môi trên-dưới rộng hơn và miệng mở rộng 2 bên nhưng hẹp hơn một chút so với âm /i:/ dàiExamples

Example Transcription Listen Meanings
him

/hɪm/ anh ấy
hymn

/hɪm/ bài thánh ca
sin /sɪn/ tội lỗi, phạm tội
ship /∫ɪp/ tàu thuyền
bin /bɪn/ thùng
it /ɪt/ nó
sit /sɪt/ ngồi
lick /lɪk/ cái liềm
chick /t∫ɪk/ gà con
pill /pɪl/ viên thuốc
begin /bɪ'gɪn/ bắt đầu
picture /'pɪkt∫ə/ bức tranh
miss /mɪs/ nhớ, nhỡ
hill /hɪl/ đồi
king /kɪŋ/ vua
six /siks/ số 6
wig /wɪg/ chửi mắng
grin /grɪn/ cười toe toét
fish /fɪ∫/ cá
Identify the vowels which are pronounce /ɪ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɪ/)

Những trường hợp phát âm là /ɪ/
1. “a” được phát âm là /ɪ/ khi: đối với những danh từ có hai âm tiết và có tận cùng bằng age

Example Transcription Listen Meanings
village /’vɪlɪdʒ/ làng xã
cottage /’kɔtɪdʒ/ nhà tranh, lều tranh
shortage /’ʃɔːtɪdʒ/ tình trạng thiếu hụt
baggage /’bægɪdʒ/ hành lý trang bị cầm tay
courage /’kʌrɪdʒ/ lòng cam đảm
damage /’dæmɪdʒ/ sự thiệt hại
luggage /’lʌgɪdʒ/ hành lý
message /’mesɪdʒ/ thông điệp
voyage /'vɔɪɪdʒ/ cuộc du lịch
passage /’pæsɪdʒ/ sự đi qua, thông qua


2. “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu ngữ “be”, “de” và “re”
Example Transcription Listen Meanings
begin /bɪ’gɪn/ bắt đầu
become /bɪ’kʌm/ trở nên
behave /bɪ’hæv/ cư xử
defrost /dɪ’froust/ xả nước đá
decide /dɪ’saɪd/ quyết định
dethrone /dɪ’θroun/ phế vị, truất phế
renew /rɪ’njuː/ đổi mới
return /rɪ’təːn/ trở về, hoàn lại
remind /rɪ’maɪd/ gợi nhớ
reorganize /rɪ’ɔgənaɪz/ chỉnh đốn, tổ chức lại


3. “i” được phát âm là /ɪ/ trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i+phụ âm
Example Transcription Listen Meanings
win /wɪn/ chiến thắng
miss /mɪs/ nhớ
ship /ʃɪp/ thuyền, tầu
bit /bɪt/ miếng nhỏ, một mẩu
sit /sɪt/ ngồi
kit /kɪt/ đồ đạc, quần áo
din /dɪn/ tiếng ồn ào (cười nói)
dim /dɪm/ mờ ảo, không rõ
grin /grɪn/ cười toe toét
him /hɪm/ nó, ông ấy
twin /twɪn/ sinh đôi


4. "ui" được phát âm là /ɪ/
Example Transcription Listen Meanings
build /bɪld/ xây cất
guilt /gɪlt/ tội lỗi
guinea /’gɪnɪ/ đồng tiền Anh (21 shillings)
guitar /gɪ'tɑː/ đàn ghi ta
quilt /kwɪlt/ nệm bông
quixotic /kwɪk’sɔtɪk/ có tính anh hùng rơm
equivalent /I’kwɪvələnt/ tương đương
colloquial /kə'ləʊkwɪəl/ thuộc về đối thoại
mosquito /məs’kɪːtəʊ/ con muỗi
__________________
Nam Tạ
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn kool_boy_98 vì bài viết này:
  #5  
Cũ 24-03-2012
kool_boy_98's Avatar
kool_boy_98 kool_boy_98 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 09-02-2012
Đến từ: Dk51
Bài viết: 3,797
Điểm học tập:1866
Đã cảm ơn: 3,727
Được cảm ơn 4,140 lần
còn rất nhiều cách phát âm khác nữa nhưng mình không thể viết hết ra được
nếu ai có thời gian thì bổ sung giúp mình nghen
nguồn: http://www.tienganh123.com/
__________________
Nam Tạ
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn kool_boy_98 vì bài viết này:
  #6  
Cũ 02-06-2012
vjtkon1998's Avatar
vjtkon1998 vjtkon1998 đang ngoại tuyến
Moderator
Nhóm hóa tích cực
Tớ là khỉ năng động
Lớp trưởng
 
Tham gia : 09-05-2010
Đến từ: ^^
Bài viết: 1,146
Điểm học tập:27
Đã cảm ơn: 218
Được cảm ơn 762 lần
http://lopngoaingu.com/english-GT/phatam/index.php

Vào link trên để xem bạn nhé
__________________
Bạn ấn thử nút cảm ơn phía dưới kia đi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 28-08-2012
kidroyal's Avatar
kidroyal kidroyal đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 21-08-2012
Bài viết: 8
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 2
Được cảm ơn 0 lần
có ai có đề thi vào ams hoặc chuyên ngữ ko ????? share mình với
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:28.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng