Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 11 » [11A]™ - Hữu Cơ - Tự luận
Trả lời
  #21  
Cũ 13-03-2012
smileandhappy1995's Avatar
smileandhappy1995 smileandhappy1995 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 18-12-2011
Bài viết: 1,070
Điểm học tập:739
Đã cảm ơn: 1,914
Được cảm ơn 956 lần
Trích:
Bài 29 : Một hỗn hợp X gồm CO và một hiđrocacbon A mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 1,96g hỗn hợp X được 4,84g CO2 và 1,44g H2O.
1. Tìm dãy đồng đẳng của A.
2. Tìm công thức phân tử của A, biết d = 19,6.
goi cTPt của hidrocacbon là CxHy
ta có nCO2=0,11 mC=1,32g
nH=2nH2O=0,16 mH=0,16g
mO trong CO = 0.48g nCO=nO=0.03 mol
nCO2 trong CxHy=0,08 mol
\frac{x}{y}=1/2
A là dãy đồng đẳng của anken
Trích:
Tìm công thức phân tử của A, biết d = 19,6 ,d ở đây là tỉ khối vs chất nào vậy ban
__________________
Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười nhác !

-------------------Cố lên tôi ơi !
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến smileandhappy1995 với bài viết này:
  #22  
Cũ 13-03-2012
smileandhappy1995's Avatar
smileandhappy1995 smileandhappy1995 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 18-12-2011
Bài viết: 1,070
Điểm học tập:739
Đã cảm ơn: 1,914
Được cảm ơn 956 lần
Trích:
Đốt cháy hoàn toàn a gam chất hữu cơ A cần dùng 6,72 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy lần lượt qua bình P2O5 thấy bình tăng 3,6g rồi qua bình nước vôi trong thấy xuất hiện 20g kết tủa trắng.
1. Tính số gam a?
2. Lập công thức thực nghiệm rồi suy ra công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với nitơ là 2.
3. Viết công thức cấu tạo có thể có, suy ra công thức đúng của A, biết A cộng với H2O cho 1 sản phẩm duy nhất.
ta có :
nH= 2nH2O= 0,4 mol mH=0,4g
nC=nCO2=0,2mol mC=2,4
a= 2.8 g
CTTG của A là (CH2)n
ctpt là C4H8
__________________
Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười nhác !

-------------------Cố lên tôi ơi !

Thay đổi nội dung bởi: smileandhappy1995, 13-03-2012 lúc 23:37.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến smileandhappy1995 với bài viết này:
  #23  
Cũ 13-03-2012
luffy_95's Avatar
luffy_95 luffy_95 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 16-02-2012
Đến từ: ♫ One Piece ♫
Bài viết: 713
Điểm học tập:457
Đã cảm ơn: 237
Được cảm ơn 415 lần
32,
CnH2n+2-2k +kBr2 -----> CnH2n+2-2kBr2k
a -----> ak

CmH2m+2-2x + xBr2 --------> CmH2m+2-2xBr2x

b --------> bx
goi 2 hidrocacbon la CnH2n+2-2k va CmH2m+2-2x
goi n= ava b mol!
theo de ta co a+b=0,4
ak+bx=0,4
-----> x=k =1 ----> anken!
cac ban thay vao lap ti le rui tinh tiep thui!
chu y n(dotchay)=n(+Br2)
__________________
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến luffy_95 với bài viết này:
  #24  
Cũ 14-03-2012
heartrock_159's Avatar
heartrock_159 heartrock_159 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Vạn sự khởi đầu nan
Lớp trưởng
 
Tham gia : 28-12-2010
Đến từ: Đang cập nhật...
Bài viết: 1,186
Điểm học tập:841
Đã cảm ơn: 1,089
Được cảm ơn 1,243 lần
Chém tiếp mấy bài nè :

1. Hỗn hợp G gồm Hidrocacbon X và CO2. Cho 1.2 lít hh G và 1.9 lít O2 ( lấy dư) vào khí nhiên kế. Sau khi bật tia lửa điện để thực hiện pư cháy thu được 2.2 lít hh khí và hơi; tiếp tục làm lạnh còn 1.6 lít và sau khi cho qua NaOH còn 1.2 lít. Tìm CTPT của HCHC trong X

2. Hh X gồm 1 CxHy và H2. Tỉ khối của X so với H2 là 6.7. Cho hh qua Ni nung nóng sau khi CxHy pư hết thu được hh Y có tỉ khối với H2 là 16.75. Tìm CTPT của CxHy

3. Hợp chất X là axit no có CT (C3H4O3)n. Lập CTPT của X


4. Hỗn hợp X gồm ankan và anken có tỉ lệ số mol 3:2 .Đốt cháy hoàn toàn X , dẫn hơi cháy qua dd Ca(OH)2 bình tăng 7,08 g và có 8 g kết tủa . Phần dd nước lọc tác dụng với Ca(OH)2 dư xuất hiện thêm 4 g kết tủa nữa . Tìm công thức phân tử mỗi chất .

5.A là ankan , B là anken đều ở thể khí
Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp ( chứa a mol A và b mol B ) thu được khối lượng CO2 lớn hơn nước là 7,6 g
Đót cháy 0,1 mol hỗn hợp ( chứa a mol A và b mol B ) thu được khối lượng CO2 lớn hơn nước là 6,2 g
Tìm ctpt A, B .biết số nguyên tử trong B lớn hơn A

6. Hỗn hợp A gồm hidro và 1 olefin có tỉ lệ số mol 1:1 . Đun nóng hỗn hợp A với niken xúc tác thu được hỗn hợp B có tỉ khối so với hidro là 12,5 . Hiệu suất phản ứng là h
a. Lập biểu thức tính h theo n
b.biết h > 70% xác định công thức phân tử của olefin và tính h

7.Lấy hai thể tích bằng nhau của 1 anken ở thể khí cho p ư riêng rẻ với dd clo , brom . Khối lượng của hai sản phẩm cộng khác nhau 44 ,5 g
a. Tính thể tích anken đã dùng ở 27,3 0 C và 1 at . Giả sử hiệu suất p ư đều đạt 80 %
b. Viết công thứa cấu tạo có thể có của anken biết rằng khối lượng sản phẩm cộng brom thu được là 108 g và nếu cho p ư với HCl chỉ thu được 1 sản phẩm duy nhất

8.Hỗn hợp khí A chứa 1 ankan và 1 anken .Khối lượng hỗn hợp a là 9 g và thể tích là 8,96 l . đốt cháy hoàn toàn A thu 13,44 l CO2 . Các khí đều đo ở đktc .
Xác định công thức và tính % mỗi anken

9.cần bao nhiêu ml etilen đktc để điều chế 1 tấn PE . Giả sử hiệu suất p ư trùng hợp đạt 80 % .

10. Hỗn hợp A gồm anken và hidro có tỉ khối so với hidro bằng 9 ,dẫn hỗn hợp đi qua bột niken nung nóng đến khi p ư hoàn toàn thu được khí B xó tỉ khối so với H2 bằng 15 . Tìm ctpt của X và tính % thể tích của khí trong A và B .

11.Cho một lượng anken X tác dụng với nước được chất hữu cơ Y , thấy khối lượng bình đựng nước ban đầu tăng 4,2 g .nếu cho lượng X như trên tác dụng với HBr thu được chất Z thấy khối lượng Y , Z khác nhau 9,45 g .Tìm công thức phân tử và gọi tên X , giả sử các p ư xẩy ra hoàn toàn

12. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 l đktc một hidrocacbon X mạch hở , sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt đi qua H2SO4 đặc và dd Ca(OH)2 dư .Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng axit tăng 5,4 g và bình Ca(OH)2 có 30 g kết tủa .Tìm công thức phân tử của X

13.Cho hỗn hợp 2 anken qua bình nước brom dư . thấy khối lượng bình brom tăng 16 g . Tổng số mol 2 anken là

14.Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol . Hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80 g dd brom 20 % . Còn đốt cháy hỗn hợp cho 13,44 l CO2 đktc.Ctpt là

15.Một hỗn hợp gồm 3 anken C3H6,C4H8 , C5H10 . Nếu đốt cháy hỗn hợp cho 6,72 l hơi nước đktc . Nếu cho hỗn hợp p ư với hidro dư có xúc tác ,đốt cháy sản phẩm rồi dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trng dư , thì khối lượng kết tủa sinh ra là

16.Đốt cháy anken X thu 2,24 l CO2 đktc , nếu dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng

17.Cho 6,72 l hỗn hợp gồm 2 anken lội qua dd brom dư ,thấy khối lượng bình tăng 16,8 g . Tím công thức pt của anken , biết số C mỗi anken không quá 5 .

18. Khi đốt cháy một HC A mạch hở cần 30 thể tích không khí , sinh ra 4 thể tích CO2 . A tác dụng với hidro có xúc tác Ni tạo một hidrocacbon no mạch nhánh .Xác định ctct của A biết không khí chiếm 20 % thể tích

19.dẫn 3,584 l hỗn hợp X gồm 2 anken liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng vào nước brom dư thấy khối lượng bình đựng nước brom tăng 10,50 g
a. Tìm ctpt của A , B . Biết thể tochs khí đo ở 00 C vaf 1,25 at
b. Tính tỉ khối của hỗn hợp so với hidro

Thay đổi nội dung bởi: heartrock_159, 15-03-2012 lúc 13:01.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến heartrock_159 với bài viết này:
  #25  
Cũ 15-03-2012
maygiolinh's Avatar
maygiolinh maygiolinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 19-12-2010
Bài viết: 184
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 217
Được cảm ơn 105 lần
Trích:
1. Hỗn hợp G gồm Hidrocacbon X và CO2. Cho 1.2 lít hh G và 1.9 lít O2 ( lấy dư) vào khí nhiên kế. Sau khi bật tia lửa điện để thực hiện pư cháy thu được 2.2 lít hh khí và hơi; tiếp tục làm lạnh còn 1.6 lít và sau khi cho qua NaOH còn 1.2 lít. Tìm CTPT của HCHC trong X
Xem thể tích như số mol
n_{O_2}pu=1.9-1.2=0.7\\n_{H_2O}= 2.2-1.6=0.6\\n_{CO_2}=1.6-1.2=0.4\\C_xH_y  + (x+\frac{y}{4})O_2 \rightarrow  xCO_2+ \frac{y}{2}H_2O\\ \frac{y}{2}= 0.6 \\ x+\frac{y}{4}=0.7 \rightarrow  x=0.4 ,y=1.2\\x:y=1:3    ...(CH_3)n ...C_2H_6
Trích:
Giải thế này ko biết có đúng ko, nhưng thấy chưa áp dụng hết đề bài
__________________
Chaizz zô!

Thay đổi nội dung bởi: heartrock_159, 15-03-2012 lúc 13:01.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến maygiolinh với bài viết này:
  #26  
Cũ 16-03-2012
heartrock_159's Avatar
heartrock_159 heartrock_159 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Vạn sự khởi đầu nan
Lớp trưởng
 
Tham gia : 28-12-2010
Đến từ: Đang cập nhật...
Bài viết: 1,186
Điểm học tập:841
Đã cảm ơn: 1,089
Được cảm ơn 1,243 lần
Sao pic trầm quá vậy trời ==!
Gỡ câu 2 nhé:
2. Hh X gồm 1 CxHy và H2. Tỉ khối của X so với H2 là 6.7. Cho hh qua Ni nung nóng sau khi CxHy pư hết thu được hh Y có tỉ khối với H2 là 16.75. Tìm CTPT của CxHy

Công thức của CxHy có thể viết thành : C_nH_{2n+2-2k}
Áp dụng :

\frac{M_t}{M_s} = \frac{n_s}{n_t} = \frac{2}{5}

Chọn n_t = 5 mol ---> n_s = 2 mol ---> n_H_2 (pu) = 3 mol

n_{C_nH_{2n+2-2k}} = x ---> n_{H_2} = 5-x

Mà :

C_nH_{2n+2-2k} + kH_2 ----> C_nH_{2n+2}
x-----------kx

---> kx = 3

Mặt khác :
\frac{(14n + 2 -2k).x + 2(5-x)}{5} = 13.4 \Rightarrow nx = \frac{9}{2} \Rightarrow \frac{nx}{kx} = \frac{3}{2}

Thay n = 3 , k = 2 ---> C_xH_yC_3H_4Thay đổi nội dung bởi: heartrock_159, 18-03-2012 lúc 14:08.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến heartrock_159 với bài viết này:
  #27  
Cũ 16-03-2012
luffy_95's Avatar
luffy_95 luffy_95 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 16-02-2012
Đến từ: ♫ One Piece ♫
Bài viết: 713
Điểm học tập:457
Đã cảm ơn: 237
Được cảm ơn 415 lần
4,
vi khi cho Ca(OH)_2vao hh lai tao kt ----> co muoi axit!
viet pt tao 2 muoi
---> n_{CO_2}=0,12 mol -----> m= 5,28 g -----> m_{H_2O}=1,8 g ----> n=0,18 mol
-----> n_{ankan}=0,06 mol ----> n_{anken}=0,09 mol
Ok! viet pt cháy cua ankan va anken
rui thay so giai he pt la ra!
KQ:
__________________
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến luffy_95 với bài viết này:
  #28  
Cũ 16-03-2012
luffy_95's Avatar
luffy_95 luffy_95 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 16-02-2012
Đến từ: ♫ One Piece ♫
Bài viết: 713
Điểm học tập:457
Đã cảm ơn: 237
Được cảm ơn 415 lần
3,
ta co do bao hoa denta=\frac{2+sophantucuanguyento.(hoa tri cua nguyen to-2)}{2}
VD
cua C_6H_6 ----> denta=\frac{2+6.(4-2)+6.(1-2)}{2}=4
__________________
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Thay đổi nội dung bởi: luffy_95, 16-03-2012 lúc 22:55.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến luffy_95 với bài viết này:
  #29  
Cũ 17-03-2012
hoanghanhchi's Avatar
hoanghanhchi hoanghanhchi đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 14-08-2010
Bài viết: 51
Đã cảm ơn: 19
Được cảm ơn 38 lần
?

Trích:
Nguyên văn bởi heartrock_159 Xem Bài viết


Mặt khác :
\frac{(14n + 2 -2k).x + 2(5-x)}{5} = 13.4 \Rightarrow nx = \frac{9}{2} \Rightarrow \frac{nx}{kx} = \frac{3}{1}

Thay n = 3 , k = 1 ---> C_xH_yC_3H_4


vì sao lại có chỗ này? mình không hiểu. bạn có thể giải thích hộ mình không?
__________________
nước mắt không làm nên sự nghiệp
không làm cho khát vọng nảy sinh
không làm cho đối thủ phải nghiêng mình
nếu thế thì việc gì phải khóc?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn hoanghanhchi vì bài viết này:
  #30  
Cũ 17-03-2012
inujasa's Avatar
inujasa inujasa đang ngoại tuyến
MEM VIP
Thủ quỹ
 
Tham gia : 07-09-2009
Đến từ: Kẻ thất bại đến từ THPT Lê Thánh Tông
Bài viết: 571
Điểm học tập:57
Đã cảm ơn: 487
Được cảm ơn 352 lần
Trích:
Nguyên văn bởi heartrock_159 Xem Bài viết
Chém tiếp mấy bài nè :

5.A là ankan , B là anken đều ở thể khí
Đốt cháy 0,1 mol hỗn hợp ( chứa a mol A và b mol B ) thu được khối lượng CO2 lớn hơn nước là 7,6 g
Đót cháy 0,1 mol hỗn hợp ( chứa a mol A và b mol B ) thu được khối lượng CO2 lớn hơn nước là 6,2 g

Tìm ctpt A, B .biết số nguyên tử trong B lớn hơn A
@@, vô lí thật

Trích:
Nguyên văn bởi heartrock_159 Xem Bài viết

7.Lấy hai thể tích bằng nhau của 1 anken ở thể khí cho p ư riêng rẻ với dd clo , brom . Khối lượng của hai sản phẩm cộng khác nhau 44 ,5 g
a. Tính thể tích anken đã dùng ở 27,3 0 C và 1 at . Giả sử hiệu suất p ư đều đạt 80 %
b. Viết công thứa cấu tạo có thể có của anken biết rằng khối lượng sản phẩm cộng brom thu được là 108 g và nếu cho p ư với HCl chỉ thu được 1 sản phẩm duy nhất
a/\Delta m = 44,5 = (160-71)/2
=> mol sản phẩm cộng là 0,5 mol
=> mol anken = 0,5.100/80 = 0,625 mol
V = nRT/P = 15,4 lít
b/ ta có 14n+160=108/0,5
=> n = 4 => C4H8
Cộng HCl cho 1 sp duy nhất => But-2-en


Trích:
Nguyên văn bởi hoanghanhchi Xem Bài viết
vì sao lại có chỗ này? mình không hiểu. bạn có thể giải thích hộ mình không?
Tỉ khối hh bằng khối lượng hh chia số mol hh
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến inujasa với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

Đề, tài liệu miễn phí
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 14:56.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng