Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Ôn thi Đại học, Cao đẳng » [Hóa học]Ôn luyện hóa vô cơ 2
Chủ đề đã khóa
  #161  
Cũ 10-03-2012
kieuoanh_1510's Avatar
kieuoanh_1510 kieuoanh_1510 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 27-09-2011
Đến từ: Hà tây
Bài viết: 259
Điểm học tập:105
Đã cảm ơn: 102
Được cảm ơn 157 lần
Trích:
Câu 5: Cho V lít hỗn hợp khí A gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với hỗn hợp B gồm 0,2 mol Al và 0,1 mol Mg thì thu được 25,2 gam hỗn hợp muối clorua và oxit của 2 kim loại. Số mol của Cl2 có trong V lít hỗn hợp khí A là
A. 0,15. ..........B. 0,3. .........C. 0,2. ..........D. 0,25.
__________________
Al^0 -3 --->Al ^+3
0,2---->0,6
Mg^0 -2 ---> Mg^2
0,1------>0,2
O2^0 +4 ---> 2O^-2
x--------->4x
Cl2^0 +2--->2Cl^-1
y--------->2y

4x+2y=0,8
32x+71y=25,2-(0,2.27 +0,1.24)
--->y=0,2--->C
__________________
Có một thành viên đã cám ơn kieuoanh_1510 vì bài viết này:
  #162  
Cũ 10-03-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Trích:
Nguyên văn bởi luckygirl_18 Xem Bài viết
1)đun nóng isopren với chất xúc tác thích hợp chỉ thu 1 sản phẩm X.X tác
dụng với H2 ( Ni,t0) được hỗn hợp Y gồm các hidrocacbon trong đó có
metylxiclobutan. số hidrocacbon no trong Y là?
Có 3 chất.
X là 2metyl but 1,3-đien
--> Y có thể là : metylxiclobutan hoặc đimetylxiclopropan hoặc etylxiclopropan
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
  #163  
Cũ 10-03-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Bài 2: Mình nghĩ đáp án D
+ do dung dịch chứa H2O,khi phản ứng thì H2 sẽ bay lên nhanh,thanh sắt sẽ tan nhanh nhất
+ còn 3 dung dịch kia,do khi phản ứng sinh ra H2,lượng H2 sinh ra nhiều sẽ chưa kịp bay lên hết --> bám trên bề mặt thanh sắt --> cản trở phản ứng
Bài 3: nFe = 0,12 mol ; nH^{+} = 0,4 mol ; nNO_3^- = 0,15 mol
Fe _ 4 H^+ + NO_3^- --> Fe^{3+} + NO + H_2O
Fe + 2 Fe^{3+} --> 3 Fe^{2+}
--> m = mFe + mSO_4^{2-} + mNO_3^- = 6,72 + 0,2.96 + 0,1.62 = 32,12 gam
Bài 4: TA có:
+ m chất rắn giảm = mO = 0,64 --> nO = 0,04
--> 56a + 72b + 160c = 2,88
---> b + 3c = 0,04
--> a = 0,01
-->b = c = 0,01
--> nHCl = 2.nFe + 2nFeO + 6nFe2O3 = 0,08 --> 0,8 M
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
  #164  
Cũ 10-03-2012
ngobaochauvodich's Avatar
ngobaochauvodich ngobaochauvodich đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 01-10-2011
Đến từ: Sài Gòn
Bài viết: 1,110
Điểm học tập:240
Đã cảm ơn: 541
Được cảm ơn 656 lần
Cho 21,44g hh X gồm Fe,Cu vào dd AgNO3,pứ hoàn toàn thu được dd Y và 71,68g rắn Z.Cho NaOH dư vào dd Y,lấy kết tủa đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu 25,6g chất rắn khan.Thành phần % theo khối lượng của Cu trong hh X là
A.44,77% B.47,76%
C.41,8% D.53,73%
  #165  
Cũ 11-03-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Bài này phải xét trường hợp kim loại dư hay hết
--> TH kim loại dư thỏa mãn
Gọi nFe = a mol ; nCu( phản ứng) = b mol
--> hệ: \left{21,44 + a.(108.2-56) + b.(108.2-64) = 71,68 \\ 80a + 80.b = 25,6

--> a = 0,2 mol ; b = 0,12 mol
--> mCu = 21,44 - 0,2.56 = 10,24 gam
--> %mCu = 47,76 %
==> B
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
  #166  
Cũ 11-03-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 2011_TRƯỜNG THPT AMSTERDAM

Câu 1: Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng vừa đủ với dung dịch M là hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dung dịch M là
A. 1,75 mol.... B. 1,50 mol...... C. 1,80 mol .........D. 1,00 mol

Câu 2: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A1. Cho A1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C1. Cho khí CO dư qua bình chứa C1 nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tối đa:
A. 1 đơn chất và 2 hợp chất. .......B. 3 đơn chất.
C. 2 đơn chất và 2 hợp chất. .......D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.

Câu 3: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a nào sau đây là phù hợp?
A. 9,43. .......B. 11,5. ...........C. 9,2. ...........D. 10,35.

Câu 4: Cho các phản ứng: (I) Fe + HCl ; (II) Fe3O4 + H2SO4 (đặc) ;
(III)KMnO4 + HCl ; (IV) FeS2 + H2SO4 (loãng) ; (V) Al + H2SO4 (loãng) ;
Số phản ứng mà H+ đóng vai trò là chất oxi hoá là:
A. 3 .........B. 2 ...........C. 4 ............D. 1
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
  #167  
Cũ 11-03-2012
ngobaochauvodich's Avatar
ngobaochauvodich ngobaochauvodich đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 01-10-2011
Đến từ: Sài Gòn
Bài viết: 1,110
Điểm học tập:240
Đã cảm ơn: 541
Được cảm ơn 656 lần
Dung dịch A chứa 0,015 mol Na+, x mol HCO3- , 0,1 mol NH4+ và 0,05 mol NO3- .Cho từ từ 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M vào dung dịch A, đun nóng nhẹ( giả sử nước bay hơi là không đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch A và dung dịch Ca(OH)2 giảm là m(g). Giá trị của m là:
A. 8,2 g
B. 21,7g
C. 6,5g
D.15,2g
  #168  
Cũ 11-03-2012
heartrock_159's Avatar
heartrock_159 heartrock_159 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Vạn sự khởi đầu nan
Lớp trưởng
 
Tham gia : 28-12-2010
Đến từ: Đang cập nhật...
Bài viết: 1,186
Điểm học tập:841
Đã cảm ơn: 1,089
Được cảm ơn 1,236 lần
Trích:
Nguyên văn bởi ngobaochauvodich Xem Bài viết
Dung dịch A chứa 0,015 mol Na+, x mol HCO3- , 0,1 mol NH4+ và 0,05 mol NO3- .Cho từ từ 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M vào dung dịch A, đun nóng nhẹ( giả sử nước bay hơi là không đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch A và dung dịch Ca(OH)2 giảm là m(g). Giá trị của m là:
A. 8,2 g
B. 21,7g
C. 6,5g
D.15,2g
nHCO3 = 0.065 mol ---> mCaCO3 = 6.5 gam
nOH > nNH4 ---> mNH3 = 1.7 gam
--> m giảm = 6.5 + 1.7 = 8.2 gam
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến heartrock_159 với bài viết này:
  #169  
Cũ 11-03-2012
drthanhnam's Avatar
drthanhnam drthanhnam đang ngoại tuyến
Thành viên
Vạn sự khởi đầu nan
Lớp trưởng
 
Tham gia : 02-12-2011
Đến từ: Thanh Hoá
Bài viết: 1,023
Điểm học tập:414
Đã cảm ơn: 522
Được cảm ơn 1,381 lần
Câu 1: Chia 156,8 gam hỗn hợp L gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho phần thứ nhất tác dụng hết với dung dịch HCl dư được 155,4 gam muối khan. Phần thứ hai tác dụng vừa đủ với dung dịch M là hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng thu được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dung dịch M là
A. 1,75 mol.... B. 1,50 mol...... C. 1,80 mol .........D. 1,00 mol

nFeO=x, nFe2O3=y
Phần 1: 72x+160y=78,4
Và 127x+325y=155,4
=> x=0,2 và y=0,4
Phần 2:nHCl=a, nH2SO4=b
2x+6y=a+2b=> a+2b=2,8
56+35,5a+96b=167,9
=>a=1,8 và b=0,5
Đáp án C
Câu 2: Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2, Al(OH)3, CuO, MgCO3. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A1. Cho A1 vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C1. Cho khí CO dư qua bình chứa C1 nung nóng được hỗn hợp rắn E (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). E chứa tối đa:
A. 1 đơn chất và 2 hợp chất. .......B. 3 đơn chất.
C. 2 đơn chất và 2 hợp chất. .......D. 2 đơn chất và 1 hợp chất.

Đáp án D
A1 gồm: BaO, Fe2O3, Al2O3, CuO, MgO
Hoà tan A1 được dung dịch B chứa 2 chất tan là Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2=> Al2O3 hết.
Vậy C1 chỉ có Fe2O3, CuO và MgO
Cho CO dư qua C1 chỉ thu được Fe, Cu và MgO
Vậy tối đa 2 đơn chất và 1 hợp chất.
Câu 3: Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 5,24 gam chất rắn. Giá trị a nào sau đây là phù hợp?
A. 9,43. .......B. 11,5. ...........C. 9,2. ...........D. 10,35.

nFe2(SO4)3=0,02 mol
nAl2(SO4)3=0,04 mol
5,24 gam chất rắn> 0,02.160=3,2
=> Có Al2O3, nAl2O3=0,02 mol
=> nAl(OH)3=0,04
Dùng đồ thị dễ thấy được nOH-( phản ứng với Al3+)=0,12 hoặc 0,28
=> tổng lượng NaOH dùng là: 0,24 hoặc 0,4
=> a=5,52 hoặc 9,2 gam
Chỉ có đáp án C phù hợp.

Câu 4: Cho các phản ứng: (I) Fe + HCl ; (II) Fe3O4 + H2SO4 (đặc) ;
(III)KMnO4 + HCl ; (IV) FeS2 + H2SO4 (loãng) ; (V) Al + H2SO4 (loãng) ;
Số phản ứng mà H+ đóng vai trò là chất oxi hoá là:
A. 3 .........B. 2 ...........C. 4 ............D. 1

các phản ứng H+ đón vai trò chất OXH là:
(I), (V)
__________________

Đại nguyên sinh+ Thái cổ ( tiền Cambri): Xuất hiện các sinh vật cổ nhất.
Đại cổ Sinh: Sự kiện quan trọng nhất là Động vật lên cạn ở kỷ Silua.
Cambri--> Ôc-đô-vic--> Silua*--> Đê-vôn--->Các-bon--> Pecmi
Đại Trung Sinh: Thời đại bò sát ^^! Xuất hiện thực vật có hoa vào kỷ Phấn trắng
Tri-át--> Jura ---> Kreta
Tân sinh: Xuất hiện các nhóm linh trưởng (đệ tam) và loài người ( Đệ tứ)
---------------------------------------------------------------------------
Sự phát sinh loài người:
Homo. Habilis--------->Homo. erectus----------> Homo. sapien
(người khéo léo)-------(người đứng thẳng)-------->(người hiện đại)
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến drthanhnam với bài viết này:
  #170  
Cũ 12-03-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Mình post tiếp nha


6. Đốt cháy hoàn toàn 2,6 gam hỗn hợp (X) gồm 2 anđehit no, mạch hở có cùng số nguyên tử cácbon trong phân tử thu được 0,12 mol CO2 và 0,1 mol H2O. Công thức phân tử của 2 anđehit là
A. C4H8O, C4H6O2. B. C3H6O, C3H4O2.
C. C5H10O, C5H8O2. D. C4H6O2, C4H4O3.
7. Để nhận biết 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là
A. natri. B. nước brom. C. dd NaOH. D. Ca(OH)2.
8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp hai rượu. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là
A. 0,4 mol. B. 0,6 mol. C. 0,8 mol. D. 0,3 mol.
9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư, sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam bình 2 tăng 6,16 gam. Số mol ankan có trong hỗn hợp là
A. 0,06 mol. B. 0,09 mol. C. 0,03 mol. D. 0,045 mol.
10. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO2 và 0,45 gam H2O. Nếu tiến hành oxi hóa m gam hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3 / NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là
A. 10,8 gam. B. 3,24 gam. C. 2,16 gam. D. 1,62 gam.
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
Chủ đề đã khóa

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:24.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng