Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » một số dạng bài tập hay
Trả lời
  #1  
Cũ 02-01-2012
puckan's Avatar
puckan puckan đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 02-05-2011
Đến từ: trái đất xinh đẹp
Bài viết: 15
Đã cảm ơn: 6
Được cảm ơn 2 lần
một số dạng bài tập hay

Mình bí mấy câu này, mấy you giải dùm mình nha:

1. Cho 0.1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1.2 g/ml), R là một kim loại nhóm IA. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9.54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước bay ra. giá trị của m là: A.7.54 g B.8.26 g C.9.3 g D,10.02 g

2. Có 2 anken X, Y là đồng đẳng liên tiấp nhau, trong đó MX>MY. Hidrat hóa hỗn hợp X, Y có H2SO4 làm xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm 3 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1.94 gam hỗn hợp ancol thu được 2.24 lít khí CO2 (đkc). Vậy:
A.Y là but-2-en B.X là etilen C.Y là propen D.Y là isobuten

3. Hòa tan hỗn hợp X gồm FeCl3 và Cu vào cốc nước, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng, lọc được 1 gam chất rắn không tan và dung dịch Y. Điện phân dd Y tới khi trong dd hết Cl-, thì ở anot thoát ra 3.36 lít khí (đkc). Số gam hỗn hợp X ban đầu:
A.16.25 g B.17.25 g C.19.45 g D.20.45 g

4.Hòa tan 4.5 g glucozo vào nước, sau đó thêm 3.2 g Br2 vào dd thu được dd X. thêm lượng dư NaHCO3 vào X thì thể tích khí thoát ra ở đktc là:
A.1.344 l B.0.896 l C.0.448 l D.0.224 l

5. trong số các hidrocacbon có tỉ khối hơi so với hidro là 20, thì số chất làm mất màu dd thuốc tím là: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất

6.Nhỏ giọt từ từ 500 ml dd hỗn hợp gồm Na2CO3 0.21 M và KHCO3 0.18 M vào cốc chứa 100 ml dd HCl 1.5 M thu được V lít khí bay ra ở đktc. Giá trị của V là:
A.2.184 lít B.1.008 lít C.1.176 lít D.1.68 lít

7. Trong số các amin no, đơn chức, khối lượng mol bằng 73, có bao nhiêu chất không phản ứng với HNO2: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.không có chất nào

8.Cho dòng khí CO đi qua ống sứ chứa 6.4 g Fe2O3 đốt nóng được chất rắn X còn lại trong ống.Dẫn khí ra khỏi ống qua bình đựng lượng dư nước vôi trong thu được 3 g kết tủa. Hòa tan hết X vào lượng dư dd HNO3 1M, thấy bay ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất. thể tích dd HNO3 đã phản ứng với X: A.260 l B.240 l C.160 l D.80 l

9.Đun nóng axit malic ( HOOC-CH2-CH(OH)-COOH) thu được chất hữu cơ X có khối lượng mol bằng 116 g. Số lượng hợp chất có thể là X là:
A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn puckan vì bài viết này:
  #2  
Cũ 02-01-2012
inujasa's Avatar
inujasa inujasa đang ngoại tuyến
MEM VIP
Thủ quỹ
 
Tham gia : 07-09-2009
Đến từ: Kẻ thất bại đến từ THPT Lê Thánh Tông
Bài viết: 571
Điểm học tập:57
Đã cảm ơn: 487
Được cảm ơn 351 lần
Trích:
.Nhỏ giọt từ từ 500 ml dd hỗn hợp gồm Na2CO3 0.21 M và KHCO3 0.18 M vào cốc chứa 100 ml dd HCl 1.5 M thu được V lít khí bay ra ở đktc. Giá trị của V là:
A.2.184 lít B.1.008 lít C.1.176 lít D.1.68 lít
mol Na2CO3 = 0,105
mol KHCO3 = 0,09
gọi mol Na2CO3 p/ứ là x, mol KHCO3 p/ứ là y
x/y = 0,105/0,09
Na2CO3 + 2HCl ---> CO2
x...............2x...............x
KHCO3 + HCl ---> CO2
y..............y.............y
=> 2x+y = 0,15
=> x = 0,0525; y = 0,045
V = 22,4.(0,0525+0,045) = 2,184 lít
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn Đúng Đáp án hay hơn Thông báo xác nhận sai
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến inujasa với bài viết này:
  #3  
Cũ 03-01-2012
zen_hero zen_hero đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 01-03-2010
Bài viết: 102
Điểm học tập:15
Đã cảm ơn: 44
Được cảm ơn 44 lần
1. Cho 0.1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1.2 g/ml), R là một kim loại nhóm IA. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9.54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước bay ra. giá trị của m là: A.7.54 g B.8.26 g C.9.3 g D,10.02 g
----------------------------------------------------------

mROH = 7,2; mR2CO3 = 9,54 ==> 7,2/(R+17) = 2*9,54/(2R +60) ==> R = 23==> Na
NnaOH = 0,18 > 0,1 ==> nCH3COONa = 0,1
hh cháy (CH3COONa và NaOH) + O2 --> Na2CO3 + CO2 + H2O
Bảo toàn ngto C: => nCO2 = 0,1*2 - 0,09 = 0,11
BT ngto H: => nH2O = 0,1*3/2
==> m = 0,11*44 + 0,1*1,5*18 = 7,54

2. Có 2 anken X, Y là đồng đẳng liên tiấp nhau, trong đó MX>MY. Hidrat hóa hỗn hợp X, Y có H2SO4 làm xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm 3 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1.94 gam hỗn hợp ancol thu được 2.24 lít khí CO2 (đkc). Vậy:
A.Y là but-2-en B.X là etilen C.Y là propen D.Y là isobuten
------------------------------------------------------------------
Đặt ancol là CnH2n+2O
Mancol = 0,1/n ==> 14n + 18 = 1,94*n/0,1 ==> n = 3,33

==> C3H8O và C4H10O do tạo 3ancol nên ==> D
-----------------------------------------------------------------

3. Hòa tan hỗn hợp X gồm FeCl3 và Cu vào cốc nước, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng, lọc được 1 gam chất rắn không tan và dung dịch Y. Điện phân dd Y tới khi trong dd hết Cl-, thì ở anot thoát ra 3.36 lít khí (đkc). Số gam hỗn hợp X ban đầu:
A.16.25 g B.17.25 g C.19.45 g D.20.45 g

nCl2 = 0,15 ==> nCl- = 0,3 ==> nFeCl3 = 0,1 ==> nCu pu = 0,1/2 = 0,05
==> mCu = 0,05*64 + 1 = 4,2
==> mX = 2,6 + 0,1*162,5 = 20,45 ==> D

-----------------------------------------------------------------
4.Hòa tan 4.5 g glucozo vào nước, sau đó thêm 3.2 g Br2 vào dd thu được dd X. thêm lượng dư NaHCO3 vào X thì thể tích khí thoát ra ở đktc là:
A.1.344 l B.0.896 l C.0.448 l D.0.224 l

nGlucozo = 0,025; nBr2 = 0,02
RCHO + Br2 + H2O--> RCOOH + 2HBr
Br2 hết nên nHBr = 0,02*2 = 0,04, nRCOOH = 0,02
nH+ = 0,06 ==> nCO2 = 0,06 ==> V = 1,344 ==> A

----------------------------------------------------------------
5. trong số các hidrocacbon có tỉ khối hơi so với hidro là 20, thì số chất làm mất màu dd thuốc tím là: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất
M = 40 ==> C3H4 ( H2C=C=CH2; HC=-C-CH3) có 2 đồng phân nên ==>B

------------------------------------------------------------------

Thay đổi nội dung bởi: zen_hero, 03-01-2012 lúc 18:45.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 04-01-2012
puckan's Avatar
puckan puckan đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 02-05-2011
Đến từ: trái đất xinh đẹp
Bài viết: 15
Đã cảm ơn: 6
Được cảm ơn 2 lần
[QUOTE=zen_hero;1803723]1. Cho 0.1 mol CH3COOH vào cốc chứa 30 ml dung dịch ROH 20% (d=1.2 g/ml), R là một kim loại nhóm IA. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, rồi đốt cháy hoàn toàn chất rắn khan còn lại. Sau khi đốt cháy thì còn lại 9.54 gam chất rắn và có m gam hỗn hợp gồm CO2, hơi nước bay ra. giá trị của m là: A.7.54 g B.8.26 g C.9.3 g D,10.02 g
---------------------------------------------------------

mROH = 7,2; mR2CO3 = 9,54 ==> 7,2/(R+17) = 2*9,54/(2R +60) ==> R = 23==> Na
NnaOH = 0,18 > 0,1 ==> nCH3COONa = 0,1
hh cháy (CH3COONa và NaOH) + O2 --> Na2CO3 + CO2 + H2O
Bảo toàn ngto C: => nCO2 = 0,1*2 - 0,09 = 0,11
BT ngto H: => nH2O = 0,1*3/2
==> m = 0,11*44 + 0,1*1,5*18 = 7,54

**bài của bạn hay thật đó nhưng mình phát hiện còn sai sót:
nH2O=(nH[CH3COONa]+nH[NaOH]dư)/2=(0.1*3+0.08)/2=0.19
==>m=0.11*44+0.19*18=8.26. Đáp án là B.

2. Có 2 anken X, Y là đồng đẳng liên tiấp nhau, trong đó MX>MY. Hidrat hóa hỗn hợp X, Y có H2SO4 làm xúc tác tạo ra hỗn hợp gồm 3 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 1.94 gam hỗn hợp ancol thu được 2.24 lít khí CO2 (đkc). Vậy:
A.Y là but-2-en B.X là etilen C.Y là propen D.Y là isobuten
------------------------------------------------------------------
Đặt ancol là CnH2n+2O
Mancol = 0,1/n ==> 14n + 18 = 1,94*n/0,1 ==> n = 3,33

==> C3H8O và C4H10O do tạo 3ancol nên ==> D

**X chắc chắn là propen, CTCT:CH2=CH-CH3. khi hidrat hóa thu được 2 ancol.
Vậy Y phải là but-2-en, CTCT:CH3-CH2=CH2-CH3, khi hidrat hóa chỉ thu được 1 ancol.
Đáp án A.
-----------------------------------------------------------------

5. trong số các hidrocacbon có tỉ khối hơi so với hidro là 20, thì số chất làm mất màu dd thuốc tím là: A.1 chất B.2 chất C.3 chất D.4 chất
M = 40 ==> C3H4 ( H2C=C=CH2; HC=-C-CH3) có 2 đồng phân nên ==>B

**Câu này đáp án là C.3 chất, mình cũng không biết sao nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 04-01-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
111

Câu 5 : đúng là có 3 đồng phân,bạn thiếu 1 đồng phân mạch vòng trong đó có 1 liên kết C=C
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 16:05.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng