Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 11 » Nitơ - Photpho » Giải đáp một số thắc mắc về axit nitric HNO3
Trả lời
  #1  
Cũ 30-09-2011
miko_tinhnghich_dangyeu's Avatar
miko_tinhnghich_dangyeu miko_tinhnghich_dangyeu đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 24-06-2009
Bài viết: 1,565
Điểm học tập:117
Đã cảm ơn: 334
Được cảm ơn 1,172 lần
Giải đáp một số thắc mắc về axit nitric HNO3

.
1. Hỏi: Dung dịch HNO3 loãng hay đặc có tính oxi hóa mạnh hơn? Vì sao?


Đáp:

Dung dịch HNO3 đặc có tính oxi hóa mạnh hơn dung dịch HNO3 loãng vì tốc độ phản ứng ở đây phụ thuộc vào nồng độ.
Khi nói phản ứng xảy ra mạnh hay yếu tức là nói về tốc độ phản ứng còn việc HNO3 bị khử từ N+5 đến N2O (+1), NO (+2), NO2 (+4) hay NH4NO3 (-3) không liên quan đến độ mạnh yếu của phản ứng.

2. Hỏi: Vì sao bình đựng dung dịch HNO3 để lâu có màu vàng?

Đáp:

HNO3 kém bền, ngay ở nhiệt độ thường khi có ánh sáng
4HNO3 ---> 4NO2↑ + O2 ↑ + 2H2O
Khí NO2 màu nâu đỏ tan vào dung dịch axit làm cho dung dịch này có màu vàng.

3. Hỏi: Vì sao HNO3 đặc ăn mòn kim loại khó khăn hơn HNO3 loãng?

Đáp:
Vì muối nitrat tạo ra rất ít tan trong axit nitric HNO3 đặc, cản trở phản ứng.

4.
Hỏi: Vì sao khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 thường thu được hỗn hợp các sản phẩm như NO2, NO, N2O, N2,…( Ví dụ: Al(dư) + HNO3 (đặc)).
Đáp:

Vì nồng độ HNO3 giảm dần trong quá trình phản ứng nên thường tạo ra hỗn hợp sản phẩm, do sản phẩm của quá trình oxi hóa phụ thuộc vào nồng độ HNO3.

5.
Hỏi: Giải thích vì sao cùng một kim loại phản ứng với HNO3 đặc thì cho NO2 còn với HNO3 loãng thì cho NO?

Đáp:

Sản phẩm chủ yếu lúc đầu của quá trình kim loại khử HNO3 là axit nitrơ HNO2. Axit này không bền, phân hủy thành NO và NO2. NO2 tác dụng với H2O của dung dịch loãng tạo ra HNO3 và NO.

2HNO2 ---> NO + NO2 + H2O

3NO2 + H2O <---> 2HNO3 + NO
Khi nồng độ axit tăng lên, cân bằng sẽ chuyển dịch về phía tạo thành NO2. Khi nồng độ axit giảm (HNO3 loãng) cần bằng chuyển dịch về phía tạo thành NO.

6. Hỏi: Tại sao một số kim loại như Au, Pt không tan trong axit nitric nhưng tan trong dung dịch nước cường toan
“3V(HClđặc)+ 1V(HNO3 đặc)”.

Đáp:
Nước cường toan có tính oxi hóa mãnh liệt hơn cả HNO3 đặc.
6HCl + 2HNO3 ----> 3Cl2 + 2NO + 4H2O
2Au + 3Cl2 ----> 2AuCl3
Như vậy, Au và Pt tan được ở đây là do ái dực lớn của chúng đối với clo, do đó mà phản ứng không tạo ra muối nitrat, mà tạo ra muối clorua. Thực tế, kết quả cuối cùng là thu được axit phức H[AuCl4] (axit cloroauric).
AuCl3 + HCl ----> H[AuCl4]

7.
Hỏi: Trong phân tử HNO3, N có hóa trị và số oxi hóa là bao nhiêu?
Đáp:


8. Hỏi: Giải thích hiên tượng thụ
động của Al, Fe, Cr trong HNO3 đặc nguội?
Đáp:
Khi cho Al, Fe, Cr vào HNO3 đặc nguội thì chúng không những không tan, mà còn bị thụ động hóa, nghĩa là sau khi ngâm trong HNỎ đặc nguội chúng không phản ứng với HCl hoặc H2SO4 loãng nữa. Quá trình ngâm trong dung dịch như vậy ( hoặc một số dung dịch chất õi hóa khác như K2Cr2O7 ) đã tạo ra trên bmạtă những kim loại này một màng bảo vệ có chiều dày khoảng 20 -30 mỉrcommett.

9. H
ỏi: Giải thích sự khác nhau giữa phản ứng nhiệt phân các muối (NH4)2Cr2O7, NH4NO3, NH4NO2 với sự nhiệt phân các muối (NH4)2CO3, NH4Cl. Viết PTHH của các phản ứng tương ứng.

Đáp:

Các muối (NH4)2CO3, NH4Cl là muối của các axit không có tính oxi hóa, do đó khi bị nhiệt phân luôn giải phóng khí NH3
Các muối (NH4)2Cr2O7, NH4NO3, NH4NO2 là muối của các axit có tính oxi hóa mạnh, do đó khi bị nhiệt phân tạo ra NH3 sẽ bị oxi hóa thành N2 hoặc N2O.

10. Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc xảy ra như thế nào?
Khi cho hỗn hợp kim loại vào hỗn hợp HNO3 + H2SO4 đặc thì vấn đề khá phức tạp:
+ Về mặt nhiệt động, HNO3 có tính oxi hóa mạnh hơn H2SO4 nên ưu tiên phản ứng hơn. Nói một cách lý tưởng là trong môi trường phản ứng phải hết NO3- mới đến phản ứng của SO42- trong H+ với kim loại. Do đó, muối tạo thành là muối sunfat chứ không có muối nitrat.
+ Về mặt động học, có thể xảy ra song song 2 phản ứng: phản ứng kim loại với HNO3 và với H2SO4 để tạo ra đồng thời NO2 và SO2. Tuy nhiên, NO3- trong H+ phản ứng có phần ưu thế hơn và NO2 tạo ra lại phản ứng với SO2, đồng thời SO2 tạo ra lại phản ứng với HNO3 trong dung dịch.
Vì vậy, quan niệm 2 quá trình phản ứng của kim loại với HNO3 và H2SO4 hoàn toàn độc lập với nhau là không chính xác. Ngược lại, quan niệm phải hết NO3- mới đến SO42- tham gia phản ứng cũng không thực tế (vì kim loại tiếp xúc với cả ion NO3- , ion SO42-, ion H+ trong dung dịch). Trong dung dịch sau phản ứng sẽ có các ion kim loại, ion NO3- , ion SO42-, ion H+ nên khó tính thật chính xác lượng muối tạo thành, chỉ có thể nghĩ rằng muối sunfat sẽ ưu tiên hơn.
Nguồn : dạyhoahoc.com
__________________
Dreams to come true!

Never give up!!!

ĐH ơi! chờ ta nhé .....♥
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 17 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến miko_tinhnghich_dangyeu với bài viết này:
  #2  
Cũ 12-10-2011
rish's Avatar
rish rish đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 14-12-2009
Bài viết: 138
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 16
Được cảm ơn 74 lần
1/HNO_3 loãng phân li thành H^{+},NO_3^{-}, tính oxi hóa do ion H^{+} quyết định======>Tính oxi hóa tương đối yếu
HNO_3 đặc sự phân li không còn hoàn toàn, dung dịch sẽ tồn tại các phân tự HNO_3,tính oxi hóa do phân tử N^{+5} quyết định và mạnh hơn tính oxi hóa của ion H^{+} rất nhiều.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 09-02-2012
ailan87 ailan87 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 22-09-2009
Bài viết: 4
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
Hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc xảy ra như thế nào?
Khi cho hỗn hợp kim loại vào hỗn hợp HNO3 + H2SO4 đặc thì vấn đề khá phức tạp:
+ Về mặt nhiệt động, HNO3 có tính oxi hóa mạnh hơn H2SO4 nên ưu tiên phản ứng hơn. Nói một cách lý tưởng là trong môi trường phản ứng phải hết NO3- mới đến phản ứng của SO42- trong H+ với kim loại. Do đó, muối tạo thành là muối sunfat chứ không có muối nitrat.
+ Về mặt động học, có thể xảy ra song song 2 phản ứng: phản ứng kim loại với HNO3 và với H2SO4 để tạo ra đồng thời NO2 và SO2. Tuy nhiên, NO3- trong H+ phản ứng có phần ưu thế hơn và NO2 tạo ra lại phản ứng với SO2, đồng thời SO2 tạo ra lại phản ứng với HNO3 trong dung dịch.
Vì vậy, quan niệm 2 quá trình phản ứng của kim loại với HNO3 và H2SO4 hoàn toàn độc lập với nhau là không chính xác. Ngược lại, quan niệm phải hết NO3- mới đến SO42- tham gia phản ứng cũng không thực tế (vì kim loại tiếp xúc với cả ion NO3- , ion SO42-, ion H+ trong dung dịch). Trong dung dịch sau phản ứng sẽ có các ion kim loại, ion NO3- , ion SO42-, ion H+ nên khó tính thật chính xác lượng muối tạo thành, chỉ có thể nghĩ rằng muối sunfat sẽ ưu tiên hơn.

Nguồn : dạyhoahoc.com
vay muon giai dang bai tap nay phai lam the nao?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 30-03-2012
phihungtv phihungtv đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 05-03-2012
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
6. Hỏi: Tại sao một số kim loại như Au, Pt không tan trong axit nitric nhưng tan trong dung dịch nước cường toan “3V(HClđặc)+ 1V(HNO3 đặc)”.

Đáp: Nước cường toan có tính oxi hóa mãnh liệt hơn cả HNO3 đặc.
6HCl + 2HNO3 ----> 3Cl2 + 2NO + 4H2O
2Au + 3Cl2 ----> 2AuCl3
Như vậy, Au và Pt tan được ở đây là do ái dực lớn của chúng đối với clo, do đó mà phản ứng không tạo ra muối nitrat, mà tạo ra muối clorua. Thực tế, kết quả cuối cùng là thu được axit phức H[AuCl4] (axit cloroauric).
AuCl3 + HCl ----> H[AuCl4]
Cách tra lời trên chưa hợp lí.
Nếu giải thích như vậy thì đâu cần tỉ lệ chính xác 3V HCl + 1V HNO3
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 17-07-2012
hongngoc_1996 hongngoc_1996 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 07-07-2012
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 0 lần
ban cho minh hoi neu Cu tac dung HN03 dac nguoi ra gj?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 24-08-2012
nguyenso2's Avatar
nguyenso2 nguyenso2 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 17-03-2012
Đến từ: vùng đất tội lỗi muốn ngóc đầu lên cũng không nổi
Bài viết: 278
Điểm học tập:52
Đã cảm ơn: 88
Được cảm ơn 96 lần
vì ở phản ứng HCL+HNO3 thì số mol HNO3 bằng 1:3 số mol Hcl
cho em hỏi là thường thì em biết đến phản ứng Fe2O3+HNO3>>>Fe(NO3)3+H2O, sao bây giờ lại có người bảo là sinh ra khí NO2 gì đó nữa. Chẳng lẽ phản ứng nào với HNO3 cũng ra khí cả sao.
__________________
Niềm khao khát mãnh liệt nhất từ khi bước chân vào THPT đến giờ, đó là được hét lên câu... TUI KHÔNG MUỐN HỌC VỀ HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NỮA, TẠI SAO NÓ CỨ THÍCH ÁM TUI CHO TỚI KHI HẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VẬY NÈ????????
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 04-10-2012
anhmiuhv anhmiuhv đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 09-12-2011
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
Axit HNO3 oxy hoá vàng, rồi  Cl^- kết hợp với Au^3+ tạo ra ion AuCl_4^-
Au + 3 NO<br />
_3^- + 6 H+Au^3+ + 3 NO2 + 3 H2O
Au^3+ + 4 Cl^- AuCl_4^-

Thay đổi nội dung bởi: anhmiuhv, 04-10-2012 lúc 21:49.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Cũ 04-10-2012
anhmiuhv anhmiuhv đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 09-12-2011
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
Nói đơn giản thì là vì Aucl_4^- dễ tan hơn nên phản ứng với HNO3 tiếp tục xảy ra
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 04-10-2012
anhmiuhv anhmiuhv đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 09-12-2011
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
Trích:
Nguyên văn bởi phihungtv Xem Bài viết
6. Hỏi: Tại sao một số kim loại như Au, Pt không tan trong axit nitric nhưng tan trong dung dịch nước cường toan “3V(HClđặc)+ 1V(HNO3 đặc)”.

Đáp: Nước cường toan có tính oxi hóa mãnh liệt hơn cả HNO3 đặc.
6HCl + 2HNO3 ----> 3Cl2 + 2NO + 4H2O
2Au + 3Cl2 ----> 2AuCl3
Như vậy, Au và Pt tan được ở đây là do ái dực lớn của chúng đối với clo, do đó mà phản ứng không tạo ra muối nitrat, mà tạo ra muối clorua. Thực tế, kết quả cuối cùng là thu được axit phức H[AuCl4] (axit cloroauric).
AuCl3 + HCl ----> H[AuCl4]
Cách tra lời trên chưa hợp lí.
Nếu giải thích như vậy thì đâu cần tỉ lệ chính xác 3V HCl + 1V HNO3
Cái tỉ lệ đấy là tương đối thôi xem video này có thể thấy thực nghiệm là người ta cho HCl vào trước, rồi từ từ cho HNO3
Hocmai.vn - YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 04-10-2012
the_god's Avatar
the_god the_god đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 13-08-2012
Đến từ: Biên Hòa
Bài viết: 190
Điểm học tập:164
Đã cảm ơn: 51
Được cảm ơn 103 lần
Trích:
Nguyên văn bởi nguyenso2 Xem Bài viết
vì ở phản ứng HCL+HNO3 thì số mol HNO3 bằng 1:3 số mol Hcl
cho em hỏi là thường thì em biết đến phản ứng Fe2O3+HNO3>>>Fe(NO3)3+H2O, sao bây giờ lại có người bảo là sinh ra khí NO2 gì đó nữa. Chẳng lẽ phản ứng nào với HNO3 cũng ra khí cả sao.
ko bạn ạ. phản ứng Fe2O3+HNO3>>>Fe(NO3)3+H2O, là đúng. vì Fe đã đạt hóa trị cao nhất rồi. $Fe^{+3}$ nếu nó chưa đạt hóa trị cao nhât sẽ bị khử lên $Fe^{+3}$
. còn tạo khí thì còn tùy. có thể ko tạo khí mà tạo muối NH4NO3
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:24.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng