Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Sinh học » Sinh học lớp 9 » Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị » [SINH 9 ] Tổng kết qui luật Men Đen ( tiếp theo )
Trả lời
  #1  
Cũ 24-09-2011
tsukushi493's Avatar
tsukushi493 tsukushi493 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp phó
 
Tham gia : 20-08-2009
Đến từ: エイトクガクエン。
Bài viết: 908
Điểm học tập:39
Đã cảm ơn: 161
Được cảm ơn 493 lần
[SINH 9 ] Tổng kết qui luật Men Đen ( tiếp theo )

CHUYÊN ĐỀ LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG
A/ HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC SGK


1. Quy luật di truyền của Menden


- TN: Menden tiến hành giao phấn giữa hai giống đậu hà lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản: vàng trơn x xanh nhăn thu được F1 toàn vàng trơn, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ trung bình: 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn, 1 xanh nhăn
- QL di truyền: ĐL 3 phân ly độc lập: khi lai hai cơ thể t/c khác nhau về hia hay nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự phân ly của các tính trạng này không phụ thuộc vào tính trạng khác.
Giải thích
Quy ước: A: hạt vàng B: Hạt trơn
A: hạt xanh b: hạt nhăn
SDL
Pt/c AABB x aabb
Gp AB ab
F1 AaBb
F2 1AABB, 2AABb, 1AAbb, 2AaBB, 4AaBb, 2Aabb, 1aaBB, 2aaBb, 1aabb
9A_B_ Vàng trơn
3A_bb Vàng nhăn
3aaB_ Xanh trơn
1aabb Xanh nhăn
ĐK nghiệm đúng
- P t/c cặp tính trạng đem lai, mỗi gen quy định 1 tính trạng, tính trạng phải trội hoàn toàn
- Số lượng cá thể đủ lớn
- Các gen quy định tính trạng nằm trên các NST khác nhau


2/ Các công thức tổ hợp:
Gọi n là số cặp gen dị hợp
- Số loại giao tử 2n
- Số loại hợp tử 4n
- Số loại KG: 3n
- Số loại KH: 2n
- Tỉ lệ phân ly KG: (1: 2: 1)n
- Tỉ lệ phân li KH: (3:1)n
*) Chú ý cách viết giao tử
- Trong TB sinh dưỡng, NST tồn tại thành từng cặp nên gen cũng tồn tại thành từng cặp
- Khi giảm phân hình thành giao tử:
+ Do sự phân li của cặp NST trong cặp tương đồng, mỗi giao tử chỉ chứa 1 NST của cặp, do đó giao tử chỉ chứa 1 gen của cặp tương ứng
+ Sự tổ hợp tự do của các NST trong các cặp tương đồng dẫn đến sự tổ hợp tự do giữa các gen trong cặp tương ứng
- Trường hợp dị hợp về nhiều cặp gen: VD AaBbCc có thể viết các loại giao tử theo kiểu nhánh cây hoặc viết đơn lẻ từng cặp tính trạng rồi nhân đại số ( cách này nhanh hơn cả )

*) Lai phân tích hai cặp tính trạng:
- F1 đồng tính → P t/c
- F1 phân ly theo tỉ lệ 1:1 → P dị hợp 1 cặp gen
- F1 phân ly theo tỉ lệ 1:1:1:1 → P dị hợp hai cặp gen


B/ HỆ THỐNG CÂU HỎI
1. Câu hỏi lí thuyết


Câu 1: CM trong quy luật DT phân li độc lập của menden có sự DT và phân li độc lập của các cặp tính trạng? liên hệ phép lai nhiều tính trạng? Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập?


Câu2: Biến dị tổ hợp là gì? Cơ chế phát sinh?
Gv hướng dẫn hs trả lời
+ BDTH là những biến dị xuất hiện do sự tố hợp lại các tính trạng của P
+ Cơ chế phát sinh: Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh -> xuất hiện các kiểu hình khác P
VD: P : AABB( vàng trơn) X aabb( xanh nhăn )
F2 : xuất hiện Kh : Aabb, AAbb ( vàng nhăn )
aaBB, aaBb ( xanh trơn ) Biến dị tổ hợp
2.Câu hỏi trắc nghiệm


Câu 1: Những đặc điểm hình thái, cấu tạo của cơ thể được gọi là
A. Tính trạng B. Kiểu hình C. Kiểu gen D. Kiểu hình và kiểu gen
Câu 2: Ý nghĩa sinh học của quy luật phân ly độc lập của Menden:
A. Giúp giải thích tính đa dạng cảu sinh giới
B. Nguồn nguyên liệu của TN lai giống
C. Cơ sở của quá trình tiến hóa và chọn lọc
D. Tập hợp các gen tốt vào cùng một KG
Câu 3. Khi giao phấn giữa cây đậu Hà lan t/c vàng trơn với cây xanh nhăn t/c thì KH thu được ở các con lai sẽ là:
A. Hạt vàng, trơn C. Hạt xanh, trơn
B. Hạt vàng, nhăn D. Hạt xanh, nhăn
Câu 4. Trong phép lai 2 cặp tính trạng của Menden ở cây đậu hà lan, khi phân tích từng cặp tính trạng ở F2 tỉ lệ mỗi cặp tính trạng là:
A. 9:3:3:1 B. 3:1 C. 1:1 D. 1:1:1:1
Câu 5. Hình thức sinh sản làm xuất hiện BDTH ở SV là:
A. Sinh sản vô tính C. Sinh sản hữu tính
B. Sinh sản nảy trồi D. Sinh sản sinh dưỡng
Câu 6. Khi giao phấn giữa cây có quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn. KH nào ở con lai dưới đây được xem là BDTH
A. Quả tròn chín sớm C. Quả dài chín muộn
B. Quả tròn chín muộn D. Cả 3 KH vừa nêu
Câu 7. Thực hiện phép lai: P: AABB x aabb. Các KG t/c xuất hiện ở F2 là
A. AABB và AAbb C. AABB và aaBB
B. AABB, AAbb và aaBB D. AABB, AAbb, aabb và aaBB
Câu 8. Phép lai nào sau đây được xem là phép lai phân tích hai cặp tính trạng là:
A. P: AaBb x aabb B. P: AaBb x AABB
C. P: AaBb x AAbb D. P: AaBb x aaBB
Câu 9. Phép lai nào tạo ra con lai đồng tính:
A. P: AaBb x aabb B. P: AaBb x AABB
C. P: AAbb x aaBB D. P: AaBb x aaBB
Câu 10. Phép lai nào tạo ra nhiều KG và nhiều KH nhất ở con lai
A. P: AaBb x aabb B. P: AaBb x AABB
C. P: AaBb x AAbb D. P: AaBb x AaBb


C/ CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PP GIẢI

1. Bài toán thuận: Là dạng BT biết tính trạng trội lặn, KH của P, tìm KG, KH của P và lập sơ đồ lai
Cách giải: 3 bước
- B1: Quy ước gen
- B2: Từ KH của bố mẹ BL tìm KG của bố mẹ
- B3: Lập SĐL xác định KG, KH cảu con lai
VD: Ở 1 loài, gen A quy định lông đen trội hoàn toàn so với gen a quy định lông trắng, gen B quy định lông xoăn trội hoàn toàn so với gen b quy định lông thẳng. Các gen này phân li độc lập với nhau và đều nằm trên NST thường.
Cho nòi lông đen, xoăn thuần chủng lai với nòi lông trắng, thẳng được F1. Cho F1 lai phân tích thì kết quả về kiểu gen, và kiểu hình của phép lai sẽ như thế nào?

GIẢI
P: AABB(Lông đen, xoăn) x aabb( Lông trắng , thẳng)
GP : AB ab
F1 AaBb ( Lông đen, xoăn)
F1 lai phân tích
P: AaBb x aabb
GP: AB, Ab, aB, ab ab
FB: 1AaBb : 1Aabb :1aaBb :1aabb
1 Lông đen, xoăn : 1 Lông đen, thẳng : 1 Lông trắng, xoăn : 1 Lông trắng thẳng

2. Bài toán nghịch

Dạng 1: Bài tóan cho đầy đủ tỉ lệ con lai

Cách giải:
- B1: Xét tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng ở đời con, xác định tính trạng trội lăn, quy ước gen
- B2: BL KG của P
- B3: Viết SĐL
- Trường hợp đơn giản nhất là:
+ Kết quả lai cho 4 kiểu hình với tỉ lệ 9:3:3:1. Từ tỉ lệ này có thể suy ratổng số kiểu tổ hợp giao tử là: 9+3+3+1= 16= 4x4. Chứng tỏmỗi bên bố mẹđãcho ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau, các gen phân li độc lập, bố mẹ là dị hợp về 2 cặp gen, kiểu gen AaBb.
+ Thường ta xét kết quả lai của từng cặp tính trạng ở con lai, sau đó tổ hợp kết quả của các kết quảlai 1 cặp tính trạng lại ta xác định được kiểu gen của bố mẹ.
VD: Menđen cho lai 2 cây đậu hà lan bố mẹ dều có chung 1 kiểu gen, thu được kết quả ở thế hệ con như sau:- Vàng trơn : 315 hạt,- vàng nhăn :101 hạt, xanh trơn : 108 hạt, -xanh nhăn : 32 hạt
a) Kết quả lai tuân theo quy luật di truyền nào?
b) Xác định kiểu gen của các cây bố mẹ và các con.
GIẢI
a)Xét sự phân li của từng cặp tính trạng:
Trơn = 315+ 108 = 3
Nhăn 101 + 32 1
-Suy ra trơn (A) là trội hoàn toàn so với nhăn (a)
Tỉ lệ 3 ; 1 là tỉ lệ phép lai Aa x Aa
Vàng = 315 + 101 = 3
Xanh 108 + 32 1
Tỉ lệ 3 ; 1 là tỉ lệ phép lai Bb x Bb


b)Như vây khi lai 2 cặp tính trạng thì sự phân tính của mỗi cặp diển ra giống như lai 1 cặp tính trạng. Điều này chứng tỏ có sự di truyền riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng. Nói cách khác sự di truyền 2 cặp tính trạng này tuân theo quy luật phân li độclập của Menđen.
Từ biện luận trên -> P dị hợp hai cặp gen
Tổ hợp các kiểu gen lại ta có kiểu gen của bố mẹ là : AaBb x AaBb.


c) Sơ đồ lai
P : AaBb x AaBb
Gp AB, Ab, aB, ab AB, Ab, Ab, ab
F1: 1 A A B B : 2 A a B B :1a a B B
2 A A B b : 4 A a B b : 2 a a B b
1 A A b b : 2 A a b b : 1 a a b b


Bài tập phần này tham khảo tại đây http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=161104

( continue...............................)
__________________

To live is to fight....

Thay đổi nội dung bởi: tsukushi493, 24-09-2011 lúc 00:14.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 6 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến tsukushi493 với bài viết này:
  #2  
Cũ 12-12-2011
ditruyen_tebao's Avatar
ditruyen_tebao ditruyen_tebao đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 21-11-2011
Đến từ: en- nờ_a
Bài viết: 127
Điểm học tập:15
Đã cảm ơn: 208
Được cảm ơn 112 lần
mí bài này dễ à.có bài nào khó hơn k ạ????
mọi ngui post lên rùi ta cùng giải nhé
__________________
Goodbye all

&

Don't forget me :")


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 30-12-2011
nhocacanhchigiao nhocacanhchigiao đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 30-12-2011
Bài viết: 43
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 10
Được cảm ơn 25 lần
Bạn ơi, sao trình bày bài viết không đẹp mắt gì thế. Mình đọc mà thấy chán quá.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:07.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng