Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Sinh học » Sinh học lớp 9 » Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị » [SINH 9 ] Tổng kết qui luật Men Đen
Trả lời
  #1  
Cũ 23-09-2011
tsukushi493's Avatar
tsukushi493 tsukushi493 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp phó
 
Tham gia : 20-08-2009
Đến từ: エイトクガクエン。
Bài viết: 908
Điểm học tập:39
Đã cảm ơn: 161
Được cảm ơn 493 lần
[SINH 9 ] Tổng kết qui luật Men Đen

CHUYÊN ĐỀ LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN

I/ MỘT SỐ THUẬT NGỮ SINH HỌC
- Di truyền: là hiện tượng truyền đạt lại các tính trạng của ông bà, tổ tiên cho con cháu
- Biến dị: là hiện tượng con sinh ra khác bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết
- Tính trạng:là những đặc tính cụ thể về hình thái, sinh lí, hóa sinh của cơ thể
- Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái KH khác nhau thuộc cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược đối lập nhau
- Nhân tố DT: là nhân tố quy định tính trạng cảu cơ thể (gen)
- Gen: là một đoạn phân tử axit nucleic mang thông tin quy định cấu trúc của một chuỗi polypeptit nào đó hoặc giữ chức năng điều hòa
- Giống (dòng) thuẩn chủng: là dòng đổng hợp tử về KG và đồng nhất về 1 loại KH
- KG: Tập hợp toàn bộ các gen của cơ thể
- KH: tập hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể
- Tỉ lệ KH: là tỉ lệ các KH khác nhau ở đời con
- Tỉ lệ KG: là tỉ lệ các loại hợp tử khác nhau
- Tính trạng trội: là tính trạng được biểu hiện ở đời F1
- Tính trạng lặn là tính trạng đến F2 mới được biểu hiện
- Thể đồng hợp: Là KG chứa cặp gen tương ứng giống nhau
- Thể dị hợp: là KG chức cặp gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau
- Đồng tính: là hiện tượng con sinh ra đồng nhất về một loại KH
- Phân tính: con lai sinh ra có cả KH trội và lặn đối với 1 tính trạng nào đó
- Giao tử thuần khiết: mỗi cặp nhân tố DT khi bước vào Qt giảm phân thì mỗi nhân tố DT trong cặp nhân tố DT đó chỉ đi về một giao tử và chỉ một mà thôi
- Trội hoàn toàn: là hiện tượngkhi lai hai cơ thể khác nhau về một tính trạng do một cặp gen chi phối, ở đời con F1 chỉ biểu hiện một trong hai tính trạng của bố hoặc mẹ. Tính trạng được biểu hiện ở đời F1 là tính trạng trội, tính trạng chưa được biểu hiện ở đời F1 là tính trạng lặn
- Trội không hòan toàn: là hiện tượng khi lai hai cơ thể thuần chủng, khác nhau bởi một cặp tính trạng do một gen chi phối và F1 có KH trung gian, F2 phân ly theo tỉ lệ 1: 2: 1


II/ CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN:


1/ Kiến thức cơ bản:
- Định luật 1, 2 của Menden, ĐK nghiệm đúng
- Lai phân tích
- Hiện tượng trội không hoàn toàn


2/ Câu hỏi lí thuyết:
C1: Phát biểu ND ĐL 1, 2 của Menden, ĐK nghiệm đúng


C2: Lai phân tích là gì? Cho VD minh họa


C3: Phân biệt tính trạng trội và tính trạng lặn, Trội hòan toàn và trội không hòan toàn?

C4: trong lai một cặp tính trạng có những phép lai nào cho kết quả đồng tính? Những phép lai nào cho kết qaủ phân tích?

3/ Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Phép lai nào sau đây cho kết quả con lai không đồng tính:
A. P: BB x bb B. P: BB x BB C. Bb x bb D. P: bb x bb

Câu 2: Pháp lai nào sau đây tạo ra F1 có KG nhiều nhất:
A. P: AA x AA B. P: aa x aa C. P: Aa x AA D. P: Aa x Aa

Câu 3: Phép lai nào dưới đây được coi là phép lai phân tích:
A. P: AA x AA B. P: Aa x Aa C. AA x Aa D. Aa x aa

Câu 4. Hai hình thái khác nhau của cùng một tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là:
A. Cặp gen tương phản C. Hai cặp tính trạng tương phản
B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản D. Cặp tính trạng tương phản
Cho biết cây đậu Hà lan A: thân cao; a: thân thấp

Câu 5. Kiểu gen biểu hiện kiểu hình cho thân cao là:
A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa

Câu 6. Phép lai tạo ra F2 có tỉ lệ KH: 1 thân cao : 1 thân thấp
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 7. Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp con lai là:
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 8: Phép lai cho con lai F1 100% thân cao:
A. AA x Aa B. AA x aa C. Aa x aa D. aa x aa

Câu 9. Phép lai cho F2 tỉ lệ 3 cao: 1 thấp
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 10. Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:
A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa


4/ Các bài tập vận dụng:
Các tỉ lệ cần nhớ:
*) Tỉ lệ KG: - tỉ lệ 100% (bố mẹ mang cặp tính trạng tương phản khác nhau) → tính trạng trội, bố mẹ thuần chủng (ĐL1)
- Tỉ lệ 3:1 → tính trạng trội, bố mẹ dị hợp về một cặp gen
- Tỉ lệ 1:1 → lai phân tích
- tỉ lệ 1: 2: 1 → trội không hòan toàn
Ở chuột, tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng. Khi cho chuột lông đen giao phối với chuột lông trắng thì kết quả giao phối sẽ như thế nào?


Các dạng bài tập và PP giải
A/ PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

1/ Bài toán thuận: Là dạng BT biết tính trội, lặn, KH của P. Từ đó tìm KG, KH của P, lập sơ đồ laiCách giải: 3 bước
B1: Quy ước gen
B2: Từ KH của P, xác định KH của P
B3: Lập sơ đồ lai
VD: Ở chuột, tính trạng lông đen là trội hoàn toàn so với tính trạng lông trắng. Khi cho chuột lông đen giao phối với chuột lông trắng thì kết quả giao phối sẽ như thế nào?
2/ Bài tóan nghịch: Là dạng BT dựa vào kết quả lai để suy ra KG, KH của bố mẹ
Trường hợp 1: nếu bài cho tỉ lệ phân tích ở đời con
Có 2 bước giải: - B1: căn cứ vào tỉ lệ phân tích ở con lai để suy ra KG của bố mẹ (rút tỉ lẹ ở con lai về tỉ lệ quen thuộc dễ nhận xét); xác định tính trạng trội; quy ước, BL kiểu gen của P
- B2: lập sơ đồ lai và nhận xét kết quả
( Lưu ý: Nếu đề bài chưa xác định gen trội lặn thì có thể căn cứ vào tỉ lệ phân tính ở con để quy ước gen)
VD : Trong phép lai giữa 2 cây lúa thân cao với nhau; người ta thu được kết quả ở con lai như sau: 3018 hạt cho cây thân cao, 1004 hạt cho cây thân thấp.Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên.
Trường hợp 2: Nếu đề bài không cho tỉ lệ đầy đủ ở con lai: dựa vào phép lai có KH khác bố mẹ để biện luận tính trạng trội lặn; quy ước gen (KG cơ thể lặn) BL kiểu gen của P


VD : Ở người , màu mắt nâu là tính trạng trội so với màu mắt đen là tính trạng lặn. Trong 1 gia đình, bố mẹ đều mắt nâu. Trong số các con sinh ra thấy có đứa con gái mắt đen. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai giải thích.

B/ BÀI TẬP VẬN DỤNG:


Bài 1: ở cà chua quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với qaủ vàng. Lập SĐL để xác định kết quả về KG và KH của F1 trong các trường hợp sau:
- P: quả đỏ x quả đỏ
- P: quả đỏ x quả vàng
- P: quả vàng x quả vàng

Bài 2: cho biết ở ruổi giấm gen quy định chiều dài cánh nằm trên NST thường và cánh dài là trội so với cánh ngắn. Khi cho ruối giấm đều cánh dài lai với nhau thu được con lai F1
a) Lập sơ đồ lai nói trên
b) Nếu tiếp tục cho cánh dài F1 lai phân tích. KQ sẽ như thế nào?


Bài 3: ở ruồi giấm gen quy đình chiều dài đốt thân nằm trên NST thường và đốt thân dài là tính trạng trội hoàn toàn so với đốt thân ngắn. Dưới đây là kết quả một số phép lai:
KH của PSố cá thể F1 thu được
Đốt thân dài x đốt thân ngắn3900
Đốt thân dài x đốt thân dài26287
Đốt thân dài x đốt thân ngắn150148
Đốt thân dài x đốt thân ngắn3500

Hãy giải thích và lập sơ đồ lai?


Bài 4: Tóc quăn là trội hoàn tòan so với tóc thẳng:
- Một cặp vợ chồng sinh được 2 đứa con: đứa con gái tóc quăn, con trai tóc thẳng. Biết rằng người cha tóc thẳng. tìm KG cảu mẹ và lập sơ đồ lai
- Một người phụ nữ mang KG dị hợp muốn chắc chắn sinh con đều có tóc quăn thì KG và KH của người chồng phải như thế nào?


Bài 5: Khi lai gà trống trắng và gà mái đen đều thuần chủng người ta thu được con lai đồng lọat xanh da trời
a) Tính trạng trên được di truyền theo kiểu nào?
b) Cho các con gà lông da trời này giao phối với nhau , sự phân li tính trạng của quần thể gà sẽ như thế nào?
c) Khi cho gà xanh da trời lai với con gà lông trắng, sự phân li tính trạng ở đời con sẽ như thế nào? Có cần kiểm tra độ thuần chủng ban đầu không?


Bài 6: Sự DT các nhóm máu được quy định bởi 3 gen (a – alen) IA quy định nhóm máu A, IB quy định nhóm máu B còn I0 quy định nhóm máu O, gen IA và IB tương đương nhau và trội hoàn tòan so với gen I0
a) Cho biết KG nhóm máu: A, B, AB, O
b) Nếu bố có nhóm máu O, mẹ A thì con có nhóm máu gì?
c) Nếu bố thuộc nhóm máu B mẹ thuộc nhóm máu AB thì con sinh ra có nhóm máu gì
d) Nếu các con có đủ 4 nhóm máu thì bố, mẹ phai có KG như thế nào?
e) ở nhà hộ sinh người ta nhầm lẫn hai đứa trẻ. Biết rằng cha mẹ của một đứa bé là có nhóm máu O và A, cha mẹ của đứa bé kia có nhóm máuA, AB. Hai đứa bé có nhóm máu A, và O. Hãy xác định đứa trẻ nào là cảu vợ chồng nào?
f) Vợ có nhóm máu O, chồng có nhóm máu AB. Họ sinh ra con trai có nhóm máu O tại sao có hiện tượng này? Biết rằng người vợ luôn chung thủy với chòng mình.


Bài 7: Nhà em A nuôi một đôi thỏ (một con đực, một con cái) có màu lang trắng đen
- Lứa thứ nhất thỏ mẹ cho 4 thỏ con trong đó có 3 con lang trắng đen 1 con trắng. Em A cho rắng kết quả này nghiệm đúng theo quy luật phân ly của menden
- Lứa thứ 2 thỏ mẹ cho 4 thỏ con 1 con đen, 2 con lang trắng đen, 1 con trắng. Em A cho rắng mình đã lầm và nói lại rằng kết quả này đúng tỉ lệ trội không hoàn toàn
a) Theo em nhận xét cảu A ở hai trường hợp trene có gì không thỏa đáng?
b) Dựa vào đâu để biết quy luật di truyền chi phối hai phép lai trên. Cho biết 1 gen quy định một tính trạng, gen nằm trên NST thường.


Bài 8: cho bí tròn t/c lai với bí dài, thu được F1 cho giao phấn với nhau. F2 thu được: 136 tròn, 270 dẹt, 141 dài
Biện luận, viết SĐL từ P đến F2
Có cần kiểm tra sự thuần chủng của các quả bí có hình dạng khác nhau không?
Cây bia dài cần giao phấn với cây có KG như thế nào để F2 thu được tòan cây bí dẹt?

(st)

Các em làm bài tại đây, sau đó anh sẽ giải đáp thắc mắc cũng như sửa chữa , góp ýcho mỗi bài. Nhất là mấy bài tập tự luận .^^!


__________________

To live is to fight....

Thay đổi nội dung bởi: tsukushi493, 23-09-2011 lúc 23:53. Lý do: Gộp bài viết :)!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến tsukushi493 với bài viết này:
  #2  
Cũ 24-09-2011
khanhtoan_qb's Avatar
khanhtoan_qb khanhtoan_qb đang ngoại tuyến
Moderators
Cây bút "nhà thơ trẻ"
Lớp trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Đến từ: Nơi tràn ngập nụ cười
Bài viết: 1,308
Điểm học tập:77
Đã cảm ơn: 563
Được cảm ơn 997 lần
Trích:
Nguyên văn bởi tsukushi493 Xem Bài viếtBài 1: ở cà chua quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với qaủ vàng. Lập SĐL để xác định kết quả về KG và KH của F1 trong các trường hợp sau:
- P: quả đỏ x quả đỏ
- P: quả đỏ x quả vàng
- P: quả vàng x quả vàng


Khai trương bài 1:
F1: quả đỏ X quả đỏ
sơ đổ lai 1:
F1: AA X AA
sơ đồ lai 2:
F1: Aa X Aa
sơ đồ lai 3
F1: AA X aa
F1: Quả đỏ X quả vàng
sơ đổ lai 1:
F1: AA X aa
sơ đồ lai 2:
F1: Aa X aa
F1: quả vàng X quả vàng
sơ đồ lai:
F1: aa X aa
p/s Làm tắt mong mọi người thông cảm

__________________
Chẳng có gì để nói. chỉ biết nói rằng: I love you , dù bạn là ai
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 24-09-2011
lan_phuong_000's Avatar
lan_phuong_000 lan_phuong_000 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 27-01-2011
Đến từ: $\color{green}{\text{Miền sơn cước giữa chốn thị thành}}$
Bài viết: 2,420
Điểm học tập:352
Đã cảm ơn: 710
Được cảm ơn 1,727 lần
Trích:
Nguyên văn bởi tsukushi493 Xem Bài viết
CHUYÊN ĐỀ LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

3/ Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Phép lai nào sau đây cho kết quả con lai không đồng tính:
A. P: BB x bb B. P: BB x BB C. Bb x bb D. P: bb x bb

Câu 2: Pháp lai nào sau đây tạo ra F1 có KG nhiều nhất:
A. P: AA x AA B. P: aa x aa C. P: Aa x AA
D. P: Aa x Aa

Câu 3: Phép lai nào dưới đây được coi là phép lai phân tích:
A. P: AA x AA B. P: Aa x Aa C. AA x Aa D. Aa x aa

Câu 4. Hai hình thái khác nhau của cùng một tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là:
A. Cặp gen tương phản C. Hai cặp tính trạng tương phản
B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản D. Cặp tính trạng tương phản
Cho biết cây đậu Hà lan A: thân cao; a: thân thấp

Câu 5. Kiểu gen biểu hiện kiểu hình cho thân cao là:
A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa

Câu 6. Phép lai tạo ra F2 có tỉ lệ KH: 1 thân cao : 1 thân thấp
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 7. Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp con lai là:
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 8: Phép lai cho con lai F1 100% thân cao:
A. AA x Aa B. AA x aa C. Aa x aa D. aa x aa

Câu 9. Phép lai cho F2 tỉ lệ 3 cao: 1 thấp
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 10. Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:
A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aaEm làm nốt đi, với câu khó khó chút em nên đưa ra giải thích cho mọi ng hiểu với .

Em đưa đoạn văn vào thẻ thì sẽ trích dẫn đc ^^!
__________________


Trích:
Tớ biết cậu không tin vào Chúa, và cậu không tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Và ổn thôi, đó là quyền riêng của cậu. Nhưng cậu phải tin vào một điều gì đó, điều gì đó hơn cái cậu chạm vào, nếm thử hay nhìn thấy vì cuộc sống quá khó khăn để chịu đựng một mình mà không có gì để nắm giữ hay không có điều gì đó thiêng liêng.

Thay đổi nội dung bởi: tsukushi493, 24-09-2011 lúc 19:55.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 27-09-2011
tsukushi493's Avatar
tsukushi493 tsukushi493 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp phó
 
Tham gia : 20-08-2009
Đến từ: エイトクガクエン。
Bài viết: 908
Điểm học tập:39
Đã cảm ơn: 161
Được cảm ơn 493 lần
Tiếp nào các em .
__________________

To live is to fight....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 30-09-2011
babykutetv7620's Avatar
babykutetv7620 babykutetv7620 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-07-2011
Bài viết: 124
Điểm học tập:4
Đã cảm ơn: 179
Được cảm ơn 92 lần
Trích:
Bài 2: cho biết ở ruổi giấm gen quy định chiều dài cánh nằm trên NST thường và cánh dài là trội so với cánh ngắn. Khi cho ruối giấm đều cánh dài lai với nhau thu được con lai F1
a) Lập sơ đồ lai nói trên
b) Nếu tiếp tục cho cánh dài F1 lai phân tích. KQ sẽ như thế nào?
quy ước: A cánh dài a cánh ngắn
a/P cánh dài x cánh dài
trường hợp 1 : P AA ( cánh dài ) x Aa (cánh dài)
G A A a
F 1 AA ( cánh dài ) : Aa ( cánh dài )
100% cánh dài
trường hợp 2 : P AA ( cánh dài ) x AA ( cánh dài )
G A A
F 1 100% AA ( cánh dài )
trường hợp 3 : P Aa ( cánh dài ) x Aa (cánh dài)
G A a A a
F 1 1 AA : 2Aa : aa
( 3 cánh dài : 1 cánh ngắn )
b/ lai phân tích
P AA ( cánh dài ) x aa ( cánh ngắn )
G A a
F 2 100% Aa ( cánh dài )
Aa ( cánh dài ) x aa ( cánh ngắn )
G A a a
F 2 50% Aa ( cánh dài ) : 50% aa ( cánh ngắn)

Thay đổi nội dung bởi: tsukushi493, 03-10-2011 lúc 08:42. Lý do: quote!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 30-09-2011
girlbuon10594's Avatar
girlbuon10594 girlbuon10594 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Có chí thì nên
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 22-01-2010
Đến từ: Nơi có Gió
Bài viết: 2,660
Điểm học tập:1002
Đã cảm ơn: 577
Được cảm ơn 2,898 lần
Câu 1: Phép lai nào sau đây cho kết quả con lai không đồng tính:
A. P: BB x bb B. P: BB x BB C. Bb x bb D. P: bb x bb

~~> Tỉ lệ: 1:1

Câu 2: Pháp lai nào sau đây tạo ra F1 có KG nhiều nhất:
A. P: AA x AA B. P: aa x aa C. P: Aa x AA D. P: Aa x Aa

~~> 1AA:2Aa:1aa

Câu 3: Phép lai nào dưới đây được coi là phép lai phân tích:
A. P: AA x AA B. P: Aa x Aa C. AA x Aa D. Aa x aa


Câu 4. Hai hình thái khác nhau của cùng một tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là:
A. Cặp gen tương phản C. Hai cặp tính trạng tương phản
B. Cặp bố mẹ thuần chủng tương phản D. Cặp tính trạng tương phản


Cho biết cây đậu Hà lan A: thân cao; a: thân thấp

Câu 5. Kiểu gen biểu hiện kiểu hình cho thân cao là:
A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa

Câu 6. Phép lai tạo ra F2 có tỉ lệ KH: 1 thân cao : 1 thân thấp
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

~~> Tỉ lệ là 1:1 ~~> Là kết quả phép lai phân tích ~~> Đáp án D

Câu 7. Phép lai 1 cặp tính trạng dưới đây cho 4 tổ hợp con lai là:
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

~~> Tỉ lệ KG: 1AA:2Aa:1aa ~~> Tổng có 4

Câu 8: Phép lai cho con lai F1 100% thân cao:
A. AA x Aa B. AA x aa C. Aa x aa D. aa x aa

Câu 9. Phép lai cho F2 tỉ lệ 3 cao: 1 thấp
A. F1: Aa x Aa B. F1: AA x Aa C. AA x AA D. Aa x aa

Câu 10. Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:
A. AA và Aa B. AA và aa C. Aa và aa D. AA, Aa và aa
__________________
Em muốn được như những cơn gió tự do bay nhảy, không ai có thể giam cầm, trói buộc.
Em muốn được như những áng mây trên bầu trời cao rộng, để thỏa chí vi vu.
Em muốn được như cơn sóng vỗ bờ dạt dào, để không ai có thể níu giữ chân em.
Em muốn được như biển khơi để có thể nổi giông tố, để có thể cuốn phăng đi những nỗi buồn.
Em muốn là thời gian để không phải ngoái đầu nhìn lại.
Em muốn được là....
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:38.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng