Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngữ văn » Ngữ Văn lớp 9 » [Văn 9] dàn bài chi tiết về thuyết minh con trâu
Trả lời
  #1  
Cũ 23-08-2011
tulinh32 tulinh32 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 28-07-2011
Bài viết: 48
Đã cảm ơn: 13
Được cảm ơn 2 lần
[Văn 9] dàn bài chi tiết về thuyết minh con trâu

Đề : lập dàn ý chi tiết thuyết minh con trâu có kết hợp yếu tố miêu tả
Mong các bạn giúp đỡ về tư liệu, dàn ý hay,...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 23-08-2011
locxoaymgk's Avatar
locxoaymgk locxoaymgk đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 19-04-2011
Bài viết: 618
Điểm học tập:87
Đã cảm ơn: 250
Được cảm ơn 653 lần
Trích:
Nguyên văn bởi tulinh32 Xem Bài viết
Đề : lập dàn ý chi tiết thuyết minh con trâu có kết hợp yếu tố miêu tả
Mong các bạn giúp đỡ về tư liệu, dàn ý hay,...
Mở bài hay kết bài các bạn tự nghĩ!


- Đặc điểm của trâu: loài vật to khỏe, hiền lành, dễ nuôi (ăn cỏ)...
- Có vai trò quan trọng trong đời sống nông nghiệp:
Cung cấp sức kéo chủ lực cho nông nghiệp nước ta từ xưa (tất nhiên ngày nay đã có máy móc phụ trợ)
"Con trâu là đầu cơ nghiệp".

- Con trâu gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt:

  • Hình ảnh lũ trẻ chăn trâu, thả diều trên cánh đồng xanh mát, những chú bé thổi sáo du ca, những trạng nguyên miệt mài học tập trên lưng trâu đã đi vào thơ ca, nhạc họa.., để trở thành một nét đẹp, một biểu tượng văn hóa của người Việt
  • Gắn với các lễ hội (chọi trâu ở Đồ Sơn - Thanh Hóa, ở Lập Thạch - Vĩnh Phúc)
"Dù ai buôn đâu, bán đâu

Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về

Dù ai bận rộn trăm bề

Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trâu"

+ Hoạt động giải trí sau khi làm việc mỏi mệt => cơ hội để gắn kết cộng đồng người Việt.
+ Thể hiện ước mơ, khát vọng sức mạnh, sự yên bình, no ấm.
  • Tính cách hiền lành, nhẫn nại, chịu khó của trâu một phần nào đó là biểu tượng cho tính cách tốt đẹp của người Việt.

=> Trâu gắn liền với làng quê Việt Nam không chỉ trên phương diện đời sống vật chất mà còn ở cả đời sống văn hóa tinh thần. Chính vì vậy trâu vàng đã từng trở thành biểu tượng của Sea Game 22 tổ chức ở Việt Nam.Thay đổi nội dung bởi: locxoaymgk, 23-08-2011 lúc 18:54.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến locxoaymgk với bài viết này:
  #3  
Cũ 25-08-2011
duongnuoiheo6597 duongnuoiheo6597 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 21-02-2011
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần
rr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeee
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Cũ 25-08-2011
kieuoanh2009's Avatar
kieuoanh2009 kieuoanh2009 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 01-09-2009
Đến từ: đến từ xứ sở của những viên pha lê
Bài viết: 313
Điểm học tập:15
Đã cảm ơn: 224
Được cảm ơn 304 lần
xem link này nha bạn, đề này đã có thảo luận rùi đó
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=63273
__________________
PHÍA SAU NỤ CƯỜI ĐIỀU ĐÓ QUÁ ĐỔI HẠNH PHÚC
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Cũ 25-08-2011
pe_ju_uc's Avatar
pe_ju_uc pe_ju_uc đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 25-04-2011
Đến từ: [N]ghĩa...[Đ]ịa...
Bài viết: 192
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 40
Được cảm ơn 70 lần
tham khảo sgk ngữ văn 9 trang 28 rất nhiều chi tiết cụ thể để lập dàn ý
__________________
Đố Ai Định Nghĩa Được Chữ YÊU

Có Khó Gì Đâu 1 Buổi Chiều

Kề Dao Vào Cổ:YÊU hay Chết

Gật Đầu Cái Rụp Thế Là YÊU


(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´)
«´¨`•..¤ pÉ Úc :¤..•´¨`»

(¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’•.¸)`’•.¸ )

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 28-08-2011
chieudan chieudan đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 25-10-2009
Bài viết: 71
Đã cảm ơn: 10
Được cảm ơn 35 lần
A. Më bµi:
Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u g¾n bã víi ®ång ruéng ViÖt Nam
B. Th©n bµi:
Con tr©u lµ tµi s¶n lín cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam.
+ Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp.
+ TËu tr©u, lÊy vî lµm nhµ.C¶ ba viÖc Êy thùc lµ gian nan.
Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng: lµ søc kÐo ®Ó cµy bõa, kÐo xe, trôc lóa.
+ Cµy bõa: tr©u tèt cµy 3-4 sµo B¾c Bé mét ngµy; tr©u trung b×nh cµy 2-3 sµo.
+ KÐo: mét sµo lóa víi trng t¶i 3-4 t¹, rõng nói th× dïng ®Ó kÐo gç.Con tr©u trong lÔ héi ®×nh ®¸m:
+ LÔ héi chäi tr©u ë §å S¬n.
“ Dï ai bu«n ®©u, b¸n ®©u 10-8 chäi tr©u th× vÒ”
+ LÔ héi ®©m tr©u ë T©y Nguyªn lµm vËt tÕ thÇn.
Con tr©u lµ nguån cung cÊp thÞt, da ®Ó thuéc, sõng tr©u ®Ó lµm ®å mÜ nghÖ.
Con tr©u vµ trÎ ch¨n tr©u, viÖc ch¨n nu«i tr©u: Nh÷ng ®øa trÎ th­êng ®­îc giao viÖc ch¨n nu«i tr©u, cóng ta cã thÓ b¾t gÆp nh÷ng chó bÐ ngåi v¾t vÎo trªn l­ng tr©u ë trªn ®ª, ë c¸nh ®ång, tr©u cÇn cï gÆm cá.
C. KÕt bµi
- Kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m cña ng­êi n«ng d©n víi con tr©u.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Cũ 28-08-2011
chieudan chieudan đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn phó
 
Tham gia : 25-10-2009
Bài viết: 71
Đã cảm ơn: 10
Được cảm ơn 35 lần
A. Më bµi:
Giíi thiÖu chung vÒ con tr©u g¾n bã víi ®ång ruéng ViÖt Nam
B. Th©n bµi:
Con tr©u lµ tµi s¶n lín cña ng­êi n«ng d©n ViÖt Nam.
+ Con tr©u lµ ®Çu c¬ nghiÖp.
+ TËu tr©u, lÊy vî lµm nhµ.C¶ ba viÖc Êy thùc lµ gian nan.
Con tr©u trong nghÒ lµm ruéng: lµ søc kÐo ®Ó cµy bõa, kÐo xe, trôc lóa.
+ Cµy bõa: tr©u tèt cµy 3-4 sµo B¾c Bé mét ngµy; tr©u trung b×nh cµy 2-3 sµo.
+ KÐo: mét sµo lóa víi trng t¶i 3-4 t¹, rõng nói th× dïng ®Ó kÐo gç.Con tr©u trong lÔ héi ®×nh ®¸m:
+ LÔ héi chäi tr©u ë §å S¬n.
“ Dï ai bu«n ®©u, b¸n ®©u 10-8 chäi tr©u th× vÒ”
+ LÔ héi ®©m tr©u ë T©y Nguyªn lµm vËt tÕ thÇn.
Con tr©u lµ nguån cung cÊp thÞt, da ®Ó thuéc, sõng tr©u ®Ó lµm ®å mÜ nghÖ.
Con tr©u vµ trÎ ch¨n tr©u, viÖc ch¨n nu«i tr©u: Nh÷ng ®øa trÎ th­êng ®­îc giao viÖc ch¨n nu«i tr©u, cóng ta cã thÓ b¾t gÆp nh÷ng chó bÐ ngåi v¾t vÎo trªn l­ng tr©u ë trªn ®ª, ë c¸nh ®ång, tr©u cÇn cï gÆm cá.
C. KÕt bµi
- Kh¼ng ®Þnh t×nh c¶m cña ng­êi n«ng d©n víi con tr©u.

>->->->->->->->->->-nhoc_cute_thongay>->->->-
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn chieudan vì bài viết này:
  #8  
Cũ 28-08-2011
congchuatuyet0911's Avatar
congchuatuyet0911 congchuatuyet0911 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 23-07-2011
Bài viết: 181
Điểm học tập:15
Đã cảm ơn: 31
Được cảm ơn 45 lần
may u oi
giuptui lam bai thuyet minh ve cai keo voi ngay mai phai nop cho co rui
cho tui cam on truoc nha
__________________
"Nếu sắc đẹp là 1 tội ác. Em xứng đáng bị tử hình"
":E'ca'tj'nh_nh0x_hang_::"Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Cũ 28-08-2011
lan_phuong_000's Avatar
lan_phuong_000 lan_phuong_000 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 27-01-2011
Đến từ: $\color{green}{\text{Miền sơn cước giữa chốn thị thành}}$
Bài viết: 2,420
Điểm học tập:352
Đã cảm ơn: 710
Được cảm ơn 1,727 lần
thuyết minh về cái kéo

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=62269
đó bạn
có nhiều thông tin hữu ích lắm
__________________


Trích:
Tớ biết cậu không tin vào Chúa, và cậu không tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Và ổn thôi, đó là quyền riêng của cậu. Nhưng cậu phải tin vào một điều gì đó, điều gì đó hơn cái cậu chạm vào, nếm thử hay nhìn thấy vì cuộc sống quá khó khăn để chịu đựng một mình mà không có gì để nắm giữ hay không có điều gì đó thiêng liêng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Cũ 28-08-2011
pecream.97's Avatar
pecream.97 pecream.97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 04-05-2011
Bài viết: 217
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 150
Được cảm ơn 263 lần
Nhắc đến con trâu người ta nghĩ ngay đến con vật to khỏe nhưng hiền lành chăm chỉ. Trên những cánh đồng người ta bắt gặp hình ảnh con trâu cần mẫn kéo cày. Giúp xới tơi những thửa đất cho người nông dân gieo trồng dễ dàng hơn. Có thể nói trâu là một người bạn chuyên giúp đỡ nông dân trong những công việc nặng nhọc. Ngoài ra trâu còn có thể kéo xe trong những ngày gặt hái vì nó có tải trọng rất mạnh từ 350 tới 750 kg nên là một công cụ không thể thiếu của những nhà nông gia
Không chỉ có thế con trâu còn có một vị trí to lớn trong đời sống tinh thần của con người Việt Nam. Hình ảnh con trâu đi trước cái cày đi sau đã trở thành hình ảnh gần gũi bao đời nay. Chính vì vậy nó là một phần không thể thiếu của người nông dân. Hình ảnh con trâu ung dung gặm cỏ non, xanh mát và trên trời và những cánh diều bay cao giữa không trung đã in sâu trong tâm trí người Việt Nam. Chăn trâu thả diều là một trong những trò chơi của trẻ em nông thôn, một thú vui đầy lý thú. Trên lưng trâu còn có bao nhiêu là trò như: đọc sách, thổi sáo... Những đứa trẻ đó lớn dần lên, mỗi người mỗi khác nhưng sẽ không bao giờ quên được những ngày thơ ấu.
Ngoài ra trâu con gắn liền với những lễ hội truyền thống như chọi trâu,đâm trâu. Lễ hội chọi trâu ở Hải Phòng là nổi tiếng nhất. Hải Phòng là vùng đất có truyền thống văn hoá với nhiều di tích lịch sử và danh thắng mang đặc trưng của miền biển. Trong những di sản văn hoá ấy, nổi bật là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, một lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc. Lễ hội nói chung là một sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống phản ánh cuộc sống vật chất và tâm linh của một cộng đồng trong quá khứ. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được khôi phục lại hơn 10 năm nay và được Nhà nước xác định là 1 trong 15 lễ hội quốc gia,bởi lễ hội này không chỉ có giá trị văn hoá, tín ngưỡng, độc đáo mà còn là điểm du lịch hấp dẫn với mọi người.
Chưa rõ lai lịch, nhưng từ lâu lắm rồi người Đồ Sơn đã lưu truyền câu ca dao cổ:
"Dù ai buôn đâu, bán đâu
Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về
Dù ai bận rộn trăm bề
Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trâu"
Cũng có nhiều ý kiến về nguồn gốc ra đời của lễ hội chọi trâu đưa ra những căn cứ giải thích khác nhau, nhưng ở Đồ Sơn vẫn có câu thành ngữ "Trống mọi làng cùng đánh, thánh mọi làng cùng thờ" để lập luận Hội chọi trâu ra đời cùng với việc trở thành hoàng làng.
Tìm hiểu nguồn gốc ấy để thấy rằng lễ hội chọi trâu có một ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống người Đồ Sơn từ xưa tới nay. Ngoài nhu cầu vui chơi, tìm hiểu, qua lễ hội người ta tưởng nhớ đến công ơn của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, để cầu nguyện cho "nhân khang, vật thịnh".
Chọi trâu không chỉ đơn thuần "hai con trâu chọi" mà nó đã trở thành tục lệ, tín ngưỡng độc đáo ở vùng biển Đồ Sơn. Người dân đặt vào lễ hội niềm tin và hy vọng bởi những cặp trâu chọi sẽ quyết định thắng thua, thành bại cho phe giáp ngày trước, phường xã ngày nay. Người Đồ Sơn gắn lễ hội chọi trâu với việc thờ cúng thành hoàng làng với mong muốn những chuyến đi biển thuận buồm xuôi gió, cho nên ngày Hội càng trở nên thiêng liêng, trang trọng. Vào Hội, mọi người được dịp hoà mình vào cộng đồng để tình cảm kết nối bền chặt, gắn bó hơn. Vì thế mà tinh thần đoàn kết, ý thực cộng đồng cũng được duy trì, khẳng định.
Người vùng biển đã gửi gắm tinh thần và ý chí của mình vào những "kháp đấu" giữa các "ông trâu". Mỗi "ông trâu" trên xới đấu thắng thua ra sao sẽ chứng tỏ tài năng của các ông chủ trâu, của phường xã mình. Như vậy các "kháp đấu" giữa những ông trâu đã trở thành nghệ thuật, có tính biểu tượng sinh động, thể hiện bản sắc văn hoá. Như vậy chọi trâu đã nói hộ tính cách của người dân vùng biển, nó đã được định hình từ lâu với nội dung phong phú gồm nhiều yếu tố văn hoá dân gian, lành mạnh kết tinh của cả một vùng văn hoá ven biển mà Đồ Sơn là trung tâm. Đây là một lễ hội độc đáo của người dân Đồ Sơn, nó gắn liền việc thờ cúng thuỷ thần với nghi lễ chọi và hiến sinh trâu, có cả sự giao thoa giữa những yếu tố văn hoá nông nghiệp đồng bằng với văn hoá cư dân ven biển. Trâu có vai trò rất to lớn trong đời sống nhân dân.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến pecream.97 với bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:27.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng