Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại khóa » Tin học - Máy tính » Tin học trong nhà trường » Học lập trình » [Pascal]Bài tập cần giúp đỡ !
Trả lời
  #1  
Cũ 04-08-2011
diarygalaxy_pisces's Avatar
diarygalaxy_pisces diarygalaxy_pisces đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp phó
 
Tham gia : 16-10-2009
Đến từ: ♥Starry night♥
Bài viết: 866
Đã cảm ơn: 965
Được cảm ơn 721 lần
[Pascal]Bài tập cần giúp đỡ !

Có mấy bài Pascal làm chưa được nên nhờ mọi người chỉ giúp. Được bài nào hay bài ấy. Tks trước.
1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
(Bài 4.41 SBT Tin 11).
2. Hãy lập trình:
- Nhập từ bàn phím số nguyên K và dãy các số nguyên khác 0, dấu hiệu kết thúc là nhập số 0.
- Đưa ra màn hình: Số lượng các phần tử trong dãy đã nhập nhỏ hơn K; Tổng các phần tử nhỏ hơn K.
(Bài 4.42 SBT Tin 11).
3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.
4. Có N (1<N<=18) đội bóng. Giải được tổ chức theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tỉnh điểm, tức là 2 đội bất kì gặp nhau một lần và chỉ một lần. Như vậy giải có tẩt cả N*(N-1)/2 trận. Mỗi trận thắng được 3 điểm, hoà 1 điểm, thua không điểm. Bảng kết quả gồm các thông tin:
- Tên đội bóng thứ nhất (Xâu không quá 40 kí tự);
- Tên đội bóng thứ nhì (Xâu không quá 40 kí tự);
- Số bàn đội thư nhất ghi được (nguyên);
- Số bàn đội thứ nhì ghi được (nguyên);
Thứ hạng các đội được tính: đội nào có tổng điểm cao hơn thì đứng trên, các đội bằng điểm nhau đc xếp thoe thứ tự abc.
Hãy: - Xây dựng kiểu dữ lêịu và khai báo thích hơp.
- Xây dựng bẳng tổng sắt sơ bộ, mỗi đội theo thứ tự tiêu đề cột: sổ thứ tự, tên đội, số trận đã đấu, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua.
5. Cho A và B là 2 số nguyên dương, mỗi số có không ít hơn 45 chữ số (số chữ số của chúng có thể khác nhau).
a. Viết CT thực hiện A+B.
b.Viết CT thực hiện A-B.
6. Cho A và B là 2 số thực, mỗi số có không ít hơn 45 chữ số ở phần nguyên và có không ít hơn 11 chữ số ở phần thập phân.
a. Viết CT thực hiện A+B.
b.Viết CT thực hiện A-B.
Mong các tiền bối giúp đỡ tận tình, 1 bài cũng được
__________________
He owns it all
Every day is an opportunity
Action is required
Remember your blessings
Thank him
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 04-08-2011
diarygalaxy_pisces's Avatar
diarygalaxy_pisces diarygalaxy_pisces đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp phó
 
Tham gia : 16-10-2009
Đến từ: ♥Starry night♥
Bài viết: 866
Đã cảm ơn: 965
Được cảm ơn 721 lần
Hjc, chả ai giúp mình dù chỉ 1 bài sao. .
__________________
He owns it all
Every day is an opportunity
Action is required
Remember your blessings
Thank him
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 04-08-2011
thuyhoa17 thuyhoa17 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 10-11-2009
Đến từ: Thừa Thiên - Huế.
Bài viết: 4,741
Điểm học tập:288
Đã cảm ơn: 1,793
Được cảm ơn 4,522 lần
1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
(Bài 4.41 SBT Tin 11).

Program bai1;
Var S: string;
i,dem: integer;
Begin
Write('nhap xau S:');
Readln(S);
dem:=0;
For i:=1 to length(S) do
If S[i]="_" then dem:=dem+1;
Write('so tu trong xau la:',dem);
readln;
end.


3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.

Program bai3;
Var S: string;
i:byte;
Begin
Write('Nhap xau S:');
Readln(S);
For i:=length(S) downto 1 do
Write(S[i]);
Readln;
End.


Mấy tháng rồi làm ko biết có sai ko nữa
Mấy bài trong sách bài tập hình như có bài giải ở đằng sau ấy em
__________________
Cách cư xử, làm nên... 1 con người.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn thuyhoa17 vì bài viết này:
  #4  
Cũ 05-08-2011
auauau97 auauau97 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-05-2011
Bài viết: 156
Đã cảm ơn: 93
Được cảm ơn 15 lần
3)
Mã:
Program a_rray;
Uses crt;
Var
 i,n,k,dem,tong:longint;
BEGIN
 Clrscr;
 Write('Nhap so k:');
 Readln(k);
 n:=1;
 t:=0;
 tong:=0;
 Repeat
   Write('Nhap so thu ',n,':');
   Readln(i);
   If i<k then
    Begin
     dem:=dem+1;
     tong:=tong+n;
    End;
   n:=n+1;
 Until i=0;
 Writeln('So phan tu < k la:',dem);
 Write('Tong cac phan tu < k la:',tong);
 Readln;
END.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn auauau97 vì bài viết này:
Cũ 08-08-2011
11thanhkhoeo
Tin nhắn đã bị xoá bởi 11thanhkhoeo. Lý do: không cần thiết
  #5  
Cũ 14-08-2011
ochuotqb's Avatar
ochuotqb ochuotqb đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 05-04-2011
Đến từ: horizon of life
Bài viết: 164
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 30
Được cảm ơn 76 lần
Trích:
Nguyên văn bởi thiensubinhminh123 Xem Bài viết

[COLOR=Green][B]Program bai1;
Var S: string;
i,dem: integer;
Begin
Write('nhap xau S:');
Readln(S);
dem:=0;
For i:=1 to length(S) do
If S[i]="_" then dem:=dem+1;
Write('so tu trong xau la:',dem);
readln;
end.
BT1 Sai ở phần gán. dem:=1

Trích:
Nguyên văn bởi 11thanhkhoeo Xem Bài viết
bài 1


nếu có 2 dâu _ _ gần nhau thì sao
Thì phải chuẩn hoá xâu trước.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Cũ 14-08-2011
thanks_to_you's Avatar
thanks_to_you thanks_to_you đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 23-12-2008
Đến từ: The Earth.
Bài viết: 443
Đã cảm ơn: 31
Được cảm ơn 188 lần
Trích:
Nguyên văn bởi thiensubinhminh123 Xem Bài viết
1. Xâu không chứa các kí tự phân cách ".'(Dấu chấm); ",'(Dấu phẩy); ""(Dấu cách) được gọi là một từ. Câu là một xâu gồm 1 hoặc nhiều từ...
Viết chương trình nhập vào một xâu kí tự, in ra số lượng từ trong xâu vừa nhập.
Vd: "Toi di hoc" => 3 từ.
(Bài 4.41 SBT Tin 11).

Program bai1;
Var S: string;
i,dem: integer;
Begin
Write('nhap xau S:');
Readln(S);
dem:=0;
For i:=1 to length(S) do
If S[i]="_" then dem:=dem+1;
Write('so tu trong xau la:',dem);
readln;
end.


3. Nhập vào 1 xâu từ bàn phím và in ra xâu đảo ngược của xâu đó.

Program bai3;
Var S: string;
i:byte;
Begin
Write('Nhap xau S:');
Readln(S);
For i:=length(S) downto 1 do
Write(S[i]);
Readln;
End.


Mấy tháng rồi làm ko biết có sai ko nữa
Mấy bài trong sách bài tập hình như có bài giải ở đằng sau ấy em
Bài 1 phải "cộng" dấu cách vào trước khi đếm:
S:='_'+S;
dem:=0;


Giải ở sách tin chẳng bao giờ hoàn chỉnh Em ạ.

Trích:
Nguyên văn bởi 11thanhkhoeo Xem Bài viết
bài 1


nếu có 2 dâu _ _ gần nhau thì sao

??

bài 4 và 5


Function hieu(m2,n2:bigint):bigint;
Var i,c:integer;
Begin
c:=0;
For i:=1 to 1000 do
begin
c:=m2[i]+n2[i]-c;
If c<0 then begin
hieu[i]:=c+10;
c:=1;
end
else begin
hieu[i]:=c;
c:=0;
end;
end;
end;

For i:=1 to length(S)-1 do
If S[i]="_" and
S[i+1]<>"_" then dem:=dem+1; {nếu mình hiểu không nhầm thì _ là dấu cách hả?}

Trích:
Nguyên văn bởi ochuotqb Xem Bài viết
BT1 Sai ở phần gán. dem:=1


Thì phải chuẩn hoá xâu trước.
Sai. Nếu xâu bắt đầu bằng kí tự space thì sẽ đếm thừa.
__________________
Nội quy Diendan.hocmai.vn - Vui lòng đọc kĩ trước khi post bài...
Trích:
Nguyên văn bởi Diendan.hocmai.vn
http://diendan.hocmai.vn/announcement.php?f=150&a=18

I'M BACK!

>>> Gửi file log máy tính đoán bệnh...
Trích:
Nguyên văn bởi Thks2u
http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=122772

Thay đổi nội dung bởi: thanks_to_you, 14-08-2011 lúc 21:44.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn thanks_to_you vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:32.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng