Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Ôn thi Đại học, Cao đẳng » [Hóa 12]Đề tổng hợp ôn ĐẠI HỌC (phần bài tập)
Trả lời
  #21  
Cũ 15-08-2011
domtomboy's Avatar
domtomboy domtomboy đang ngoại tuyến
Thành viên
Yêu Hóa học
Thủ quỹ
 
Tham gia : 04-05-2011
Đến từ: ở 1 cái xó nào đấy?????
Bài viết: 486
Điểm học tập:27
Đã cảm ơn: 132
Được cảm ơn 216 lần
Trích:
Câu 6:E là este của axit glutamic và 2 ancol là đồng đẳng no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có khối lượng phần trăm C là 55,3%. Cho 54,25 gam E phản ứng hoàn toàn với 800ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với HCL dư, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối co trong dd Y là:
A 124,475g B 59,6g
C 103,675g D 105,475g
theo gt of bài: ct của E là: C2H5OOC(CH2)2CH(NH2)COOC3H7
dd Y gồm KCl và muối của axit HCl vs ( sp cua E khi p/u vs KOH)
m KCl=59,6 g
m muối của E= n E . M muối = 0,25.183,5 = 45,875
==> m muối trog Y=105,475
==> D

Thay đổi nội dung bởi: domtomboy, 15-08-2011 lúc 22:59.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Cũ 15-08-2011
triaiai's Avatar
triaiai triaiai đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 06-01-2011
Bài viết: 1,300
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 449
Được cảm ơn 238 lần
Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 7: Hòa tan 23g hh gồm Ba và hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước được dd A và 5,6(l) H2(đktc).Nếu thêm 180ml dd Na2SO4 0,5M vào dd A thì dd sau phản ứng vẫn còn Ba2+.Nếu thêm vào dd A 210ml dd Na2SO4 0,5M thì sau phản ứng còn dư Na2SO4.Hai kim loại kiềm đó là:
A.Li,Na B.Na,K
C.K,Rb D.Li,K


Câu 8: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm: 0,1 mol Cu, FeS và CuFeS2 (nFeS:nCuFeS2=1:1) Vvào dung dịch HNO3 thu được dd A chỉ chứa muối sunfat và V(l) N2O (đktc).Thêm vào dd A 500ml dd BaCl2 0,2M được dung dịch B.Cô cạn dung dịch B thu được m(g) muối khan.Gía trị m là :
A.88g B.23,3g C.108,8g D.188g

Câu 9: Thực hiện phản ứng este hóa giữa hh acid A : C2H3COOH, CH3COOH, C2H5COOH có khối lượng là 41,4g với tỉ lệ số mol là 1:2:3 với 10,4g hh ancol B gồm : CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, có khối lượng mol trung bình là 52g/mol.Khối lượng este thu được là bao nhiêu, biết H=75%.
A.36,15g B.36,64g C.15,45g D.46,35g

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 4,7g hh gồm : Cu,Fe,Al vào dd HNO3 dư thu được 6,72(l) hh khí gồm NO và N2O ở đktc, dA/O2=13/12 và dd B.Cô cạn dd B thu được 235,5g muối khan.Số mol acid tham gia phản ứng là :
A.3,4 B.4,3 C.1,8 D.2,3

Câu 11: Một hh A gồm Al2O3,K2O,CuO.
-Nếu thêm vào hh vào nước dư còn lại 15g chất rắn.
-Nếu thêm vào hh A 50% lượng Al2O3 rồi hòa tan vào nước dư thì còn lại 21g chất rắn.
-Nếu thêm vào hh A 75% lượng Al2O3 ban đầu rồi làm thí nghiệm như trên thì còn lại 25g chất rắn.
Khối lượng K2O trong hh A là:
A.32,9g B.17,16g C.28,2g D.16,58g
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Cũ 18-08-2011
triaiai's Avatar
triaiai triaiai đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 06-01-2011
Bài viết: 1,300
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 449
Được cảm ơn 238 lần
Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 12: Cho m gam Na vào 100 gam dung dịch HCl 14,6%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X có khối lượng tăng thêm m–1 gam so với dung dịch HCl. Cho thêm p gam Zn (tan hết) vào dung dịch X thu được dung dịch Y trong đó nồng độ % của NaCl là 17,38%.Giá trị của p là :
A. 6,5 B. 3,25 C. 13 D. 16,25

Câu 13:Cho 250 gam dung dịch FeCl3 6,5% vào 150 gam dung dịch Na2CO3 10,6% thu được khí A, kết tủa B và dung dịch X. Thêm m gam dung dịch AgNO3 21,25% vào dung dịch X thu được dung dịch Y có nồng độ % cuả NaCl là 1,138%. Giá trị của m là :
A. 120 B. 140 C. 100 D. 160

Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg (trong đó Fe chiếm 25,866% khối lượng) tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 12,32 lít H2 (đktc).Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Cl2 dư thì thu được m + 42,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 24,85 gam. B. 21,65 gam. C. 32,6 gam. D. 26,45 gam.

Câu 15: Cho 10,45 gam hỗn hợp Na và Mg vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 6,16 lít H2 (đktc), 4,35 gam kết tủa và dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 22,85 gam. B. 22,70 gam. C. 24,60 gam. D. 24,00 gam.

Câu 16: Cho m gam hỗn hợp bột kim loại X gồm Cu và Fe vào trong dung dịch AgNO3 dư thu được m + 54,96 gam chất rắn và dung dịch X. Nếu cho m gam X tác dụng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 4,928 lít NO (đktc). m có giá trị là
A. 19,52 gam. B. 16,32 gam. C. 19,12 gam. D. 22,32 gam.

Câu 17: Cho m gam bột Fe vào trong 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 x(M) và AgNO3 0,5M thu được dung dịch A và 40,4 gam chất rắn X. Hòa tan hết chất rắn X bằng dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít H2 (đktc). X có giá trị là
A. 0,8. B. 1,0. C. 1,2. D. 0,7.

Câu 18:Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Hoà tan m gam X vào nước sau đó cho tác dụng với 16,8 gam bột sắt sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 5,6 gam chất rắn không tan. Mặc khác nếu nung m gam X trong điều kiện không có không khí thì thu được hỗn khí có tỉ khối so với H2 là 21,695. m có giá trị là
A. 122 gam. B. 118,4 gam. C. 115,94 gam. D. 119,58 gam.

Câu 19:Cho m gam hỗn hợp bột gồm Fe, Cu và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl ( lượng dung dịch HCl dùng tối thiểu) thu được dung dịch A gồm FeCl2 và CuCl2 với số mol FeCl2 bằng 9 lần số mol CuCl2 và 5,6 lít H2 (đktc) không còn chất rắn không tan. Cô cạn dung dịch A thu được 127,8 gam chất rắn khan. M c ó giá trị l à
A. 68,8 gam. B. 74,4 gam. C. 75,2 gam. D. 69,6 gam.

Câu 20:Cho 0,8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0,6 mol FeCl3 và 0,2 mol CuCl2. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn?
A. 114,1 gam. B. 123,6 gam. C. 143,7 gam. D. 101,2 gam.

Câu 21:Hoà tan p gam hỗn hợp X gồm CuSO4 và FeSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Cho m gam bột Zn dư tác dụng với dung dịch Y sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Nếu cho dung dịch Y tác dụng với BaCl2 dư thu được 27,96 gam kết tủa. p có giá trị là
A. 20,704 gam. B. 20,624 gam. C. 25,984 gam. D. 19,104 gam.

Câu 22:
Hòa tan hoàn toàn m gam Cu vào 400 gam dung dịch Fe(NO3)3 12,1% thu được dung dịch A có nồng độ Cu(NO3)2 3,71 %. Nồng độ % Fe(NO3)3 trong dung dịch A là
A. 2,39%. B. 3,12%. C. 4,20%. D. 5,64%.

Câu 23:
Hỗn hợp X gồm KOH, NaOH, Mg(OH)2 trong đó số mol KOH bằng số mol NaOH. Hòa tan X bằng dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch Y trong đó nồng độ % của Na2SO4 là 2,646%. Nồng độ % của MgSO4 trong dung dịch Y là :
A. 6,709 B. 7,608 C. 5,884 D. 6,306

Câu 24:Hỗn hợp X gồm RCOOH và HOOC–CH2–COOH tác dụng với dung dịch KOH 11,2% vừa đủ thu được dung dịch Y trong đó nồng độ % của CH2(COOK)2 và RCOOK lần lượt là 11,029% và 6,222%.Nếu cho 22,16 gam hỗn hợp X tác dụng với 100 gam dung dịch NaOH 16% thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 31,32 gam B. 35,68 gam C. 30,52 gam D. 32,25 gam

Câu 25:
Cho hỗn hợp bột gồm 0,15 mol Al và x mol Mg phản ứng với 500 ml dung dịch FeCl3 0,32M thu được 10,31 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch X. x có giá trị là
A. 0,10 mol. B. 0,12 mol. C. 0,06 mol. D. 0,09 mol.Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Cũ 18-08-2011
giathi95 giathi95 đang ngoại tuyến
Banned
Bàn trưởng
 
Tham gia : 22-10-2010
Đến từ: nơi nào ko cần biết...đừng hỏi!!!!!
Bài viết: 153
Đã cảm ơn: 77
Được cảm ơn 48 lần
Trích:
Câu 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn, Mg (trong đó Fe chiếm 25,866% khối lượng) tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 12,32 lít H2 (đktc).Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Cl2 dư thì thu được m + 42,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 24,85 gam. B. 21,65 gam. C. 32,6 gam. D. 26,45 gam.
Số mol Cl- khi cộng vào hỗn hợp kim loại là : 42,6/35,5=1,2(mol)
số mol H2=0,55(mol)
==> số mol Fe=1,2-0,55*2=0,1(mol)==> khối lượng Fe=5,6(g)
==> khối lượng hỗn hợp kim loại là =5,6/25,866*100=21,65(g)==>B
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn giathi95 vì bài viết này:
  #25  
Cũ 18-08-2011
kitty.sweet.love's Avatar
kitty.sweet.love kitty.sweet.love đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ phó
 
Tham gia : 19-06-2011
Đến từ: εїз° Ñh0¶«.¶«itty ◕‿-。
Bài viết: 209
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 35
Được cảm ơn 173 lần
Trích:
Nguyên văn bởi triaiai Xem Bài viết


Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 4,7g hh gồm : Cu,Fe,Al vào dd HNO3 dư thu được 6,72(l) hh khí gồm NO và N2O ở đktc, dA/O2=13/12 và dd B.Cô cạn dd B thu được 235,5g muối khan.Số mol acid tham gia phản ứng là :
A.3,4 B.4,3 C.1,8 D.2,3


Dùng đường chéo n(NO) = 2n(N20)
Mặt khác: n(NO) + n(N20) = 0,3
n(NO) = 0,2 và
n(N20) = 0,1

Gọi nCu^{o} =  x; nFe^{o} = y; nAl^{o} = z
Ta có: 2x + 3y + 3z = 3n(NO) + 4n(N20) = 1
64x + 56y + 27z = m(hh) = 4,7
188x + 242y + 213z = m(muối) = 235,5
(Có thể viết quá trình cho nhận e để thấy rõ hơn )
.............

Đến đây thì hệ hok có nghiệm đề sai ở đâu rùi ấy nhỉ
__________________

[ღStupidღ]Ñh0¶«.¶«itty.◕‿-。 εїз°LღVεLεSS ܤੴ


http://vn.360plus.yahoo.com/Nhocngocxit-Dethuong/
Thay đổi nội dung bởi: kitty.sweet.love, 18-08-2011 lúc 21:33.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Cũ 19-08-2011
triaiai's Avatar
triaiai triaiai đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 06-01-2011
Bài viết: 1,300
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 449
Được cảm ơn 238 lần
Câu hỏi trắc nghiệm

Oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp chất lỏng gồm CH3CHO,
C2H5OH dư và H2O có Mtb = 40 gam. Hiệu suất phản ứng oxi hóa là:
A. 25% B. 35% C. 45% D. 55%
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Cũ 21-08-2011
giotbuonkhongten's Avatar
giotbuonkhongten giotbuonkhongten đang ngoại tuyến
MEMVIP
Moderator xuất sắc nhất năm 2011
Cống hiến vì cộng đồng
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 27-10-2009
Đến từ: Perth - Aus
Bài viết: 4,166
Điểm học tập:194
Đã cảm ơn: 1,739
Được cảm ơn 3,833 lần
Trích:
Nguyên văn bởi triaiai Xem Bài viết
Oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng, thu được hỗn hợp chất lỏng gồm CH3CHO,
C2H5OH dư và H2O có Mtb = 40 gam. Hiệu suất phản ứng oxi hóa là:
A. 25% B. 35% C. 45% D. 55%
C2H5OH+CuO------->CH3CHO+Cu+H2O
x --->
C2H5OH
y

44x+18x+46y/2x+y=40 à x = y/3
H = x/(x + 3x) = 0,25
__________________
"We make a living by what we get, we make a life by what we give."

Sir Winston Churchill

Nothing at all
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Cũ 25-08-2011
triaiai's Avatar
triaiai triaiai đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 06-01-2011
Bài viết: 1,300
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 449
Được cảm ơn 238 lần
Câu hỏi trắc nghiệm

Ôn tập 1:Cho 27,4 gam Ba vào 200 gam dung dịch CuSO4 16%, sau các phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Dung dịch X có khối lượng thay đổi so với khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu là
A. giảm 39,2 gam. B. giảm 38,8 gam. C. giảm 38,4 gam. D. tăng 27,0 gam.

Ôn tập 2:Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2. Cho 0,15 mol X phản ứng hết với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn chỉ gồm các chất vô cơ. Giá trị của m là
A. 14,75. B. 12,75. C. 20,00. D. 14,30

Ôn tập 3:Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, chân không. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước, thu được 2 lít dung dịch Y. pH của dung dịch Y là
A. 0,523. B. 1,3. C. 0,664. D. 1.

Ôn tập 4:Khử este X đơn chức bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Mặt khác, đốt cháy hết 0,1 mol X thì thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là
A. 33,6 gam. B. 37,2 gam. C. 18,6 gam. D. 16,8 gam

Ôn tâp 5:
Cho hỗn hợp X gồm CH2=CHOCH3 ; CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO (số mol mỗi chất đều bằng nhau) phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được 5,4 gam Ag. Mặt khác, nếu cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KMnO4 (dư) thì khối lượng chất hữu cơ sinh ra là
A. 7,08 gam. B. 7,40 gam. C. 4,60 gam. D. 7,85 gam.

Ôn tập 6:Hỗn hợp M gồm anđehit X, xeton Y ( X, Y có cùng số nguyên tử cacbon) và anken Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng 8,848 lít O2 (đktc) sinh ra 6,496 lít CO2 (đktc) và 5,22 gam H2O. Công thức của anđehit X là
A. CH3CHO. B. C3H7CHO. C. C4H9CHO. D. C2H5CHO.

Ôn tập 7:Cho 19 gam hỗn hợp bột gồm kim loại M (hoá trị không đổi) và Zn (tỉ lệ mol tương ứng 1,25 : 1) vào bình đựng 4,48 lít khí Cl2 (đktc), sau các phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X tan hết trong dung dịch HCl (dư) thấy có 5,6 lít khí H2 thoát ra (đktc). Kim loại M là
A. Na. B. Ca. C. Mg. D. Al.

Ôn tập 8:
Xà phòng hoá hoàn toàn 13,44 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 120,064 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là
A. 13,75584 kg. B. 13,8045 kg. C. 13,8075 kg. D. 10,3558 kg.

Ôn tập 9:Cho 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm HCHO và C2H2 tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra 91,2 gam kết tủa. Nếu cho toàn bộ lượng X ở trên vào bình đựng dung dịch brom trong CCl4 thì khối lượng brom đã phản ứng tối đa là
A. 80 gam. B. 32 gam. C. 64 gam. D. 40 gam

Ôn tập 10:
Cho 27,4 gam hỗn hợp M gồm axit axetic và hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với 13,8 gam Na thu được 40,65 gam chất rắn. Nếu cho toàn bộ lượng M trên phản ứng với dung dịch NaHCO3 (dư), kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít CO2 (đktc). Công thức của hai ancol trong M là
A. C2H5OH và C3H7OH. B. CH3OH và C2H5OH.
C. C3H5OH và C4H7OH. D. C7H15OH và C8H17OH.

Ôn tập 11
Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không no, đa chức, mạch hở Y (Y chứa 1 liên kết pi trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Công thức của Y và giá trị của V lần lượt là
A. C4H6(OH)2 và 3,584. B. C3H4(OH)2 và 3,584.
C. C4H6(OH)2 và 2,912. D. C5H8(OH)2 và 2,912.Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn triaiai vì bài viết này:
  #29  
Cũ 26-08-2011
triaiai's Avatar
triaiai triaiai đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 06-01-2011
Bài viết: 1,300
Điểm học tập:9
Đã cảm ơn: 449
Được cảm ơn 238 lần
Câu hỏi trắc nghiệm

Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp và đimetylamin bằng 500 ml O2 thì thu được 650 ml khí. Cho lượng khí này qua H2SO4 đặc thì chỉ còn 370 ml; Cho tiếp qua KOH dư chỉ còn 120 ml. Các khí đều đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là
A. C2H6 và C3H8 B. C2H4 và C3H6
C. C3H8 và C4H10 D. CH4 và C2H6
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Cũ 26-08-2011
miko_tinhnghich_dangyeu's Avatar
miko_tinhnghich_dangyeu miko_tinhnghich_dangyeu đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 24-06-2009
Bài viết: 1,565
Điểm học tập:117
Đã cảm ơn: 334
Được cảm ơn 1,172 lần
Trích:
Nguyên văn bởi triaiai Xem Bài viết


Ôn tập 3:Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam Fe(NO3)2 trong bình kín, chân không. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước, thu được 2 lít dung dịch Y. pH của dung dịch Y là
A. 0,523. B. 1,3. C. 0,664. D. 1.
2Fe(NO_3)_2---->Fe_2O_3+4NO_2+\frac{1}{2}O_2

n_{Fe(NO_3)_2}=0,3mol=> n_N=0,6

Bảo toàn nguyên tố N

=>[H^+]=0,3

=>pH=0,523

~~>A
__________________
Dreams to come true!

Never give up!!!

ĐH ơi! chờ ta nhé .....♥
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn miko_tinhnghich_dangyeu vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:09.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng