Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 11 » Đại cương về hóa học hữu cơ » Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ » Danh pháp các hợp chất hữu cơ: Hidrocacbon
Xem Kết Quả Phiếu: Cái này có hơi quá chương trình ko? Có nên post tiếp ko?
Hơi quá chương trình, ko nên post nữa. 4 2.53%
Hơi quá chương trình, nhưng nên post tiếp. 34 21.52%
Không quá chương trình nhưng cũng ko nên post tiếp 2 1.27%
Không quá chương trình nhưng, nên post tiếp 118 74.68%
Số người bỏ phiếu: 158. Bạn không thể bỏ phiếu cho bình chọn này

Trả lời
    #1  
Cũ 18-01-2008
nguyenanhtuan1110's Avatar
nguyenanhtuan1110 nguyenanhtuan1110 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 11-06-2007
Đến từ: Trườn đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Bài viết: 1,482
Đã cảm ơn: 149
Được cảm ơn 126 lần
Danh pháp các hợp chất hữu cơ: Hidrocacbon

A. Hidrocacbon no mạch hở (Ankan)
I.Hidrocacbon no mạch hở không nhánh
Bốn chất đầu có tên là metan, etan, prophan và butan.
Tên của tất cả các đồng đẳng cao hơn đều được hình thành bằng cách tổ hợp tiền tố cơ bản về đội bội với hậu tố -an. Các tiền tố nói trên chỉ ra số lượng n nguyên tử C trong mạch còn hậu tố -an đặc trưng cho hidrocacbon no.
VD: C5H12 có tên là pent(a)+an =pentan.


Dưới đây là tên hệ thống của 1 số ankan mạch ko nhánh CnH2n+2:
n------------------Ankan
1------------------Metan
2--------------------Etan
3-----------------Propan
4-------------------Butan
5------------------Pentan
6------------------Hexan
7-----------------Heptan
8-------------------Octan
9------------------Nonan
10-----------------Decan
11-----------------Undecan
12----------------Dodecan
14---------------Tetradecan
16---------------Hexadecan
18---------------Octadecan
20-----------------Isosan
21--------------Henicosan
22---------------Docosan
30----------------Tricontan
31------------Henitricontan
33------------Tritriacontan
35-----------Pentatriacontan
40-------------Tetracontan
50-------------Pentacontan
60-------------Hexacontan
100---------------Hectan
101--------------Henhectan
102--------------Dohectan
132--------Dotriacontahectan
200----------------Đictan


II. Hidrocacbon no mạch nhánh
Theo danh pháp thay thế, phân tử an kan mạch nhánh được coi như cấu thành từ 1 mạch chính là Hidrua nền và các nhánh bên là những nhóm thế.

Tên của ankan= tên của các nhánh cùng với "locant"+ tên của hidrua nền
Các bước cần thực hiện:
1. Xác định hidrua nền (ở đây là mạch chính). Đó là mạch cacbon dài nhất; nếu có đồng thời một số mạch dài nhất mà bằng nhay thì chọn mạch có nhiều nhánh nhất, đặc biệt là có "locant" nhỏ nhất.
VD:
1
-----2-----3----4----5----6----7
<---------------------------------->
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH-CH3

-----------------------------|
----------------------------CH3
2. Đánh số (bằng chữ số Arập) các nguyên tử C trên mạch chính xuất phát từ đầu nào gần mạch nhánh để cho "locant" nhỏ nhất.
Nếu có nhiều cách mà theo cách đánh ố khác nhau dẫn tớ 2 bộ "locant" khác nhau thì so sánh 2 bộ đó theo từng cặp "locant", chọn bộ nào có locant nhỏ hơn trong lần gặp đầu tiên.
VD:
6
-----5---4----3---2---1
CH3-CH-CH2-CH-CH-CH3

------|---------|----|
------CH3-----CH3-CH3

Đúng: 2,3,5- trimetyl hexan
Sai: 2,4,5- trimetyl hexan
Lý do: 3<4

3. Xác định tên của các nhánh, sắp xếp theo trình tự chữ cái và chọn tiền tố về độ bội thích hợp nếu có >= 2 nhánh giống nhau
Các nhánh đơn giản được xếp theo trình tự chữ cái đầu của tên nhánh, ko dùng chữ cái đầu của tiền tố về độ bội mà ở đây các yếu tố cơ bản như đi-, tri- vvv
VD: Butyl -> Etyl -> Đimetyl -> propyl

Các nhánh phức tạp (có nhóm thế trong nhánh) cũng được xếp theo trình tự chữ cái đầu nhưng là tên hoàn chỉnh cho dù đó là chữ cái đầu của nhóm thế trong nhánh hay của tiền tố cơ bản về độ bội.
VD:
(1,2-Đimetylpentyl) -> Etyl ->Metyl -> (1-Metylbutyl) -> (2-Metylbutyl)

4. Thiết lập tên đầy đủ gồm các thành phần và tuân theo trình tự:
"Locant cho nhánh" (viết ngay trc tên nhánh) + "tiền tố độ bội"(nếu có)+ "Tên của nhánh" + "Tên hidrua nền" (tiền tố cơ bản + hậu tố -an)
VD:
CH3-CH2-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3 : 3-Etyl-4-metyl hexan


III. Nhóm hay gốc hidrocacbon no
<ở đây chỉ xét nhóm (gốc) hidrocacbon no hóa trị 1, ai muốn tìm hiểu về gốc hóa trị 2 hay 3 thì cứ post yêu cầu rồi mình post phần ấy sau.>
Các nhóm hóa trị 1 được hình thành bằng cách loại bớt một nguyên tử H ra khỏi phân tử ankan và được gọi chung là ankyl. Có 2 cách gọi tên:
a/ Đổi hậu tố -an của ankan thành -yl. Khi trong nhóm có mạch nhánh thì chọn mạch dài nhất kể từ nguyên tử C mang hóa trị tự do (được đánh số 1) làm mạch chính rồi họi tên nhóm theo danh pháp thay thế.

b/thêm hậu tố -yl vào tên của ankan kèm theo "locant: cho hóa trị tự do. Đánh số mạch cacbon sao cho "locant" đó có giá trị tối thiểu.
VD:
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 (pentan)

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-
a/pentyl

b/pentan-1-yl

CH3-CH2-CH2-CH(CH3)-
a/1-Metylbutyl

b/Pentan-2-yl

Cách gọi tên thứ 2 (kiểu b) thường được dùng cho các nhóm mà cấu tạo phức tạp (chứa nhiều liên kết kép, nhiều vòng,...) và các nhóm đa hóa trị
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #2  
Cũ 20-01-2008
nguyenanhtuan1110's Avatar
nguyenanhtuan1110 nguyenanhtuan1110 đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 11-06-2007
Đến từ: Trườn đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Bài viết: 1,482
Đã cảm ơn: 149
Được cảm ơn 126 lần
B. Hidrocacbon không no mạch hở (Anken, Ankin)
.Hidrocacbon không no
1. Hidrocacbon không no có một hay nhiều liên kết đôi
Tên của hidrocacbon chứa 1,2,3 ... nối đôi xuất phát từ tên của ankan tương ứng chỉ thay đổi hậu tố -an bằng -en (một nối đôi), -ađien (hai nối đôi), -atrien (ba nối đôi) .... kèm theo "locant" chỉ vị trí của từng liên kết đôi đó. Mạch chính của hidrocacbon là mạch chứa nhiều nối đôi nhất , được đánh số từ đầu nào có thể cho "locant" nhỏ nhất, trước hết là cho nối đôi.
VD:
CH3-CH2-CH2-C(C2H5)=CH2 : 2-Etyl pent-1-en

(CH3)3c-CH2-CH2-CH=CH2 : 5,5-Đimetyl hex-1-en

2.Hidrocacbon có một hay nhiều liên kết ba
Tên của hidrocacbon chứa một, hai, ba ... liên kết ba cũng xuất phát từ tên của hidrocacbon no tương ứng chỉ đổi hậu tố -an thành -in (một nối ba), -ađiin (hai nối ba), -atriin (ba nối ba), ...
Cách chọn mạch chính, cách đánh số mạch C và cách gọi tên nói chung cũng tương tự như các hợp chất chứa nối đôi.
Thí dụ:
CH3-CH(CH3)-CH2-CH(C2H5)-C=-CH: 3-Etyl-5-metyl hex-1-in


3.Hidrocacbon có chứa đồng thời nối đôi và nối ba:
Tên của các Hidrocacbon loại này có các đuôi -enin (chứa 1 nối đôi và 1 nối ba), -ađienin (hai nối đôi và một nối ba), -enđiin (một nối đôi, hai nối ba) ..v.v..
Mạch cacbon được đánh số sao cho các "locant" của nối đôi và nối ba là thấp nhất. Khi có sự chọn lựa thì ưu tiên để cho nối đôi có "locant" nhỏ

Thí dụ:
CH=-C-CH=CH2: Buten-1-in-3
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 17 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến nguyenanhtuan1110 với bài viết này:
    #3  
Cũ 16-02-2008
lamuramses_master lamuramses_master đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-02-2008
Đến từ: Nơi có người đang chờ anh ... Tong Hua
Bài viết: 124
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần
Thấy có nhiều đồng chí yêu cầu hướng dẫn về Danh pháp Hiđrocacbon quá nhỉ !
Để tạo cơ sở cho các đồng chí, hôm nay anh sẽ up cái phần Danh pháp Ankan theo chương trình Hóa học THPT Mở rộng lên . Các đồng chí cứ gọi tên Ankan cho quen rồi sau đó tự học các phần kia nhé . Thân !Phần đọc tên cả các mạch phân nhánh hơn nữa thì các đồng chí tự suy luận ra nhé ( hoặc tham khảo thêm bài của Tuấn Anh ở trên nữa ) ... Anh lười type tiếp lắm
__________________
... AnhVu-Chemist.Hus0711...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 17 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến lamuramses_master với bài viết này:
    #4  
Cũ 16-02-2008
cuncoi123 cuncoi123 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 29-09-2007
Bài viết: 22
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
anh ơi, em ko hiểu lắm về cách đọc của cái công thức cuối cùng: 3-(n-propyl)-5-metylnonan. anh có thể giải thích kĩ cho em đc ko ạ. Em đọc là 6-metyl-4-propylnonan thì có đúng ko ạ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #5  
Cũ 16-02-2008
lamuramses_master lamuramses_master đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 10-02-2008
Đến từ: Nơi có người đang chờ anh ... Tong Hua
Bài viết: 124
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 18 lần
Trích:
Nguyên văn bởi cuncoi123
anh ơi, em ko hiểu lắm về cách đọc của cái công thức cuối cùng: 3-(n-propyl)-5-metylnonan. anh có thể giải thích kĩ cho em đc ko ạ. Em đọc là 6-metyl-4-propylnonan thì có đúng ko ạ.
Sorry em. Cái đó anh type sai rồi ^^ . Sửa lại nhé : 4 - metyl - 6 - (n-propyl)nonan
__________________
... AnhVu-Chemist.Hus0711...
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #6  
Cũ 26-02-2008
vuontoiuocmo vuontoiuocmo đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 01-08-2007
Đến từ: Đất học
Bài viết: 5
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
Trích:
Nguyên văn bởi lamuramses_master
Trích:
Nguyên văn bởi cuncoi123
anh ơi, em ko hiểu lắm về cách đọc của cái công thức cuối cùng: 3-(n-propyl)-5-metylnonan. anh có thể giải thích kĩ cho em đc ko ạ. Em đọc là 6-metyl-4-propylnonan thì có đúng ko ạ.
Sorry em. Cái đó anh type sai rồi ^^ . Sửa lại nhé : 4 - metyl - 6 - (n-propyl)nonan
mình cũng đọc là 6-metyl-4-prorylnonan , như thế có đúng không bạn?
do cách đánh số mạch cacbon chính của mình ngược với cách đánh số mạch cacbon chính trong cách đọc 4-metyl-6-(n-propyl)nonan.
__________________
Tôi không bắt buộc phải chiến thắng nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu tới cùng. Tôi không bắt buộc phải thành công nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sức mình!
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #7  
Cũ 26-03-2008
mimosa_769's Avatar
mimosa_769 mimosa_769 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thư kí
 
Tham gia : 09-12-2007
Đến từ: hành tinh màu hồng
Bài viết: 675
Đã cảm ơn: 12
Được cảm ơn 15 lần
locant????????
hidrua nền???????
em ko hỉu!!!!!!!!!!!
__________________
Nếu mặt trời nổ tung
Thì tôi sẽ quên bạn!
Happy (^_^) kei
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #8  
Cũ 26-03-2008
saobanglanhgia saobanglanhgia đang ngoại tuyến
Senior Member
Thư kí
 
Tham gia : 10-05-2007
Bài viết: 751
Đã cảm ơn: 0
Được cảm ơn 126 lần
Trích:
Nguyên văn bởi vuontoiuocmo
Trích:
Nguyên văn bởi lamuramses_master
Trích:
Nguyên văn bởi cuncoi123
anh ơi, em ko hiểu lắm về cách đọc của cái công thức cuối cùng: 3-(n-propyl)-5-metylnonan. anh có thể giải thích kĩ cho em đc ko ạ. Em đọc là 6-metyl-4-propylnonan thì có đúng ko ạ.
Sorry em. Cái đó anh type sai rồi ^^ . Sửa lại nhé : 4 - metyl - 6 - (n-propyl)nonan
mình cũng đọc là 6-metyl-4-prorylnonan , như thế có đúng không bạn?
do cách đánh số mạch cacbon chính của mình ngược với cách đánh số mạch cacbon chính trong cách đọc 4-metyl-6-(n-propyl)nonan.
Do 2 cách đánh số đều cho ra tổng các locant giống nhau nên sẽ ưu tiên đánh số từ đầu gần nhóm methyl hơn, do m đứng trước p trong hệ chữ cái abc.
đọc 4 - metyl - 6 - (n-propyl)nonan mới là đúng
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #9  
Cũ 25-01-2010
keoiu keoiu đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 30-12-2009
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 0 lần
mình cũng đọc là 6-metyl-4-prorylnonan , như thế có đúng không bạn?
Trả Lời Với Trích Dẫn
    #10  
Cũ 31-01-2010
thuydung10293's Avatar
thuydung10293 thuydung10293 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 21-01-2010
Bài viết: 14
Đã cảm ơn: 11
Được cảm ơn 2 lần
Trích:
Nguyên văn bởi lamuramses_master Xem Bài viết
Thấy có nhiều đồng chí yêu cầu hướng dẫn về Danh pháp Hiđrocacbon quá nhỉ !
Để tạo cơ sở cho các đồng chí, hôm nay anh sẽ up cái phần Danh pháp Ankan theo chương trình Hóa học THPT Mở rộng lên . Các đồng chí cứ gọi tên Ankan cho quen rồi sau đó tự học các phần kia nhé . Thân !Phần đọc tên cả các mạch phân nhánh hơn nữa thì các đồng chí tự suy luận ra nhé ( hoặc tham khảo thêm bài của Tuấn Anh ở trên nữa ) ... Anh lười type tiếp lắm
sao khó hieu phần đánh số và đọc tên quá. anh làm ơn chỉ em lại chút nữa đi

Thay đổi nội dung bởi: thuydung10293, 31-01-2010 lúc 22:55. Lý do: viết sai ý
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
Bài giảng miễn phíĐề thi miễn phí


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:04.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2015, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng