Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Toán » Toán lớp 7 » Tổng hợp » [Toán 7]Toán Violympic khó đây ! Ai giải được mình thanhs liềns
Chủ đề đã khóa
  #1  
Cũ 28-03-2011
anhhaihung's Avatar
anhhaihung anhhaihung đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 16-10-2010
Đến từ: SỨ ANH ĐÀO
Bài viết: 150
Đã cảm ơn: 70
Được cảm ơn 69 lần
Smile [Toán 7]Toán Violympic khó đây ! Ai giải được mình thanhs liềns

]BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = 4 bằng
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Cho tam giác ABC vuông tại B có AB = 6cm, BC = 8cm. Độ dài AC bằng cm
Câu 3:
Biết rằng x, y tỉ lệ với 3, 4 và . Khi đó x.y =
Câu 4:
Số giao điểm của đồ thị hai hàm số và là
Câu 5:
Tìm số tự nhiên n để phân số có giá trị lớn nhất. Kết quả là n = .
Câu 6:
Cho số . Chữ số hàng đơn vị của số A là .
Câu 7:
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất trong ba số đó là .
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 8:
Cho tam giác ABC cân tại A, có . So sánh độ dài AB và BC, ta có AB BC.
Câu 9:
Cho tam giác ABC nhọn. Gọi O là điểm tùy ý bên trong tam giác. Vẽ OH, OK, OL lần lượt vuông góc với các cạnh AB, BC, AC (H thuộc AB, K thuộc BC, L thuộc AC). So sánh hai biểu thức và , ta có kết quả .
Câu 10:
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên hai cạnh AB và AC lấy hai điểm M và N sao cho AM = AN. So sánh độ dài và , ta có .
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Sau khi rút gọn biểu thức ta được đơn thức có bậc là
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 2:
Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;4). Vậy giá trị của a bằng
Câu 3:
Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
Câu 4:
Tổng của các đơn thức , , , … , , là đơn thức có hệ số bằng
Câu 5:
Cho tam giác ABC, AB = 1cm , AC = 9cm. Biết độ dài cạnh BC là một số nguyên (đơn vị cm), vậy độ dài cạnh BC là cm
Câu 6:
Cho ba số tự nhiên có ước số chung lớn nhất bằng 12. Ba số đó tỉ lệ nghịch với 4; 6; 15. Số bé nhất trong ba số đó là .
Câu 7:
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho BD=BA và CE=CA. Vậy
Câu 8:
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 9:
Cho tam giác ABC, AB>AC, H là hình chiếu của A trên đường thẳng BC. Vậy HB HC
Câu 10:
Điền dấu >, < ,= vào chỗ trống:

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:
Cho tam giác ABC. Kẻ AH vuông góc BC tại H. Biết AB=17cm, AH=15cm, HC=22cm. Độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu?
34cm
30cm
31cm
28cm
Câu 2:
Biểu thức nào sau đây sau khi rút gọn không đồng dạng với đơn thức :
Câu 3:
Cho tam giác ABC, AB=3cm, AC= và BC= . Khi đó tam giác ABC:
vuông tại A
vuông tại B
vuông tại C
không là tam giác vuông
Câu 4:
Số miền trong mặt phẳng tạo bởi ba đường thẳng không cùng đi qua một điểm là:
3
4
6
7
Câu 5:
Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 40 độ. Các đường phân giác BH và CK cắt nhau ở I. Số đo góc BIC bằng:
100 độ
110 độ
120 độ
130 độ
Câu 6:
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 100 m, chiều rộng 77m. Người ta dự định trồng 4 loại cây ăn trái nên chia khu vườn đó thành 4 phần tỉ lệ với 24;20;18;15. Diện tích các phần (đơn vị ) tương ứng là:
1800; 2400; 2200; 1300
2500; 2000; 1800; 1400
2400; 2000; 1800; 1500
2200; 2000; 1800; 1700
Câu 7:
Nếu phương trình có nghiệm nguyên (x,y) thì x chia 5 có số dư là
1
4
1 hoặc 4
1 hoặc 2 hoặc 4
Câu 8:
Cho và . Kết quả nào sau đây là giá trị của biểu thức ?
1
-1
3
-2
Câu 9:
Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày. Biết rằng tổng số máy của đội một và đội hai gấp 10 lần số máy của đội ba. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?
12 ngày
24 ngày
16 ngày
18 ngày
Câu 10:
Giá trị của dương của x thỏa mãn đẳng thức: là:
13
15
17
19

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:
Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của biểu đồ đoạn thẳng?
Được biểu thị bằng những đoạn thẳng đặt trên trục số
Trục tung biểu diễn tần số n
Trục hoành biểu diễn các giá trị x
Độ dài của các đoạn thẳng luôn bằng nhau
Câu 2:
Nam làm được 87; 83 và 88 sản phẩm trong 3 ngày đầu tuần. Nếu Nam làm được 90 sản phẩm trong ngày thứ tư thì số sản phẩm trung bình nam làm được trong 1 ngày sẽ:
Tăng 1
Tăng 2
Tăng 3
Như cũ
Câu 3:
Cho tam giác MNP vuông tại M, MN=2cm và NP=3cm. Độ dài cạnh MP là:

5cm
1cm

Câu 4:
Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Biết AM= 15cm và AC = 10cm. Vậy diện tích tam giác ABC là ...
20
2


Câu 5:
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD = AE. Các đường vuông góc với CD vẽ từ A và E lần lượt cắt cạnh BC tại G và H. Gọi F là giao điểm của HE và AB. Hãy tìm kết luận sai trong các kết luận sau đây:

AB = AF
BG = GH = HC
BG = GH
Câu 6:
Cho tam giác ABC cân tại A, góc A bằng 80 độ. Vẽ các tam giác đều BAD và CAE ra ngoài tam giác ABC. Số đo góc ADE bằng:
110 độ
40 độ
15 độ
10 độ
Câu 7:
Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 40 độ. Các đường cao BH và CK cắt nhau ở I. Số đo góc BIC bằng:
140 độ
100 độ
120 độ
130 độ
Câu 8:
Cho . So sánh hai số hữu tỉ và , ta có:Tất cả các đáp án trên đều sai
Câu 9:
Cho với x:y:z=3:2:1. Vậy P bằng:
13
-5
9
11
Câu 10:
Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức A với bằng:


8

BÀI THI SỐ 1 Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Bộ ba nào dưới đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác
2cm; 4cm; 8cm 2m; 3m; 5m 2m; 3m; 4dm 2cm; 3cm; 0,4dm
Câu 2:Số là
số nguyên số thập phân vô hạn tuần hoàn số vô tỉ số thập phân hữu hạn
Câu 3:Biểu thức nào sau đây không là đơn thức sau khi rút gọn:
1 3(x+1)
Câu 4:Ba số x; y; z tỉ lệ với các số 2; 4; 7. Biết tổng của chúng bằng 58,5. Hiệu z-x là số nào?
21,5 23 22,5 22
Câu 5:Trong tam giác ABC, hai đường phân giác ngoài đỉnh A và đỉnh B cắt nhau tại J tạo thành góc . Vậy …
140 40 110 90
Câu 6:Tam giác nào không phải là tam giác vuông nếu các cạnh của nó tương ứng tỉ lệ với:
9;12 và 15 3; 2,4 và 1,8 4; 6 và 7 4; và 4
Câu 7:Số giá trị nguyên dương của a thoả mãn là
4 9 5 Vô số
Câu 8:Số các cặp (a;b) nguyên thoả mãn là
Không có Vô số 2 1
Câu 9:Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức A với bằng:
8
Câu 10:Giá trị của dương của x thỏa mãn đẳng thức: là:
13 15
BÀI THI SỐ 2 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Lấy bốn số cho trước rồi thêm vào một số bằng 4 lần tổng bốn số đã cho. Số trung bình cộng của năm số đó gấp số trung bình cộng của bốn số cho trước là lần.
Câu 2:Cho tam giác ABC, các đường phân giác BK, CH cắt nhau tại I. Biết . Khi đó, =
Câu 3:Hai cạnh của một hình chữ nhật tỉ lệ với 3 và 4. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó là 15 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là cm.
Câu 4:Giá trị lớn nhất của biểu thức là
Câu 5:Tam giác ABC vuông tại A. Trung tuyến AM cắt phân giác BD tại K. Biết . Vậy =
Câu 6:Cho tam giác ABC, về phía ngoài tam giác dựng các tam giác ABD và ACE vuông cân tại A. BE cắt CD tại I. Vậy
Câu 7:Ba tổ công nhân có mức sản xuất tỉ lệ với 5; 4; 3. Tổ I tăng năng suất 10%, tổ II tăng năng suất 20% và tổ III tăng năng suất lên 30%. Do đó trong cùng một thời gian tổ I làm được nhiều hơn tổ III là 32 sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm mà ba tổ làm được là sản phẩm.
Câu 8:Số cặp góc đối đỉnh được tạo thành bởi ba đường thẳng phân biệt cùng đi qua một điểm là …..
Câu 9:Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB. BD và CE cắt nhau tại I. Khi đó, ta có BD CE (nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
Câu 10:Cho tam giác ABC, AB>AC, H là hình chiếu của A trên đường thẳng BC. Vậy HB HC

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:
Khẳng định “ là một số dương” là
Đúng
Sai


Câu 2:
Cho hình vuông ABCD với AB = 6cm, O là giao điểm của AC và BD. Vậy độ dài đoạn AO bằng
cm
cm
cm
cm
Câu 3:
Cho một tam giác cân có độ dài hai cạnh là 4cm và 9cm. Chu vi củatam giác đó là
13cm
22cm
18cm
20cm
Câu 4:
Cho tam giác ABC. Hạ AH vuông góc với BC tại H nằm giữa B và C. Biết góc B nhỏ hơn góc C. Khi đó:
HB < HC
HB > HC


Câu 5:
Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A bằng 40 độ. Các đường phân giác BH và CK cắt nhau ở I. Số đo góc BIC bằng:
100 độ
110 độ
120 độ
130 độ
Câu 6:
Tam giác ABC có góc A tù, AB= 25 cm, AC= 26 cm, đường cao AH= 24 cm. Độ dài cạnh BC là:
3 cm
17 cm
7 cm
13 cm
Câu 7:
Nếu và thì trung bình cộng của và bằng:
0,1
0,5
1
5
Câu 8:
Số các cặp (a;b) nguyên thoả mãn là
Không có
Vô số
2
1
Câu 9:
Độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông tỉ lệ với 8 và 15, cạnh huyền dài 51 cm. Tổng độ dài hai cạnh góc vuông là:
24 cm
45 cm
59 cm
69 cm
Câu 10:
Giá trị nào sau đây của n thỏa mãn đẳng thức ?
10
19
20
21
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Cho tam giác ABC cân tại A, biết rằng số đo của góc gấp đôi số đo của góc . Số đo góc bằng
Câu 2:
Số giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên nhỏ hơn 10 là
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 3:
Giá trị của biểu thức tại x = 4 và y = 5 bằng
Câu 4:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tỉ lệ với 3 và 4. Người ta đo được đường chéo của mảnh vườn dài 15 m. Vậy diện tích mảnh vườn là .
Câu 5:
Cho tam giác ABC, AB = 12, AC = 5, BC = 13. Khoảng cách từ B đến đường thẳng AC là cm
Câu 6:
Cho tam giác ABC, các đường phân giác BK, CH cắt nhau tại I. Biết . Khi đó, =
Câu 7:
Cho tam giác ABC biết AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Khoảng cách từ A đến đường thẳng BC là cm
Câu 8:
Ba tổ công nhân có mức sản xuất tỉ lệ với 5; 4; 3. Tổ I tăng năng suất 10%, tổ II tăng năng suất 20% và tổ III tăng năng suất lên 30%. Do đó trong cùng một thời gian tổ I làm được nhiều hơn tổ III là 16 sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm mà ba tổ làm được là sản phẩm.
Câu 9:
Trung bình cộng của 5 số bằng nhau và số là .
Câu 10:
Ba số tự nhiên có bội chung nhỏ nhất bằng 6300.Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 5: 9, tỉ số của số thứ nhất và số thứ ba là 10: 7. Vậy số lớn nhất trong ba số đó là .


BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Cho tam giác ABC. Góc giữa đường phân giác trong và phân giác ngoài của góc là
Câu 2:
Chữ số thứ 10 sau dấu phẩy trong biểu diễn thập phân của là
Câu 3:
Số các giá trị nguyên của a thoả mãn là
Câu 4:
Ba công nhân cùng tiện một số dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Số dụng cụ mà người thứ nhất và người thứ hai tiện được nhiều hơn số dụng cụ mà người thứ ba tiện được là 276 dụng cụ. Tổng số dụng cụ cả ba người tiện được là dụng cụ.
Câu 5:
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng .
Câu 6:
Cho hai số x, y thỏa mãn . Khi đó x+y =
Câu 7:
Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức là x = .
Câu 8:
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Câu 9:
Cho 6 đường thẳng cùng đi qua một điểm. Số cặp góc đối đỉnh được tạo ra là
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:
Tam giác ABC có AB < AC. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác đều là ABD và ACE. Gọi M là trung điểm của BC. So sánh độ dài MD và ME, ta có MD ME.
__________________
BYE!!!!!!!!
Có 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến anhhaihung với bài viết này:
  #2  
Cũ 28-03-2011
gauconmary_tn's Avatar
gauconmary_tn gauconmary_tn đang ngoại tuyến
Thành viên
Thủ quỹ
 
Tham gia : 19-03-2010
Đến từ: /♀♂♥:._ (♥BT♥) _.:♥♂♀\
Bài viết: 507
Đã cảm ơn: 111
Được cảm ơn 178 lần
Bài làm số 1
câu 1 : 30cm
câu 2 : ( ko ghj tui hõ pít)
câu 3 : Đặt AC và BC = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác ABC là Tam giác vuông
Đặt AC và BC < 3 và ko = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác đó tù
Và nếu AC và BC > 3 thì tam giác đó nhọn
Câu 4 tui hõ bít
câu 5 : góc BIC = 110 độ
câu 6 : 2400; 2000; 1800; 1500
câu 7: hõ bit
câu 8: 1
câu 9: P=9
câu 10: A=2xy+6+3z-2xy+2-3z=8
bài dài wá giải ko kịp, xin bác thông củm dùm nhar!!!
mai mốt rãnh tui giải típ ha!!
__________________
__________________________________________________ _________
__________________________________________________ _________
»—¤™—»»ÖÖ««—™¤—«
Có 5 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến gauconmary_tn với bài viết này:
  #3  
Cũ 08-03-2012
prettygirl99's Avatar
prettygirl99 prettygirl99 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 27-01-2012
Đến từ: trái tim ấm áp
Bài viết: 14
Đã cảm ơn: 13
Được cảm ơn 2 lần với 1 bài viết
aThời Gian :
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 25 người nên họ đã hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến ngày (giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau).
Câu 2:
Tam giác ABC có AB = 9cm, AC= 12 cm. Biết độ dài cạnh BC là a (cm), với a là một số nguyên. Số giá trị có thể của a là .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 3:
Cho tam giác ABC cân tại A có , M là trung điểm BC. Số đo của góc bằng
Câu 4:
Phần nguyên của x là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Phần nguyên của là
Câu 5:
Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
Câu 6:
Cho tam giác ABC vuông tại C, , AB = 12cm. Khoảng cách từ B đến đường thẳng AC là cm
Câu 7:
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Câu 8:
Cho tam giác đều ABC cạnh . Các tia phân giác các góc B và C cắt nhau tại I. Kẻ IH vuông góc với BC ( ). Vậy IH= cm.
Câu 9:
Cho 6 đường thẳng cùng đi qua một điểm. Số cặp góc đối đỉnh được tạo ra là
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:
Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm I sao cho BI=BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm K sao cho CK=CA. So sánh độ dài AK và AI ta có AK AI

Thay đổi nội dung bởi: prettygirl99, 08-03-2012 lúc 14:42.
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến prettygirl99 với bài viết này:
  #4  
Cũ 14-03-2012
goku123123's Avatar
goku123123 goku123123 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 14-03-2012
Đến từ: nơi của bá đạo
Bài viết: 181
Điểm học tập:114
Đã cảm ơn: 121
Được cảm ơn 119 lần
cho đa thức A=xyz-xy^2-xz^2vàB=y^3+z^3.nếu x-y-z=0thì A=...B.làm đi
Có một thành viên đã cám ơn goku123123 vì bài viết này:
  #5  
Cũ 14-03-2012
ngichlong26's Avatar
ngichlong26 ngichlong26 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 23-11-2011
Đến từ: Bình Định thân yêu
Bài viết: 134
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 28
Được cảm ơn 50 lần
Trích:
Nguyên văn bởi prettygirl99 Xem Bài viết

Cho 6 đường thẳng cùng đi qua một điểm. Số cặp góc đối đỉnh được tạo ra là
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:
Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm I sao cho BI=BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm K sao cho CK=CA. So sánh độ dài AK và AI
Câu 6 mình nghĩ là 20 góc đối đỉnh( không tính góc bẹt)
Câu 10: So sánh độ dài đoạn AKvà AI
Trong \large\DeltaABC có:
AB<AC(gt)
\Rightarrow\widehat{ABC}>\widehat{ACB}(bất đẳng thức trong \large\Delta)(1)
\large\Delta IBA cân tại B(IB=BA)
\Rightarrow\widehat{I}=\widehat{A}
Ta lại có: \widehat{ABC} là góc ngoài của \large\DeltaAIB
\Rightarrow\widehat{ABC}=2\hat{I}(2)
Chứng minh tương tự:
\widehat{ACB} =2\hat{K}(3)
Từ (1),(2),(3)
\Rightarrow\widehat{AIB}>\widehat{ACK}
Trong \large\DeltaAIK ta có:
\hat{I}>\hat{K}(cmt)
\RightarrowAK>AI(đpcm)


P/s: phù, mệt quá, bấm latex bài 10 mỏi tay ghê luôn, bài mình làm nếu đúng thì bấm vào chữ đúng cho mình nhá và chữ thanks luôn

Trích:
Câu 1:
Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và dự định làm xong công trình trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội được tăng cường thêm 25 người nên họ đã hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến ngày (giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau).
Câu 2:
Tam giác ABC có AB = 9cm, AC= 12 cm. Biết độ dài cạnh BC là a (cm), với a là một số nguyên. Số giá trị có thể của a là .
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 3:
Cho tam giác ABC cân tại A có , M là trung điểm BC. Số đo của góc bằng
Câu 4:
Phần nguyên của x là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Phần nguyên của là
Câu 5:
Cho tam giác ABC, , phân giác BD và CE cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho . Số đo góc IOK bằng .
Câu 6:
Cho tam giác ABC vuông tại C, , AB = 12cm. Khoảng cách từ B đến đường thẳng AC là cm
Câu 7:
Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = - 3x + 1 và đường cong . Biết rằng A nằm trong góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng tọa độ xOy. Tọa độ của A là ( ) (nhập hoành độ và tung độ theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’;’’).
Câu 8:
Cho tam giác đều ABC cạnh . Các tia phân giác các góc B và C cắt nhau tại I. Kẻ IH vuông góc với BC ( ). Vậy IH= cm.
mấy bài này mình nghĩ có chỗ thiếu, có chỗ sai mình nghĩ cậu nên xem lại
__________________

Thay đổi nội dung bởi: ngichlong26, 14-03-2012 lúc 23:14.
Có một thành viên đã cám ơn ngichlong26 vì bài viết này:
  #6  
Cũ 14-09-2012
pubie_twinkle pubie_twinkle đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 05-09-2012
Bài viết: 6
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 3 lần
Tìm ba số x,y,z biết chúng tỉ lệ thuận theo thứ tự với 12, 30, 42 và y - x = 2
  #7  
Cũ 14-09-2012
noinhobinhyen's Avatar
noinhobinhyen noinhobinhyen đang ngoại tuyến
MEM VIP
Bí thư
 
Tham gia : 05-09-2012
Đến từ: ♥♪◘♣NINH►O◄BÌNH♣◘♪♥
Bài viết: 2,455
Điểm học tập:5166
Đã cảm ơn: 478
Được cảm ơn 1,681 lần
em hỏi thế này thì anh em nản quá , ai làm được .
hỏi khoảng 5 câu 1 thôi .
Nản quá !!!

Trích:
Cho tam giác đều ABC cạnh . Các tia phân giác các góc B và C cắt nhau tại I. Kẻ IH vuông góc với BC ( ). Vậy IH= cm.
tam giác này đều nên IH = \frac{1}{3}\frac{a\sqrt[]{3}}{2} = \frac{a\sqrt[]{3}}{6}
Trích:
Đúng !!Nhấn đúng phát ^^

Thay đổi nội dung bởi: noinhobinhyen, 14-09-2012 lúc 16:50.
  #8  
Cũ 14-09-2012
pubie_twinkle pubie_twinkle đang ngoại tuyến
Thành viên
 
Tham gia : 05-09-2012
Bài viết: 6
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 3 lần
Tìm ba số x,y,z biết chúng tỉ lệ thuận theo thứ tự với 12, 30, 42 và y - x = 2
Giúp mình nha!
Có một thành viên đã cám ơn pubie_twinkle vì bài viết này:
  #9  
Cũ 08-10-2012
lygiahien lygiahien đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 05-09-2012
Bài viết: 11
Đã cảm ơn: 1
Được cảm ơn 16 lần
Bài làm số 1
câu 1 : 30cm
câu 2 : ( ko ghj tui hõ pít)
câu 3 : Đặt AC và BC = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác ABC là Tam giác vuông
Đặt AC và BC < 3 và ko = căn bậc 2 cuã 4.5 thì tam giác đó tù
Và nếu AC và BC > 3 thì tam giác đó nhọn
Câu 4 tui hõ bít
câu 5 : góc BIC = 110 độ
câu 6 : 2400; 2000; 1800; 1500
câu 7: hõ bit
câu 8: 1
câu 9: P=9
câu 10: A=2xy+6+3z-2xy+2-3z=8
Chủ đề đã khóa

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

Đề, tài liệu miễn phí
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:07.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng