Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm » Một số hợp chất quan trọng của nhôm » [Help]Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm
Trả lời
  #1  
Cũ 03-12-2011
atem2510 atem2510 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 27-08-2011
Bài viết: 15
Đã cảm ơn: 9
Được cảm ơn 0 lần
[Help]Bài tập về nhôm và hợp chất của nhôm

1. Nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe_xO_y thu được 16.55 gam chấ rắn Y. Hòa tan Y bằng dd NaOH dư thấy có 1,68 lít H_2 (đktc), còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxít sắt là :
A. FeO B. Fe_2O_3 C. Fe_3O_4 D. FeO_2

2. Nhiệt nhôm với Fe_2O_3 (ko có không khí), cho biết có p/ứ khử Fe_2O_3 thành Fe. Chia hỗn hợp thu được sau p/ứ thành 2 phần bằng nhau:
-P1: cho tắc dụng vs dd NaOH dư thu 1,68 H_2 bay ra (đktc)
-P2: cho tắc dụng vsdd HNO_3 loãng, dư thu 3,36 lít NO (đktc) duy nhất bay ra.
Khối lượng Fe thu dược sau p/ứ nhiệt nhôm là:
A. 5,6g B. 8,4g C. 11,2g D. 14g

3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp m gam Al và Zn trong dd HCl thấy có 10,08 lít H_2 (đktc) và dd X. Mặt khác, cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng vs dd NH_3 dư thu 3,36l H_2 (đktc). Giá trị của m ?
A. 20,55g B. 14,022g C. 12,5g D. 15,15g

4. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol AlCl_3, 0,15 mol FeCl_2, tác dụng vs dd NH_3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng ko đổi, thu được chất rắn X có khối lượng:
A. 19,65g B. 10,8g C. 12g D. 24g

5. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg, 0,15 mol Al vào dd chứa 0,15 mol Cu(NO_3)_2 và 0,525 mol AgNO_3. Khi p/ứ xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắng thu được là:
A. 32,4g B. 56,7g C. 66,3g D. 63,9g

giúp em với, em cám ơn nhìu lắm
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Cũ 03-12-2011
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
5. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg, 0,15 mol Al vào dd chứa 0,15 mol Cu(NO_3)_2 và 0,525 mol AgNO_3. Khi p/ứ xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắng thu được là:
A. 32,4g B. 56,7g C. 66,3g D. 63,9g

+ Ta có :
Mg -----> Mg^{2+} + 2.e
0,15------------------0,3
Al ------> Al^{3+} + 3.e
0,15--------------0,45
----> n(e) = 0,75 mol
Ag^{+} ----> Ag - .e
0,525-----------------------------0,525
Cu^{2+} ----> Cu - 2.e
0,15----------------------------------0,3
---> n(e) = 0,825 mol
==> 0,75 < 0,825 ----> Cu^{2+} dư 0,0375 mol
---> m = 64.(0,15 - 0,0375 ) + 0,525.108 = 63,9 gam
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Cũ 03-12-2011
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
4. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,15 mol AlCl_3, 0,15 mol FeCl_2, tác dụng vs dd NH_3 dư, sau đó lấy kết tủa sinh ra nung trong không khí đến khối lượng ko đổi, thu được chất rắn X có khối lượng:
A. 19,65g B. 10,8g C. 12g D. 24g

+ tuy NH3 dư nhưng ko hoà tan được kết tủa Al(OH)3
---> nAl_2O_3 = \frac{1}{2} nAl = 0,075 mol
nFe_2O_3 = \frac{1}{2} nFe = 0,075 mol
---> m = 0,075.102 + 0,075.160 = 19,65 gam
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
  #4  
Cũ 03-12-2011
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
3. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp m gam Al và Zn trong dd HCl thấy có 10,08 lít H_2 (đktc) và dd X. Mặt khác, cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng vs dd NH_3 dư thu 3,36l H_2 (đktc). Giá trị của m ?
A. 20,55g B. 14,022g C. 12,5g D. 15,15g

+ goij nAl = a mol ; nZn = b mol
+ phần 1 : 3.a + 2.b = 0,9
+phần 2 :Cho 2 kim loại vào dd NH3 thì Zn tan và sủi bọt khí còn Al thì không
Vì ion Zn 2+ có khả năng tạo phức với NH3 còn Al 3+ thì không
ZnO + 4NH3 + H2O = [Zn(NH3)4](OH)2
+sau đó : Zn + 2H2O >> Zn(OH)2 + H2
--------------b--------------------------------b
----> b = 0,15 mol ---> a = 0,2 mol
==> m = 0,2.27 + 0,15.65 = 15,15 gam
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
  #5  
Cũ 03-12-2011
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
2. Nhiệt nhôm với Fe_2O_3 (ko có không khí), cho biết có p/ứ khử Fe_2O_3 thành Fe. Chia hỗn hợp thu được sau p/ứ thành 2 phần bằng nhau:
-P1: cho tắc dụng vs dd NaOH dư thu 1,68 H_2 bay ra (đktc)
-P2: cho tắc dụng vsdd HNO_3 loãng, dư thu 3,36 lít NO (đktc) duy nhất bay ra.
Khối lượng Fe thu dược sau p/ứ nhiệt nhôm là:
A. 5,6gB. 8,4g C. 11,2g D. 14g

+ phần 1: chỉ có Al bị hoà tan sinh ra khí ---> nAl = 0,05 mol
+ phần 2 : Al ----> Al^{3+} + 3.e
---------------0,05-------------0,15
Fe-----> Fe^{3+} + 3.e
a---------------------3.a
N^{5+} + 3.e ----> N^{2+}
0,15--------0,45----------0,15
----> 3.a = 0,3 ---> a = 0,1
-----> mFe = 2.0,1.56 = 11,2 gam
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến namnguyen_94 với bài viết này:
  #6  
Cũ 04-12-2011
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
1. Nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe_xO_y thu được 16.55 gam chấ rắn Y. Hòa tan Y bằng dd NaOH dư thấy có 1,68 lít H_2 (đktc), còn lại 8,4 gam chất rắn. Công thức của oxít sắt là :
A. FeO B. Fe_2O_3 C. Fe_3O_4 D. FeO_2

+ sau phản ứng cho NaOH có khí ---> Al dư,oxit hết
--> nAl dư = 0,05 mol ----> mAl2O3 = 16,55 - 0,05.27 - 8,4 = 6,8 gam
---> nAl2O3 = \frac{1}{15} mol ----> nO(oxit) = 0,2 mol
+ 8,4 gam là Fe ---> nFe = 0,15 mol
---> nFe : nO = 0,15 : 0,2 = 3 : 4
------> Oxit là Fe_3O_4
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến namnguyen_94 với bài viết này:
  #7  
Cũ 04-05-2013
ngocbaby_29 ngocbaby_29 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 29-04-2013
Bài viết: 1
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
Smile cac ban giai thử xem nha

hôn hơp X gồm Al,Al2O3 có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 3:17Cho X tan trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được đ Y và 0,672 lít H2 đkc.Cho Y tác dụng với 200 mldd HCl a mol/lit thu được 5,46 gam kết tủa.giá trị của a là?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn ngocbaby_29 vì bài viết này:
  #8  
Cũ 19-12-2015
lananh198 lananh198 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 10-10-2015
Bài viết: 19
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 0
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
mk nghĩ là phải cho NaOH dư chứ,để Al và Al3+ đều thành [Al(OH)]4-
khi đó ta có n[Al(OH)]4-=0,08 mà K,tủa là 0,07-->>>
[Al(OH)]4- + H+ ---->Al(0H)3 + H20
0,08 0,08 0,08

Al(0H)3 + 3H+ ----->Al3+ + 3H20
0,01 0,03
===> nH+=nHCl=0,11 ===>a=0,55
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 23:11.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng