Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Ôn thi Đại học, Cao đẳng » [Hóa học]Ôn luyện hóa hữu cơ
Chủ đề đã khóa
  #101  
Cũ 09-05-2012
drthanhnam's Avatar
drthanhnam drthanhnam đang ngoại tuyến
Thành viên
Vạn sự khởi đầu nan
Lớp trưởng
 
Tham gia : 02-12-2011
Đến từ: Thanh Hoá
Bài viết: 1,023
Điểm học tập:414
Đã cảm ơn: 522
Được cảm ơn 1,381 lần
Còn mấy câu, hốt luôn vậy ^^
Trích:
Câu 2: Hiđro hóa chất hữu cơ X thu được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay thế là
A. metyl isopropyl xetol. B. 3-metylbutan-2-on.
C. 3-metylbutan-2-ol. D. 2-metylbutan-3-on.
(CH3)2CHCOCH3
Trích:
Câu 3: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dóy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là
A. CH3CHO và C2H5CHO B. HCHO và CH3CHO
C. HCHO và C2H5CHO D. C2H3CHO và C3H5CHO
nAg=0,3 > 2nX => X phải gồm HCHO và CH3CHO
Trích:
Câu 4: Cho m gam hh gồm 2ancol no, đơn chức , kế tiếp nhau trong dóy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp chất rắn Z và một hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với H2 là 13,75. Cho tũan bộ Y pư với lượng dư AgNO3 trong dd NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là:
A. 7,8 B. 7,4 C. 9,2 D. 8,8
RCH2OH + CuO --> RCHO +Cu + H2O
x------------------->x------------>x
M(Y)=13,75.2=27,5
=> RCHO có KL trung bình 37=> HCHO và CH3CHO
Dùng đường chéo=> nHCHO /nCH3CHO=1/1
HCHO---> 4Ag
a---------->4a
CH3CHO----->2Ag
a-------------->2a
nAg=0,6=> a=0,1
=> m=7,4
Trích:
Câu 5: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đó
phản ứng. Chất X là anđehit:
A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
B. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức
C. no, hai chức.
D. no, đơn chức.
Thể tích khí giảm=V+3V-2V=2V= thể tích H2 đã phản ứng
=> X phải là andehit no 2 chức hoặc đơn chức có 1 nối đôi.
Z + Na--> thể tích H2= thể tích Z phản ứng => no 2 chức
Trích:
Câu 6: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là
A. C3H7CHO. B. HCHO. C. C2H5CHO. D. C4H9CHO.
nAg=nNO2=0,1
Nếu X không là HCHO=> nX=0,05=> MX=3,6/0,025=72=>X là C3H7CHO
=> Đáp án A ( Nếu không giải ra nghiệm thì X là HCHO ^^!)
Trích:
Câu 9: Cho m gam hh etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là:
A. 10,9. B. 14,3. C. 10,2. D. 9,5.
nAg=0,4
CH3CHO --> CH3COONH4 + 2Ag
x---------------->x---------->2x
C2H5CHO---->C2H5COONH4 + 2Ag
y------------------>y---------->2y
x+y=0,2
=> x=0,05 và y=0,15
=> m=10,9
__________________

Đại nguyên sinh+ Thái cổ ( tiền Cambri): Xuất hiện các sinh vật cổ nhất.
Đại cổ Sinh: Sự kiện quan trọng nhất là Động vật lên cạn ở kỷ Silua.
Cambri--> Ôc-đô-vic--> Silua*--> Đê-vôn--->Các-bon--> Pecmi
Đại Trung Sinh: Thời đại bò sát ^^! Xuất hiện thực vật có hoa vào kỷ Phấn trắng
Tri-át--> Jura ---> Kreta
Tân sinh: Xuất hiện các nhóm linh trưởng (đệ tam) và loài người ( Đệ tứ)
---------------------------------------------------------------------------
Sự phát sinh loài người:
Homo. Habilis--------->Homo. erectus----------> Homo. sapien
(người khéo léo)-------(người đứng thẳng)-------->(người hiện đại)
Có một thành viên đã cám ơn drthanhnam vì bài viết này:
  #102  
Cũ 09-05-2012
hardyboywwe's Avatar
hardyboywwe hardyboywwe đang ngoại tuyến
MEMVIP
Cống hiến vì cộng đồng
TÌNH NGUYỆN VIÊN
Tiếp sức mùa thi ĐH-CĐ 2014
Bí thư liên chi
 
Tham gia : 25-02-2011
Đến từ: $\color{blue}{\text{Thành phố Đà Nẵng}}$
Bài viết: 5,625
Điểm học tập:458
Đã cảm ơn: 2,629
Được cảm ơn 4,674 lần
1/Hidrocacbon mạch hở X có CTPT C_6H_6.Cho X tác dụng với dung dịch AgNO_3/NH_3 dư thì thu được chất B có khối lượng phân tử lớn hơn X là 214 dvC.Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.2 B.3 C.1 D.4


2/Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan,etin,propen thu được 3,52 gam CO_2.Mặt khác khi cho 448 ml hỗn hợp F(đkc) đi qua dung dịch Br_2 dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng.% thể tích của metan,etin,propen trong F làn lượt là:
A.30;40;30
B.25;50;25
C.50;25;25
D.25;25;50.

3/Đun nóng m_1 gam ancol no,đơn chức A với H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m_2 gam chất hữu cơ B.Tỉ khối của B so với A bằng 1,4375.Hiệu suất phản ứng đạt 100%.CTPT của A là:

A.CH_3OH
B.C_2H_5OH
C.C_3H_7OH
D.C_4H_9OH
__________________
Bạn có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ facebook:

https://www.facebook.com/anhdung.le.7

hoặc: ask.fm/LeAnhDung351
Có một thành viên đã cám ơn hardyboywwe vì bài viết này:
  #103  
Cũ 09-05-2012
nguyenthi168's Avatar
nguyenthi168 nguyenthi168 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 05-11-2011
Bài viết: 111
Điểm học tập:6
Đã cảm ơn: 81
Được cảm ơn 50 lần
Có công thức nào để tính số loại trieste được tạo từ glixerol và một số axit nào đó k (3 axit chẳng hạn)? Chỉ cho mh vs.Thanks
  #104  
Cũ 09-05-2012
ducdu22 ducdu22 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 08-11-2011
Đến từ: nam định
Bài viết: 19
Đã cảm ơn: 176
Được cảm ơn 6 lần
Có công thức nào để tính số loại trieste được tạo từ glixerol và một số axit nào đó k (3 axit chẳng hạn)? Chỉ cho mh vs.
Giải:
\frac{n^2.(n+1)}{2} với n là số axit đơn chức
Áp dụng:k=3=>18 loại este
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến ducdu22 với bài viết này:
  #105  
Cũ 09-05-2012
ducdu22 ducdu22 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 08-11-2011
Đến từ: nam định
Bài viết: 19
Đã cảm ơn: 176
Được cảm ơn 6 lần
1/Hidrocacbon mạch hở X có CTPT C_6H_6.Cho X tác dụng với dung dịch AgNO_3/NH_3 dư thì thu được chất B có khối lượng phân tử lớn hơn X là 214 dvC.Số đồng phân cấu tạo của X là:

A.2 B.3 C.1 D.4

Chất B có khối lượng phân tử lớn hơn X là 214=>thế 2 Ag=>Ankin có hai nối ba đầu mạch
2/Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp F gồm metan,etin,propen thu được 3,52 gam CO_2.Mặt khác khi cho 448 ml hỗn hợp F(đkc) đi qua dung dịch Br_2 dư thì chỉ có 4 gam brom phản ứng.% thể tích của metan,etin,propen trong F làn lượt là:
A.30;40;30
B.25;50;25
C.50;25;25
D.25;25;50.


3/Đun nóng m_1 gam ancol no,đơn chức A với H_2SO_4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m_2 gam chất hữu cơ B.Tỉ khối của B so với A bằng 1,4375.Hiệu suất phản ứng đạt 100%.CTPT của A là:

A.CH_3OH
B.C_2H_5OH
C.C_3H_7OH
D.C_4H_9OH
B>A=>tách H2O tạo ete=>(2M-18)/M=1,4375=>M=32=>A
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến ducdu22 với bài viết này:
  #106  
Cũ 10-05-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Trích:
luyện thêm 1 chút nữa nha
Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là
A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).
Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau:
A B + C ; B + 2H2 ancol isobutylic
A + CuO D + E + C ; D + 4AgNO3 F + G + 4Ag
A có công thức cấu tạo là
A. (CH3)2C(OH)-CHO. B. HO-CH2-CH(CH3)-CHO
C. OHC-CH(CH3)-CHO. D. CH3-CH(OH)-CH2-CHO.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dóy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức D. no, hai chức.
Câu 15: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom ; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức ; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH
C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
  #107  
Cũ 11-05-2012
phanthanh1711's Avatar
phanthanh1711 phanthanh1711 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 01-08-2011
Bài viết: 159
Đã cảm ơn: 41
Được cảm ơn 37 lần
mình trả lời xem đúng câu nào thì bảo nhé, mà không được câu nào thì chú ý cho tơ lun nha,tks.

Trích:
Nguyên văn bởi namnguyen_94 Xem Bài viết
Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là
A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).
Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau:
A B + C ; B + 2H2 ancol isobutylic
A + CuO D + E + C ; D + 4AgNO3 F + G + 4Ag
A có công thức cấu tạo là
A. (CH3)2C(OH)-CHO. B. HO-CH2-CH(CH3)-CHO
C. OHC-CH(CH3)-CHO. D. CH3-CH(OH)-CH2-CHO.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dóy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
C. không no có một nối đôi, đơn chức D. no, hai chức.
Câu 15: Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom ; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức ; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. C2H5CHO, CH2=CH-O-CH3, (CH3)2CO. B. (CH3)2CO, C2H5CHO, CH2=CH-CH2OH
C. C2H5CHO, (CH3)2CO, CH2=CH-CH2OH. D. CH2=CH-CH2OH, C2H5CHO, (CH3)2CO.
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................................................................. ................................................ .........
__________________


  #108  
Cũ 11-05-2012
miducc's Avatar
miducc miducc đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 23-05-2011
Bài viết: 401
Điểm học tập:123
Đã cảm ơn: 66
Được cảm ơn 176 lần
Các bạn làm thử bài này nhé!
Bài 1:
Hidro hoá hoàn toàn m g hh X gồm 2 andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+1)g hh 2 ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m g X thì cần vừa đủ 17,92 l khí O2 ở đktc. Giá trị của m
A. 10,5
B. 17,8
C. 8,8
D. 24,8


Bai 2:
Thuỷ phân hoàn toàn 444 g một lipit thu được 46g glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
A. C15H31COOH v C17H35COOH
B. C17H33COOH v C15H31COOH
C. C17H31COOH v C17H33COOH
D. C17H33COOH v C17H35COOH
__________________
Hay co gang khi con co the
  #109  
Cũ 11-05-2012
phanthanh1711's Avatar
phanthanh1711 phanthanh1711 đang ngoại tuyến
Thành viên
Bàn trưởng
 
Tham gia : 01-08-2011
Bài viết: 159
Đã cảm ơn: 41
Được cảm ơn 37 lần
re

[QUOTE=miducc;1959741]Các bạn làm thử bài này nhé!
Bài 1:
Hidro hoá hoàn toàn m g hh X gồm 2 andehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m+1)g hh 2 ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m g X thì cần vừa đủ 17,92 l khí O2 ở đktc. Giá trị của m
A. 10,5
B. 17,8
C. 8,8
D. 24,8
gọi công thức andehit là RCHO (có cái gạch ngang trên R nhưng mà m khog viet duoc)
theo tăng giảm khối luong có được nH2=n RCHO =0.5 mol
theo pt đốt cháy CnH2nO + (3n-1)/2 O2
1 mol andehit-----> (3n-1)/2
0.5--------------------->(3n-1)/2 x 0.5 = 0.8 --------> n=1.4-------->M andehit = 14n+16=35.6
----> m=35.6x0.5=17.8 g
__________________


Có một thành viên đã cám ơn phanthanh1711 vì bài viết này:
  #110  
Cũ 11-05-2012
hetientieu_nguoiyeucungban's Avatar
hetientieu_nguoiyeucungban hetientieu_nguoiyeucungban đang ngoại tuyến
MEM VIP
Lớp trưởng
 
Tham gia : 01-04-2010
Đến từ: Hưng Yên
Bài viết: 1,010
Điểm học tập:60
Đã cảm ơn: 415
Được cảm ơn 954 lần
Trích:
Bai 2:
Thuỷ phân hoàn toàn 444 g một lipit thu được 46g glixerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là
A. C15H31COOH v C17H35COOH
B. C17H33COOH v C15H31COOH
C. C17H31COOH v C17H33COOH
D. C17H33COOH v C17H35COOH
bài này có quá là nhiều trên diễn đàn rồi
bạn vô đây coi nhé http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=163749
__________________

Có một thành viên đã cám ơn hetientieu_nguoiyeucungban vì bài viết này:
Chủ đề đã khóa

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:29.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng