Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Ngoại ngữ » Tiếng Anh » Rèn luyện kỹ năng Viết » [Tiếng Anh]- Bài tập viết lại câu (rất có ích)
Trả lời
  #571  
Cũ 05-02-2012
onepiece07 onepiece07 đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 23-07-2011
Bài viết: 34
Điểm học tập:3
Đã cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần
Trích:
Nguyên văn bởi freakie_fuckie Xem Bài viết
À. Hình như không. hình như cái modal verb have to không cho phép viết tắt mà
Đề không có key word há bạn Dở thế
Nó cho là I've...
Mình viết là I've got to see the manager tomorrow morning cô mình bảo là dài dòng ko cần thiết chỉ cần I've to see... là đc
Mình cũng nghĩ giống bạn đó,sao have to đc viết tắt thế đc
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #572  
Cũ 06-02-2012
freakie_fuckie's Avatar
freakie_fuckie freakie_fuckie đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư
 
Tham gia : 07-05-2011
Đến từ: THPT Chuyên Ngoại Ngữ
Bài viết: 2,838
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 1,562
Được cảm ơn 2,345 lần
Trích:
Nguyên văn bởi onepiece07 Xem Bài viết
Nó cho là I've...
Mình viết là I've got to see the manager tomorrow morning cô mình bảo là dài dòng ko cần thiết chỉ cần I've to see... là đc
Mình cũng nghĩ giống bạn đó,sao have to đc viết tắt thế đc
Thực ra have got to = have to đấy Nhưng modal have to đâu được viết thành short form dạng I've to đâu Chẳng có tài liệu nào cho viết kiểu ấy và search thì cũng thấy hiếm @.@

Thực ra bài của bạn ở đề thi năm nào đó đã có kết quả rồi.
Have got to dùng là đúng Và cái gì đã được công nhận thì cứ làm cho an toàn thôi
Riêng về phần tớ thì tớ nghĩ nếu để have got to hay have to đều không được hợp lý lắm vì have (got) to và must có nhiều điểm khác biệt (một bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân hướng nội, một là hướng ngoại) , những điểm khác biệt ấy có thể dẫn đến sai sót nhỏ trong câu viết lại.

Chúc bạn ngày vui!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn freakie_fuckie vì bài viết này:
  #573  
Cũ 29-02-2012
susupipi susupipi đang ngoại tuyến
Thành viên
Thành viên của lớp
 
Tham gia : 29-02-2012
Bài viết: 3
Đã cảm ơn: 25
Đuợc cảm ơn 1 lần với 1 bài viết
1. Mr.Thompson's opinion of these innovations is rather low (much of)
2. Each of us has tried to comfort the depressed patient (attempt)
3. The person who told yo you were clever was kidding you! (whoever)
4. I can't remember when it last rained heavily (when it)
5. The most important thig is not to panic (what)
6. Then i realised that i had left my wallet at home (when)
7. The manager noticed i had dropped my purse and called after me (Noticing)
8. We were all shocked by his reaction (shock)
9. This is the firsth time i've seen her in my life (set)
10. I wonder where David is now (become)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #574  
Cũ 29-02-2012
ghim_xinh's Avatar
ghim_xinh ghim_xinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 19-07-2011
Bài viết: 1,100
Điểm học tập:84
Đã cảm ơn: 590
Được cảm ơn 510 lần
1. Mr.Thompson's opinion of these innovations is rather low (much of)
--->Mr Thompson’s doesn’t think much of these innovations.
6. Then i realised that i had left my wallet at home (when)
--->It was that I realised that I had left my wallet at home.
7. The manager noticed i had dropped my purse and called after me (Noticing)
--->Noticing I had dropped my purse, the manager called after me.
8. We were all shocked by his reaction (shock)
--->His reaction came as a shock to all of us.
9. This is the firsth time i've seen her in my life (set)
--->This is the first time I've set eyes on her
__________________
Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #575  
Cũ 05-03-2012
ghim_xinh's Avatar
ghim_xinh ghim_xinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 19-07-2011
Bài viết: 1,100
Điểm học tập:84
Đã cảm ơn: 590
Được cảm ơn 510 lần
Lâu lâu vào cho có không khí nhỉ
Bắt đầu hôm nay tớ post mấy bài viết lại câu ,vừa tập tành cho thi cấp ba mà cũng tốt cho thi đại học.Hi vọng là nó sẽ làm sôi nổi Topic

I: SENTENCE TRANSFORMATION

1. The fox was unsuccessful in reaching the grapes.(VAIN)

2. The crops were badly affected by the storm. (EFFECT)

3. The project received unanimous approval of the committee.(FAVOUR)

4. The personnel officer promised him that she wouldn’t tell any one that he had been in the prison. (WORD)

5. Nobody could possibly believe the story he told us. (BEYOND)

6. I had lost his phone number, so I could not contact him before. (TOUCH)

7. I enjoy being the boss of a small company. (FISH)

8. The success of our local theater has made our city famous. (MAP)

9. She is not upset; she is only pretending. (ACT)

10. The bank robbers escaped in a stolen car. (GETAWAY)
__________________
Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #576  
Cũ 05-03-2012
freakie_fuckie's Avatar
freakie_fuckie freakie_fuckie đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư
 
Tham gia : 07-05-2011
Đến từ: THPT Chuyên Ngoại Ngữ
Bài viết: 2,838
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 1,562
Được cảm ơn 2,345 lần
1. The fox was unsuccessful in reaching the grapes.(VAIN)
→ THE FOX TRIED IN VAIN TO REACH THE GRAPES

2. The crops were badly affected by the storm. (EFFECT)
→ THE STORM HAD BAD EFFECT(S) ON THE CROPS

3. The project received unanimous approval of the committee.(FAVOUR)
→ (ALL OF) THE COMMITTEE WERE/ WAS IN FAVOUR OF THE PROJECT


4. The personnel officer promised him that she wouldn’t tell any one that he had been in the prison. (WORD)
→ ....GAVE HIM HER WORD THAT..
5. Nobody could possibly believe the story he told us. (BEYOND)
→ THE STORY HE TOLD US WAS/WENT BEYOND BELIEF

6. I had lost his phone number, so I could not contact him before. (TOUCH)
→ ...COULD NOT KEEP IN TOUCH

7. I enjoy being the boss of a small company. (FISH)

→ BEING A BIG FISH IN A SMALL POND
8. The success of our local theater has made our city famous. (MAP)

→ HAS PUT OUR CITY ON THE MAP

9. She is not upset; she is only pretending. (ACT)

→...IS ONY PUTTING ON AN ACT

10. The bank robbers escaped in a stolen car. (GETAWAY)

→ ...MADE THEIR/A GETAWAY IN A STOLEN CAR

Tủ mấy câu này
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn freakie_fuckie vì bài viết này:
  #577  
Cũ 06-03-2012
ghim_xinh's Avatar
ghim_xinh ghim_xinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 19-07-2011
Bài viết: 1,100
Điểm học tập:84
Đã cảm ơn: 590
Được cảm ơn 510 lần
Làm tốt lắm .Thế mà không nói sớm.Tiếp nhé
21. Most stores will accept a credit card instead of cash. (ALTERNATIVE)

22. You can avoid tooth decay by brushing your teeth regularly. (PREVENT)

23. Some of Peter’s expressions make me think of my brother. (REMIND)

24. When do you think this bridge was built? (OLD)

25. That old typewriter is not worth repairing. (POINTLESS)

26. They share a lot of hobbies and interests. (COMMON)

27. This train should have left 30 minutes ago. (MEANT)

28 The president arranged for me to use his chauffeur-driven car whenever I liked. (DISPOSAL)

29. The painting is worth $25,000. (VALUED)

30. This passport can be used in most countries.

31. My bank manager and I get on together very well. (TERMS)

32. That hotel is a bit too expensive for us, I am afraid. (REACH)
__________________
Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #578  
Cũ 06-03-2012
freakie_fuckie's Avatar
freakie_fuckie freakie_fuckie đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư
 
Tham gia : 07-05-2011
Đến từ: THPT Chuyên Ngoại Ngữ
Bài viết: 2,838
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 1,562
Được cảm ơn 2,345 lần
21. Most stores will accept a credit card instead of cash. (ALTERNATIVE)

→....ACCEPT A CREDIT CARD AS AN ALTERNATIVE TO CASH


22. You can avoid tooth decay by brushing your teeth regularly. (PREVENT)

→ BRUSHING YOUR TEETH REGULARLY CAN PREVENT (YOU FROM) TOOTH DECAY


23. Some of Peter’s expressions make me think of my brother. (REMIND)

→ ....REMIND ME OF MY BROTHER


24. When do you think this bridge was built? (OLD)

→ HOW OLD DO YOU THINK THIS BRIDGE IS ?


25. That old typewriter is not worth repairing. (POINTLESS)

→ IT'S POINTLESS TO REPAIR .../ REPARING THAT OLD TYPEWRITER IS POINTLESS

26. They share a lot of hobbies and interests. (COMMON)

→ THEY HAVE ALOT OF THINGS/ HOBBIES AND INTEREST IN COMMON

27. This train should have left 30 minutes ago. (MEANT)

→ ...WAS MEANT TO LEAVE ...


28 The president arranged for me to use his chauffeur-driven car whenever I liked. (DISPOSAL)

→ .....TO USE HIS CD CAR AT MY DISPOSAL/ PUT HIS ... CAR AT MY DISPOSAL.


29. The painting is worth $25,000. (VALUED)

→...HAS BEEN VALUED AT ...


30. This passport can be used in most countries.

→ ...CAN BE VALID IN MOST COUNTRIES

31. My bank manager and I get on together very well. (TERMS)

→ I'M ON (A) VERY GOOD TERMS WITH MY...

32. That hotel is a bit too expensive for us, I am afraid. (REACH)

→ .....ABIT BEYOND OUR REACH,..


Hờ. Chỗ nhớ chỗ quên
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn freakie_fuckie vì bài viết này:
  #579  
Cũ 06-03-2012
ghim_xinh's Avatar
ghim_xinh ghim_xinh đang ngoại tuyến
Thành viên
Lớp trưởng
 
Tham gia : 19-07-2011
Bài viết: 1,100
Điểm học tập:84
Đã cảm ơn: 590
Được cảm ơn 510 lần
Đúng hết rồi còn gì.Mỗi tớ với cậu tự kỉ.Tiếp nhé,đổi dạng tí cho có không khí
11. As people use a lot of wood-pulp, many trees are cut down.

12. Because of the absence of the atmosphere on the moon, the sky there is black, just as in space.

13. These young men became doctors after six years training.

14. People believe that the Chinese invented paper in 105 A.D.

15. A man I don’t know told me about that.

16. That was a silly thing to say!

17. We’ve run out of petrol.

18. It takes six hours to drive from here to London.

19. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

20. They failed to find out a solution to the problem.

__________________
Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #580  
Cũ 06-03-2012
freakie_fuckie's Avatar
freakie_fuckie freakie_fuckie đang ngoại tuyến
Thành viên
Bí thư
 
Tham gia : 07-05-2011
Đến từ: THPT Chuyên Ngoại Ngữ
Bài viết: 2,838
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 1,562
Được cảm ơn 2,345 lần
11. As people use a lot of wood-pulp, many trees are cut down.

→ THE MORE WOOD-PULP IS USED, THE MORE TREES ARE CUT DOWN

12. Because of the absence of the atmosphere on the moon, the sky there is black, just as in space.

→ BECAUSE THERE'S NO ATMOSPHERE ON THE MOON, ...


13. These young men became doctors after six years training.

→ AFTER THESE YOUNG MEN HAD BEEN TRAINED FOR 6 YS, THEY BECAME DOCTORS


14. People believe that the Chinese invented paper in 105 A.D.

→ PAPER IS BELIVE TO HAVE BEEN INVENTED..../ IT IS BELIEVED THAT...


15. A man I don’t know told me about that.


→ I WAS TOLD ABOUT THAT BY A MAN (WHOM) I DONT KNOW.


CHẲNG BIẾT CÓ CẦN PHẢI BÊ CÁI RP VÀO ĐÂY KHÔNG D-ỐT NP QUÁ NÊN CŨNG KHÔNG BIẾT

16. That was a silly thing to say!

→ WHAT A SILLY THING TO SAY


17. We’ve run out of petrol.

→ THERE'S NO PETROL LEFT.

18. It takes six hours to drive from here to London.

→ IT IS SIX HOUR- DRIVE/ DRIVING ..


19. He was sorry he hadn’t said goodbye to her at the airport.

→ HE REGRETTED NOT HAVING SAID/ SAYING..


20. They failed to find out a solution to the problem.

→ THEY DIDNT SUCCEED IN FINDING OUT / MANAGE/ TRIED IN VAIN TO FIND OUT ..


Nhớ hồi hè cũng có một thời gian 2 mem tự kỷ một topic giống hệt thế này Nhưng hồi ý là tự kỷ với bạn Pemivip Mệt hơn thế này
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có một thành viên đã cám ơn freakie_fuckie vì bài viết này:
Trả lời

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 17:28.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng