Diễn đàn học tập của Hocmai.vn


Diendan.hocmai.vn - Học thày chẳng tày học bạn! » Hóa học » Hoá học lớp 12 » Ôn thi Đại học, Cao đẳng » [Hóa học]Ôn luyện hóa vô cơ 2
Chủ đề đã khóa
  #41  
Cũ 10-02-2012
li94's Avatar
li94 li94 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 25-05-2011
Bài viết: 381
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 89
Được cảm ơn 287 lần
C1: Hoà tan 4,5 gam glucozo vào nước , sau đó thêm 3,2 g Br2 vào dd thu được dd X.Thêm lượng dư NaHCO3 vào X thì thể tích khí thoát ra (đktc) = ?C2:Đun nóng toluen với KMnO4 tới hết màu tím .Thêm lượng dư ax HCl đặc vào hh sau pư thấy thoát ra 4,48 lit khí.Số mol HCl pư = ?


C3: Nhỏ từ từ 500 ml dd hh gồm Na2CO3 0,21M và KHCO3 0,18M vào cốc chứa 100 ml dd HCl 1,5M, thu được V lit khí bay ra ở đktc.V = ?
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến li94 với bài viết này:
  #42  
Cũ 10-02-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Bài 1: n(glucozo) = 0,025 mol ; nBr2 = 0,02 mol
C_5H_11 O_5-CHO + Br_2 + H_2O --> C_5H_11 O_5-COOH + 2 HBr
--> nH^+ = 0,02 + 0,02.4 = 0,06 mol
--> nCO2 = 0,06 mol --> V = 1,344 lít
Bài 2: C_6H_5CH_3 + 2 KMnO_4 ---> C_6H_5COOk +2 MnO_2 + KOH + H_2O
MnO_2 +4 HCl ---> MnCl_2 + Cl_2 +2 H_2O
--> nHCl = 4.nCl2 = 0,8 mol
Bài 3: Ta có nCO_3^{2-} = 0,105 mol ; nHCO_3^- = 0,09 mol ; nH^+ = 0,15 mol
--> nCO2 = nH^+ - nCO_3^{2-} = 0,15 - 0,105 = 0,045 mol
--> V = 1,008 lít
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
  #43  
Cũ 10-02-2012
domtomboy's Avatar
domtomboy domtomboy đang ngoại tuyến
Thành viên
Yêu Hóa học
Thủ quỹ
 
Tham gia : 04-05-2011
Đến từ: ở 1 cái xó nào đấy?????
Bài viết: 486
Điểm học tập:27
Đã cảm ơn: 132
Được cảm ơn 216 lần
đây là mấy câu trong đề thi thử Nguyễn Huệ (2011)
làm hết nhé

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Al, FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần.
Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít H2 (đktc) và còn lại 5,04g chất rắn không tan.
Phần 2 có khối lượng 29,79gam, cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,064 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m và công thức của oxit sắt là:
A. 39,72 gam và FeO B. 39,72 gam và Fe3O4
C. 38,91 gam và FeO D. 36,48 gam và Fe3O4


Câu 12: Có 6 ống nghiệm đựng 6 dung dịch loãng FeCl3, NH4Cl, Cu(NO3)2, FeSO4, AlCl3, (NH4)2CO3. Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để nhận biết được cả 6 dung dịch trên:
A. Quỳ tím B. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch BaCl2 D. dung dịch NaOH


Câu 21: Để hòa tan một mẩu Zn trong dung dịch HCl ở 250C cần 243 phút. Cũng mẩu Zn đó tan hết trong dung dịch HCl như trên ở 650C cần 3 phút. Để hòa tan hết mẩu Zn đó trong dung dịch HCl có nồng độ như trên ở 450C cần thời gian bao lâu:
A. 9 phút B. 81 phút C. 27 phút D. 18 phút


Câu 31: Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4 sau một thời gian thu được 46,72 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 1,344 lít SO2 (đktc). % khối lượng Mg trong X là:
A. 52,17% B. 39,13% C. 28,15% D. 46,15%


Câu 44: Dung dịch X chứa các ion : Ba2+, Na+, HCO3-, Cl- trong đó số mol Cl- là 0,24. Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9,85g kết tủa. Cho ½ dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 15,76g kết tủa. Nếu đun sôi dung dịch X đến cạn thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là :
A. 15,81 B. 18,29. C. 31,62 D. 36,58


Câu 48: Hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Mg. Nếu cho 10,88 gam X tác dụng với clo dư thì sau phản ứng thu được 28,275g hỗn hợp muối khan. Mặt khác 0,44 mol X tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 5,376 lít H2 (đktc). % khối lượng của Cu trong X là:
A. 67,92% B. 58,82% C. 37,23% D. 43,52%
Có một thành viên đã cám ơn domtomboy vì bài viết này:
  #44  
Cũ 11-02-2012
huyhoang94's Avatar
huyhoang94 huyhoang94 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 17-10-2010
Bài viết: 324
Điểm học tập:84
Đã cảm ơn: 42
Được cảm ơn 121 lần
Câu 9:

xét phần 1, vì có khí thoát ra Al dư =x =0.03 mol

m rắn = m Fe = 5.04g n Fe =y=0.09 mol

vì ko pít 2 phần có bằng nhau ko nên ta giả sử n Fe=0.09k và n Al =0.03k (mol)

dùng bte K=3 n Fe =0.27 mol , n Al dư =0.09 mol

phần 2 = 3 phần 1 m =9.93 + 29.79 =39.72

và FexOy là Fe3O4 B

C 48

gt --> 3 pt sau

64a + 56b + 24c =10.88

btkl --> a + 3/2b + c =0.242

6a -5b -5c =0

--> a= 0.1 , b= 0.05 , c= 0.07 mol --> % Cu =58.82%

Câu 12 D

Câu 31 B

bt kl ---> n O2 = 0.12 mol

gọi a, b là số mol bd của Mg và Fe

hỗn hợp sau pứ có Mg dư (x mol), Fe3O4( b/3 mol) MgO (a mol)

cho qua H2SO4 , dùng bte --> b + 6x = 0.36 (1)

m rắn = 13.04 + (1) --> 240a + 440b =69.6 gt --> 3a + 4b =0.72

--> a= 8/75 mol , b= 0.1 mol --> x=13/ 300 mol

--> % Mg= 39.13% --> B

Thay đổi nội dung bởi: huyhoang94, 11-02-2012 lúc 12:52.
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến huyhoang94 với bài viết này:
  #45  
Cũ 11-02-2012
huyhoang94's Avatar
huyhoang94 huyhoang94 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 17-10-2010
Bài viết: 324
Điểm học tập:84
Đã cảm ơn: 42
Được cảm ơn 121 lần
C 48

từ gt 64a + 56b +24c =10.88

Dùng btkl a + 3/2b +c =0.242

6a -5b -5c =0

a =0.1 mol % Cu =58.82%
Có một thành viên đã cám ơn huyhoang94 vì bài viết này:
  #46  
Cũ 11-02-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
hj,mấy bài này vừa làm xong mấy hôm trước
+ Dễ thấy nhiệt độ tăng 40^oC thì thời giản giảm \frac{243}{3} = 81 lần
--> nhiết dộ giảm từ 25^oC --> 45^oC thì thời gian giảm = 9 lần
--> t = \frac{243}{9} = 27 phút

Câu 44:
+ Khi cho 1/2 dd X tác dụng với NaOH thì ta có do NaOH dư nên nBa^{2+}=2.n(kết tủa) =0,1mol
+ khi cho 1/2 dd x phản ứng với Ba(OH)2 thì ta có nHCO_3^{-}=2.nkết tủa ) =0,16mol
+ Áp dụng bảo toàn điện tích ta có:
--> nNa^{+}=nHCO_3^{-} + nCl^{-} - 2nBa^{2+}=0,2mol
+ Do khi đun nóng thì HCO_3^- ---> CO_3^{2-}
--> m = 0,1.137+0,2.23+0,24.35,5+0,08.60=31,62 gam
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/

Thay đổi nội dung bởi: namnguyen_94, 11-02-2012 lúc 13:08.
Có một thành viên đã cám ơn namnguyen_94 vì bài viết này:
  #47  
Cũ 11-02-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Mình xin post mấy bài thi thử trường Nguyễn Huệ ( 2011) mà mình thấy hay
Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M,sau phản ứng thu được 3,88 gam chất rắn X và dung dịch Y.cho 2,925 gam Zn vào dung dịch Y sau phản ứng thu được 5,265 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất.giá trị của m là:
A.3,17 gam B.2,56 gam C.1,92 gam D.3,2 gam
Câu 2: Lắc 13,14 gam Cu với 250 ml AgNO3 0,6M một thời gian thu được 22,56 gam chất rắn A và dung dịch B.Nhúng 1 thanhh kim loại M nặng 15,45 gam vào dung dịch B khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu dduwowcj dung dịch chỉ chứa 1 chất muối duy nhất và 17,355 gam chất rắn Z.Kim loại M là:
A.Zn B.Mg C.Pb D.Fe
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức.cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thi được 43,2 gam Ag.cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp,mạch hở.Công thức của 2 ancol là:
A.C4H9OH vaf C5H11OH B.CH3OH và C2H5OH
C.C2H5OH và C3H7OH D.C3H7OH và C4H9OH
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
  #48  
Cũ 12-02-2012
li94's Avatar
li94 li94 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 25-05-2011
Bài viết: 381
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 89
Được cảm ơn 287 lần

Trích:
Bài 2: C_6H_5CH_3 + 2 KMnO_4 ---> C_6H_5COOk +2 MnO_2 + KOH + H_2O
MnO_2 +4 HCl ---> MnCl_2 + Cl_2 +2 H_2O
--> nHCl = 4.nCl2 = 0,8 mol


Bài này thiếu KOH trung hoà HCl nữa --> V = 1 lit
Trích:
Bài 3: Ta có nCO_3^{2-} = 0,105 mol ; nHCO_3^- = 0,09 mol ; nH^+ = 0,15 mol
--> nCO2 = nH^+ - nCO_3^{2-} = 0,15 - 0,105 = 0,045 mol
--> V = 1,008 lít


Bài này kết quả ko đúng rồi

Có một thành viên đã cám ơn li94 vì bài viết này:
  #49  
Cũ 12-02-2012
li94's Avatar
li94 li94 đang ngoại tuyến
Thành viên
Tổ trưởng
 
Tham gia : 25-05-2011
Bài viết: 381
Điểm học tập:189
Đã cảm ơn: 89
Được cảm ơn 287 lần
Trích:
Câu 1: Cho m gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M,sau phản ứng thu được 3,88 gam chất rắn X và dung dịch Y.cho 2,925 gam Zn vào dung dịch Y sau phản ứng thu được 5,265 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất.giá trị của m là:
A.3,17 gam B.2,56 gam C.1,92 gam D.3,2 gam

khi cho Cu vào dd AgNO3 thì AgNO3 còn dư --> dd Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 dư.

số mol điện tích + trong dd luôn bằng 0,04 mol

Dd muối cuối cùng là Zn(NO3)2 : 0,02 mol

Vậy rắn Z gồm Zn dư (0,025 mol) và Cu, Ag.

bảo toàn khối lượng với Cu, Ag, Zn sẽ có :

m - 3,88 + 108.0,04 = 5,265 - 0,025.65 --> m = 3,2 gam.

Trích:
Câu 2: Lắc 13,14 gam Cu với 250 ml AgNO3 0,6M một thời gian thu được 22,56 gam chất rắn A và dung dịch B.Nhúng 1 thanhh kim loại M nặng 15,45 gam vào dung dịch B khuấy đều đến khi phản ứng hoàn toàn thu dc dung dịch chỉ chứa 1 chất muối duy nhất và 17,355 gam chất rắn Z.Kim loại M là:
A.Zn B.Mg C.Pb D.Fe

theo bài thì chất rắn sẽ chứa toàn bộ Cu, Ag, và Zn dư

mà Cu + Ag = 29,34 mà trong A có 2,.56 --> còn 6,78 g

mà Z = 15,45 + 6,78 - mKl pứ --> mKL= 4,875 g

n e = 0,15 --> Zn


Trích:
Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức.cho 0,5 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thi được 43,2 gam Ag.cho 14,08 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp 2 muối của 2 axit đồng đẳng kế tiếp và 8,256 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp,mạch hở.Công thức của 2 ancol là:
A.C4H9OH vaf C5H11OH B.CH3OH và C2H5OH
C.C2H5OH và C3H7OH D.C3H7OH và C4H9OH


X chứa HCOOH --> nHCOOR = 0,2 --> n este A = 0,3

este A là CH3COOR'

bảo toàn KL

14,08 + 5a.56 = 462a + 8,256

a = 0,032

--> M tb= 88

nhìn vào đáp án --> B thoả ( 2 chất là đp )

Thay vào cũng tìm ra nhưng lâu hơn.
Thay đổi nội dung bởi: li94, 12-02-2012 lúc 08:17.
Có 2 thành viên đã gửi lời cảm ơn đến li94 với bài viết này:
  #50  
Cũ 12-02-2012
namnguyen_94's Avatar
namnguyen_94 namnguyen_94 đang ngoại tuyến
MEMVIP
Học, học nữa, học mãi!
Yêu Hóa học
Bí thư
 
Tham gia : 21-09-2011
Bài viết: 1,679
Điểm học tập:1862
Đã cảm ơn: 1,158
Được cảm ơn 1,468 lần
Mình xin post thêm vài bài nữa !!!

Câu 35: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm
chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại
đó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)
A. Be và Mg.
B. Mg và Ca.
C. Sr và Ba.
D. Ca và Sr.

Câu 36: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung
dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được
lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39;
Ba = 137)
A. 1,59.
B. 1,17.
C. 1,71.
D. 1,95.

Câu 37: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4NO3, NaHCO3 và Ba(NO3)2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa
A. NaNO3, NaOH, Ba(NO3)2.
B. NaNO3, NaOH.
C. NaNO3, NaHCO3, NH4NO3, Ba(NO3)2 .
D. NaNO3.

Câu 38: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm
H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là
A. 7.
B. 2.
C. 1.
D. 6.

Câu 39: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là
A. Na2CO3.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. NaHCO3.

Câu 40: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là
__________________
Vào ủng hộ nha
http://kynanggame.blogspot.com/
http://kynangseotop.ga/
http://kynanggame.ga/
Chủ đề đã khóa

Chia sẻ/đánh dấu bài viết


Ðiều chỉnh Tìm trong bài viết
Tìm trong bài viết:

Tìm chi tiết
Xếp bài

Quyền hạn của bạn
Bạn không thể tạo chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể đăng tập đính kèm
Bạn không thể sửa bài của mình

BB codeMở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

 
TIN HOT

--------------
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:26.
Powered by: vBulletin v3.x.x Copyright ©2000-2016, Jelsoft Enterprises Ltd.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục
Trụ sở: Phòng 2504, tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 (4) 3519-0591 Fax: +84 (4) 3519-0587
Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 196/GXN-TTĐT Cục Quản lý PTTH&TTĐT cấp ngày 11/11/2011
Chịu trách nhiệm nội dung: Đặng Quang Hùng